Rovatok

Jókai Anna
Godot megjött (9.)

– …tendenciózusan, periodikusan felrémlenek – mondja Alex. – Már azt hiszed, zöld ágra vergődtek, s akkor elővánszorognak… rontani a városképet – mondja Alexandra. – De hol itt a város…? – kérdi Flórián. – Kiszagolták a Godót! – Belus rázogatja a drótot. – Munkakerülők, naplopók! – Szipusok és piások. Szinte mind! – csatlakozik Lidi néni. – Deklasszált elemek! És akkor mi tartsuk el őket! – Vilmos kiflicsücsköt vet Miriam elé. (Könyv)

Szerkesztő A
Wass Albert: Szerencsés Pista

A Kráter Műhely kiadása: Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt egyszer egy szegényember meg egy szegényasszony. Szegényebbek voltak ám még a templom egerénél is, s alighanem bele is pusztultak volna a nagy szegénységbe, ha a Jóisten meg nem áldja őket annyi sok gyerekkel. De volt gyerekük annyi, mint a rosta lika, s még eggyel több is. Így aztán... (Könyvbemutató)

Sajdik Ferenc
Arany János: Házasság (1)

Illusztráció Arany János verséhez. (Humor)

Szerkesztő A
SZENZÁCIÓS ARANY-LELETEK!

Minden valószínűség szerint a MIL publikálja elsőként Arany János néhány eltűntnek hitt, vagy elfelejtett eredeti kézírását! A múzeum kis páncélszekrényében féltve őriznek néhány eredeti Arany-levelet, amelyek a diktátor érájában elkerülték a kegytárgyakat „költöztető” román múzeulógusok figyelmét. (Hírek)

Doma-Mikó István
Az ebéd

Az eperfa alatt töpörödött kis öregember falatozott. Kalapja illedelmesen a kecskelábú asztal sarkán nyugodott, előtte újságpapíron egy karéj kenyér és két szem főtt krumpli. Egy hatalmas bugylibicskával időnként leszelt egy karikát a krumpliból. Úgy vágta körbe a hüvelykujjával megtámasztva, mint mások a drága kolbászt: vékonyra, finomra, abban a titkos reményben, hogy úgy több lesz. (Novella)

Papp Lajos
Újratöltve: A szívsebész vallomása

A Teremtő kegyelméből betöltöttem a hatvanadik életévemet. Esendő bűnösként, sok hibával megélt életem minden tettét vállalom! Köszönöm Önöknek, a Magyar Népnek, hogy taníttattak, ezért ez idáig és életem visszalévő részében is adósuk maradok. (Könyvbemutató)

Steinné Gruber Katalin
A padlástapasztás

Régen, a húszas években történt ez az eset. Pócsmegyer egyik legmódosabb gazdájának felesége híres volt fösvénységéről. Egyszer a leányfalusi legények, szegények, megtudták, hogy ez a gazdasszony valakiket keres, akik agyaggal letapasztják az új háza padlását. (Humor)

Turcsány Péter
A vajda fia

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. Kőműves segéd helyben, az Állami Gazdaságban, hetente kétszer muzsikás cigány, húzza a vonót a lakodalmakban és a helyi vezetők mulattságain, emellett ellátja otthon az állatokat, négy sertést, üszőborjút, tehenet, sőt kiscsikót is! Szekere is van, nyáron fuvarozásra is adja a fejét. Nyírlugoson először épített új, módos pallérházat a cigányok közül. (Könyv)

Czakó Gábor
Aranykapu (2/3)

Judit válaszpillantásában benne volt az a bizonyos mondat. – Csudálatos, ugye? – suttogta odakünn az érsek. – Fölismerte a királyt! – A csizmájáról! – hűtötte le a főpap lelkesedését Judit. – Nem, felséges, asszonyom! Bocsásson meg az ellenkezésemért, de ellent kell mondanom. Ez az asszony nem a világi előkelőséget ismerte föl őfelségében. – Ugyan mit? – Mélyebbre látott. – A habókos tekintetével? (Könyvbemutató)

Kenessey Csaba
Levél az Egyház és Világ- c. lapnak

Az Új Magyarország július 28.-i számában Desewffy László tollából olvashattunk a kereszténység és a politika összefüggéséről. Remekül elemzi Rónay László az Új Ember július 17.-i számában megjelent "Válságban van-e a keresztény gondolat" cikkét. Nos, ehhez a témához igen sok hozzáfűzni való lenne. Ha van válság, ki okozta? Ha meg nincs, akkor kinek érdeke a válság felidézése? (Könyv)

Eszterke
Mennyit internetezett a Neander-völgyi ősember?

Szakavatott tudósok megállapították, hogy a Neander-völgyi homo sapiens napi 2-3 órát internetezett. Ami persze csak átlagérték, mert nem mindegyikük volt ilyen mértékletes. Akadtak például internetfüggő törzsek, amelyek a szenvedélyük miatt elhanyagolták a mamutvadászatot, aminek következtében idővel kipusztultak. A Neander-völgyben a barlang díszének számító személyi számítógép a tűzhely melletti lapos kövön kapott helyet. (Humor)

Szerkesztő A
A Magyar Nyelv Múzeumáról

A Magyar Nyelv Múzeuma 2008. április 23-án nyitotta meg kapuit Széphalmon, Kazinczy Ferenc egykori gyümölcsöskertje helyén. Széphalom Kazinczy Ferenc sírja – és később a Kazinczy Emlékcsarnok – révén már a reformkor óta nemzeti zarándokhely: a magyar nyelv és a hazaszeretet jelképes helye, ahonnan a látogató lélekben gazdagodva, nemzeti és nyelvi öntudatában, magyarságában megerősödve távozhat. (Egyéb)

Szerkesztő A
Üdvözöljük a Magyar Nyelv Múzeumát!

Fogjunk össze utolsó kincsünk – nyelvünk – őrzésére! Utunkon új állomáshoz érkeztünk; folyamatosan közöljük a Magyar Nyelv Múzeumától kapott írásokat, fotókat, és tanulmányokat. A világ egyetlen nyelvmúzeuma, legyen nemzeti kegyhelyünk, anyaga pedig KÖTELEZŐ OLVASMÁNY SZÁMUNKRA! A MIL Szerkesztősége (Hírek)

Doma-Mikó István
Az ebéd

Az eperfa alatt töpörödött kis öregember falatozott. Kalapja illedelmesen a kecskelábú asztal sarkán nyugodott, előtte újságpapíron egy karéj kenyér és két szem főtt krumpli. Egy hatalmas bugylibicskával időnként leszelt egy karikát a krumpliból. Úgy vágta körbe a hüvelykujjával megtámasztva, mint mások a drága kolbászt: vékonyra, finomra, abban a titkos reményben, hogy úgy több lesz. Az asztal sarkán a pihekönnyű fuvallat meglibbentett egy papírcsomót;... (Novella)

Jókai Anna
Godot megjött (8.)

Lorenza felsikkant: – Poézis, színtiszta poézis! Formabontó líra! – Szinte irigylem – mondja Lorenzo –, csak úgy ömlik belőle az ihlet! – Érdekes – mondja Alex. – De csak a nyitott szellemiségnek. Meg kell ehhez érni. Albia tapsikol: – Frankó…! Maga tehetséges, Merry boy. S még fejlődni is fog! – Ajaj – mondja Flóra. Flóriánnal összenéznek. – Chippendale-műsort bevállalsz? – kérdezi Góliát. – Egy kicsit rágyúrsz és oké. De ott nyista duma. – Öcskös, dobj meg egy potyamintával (Könyv)

Doma-Mikó István
Hétpálinkás Yamada

- Az mindjárt kiderül – matatott zsebeiben a rendőr szonda után – ejnye, hova is tettem? No, mindegy, leheljen csak rám jó erősen!. A felszólításra, Yamada, mint férfi és szamurájok büszke leszármazottja, tudta mivel tartozik őseinek. Megigazította sokdioptriás szemüvegét, és csatatéren haldokló sebesültek módjára, akik utolsó erejükkel harsogják, hogy „éljen a haza”, mindent beleadott a lehelésbe. Japán sokezer éves történelmi (Humor)

Turcsány Péter
Az életút végső csöndje felé

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. 1919-ben Tatabányán született. Tizenöten voltak testvérek. Koldulni jártak az anyjukkal. Egy elemit végzett. Olvasni tud, írni nem. Apjuk elismert, csöndes ember volt a városban, kiváló muzsikus. 17 évesen maga is bandába állt, játszott és magyar nótákat énekelt a vendéglőkben. 29 éves korában más munka után nézett. Alkalmi munkás volt. (Könyv)

Balogh Bertalan
Antall: Keresztény Magyarországot akarok!

Antall meghalt, az újságok írták, hogy utolsó szavai ezek voltak: "Keresztény Magyarországot akartam". Ünnepélyesen hangzik. Sokan könnyeztek is. Szívesen használt kifejezés volt ez előtte is, és azóta is ugyanilyen ünnepélyesen hat az újságokban és a politikusok tirádáiban a keresztény Magyarország, mint cél. Csak azt nem tudom, miért éppen keresztény Magyarországot akarunk, ha akarunk? (Publicisztika)

Szerkesztő A
Wass Albert: A tihanyi visszhang

A Kráter Műhely kiadásában: A hegyek csodaszép, aranyhajú tündére, Tihany, minden este leterelte aranygyapjas kecskéit a tóra, itatni. Amíg a kecskéi ittak, a szépséges tündér leült egy parti sziklára, és énekelt. A hegytetőkről gyönyörköd- ve hallgatták énekét az óriások, és barlangok odúiban abbahagyták szorgos munkáikat a törpék. Balaton, a vizek ura, a tó mélyében élt, hínárból szőtt sátrában, melynek oszlopait a drágagyöngyök ezrei díszítették. (Könyvbemutató)

Cserényi Zsuzsa
Esélyegyenlőség

Mostanában, amikor annyit foglalkozunk ennek a szónak a jelentésével, sok mindenről el kellene gondolkodnunk. Látszólag egyszerűnek, és természetesnek tűnő dolgok ezek, azoknak a számára, akik birtokolják. (Egyéb)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap