Rovatok

Balogh Bertalan
Bartók és Saljapin zenéje

Csodálom Bartók muzsikáját, de nem értem. Majdnem idegenül hangzik. Csörömpöl, vijjog, torzul, tombol, jajgat, hogy szinte a velőmet hasogatja... Bocsáss meg Mester, egyszerű-ágról szakadt vagyok: közmagyar. Ezer évig kongattak harangot a fülembe, megtépte az érzékeny hártyát az a bödön-zúgás, és lelkemet már "szent" István megnyomorította: (Publicisztika)

Eperjes Károly
Thália és teológia 16/20

Amikor az Úr Jézus feltámad, és megjelenik a tanítványoknak, azt mondja: ne féljetek. Hiszen a félelem által jön a bűn. A félelem a legszörnyűbb eszköz. A sátán eszköze a félelem. És ez volt a XX. század jelszava is. Isten eszköze a szeretet. Engem születésemtől fogva szeret valaki. Ezt az élményt igyekeznek minden emberből kilúgozni, eltüntetni, lerombolni, vagy elferdíteni. (Könyv)

Turcsány Péter
A csönd tágassága

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. Iskolájával, állásával, szakmájával már kétszer is pálya-váltásra kényszerült. Kétszer csalódott elképzeléseiben. Erdész akart lenni, de helyhiány miatt nem vették fel. Megpróbálkozhatott volna ismét, de az ember gondolkozása az idő folyamán változik – mondta –, s csalódott az erdei munkában, az emberekben. (Könyv)

Balogh Bertalan
Hajógyáros és plasztiknövény

Hallom a bárban fél füllel, amint két barát hangosan üdvözli egymást. Meglehet, hogy évtizedek óta most botlottak egymásba először. Azzal dicsekszik az egyik, hogy közben hajógyárat csinált. Hencegve mondja, hány bruttóregisztertonna hajót produkált eddig. Akkora a szám, hogy nehéz felfogni. (Publicisztika)

Szerkesztő A
Wass Albert: A hunok útra kelnek

A Kráter Műhely kiadása: Évszázadok jöttek és mentek, évezredek teltek. Hunor és Magor népei egyre jobban elszaporodtak. Eljött aztán az idő, amikor többen voltak, mint csillag az égen, fűszál a mezőn és homokszem a pusztaságban. Az erdőnek nem volt már elég vadja, tavaknak, folyóknak elég hala, hogy mindenkinek jusson belőle s a mezőkön nem volt elég hely a legelő jószág számára. A legöregebb táltos gyűlésbe hívta össze a törzsek vezéreit és a nemzetségek fejeit, hogy megtanácskoznák a jövendőt. (Könyvbemutató)

Doma-Mikó István
Hétpálinkás Yamada

- Az mindjárt kiderül – matatott zsebeiben a rendőr szonda után – ejnye, hova is tettem? No, mindegy, leheljen csak rám jó erősen!. A felszólításra, Yamada, mint férfi és szamurájok büszke leszármazottja, tudta mivel tartozik őseinek. Megigazította sokdioptriás szemüvegét, és csatatéren haldokló sebesültek módjára, akik utolsó erejükkel harsogják, hogy „éljen a haza”, mindent beleadott a lehelésbe. Japán sokezer éves történelmi... (Humor)

Petrozsényi Nagy Pál
Az aktív pihenésről

Így is lehet pihenni. – Hurrá, holnaptól szabadságra megyek, doktor úr! Szinte el sem hiszem, hogy ennyi zűrös, reggeltől estig tartó robot után végre alaposan kipihenhetem magamat. – Robot? Hogy oda ne rohanjak! – Á, mit tudjátok ti, doktorok. Ti beballagtok a jó hűvös rendelőbe 8-ra, 9-re, mindenesetre minimum félórai késéssel, dolgoztok négy órát, azzal viszontlátásra, mialatt én… (Novella)

Csernák Árpád
Felnőtté tiporva (I/2-3-4.)

Ropogós, hófehér dunna takarta be a grundot is, ahol keményre gyúrt hógolyóbisokkal fogadott minket a már ott játszó falkányi gyerek. Mintha összebeszéltünk volna, négyen fedezékek mögé húzódtunk, és nekiláttunk az intenzív hógolyógyártásnak. (Könyv)

Cserényi Zsuzsa
Szülőfalumnak

Voltam már annyi minden, Mi többé nem lehetnék soha Betakart az idő sziklával, Kövekkel, ellepett a moha. (Vers)

Szerkesztő A
SZENZÁCIÓS ARANY-LELETEK!

Minden valószínűség szerint a MIL publikálja elsőként Arany János néhány eltűntnek hitt, vagy elfelejtett eredeti kézírását! A múzeum kis páncélszekrényében féltve őriznek néhány eredeti Arany-levelet, amelyek a diktátor érájában elkerülték a kegytárgyakat „költöztető” román múzeulógusok figyelmét. (Hírek)

Csernák Árpád
Felnőtté tiporva (I/1.)

Alattunk a belváros ódon házai. A patinás épületek között széles, acélkék szalagként húzódik a Duna, és mint nadrágon a bújtatók, tartós, a két várost összekötő hidak ívelnek át rajta. Látod, az a zömök, ószürke híd: Szent Margit-hídja, nem messze a budai hídfőtől az a parányi zöld terület pedig grund, a mi grundunk... (Könyv)

Balogh Bertalan
Írás és zene

És volt egy Móricz Zsigmond. Azóta minden magyar írópalánta azt a hangot próbálja folytatni, legalábbis kezdetben, és évtizedeket veszít el, mire önmaga igazi hangjához eljut, ha eljut, ami esetleg éppen olyan tiszta lenne, mint a jó öregé. A leges-legelején kellene tisztában lenni azzal, hogy mindenki más, és mindenki különleges is. És rövid az élet... (Publicisztika)

Turcsány Péter
Nő csalódásokkal és ambíciókkal

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. Munkahelyében gondolkozik, a faluban már nem sokat mozog. Tevékeny természete munkahelyéhez köti. 29 esztendős. 800 fős szövetkezet politikai csoportvezetője. Korábban SzB-elnök, most párt-titkár. Helyettesít ezen a poszton. A Könnyűipari Műszaki Főiskola ruhaipari tagozatát és a Marxista Egyetemet kellene elvégeznie a munkaköri követelmények szerint. (Könyv)

Kenessey Csaba
Quo vadis magyar humor?

Az Új Magyarország január 5.-i számában Süle Sándor Humorkórtan c. írásában kritizálja a Magyar Televízió szilveszteri "derűs" műsorát. Teljesen egyet értek vele abban, hogy az adásnak sok mindenhez van köze, csak a humorhoz nem. Különösen az elektronikus médiák tesznek ki magukért - negatív értelemben - a humor ezen kórosnak mondható fajtája terjesztésében. Úgy néz ki, hogy a hívatásos humoristáknak nem volt elegendő... (Könyv)

Jankovics Marcell
Csontváry évszakai - Tavasz

Csontváry Kosztka Tivadar (1853–1919) Mednyánszky egy évvel fiatalabb kortársa volt. Egy évben hunytak el. Hasonlóság is volt köztük. Mindketten Felső-Magyarország szláv nevű szülöttei voltak; mindkettőt lelki bajok gyötörték; mind a kettő a legnagyobbak közül való (az egész világon!). Csontváryról is elmondható, hogy festészete ön- és közgyógyító. Az ő világa azonban egészen más. (Tudomány)

Krissz
A lelked szabad

Veled vagyunk Testvér, múltban és jövőben, / A vasrácsok mögött is ott leszünk veled: / Tüzet gyújtott szíved minden ébredőben, / És a nemzetünk színe áldja most neved. / (Vers)

Szerkesztő C
Wass Albert: Lehel kürtje

A Káter Műhely kiadásában: Árpád felosztotta az országot a törzsek között, a törzsek vezérei pedig felosztották azt a nemzetségek között. Termékeny volt a föld, bőven ellátta a jószágot legelővel, télire való szénával. Tavak, patakok tele voltak hallal, erdők vaddal. A magyarok azonban hozzászoktak a kalandozáshoz, és különösen a fiatalja hamarosan nyugtalanná vált a békés életmódban. Kalandra vágytak. Csatákra, ahol harci tudásukat gyakorolhatták. (Könyvbemutató)

Balogh Bertalan
Mindenféle

Bármelyik magyar folyóiratot nyitom ki, akár otthonit, akár emigrációbelit, verseket látok bennük. Sokat. És jót. Egyetlen nép sem csinálja ezt, pedig gyönyörű jelenség. Azt bizonyítja, hogy mindennapi életünk természetes része a versírás és versek olvasása, azaz szomjazzuk a magas szintű gondolatokat, amelyeket jóformán csakis versek képesek kifejezni. (Publicisztika)

Turcsány Péter
Takarékosság

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. 1956-ban született. „Hárman voltunk testvérek. Mint az átlagos többi gyerek, úgy nőttem fel. Szerettem az erdőben sétálgatni, mászkálgatni. Szerettem az erdőben sétálgatni, mászkálgatni. Szedtem leveleket, fenyődobozokat, epret. Amikor anyuék kapálni mentek, vigyáztam a testvéreimre. Iskolába szerettem járni. Apu beteges volt annak idején. (Könyv)

Jókai Anna
Godot megjött (7.)

– Mit tetszik itt susmorogni? – Alex rászól Paulusra. – A kollektívát kizárni, antidemokratikus! – Hivatali kötelessége, drága-egy Paulus úr – Belus is felfigyel –, hogy megossza velünk a témát! – Legalábbis e tárgykörben! – mondja Vilmos. – Nagy a tét. Elviekben idáig kellemesen elfecserésztünk, de most már forrósodik a helyzet. Minden pillanatban zörgethet. Ez az állítólagos Godó. – Paulus úr csupán feltárt egy lehetőséget. Eszmeileg – mondja Flórián –, a feltételezés szintjén. A tett halála az okoskodás. Erre már a bús Hamlet is ráfizetett. (Könyv)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap