Rovatok

Balogh Bertalan
Gondolatok

Hitler a német felsőbbrendűség teóriáját arra a meggyőződésre alapozta, hogy a magas, szőke és kék szemű ember minden tekintetben különb másoknál, tehát a világ vezetésére hivatott. Sok baj származott ebből. Én magam sem szeretem őt, mert kiderült, hogy a magyaroknak már kijelölte a kitelepítés helyét valahol az Ural környékén. (Publicisztika)

Eperjes Károly
Thália és teológia 8/20

Beszéljünk egy kicsit Magyarország közelmúltjáról! Hogyan értékelik az elmúlt bő évtizedet, a rendszerváltozás utáni időszakot? Bolberitz Pál: Először is: Magyarországon nem rendszerváltozás volt, hanem szerkezetváltozás. Hogy lesz-e ebből rendszerváltozás? Nem tudom. Az bizonyos, hogy legfeljebb struktúraváltás, modellváltás történt. (Publicisztika)

Szerkesztő C
Kosáryné Réz Lola: Por és hamu

A Tetralógia befejező kötetének új kiadásában még soha meg nem jelent újdonsággal találkozhat az olvasó. A történet eredetileg a második világháború idején végződött, azonban Kosáryné – a megjelenés reménye nélkül – kiegészítette azt egy epilógussal, ami a család kommunizmus alatti hányattatásait mutatja be. (Könyvbemutató)

Doma-Mikó István
Irodalmi gyakorlatok 1.

Előzmény: Televíziós interjú közben légy szállott Barack Obama kezére. Az elnök homorított tenyérrel villámgyorsan agyoncsapta, majd a szőnyegre söpörte, sőt, egy megjegyzés kíséretében a cipőjével is odébb rúgta. Az esetről a következő kommentárok születtek: (Humor)

Hörcher Ferenc
A szerelmi költészet veszélyeiről

Dantét olvasva ajánlatos az óvatosság. / A szellemes szerző magát írta bele versébe, / hát sohasem tudható, hogy a történet hol lóg át / a szerző életébe, s az vissza hol talál a költészetbe. / Az olvasó is rábukkanhat képmására e lapokon, / így saját története egy másik történetbe tűnik át. (Vers)

Turcsány Péter
Arcok a Panaszfal mellől - Tanácsi kiutalás

Különös ez a zsúfoltság, ahogy a Tanács 73-ban lakáshoz juttatott itt 30-40 cigányembert, időset, középkorút, fiatalt és gyerekeket. Ahogy szobáról-szobára, azaz családról-családra jártam, a nyomor színpadának hat részre osztott rivaldája tárulkozott fel. Hat külön tér-idő, hat külön színpad a színpadon belül. A szereplők hol itt, hol ott tűnnek föl. (Novella)

Balogh Bertalan
A kommunizmus 70 évre "gyártva"

Néha a legravaszabb gazember is elszólja magát. A második világháború elején a szerb királyságot támogatta Anglia, aztán, talán mert Churchill (mint a háttérbeli és titkos világhatalom egyik végrehajtó-bizottsági tagja) más utasítást kapott, egyszeriben köpönyeget fordított Anglia, és Titót támogatta egészen a háború végéig. (Publicisztika)

Sajdik Ferenc
Újratöltve: Arany János: Házasság (3.)

Illusztráció Arany János verséhez (Humor)

Csernák Árpád
Újratöltve:Más egyéb akkor nincsen, jó?

. Béla minden nap pontosan 5-kor ébredt. Nem kellett neki ehhez vekker. Derűsen, lendületesen pattant ki az ágyból, sietett a fürdőszobába, közben egy pillantást vetett a szobainason rá várakozó, frissen vasalt egyenruhájára… „Különleges zöld”, így nevezte. (Novella)

Papp Lajos
Újratöltve: Hazaszeretet, Sinkovits és Latinovits

A gyenge emberek nem tudják elképzelni, hogy vannak náluknál erősebbek. Ha valaki mégis kiválóbb, mint ők, azt csak úgy tudják elfogadni, ha az illetőt beszennyezik, mert akkor lerángatják a maguk szintjére. (Részletek prof. Dr. Papp Lajos szívesbész Legyen meg a Te országod c. könyvéből) (Könyv)

Szerkesztő C
Perceg a szú

Részlet a könyvből: "De többet nem tudott mondani. Jakab magával rántotta, s vonszolta tovább a sötétben. Hiába rugdalózott. A száját is befogta, s ütötte, ahol érte. – Nem hagyom ott a bátyámat! – fulladozott Gergő vérző szájjal. – Visszamegyek! – Te ökör! Te ez meg az! Neki is rosszat teszel! Gyanút fognak! – De hogyan jön ki most már? (Könyv)

Doma-Mikó István
Újratöltve: Az idő ablaka

Erdélyi vízió, amely megjelent az amerikai Magyarság 1990. ápr. 17-i számában. "Kiderült, hogy amit első látásra dombhasadéknak véltem, az egy földkunyhó álcázott bejárata, aminek árnyékos félhomályában egy öreg pipás-puskás ember ül. A múltszázadbeli mordályt keresztben nyugtatta a térdén, de a keze a ravaszon pihent, és az arcában volt valami, ami nem sok jót ígért…" (Novella)

Cserényi Zsuzsa
A munkanélküli

Az illusztráció Van Gogh festménye. "István a saját fülében hallotta dübörögni a lépteit, amint lefelé haladt a csarnok vaslépcsőjén. A nagy műhely mindennapos agyhasító zaja most el sem jutott a tudatáig. Csak az járt a fejében monoton visszatéréssel, hogy pár nap, és nem lesz többé munkahelye. Sem neki, sem a ma még itt dolgozó több mint száz embernek." (Novella)

Turcsány Péter
Arcok a Panaszfal mellől - Szabolcs, Bököny, 1972

Még nem tudok beszélni róluk. Az öregek, mint sarokban a káposztáshordó, itt maradnak; a csikót szeretik, áldott jószág. A tyúkok elhaltak őszi betegségben, akik a tojások árából akartak áttelelni: rokontól-szomszédtól kölcsönöznek. Egyesek gyűjtik a gyógyszereket – – –, hosszan harangoznak a halottaknak. (Novella)

Balogh Bertalan
A Monarchia és az EU

A monarchiában egyik tagállam sem érezte magát kényelmesen, noha erős, jól szervezett és békebeli volt a Monarchia ideje. Azóta sem volt jóformán egyik tagállamnak sem olyan jó dolga, mint akkor. Utólag még Kissinger is úgy véli, hogy kár volt szétrobbantani ezt az egységet, mert egy egyesült Európa masszív magja lehetett volna. (Publicisztika)

Eperjes Károly
Thália és teológia 7/20

Ha a magyarságról beszélünk, ha arról a szellemi és lelki identitásról gondolkodunk, amely egyedülállóvá tesz bennünket a Kárpát-medencében, felmerül a kérdés: mivel gazdagíthatjuk Európa népeit? Mit adhatunk a világnak? És a másik oldalról: mit nem szabad eltanulnunk? Eperjes Károly: Vissza kell találni a morális alapokhoz. Európában és Magyarországon is. Ilyen egyszerű. (Publicisztika)

Doma-Mikó István
TORA-TORA-TORA !

Exkluzív riport a Pearl Harbort megtámadó vadászpilótával. - A tora japánul tigris, háromszor mondva pedig a jelszó, amely 1941. december 8.-án elindította Pearl Harbor bombázását, s ezzel Japán hadba lépését Amerika ellen. A hatvanas évek bestsellere lett az eseményeket felelevenítő Tora-tora-tora című könyv, 1970-ben pedig nagy sikert aratott megfilmesítése. (Riport-tudósítás)

Csernák Árpád
Varjúvér

Régi barátomat keresem az ódon házban, ahol lakott (pontosabban: akkor még úgy tudtam: lakik). Kötényes, papucsos, elhanyagolt külsejű hölgy fogad. (Hölgyet mondok; részben a nők iránt érzett megváltoztathatatlan tiszteletem, részben az asszony fáradt, de nemes arcvonásai miatt.) T. L. úr?!, kérdezi csodálkozva, és elmosolyodik. Láthatóvá válnak ezüstfogai az alapvetően foghíjas szájban. Ó, ő már régen elköltözött. Megmondja a telep címét. (Novella)

Szerkesztő C
Kosáryné Réz Lola: Perceg a szú

A Kráter Műhely kiadása: "A Tetralógiában megörökített mintegy három és fél évszázad alatt a főhősnő(k) sorsa a magasból indul, az Asszonybeszédben (az első) Patócsy Katalin még várúrnő, hogy aztán száz év múlva ükunokája, Árva Kati szegény zsellérasszony és megégetett boszorkány legyen. A következő kötetben (és generációban), a Perceg a szúban Ficfa " (Könyvbemutató)

Turcsány Péter
Arcok a Panaszfal mellől -A háború vége – az elnyomás kezdete

Boldogult Horváth János menye:„Horváth József; 45 elején a pártban vezető is volt. Elmentek sóért Ábrányba. Ittak bort. Beértek Nyíradonyba. Őket megállították. Mondta, hogy sóért volt. A rendőrök előre fogták, aztán behajtották a rendőrségre. Mutatta a pártkönyvet is. Amire beértek a rendőrségre, ottan meghalt. A rendőrök kihívatták az uramat a hullaházhoz. (Novella)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap