Rovatok

Sajdik Ferenc
Petőfi Sándor: Nézek, nézek kifelé (2)

Illusztráció Petőfi Sándor verséhez (Humor)

Steinné Gruber Katalin
Újratöltve: A dorai révész

Az idő tájt, amikor falunkban még naponta csak kétszer volt buszjárat, reggel és délután, hajóval mentek az emberek Pestre, a munkahelyükre. Az ökrös és lovas szekerek komppal jöttek át. Ez ma is így működik Vácnál. A hajó érkezése minden nap egy izgalmas program volt. (Novella)

Balogh Bertalan
Kínai oroszlán és néger Madonna

Megfigyeltem ugyanis, hogy a kínaiak által előszeretettel faragott oroszlán- vagy sárkány-szobroknak meglepően kínaias arckifejezése van. Minden esetben. A néger által faragott Madonna-szoborra is emlékszem, annak is kimondottan néger testalkata és vonásai voltak, míg a mi Szűz Mária szobraink kizárólag a fehér ember vonásait hordozzák. (Novella)

Turcsány Péter
Írói igazságtétel

Wass Albert Az asszony és az idegen c. dramolett előhangja. A főszereplő Asszony és az Idegen drámai találkozásának mintáját Wass Albert házasságának megromlása adja. Zseniális csúsztatással a fehér rózsával érkező idegen – mint az írói igazságtevés maga – leplezi le a gazdag szépasszony életének kiüresedését,... (Novella)

Szerkesztő C
Wass-est Szerencsen

Kedves Írótársak és Olvasók! Értesítünk Benneteket, hogy június 3-án Szerencsen 19:00 órakor Wass Albert-est lesz. A MIL Szerkesztősége (Egyéb)

Papp Lajos
Újratöltve: Ima Magyarországért

A tudás népe vagyunk. Nyelvünk bizonyítja, hogy ősidőktől kezdve növények, állatok nemesítői, az emberi lét jobbítói vagyunk. A törvényeket Isten oltotta a szívünkbe. Ezért is mondhatta Herakleitos, görög filozófus hogy a magyaroknak nincs szükségük írott törvényekre, mert a szkíta magyarok a törvényeket a szívükben hordják. (Novella)

Szerkesztő A
MIL SZÁMVETÉS ÉS JÖVŐ

Fél éves fennállását ünnepli a Magyar Irodalmi Lap. Működésünkkel aktívan bekapcsolódtunk a magyar irodalmi élet vérkeringésébe. Ez alatt a hat hónap alatt több mint 500 írás jelent meg nálunk. ....Lapunk színvonalát és jelentőségét növelhetjük a nagyobb és nemesebb célok felé forduló művekkel, a magyar folklórt, néphagyományokat felelevenítő írásokkal és több humorral. (Egyéb)

Doma-Mikó István
Az idő ablakai

Erdélyi vízió, amely megjelent az amerikai Magyarság 1990. ápr. 17-i számában. "Kiderült, hogy amit első látásra dombhasadéknak véltem, az egy földkunyhó álcázott bejárata, aminek árnyékos félhomályában egy öreg pipás-puskás ember ül. A múltszázadbeli mordályt keresztben nyugtatta a térdén, de a keze a ravaszon pihent, és az arcában volt valami, ami nem sok jót ígért…" (Novella)

Balogh Bertalan
A gyér szakálú öregember...

Utólag értettem meg a dolog lényegét. Svédországban történt. És régen. A kis köpcös ember többször meglátogatott bennünket, frissen odakerült magyarokat a szállodában, ahol elhelyeztek bennünket. Ügyes beszédű, de nem különösen behízelgő valaki volt, és furcsán ritkás szakállú... (Novella)

Sajdik Ferenc
Petőfi Sándor: A boldog pestiek (2)

Illusztráció Petőfi Sándor verséhez (Humor)

Sarusi Mihály
Téli ekhó

Uram Isten / az udvarban farakás / eresz alatt tengericsipke / Uram Isten / itt még ráérnek / fűrészelni / f ű r é s z e l n e k ! (Vers)

Szerkesztő C
Megjelent Wass Albert új könyve

A Könyvhétre a Kráter Műhely megjelentette nemzeti írónk, Was Albert Napsugár * Altatódal a szerelemhez c. könyvé.t, amelyből az alábbiakban közlünk ízelítőt. A MIL Szerkesztősége (Egyéb)

Doma-Mikó István
Bukik a japán miniszterelnök?

Csupán néhány napja mondott le a Tepco elnöke, amint amerikai lapok feltárták a cég válságkezelésének elképesztő hátterét. Most annál is súlyosabb szellőztetés következik június 20-án Bécsben, ahol az ENSZ Nemzetközi Atomenergia Ügynökségének (NAÜ) küldöttsége beszámol a fukushimai erőműnél történt személyes tapasztalatairól. (Publicisztika)

Balogh Bertalan
Puebloi tapasztalat

...hogy a pap megmondta a népnek, hogy ha valakit isten irgalma valami testi betegségből meggyógyított, vagy ha azt akarja valaki, hogy meggyógyuljon, egy olyan testrészt ábrázoló kis arany tárggyal ajánlatos megajándékoznia a jóságos Isten házát, ami Isten figyelmét a kérdéses testrészre irányítja (Novella)

Sarusi Mihály
KönyörgésCsonka Boldogasszony neve napján

KönyörgésCsonka Boldogasszony neve napján // Asszonyunk, Csonka Boldogasszony, / Csonkák Nagyasszonya, / Tízmillión felüli magyarok, / Maradék-magyarok, / Kisebbségbe szorítottak, / Idegen kézre juttatottak,... (Vers)

Balogh Bertalan
A vallásról

Gyanítom, hogy ha van az intézményes vallások életében valami, amit konkurenciának nevezhetünk, az nem a másik vallás, hanem az idők fordulása. Új idők új néppel ajándékozzák meg a világot, új emberrel, új lélekkel, új szükségekkel, új válaszokkal, és a világfelfogás eladdig ismeretlen formájával. (Novella)

Szerkesztő A
MEGHALT MÁDL FERENC, VOLT KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK

Ma, röviddel 13 óra után elhunyt Dr. Mádl Ferenc, volt köztársasági elnök. Személyében talán az egyetlen magyar politikust veszítettük el, akinek hovatartozása soha nem volt kétséges, s aki a nemzet és a haza ügyéért mindig válogatás nélkül kiállt. Bölcsessége és hazaszeretete legyen útmutató számunkra! A MIL Szerkesztősége (Egyéb)

Sajdik Ferenc
Petőfi Sándor: A naphoz (2)

Illusztráció Petőfi Sándor verséhez (Humor)

Turcsány Péter
Zathureczky Gyula az író, szerkesztő és humanista

Zathureczky Gyula (Öszény, 1907. július 5. – München, 1987. június 6.). Jogász, író, újságíró, majd rádiós szerkesztő. Egész életében korrekt, tárgyilagos, humanista és nemzeti szellemű újságírást kedvelt és kultivált. (Novella)

Balogh Bertalan
Püthagorasz és a pökhendiségünk

Úgy tűnik, a pökhendiségre és a dolgok azonnali lekicsinylésére való hajlam - velünk született. Jó Püthagoraszról is tanultunk az iskolában (ámbár csakis középiskoláink szintjéig tudott közöttünk felkapaszkodni), ... (Novella)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap