Rovatok

Turcsány Péter
Ki volt Vass Albert (8. rész)

8. Ráhangoló írás a Csoda történt című elbeszéléskötetre Ezeket a legendákat, novellákat, parabolákat nem a szerző szerkesztői szándéka, hanem az összetorlódó idő nem szeszélyes kívánsága tette egy újabb kötet egymáshoz illeszkedő darabjaivá. (Novella)

Doma-Mikó István
Védőgátat emelnek a fukushimai atomerőmű elé

Védőgáttal kívánják védeni a fukushimai atomerőművet az újabb szökőártól. A szakemberek szerint újabb nagy földrengés és cunami várható Fukushima térségében, amit a március 11-i, 9-es erősségű földrengés szinte a földdel tett egyenlővé. (Publicisztika)

Ács Mária
Németh László nőalakjai 18/20.

Az Irgalom Kertész Ágnese. Az Irgalom című regény és hősnője, Kertész Ágnes Németh László előző három regényének s nőalakjainak méltó társa, sőt bizonyos szempontból az egész életmű betetőzése. (Novella)

Sajdik Ferenc
Arany János: Írószobám

Illusztráció Arany János verséhez (Humor)

Szerkesztő A
Gratulálunk Sajdik Fenrenc katikatúrista könyvéhez

Gratulálunk Sajdik Ferencnek könyvéhez! A Mosolygó Sándor és Mosolygó János c. könyv a boszorkányos kezű karikatúrista Arany és Petőfi verseihez készített rajzait és vízfestményeit mutatja be, humorral fűszerezve az amúgy is derűs írásokat. (Egyéb)

Balogh Bertalan
A vallás és az ördög

A fáma szerint egy szent ember fölfedezte az élet nagy értelmét, és nyomban elhatározta, hogy megismerteti a világot az Úttal és Igazsággal, amely idvezüléshez vezet. Az ördög azonnal ott termett: "Új vallást akarsz alapítani?" kérdezte lihegve. "Igen, egy igazhitű vallást!" (Novella)

Turcsány Péter
Ki volt Vass Albert (7. rész)

7. Karácsonyos lélekkel. Karácsonyos szemmel, karácsonyos lélekkel tallóztam a fekete karácsonyokat igen sokszor megélő, de a betlehemi csillag reményét soha szeme elől nem tévesztő író gondolatai, írásai között. (Novella)

Szerkesztő C
Minek ünnepe (volt) még május 1.-e?

Valamikor még kötelező volt május 1.-én felvonulni. Vörös zászlók, sarló-kalapácsos jelképek alatt, énekelve és szocialista rigmusokat skandálva. Hol van az már? (Egyéb)

Szerkesztő A
Ma Anyák Napja van!

Szeretettel üdvözlünk minden magyar édesanyát Anyák Napja alkalmából! Kívánjuk nekik, hogy boldog társadalomban élhessenek szeretteikkel! A MIL szerkesztősége (Egyéb)

Balogh Bertalan
Világ proletárjai

A látnok szólalt meg benne? Vagy a "világ proletárjait" egyesítők lopták tőle a receptet? Valószínűleg mindkettő igaz. A látomás, mindenesetre, megvalósult. Létrejött a napi apró célokkal és apró kielégítésekkel kezelt réteg, amelynek szíve mélyén nagyon is elég a foglalkoztatottság tudata és a vele járó apró kielégítések biztos esélye. (Novella)

Szerkesztő B
Hercegi esküvő

Ma házasságot kötött William herceg és Kate Middleton. Az edélyi magyar ősökkel is büszkélkedő William a második a brit trónöröklésben, (Egyéb)

Balogh Bertalan
Onassis, Mandela meg a többiek

Onassis hajós fuvarosként kezdte igazi karrierjét, és biztosítási csalásokkal, meg tipikusan görögös üzleti ravaszságokkal végül megcsinálta a nagy pénzt, de vagyonának ormán is megmaradt hajózó fuvarosnak, vagyis annak, aki lent kezdte... (Novella)

Ács Mária
Németh László nőalakjai 17/20.

Égető Eszter. Eszter először csak az érzelem bíráló-megbocsátó szemével nézett a világba. Ezen a tükrön át látta nagyapja, apja és férje alakját. Az igazán tudatos élet akkor kezdődik, amikor fia nevelésében keresi élete értelmét, majd bekapcsolódik József munkájába. (Publicisztika)

Turcsány Péter
Ki volt Wass Albert (6. rész)

6. Szellemi szennyesünk tisztítása. Nemzeti humanista szellemű lap Kolozsvárott, 1939–1944.A rágalmak, amelyek körülveszik a 20. század magyarságának legkiválóbbjait is, már csak a jóindulatú tényfeltárással viszonozhatóak, a mocskos füstöt és a ködöt csak a jó szél és a napfény oszlathatja szét. (Novella)

Szerkesztő C
II. János Pál pápa boldoggá avatása

Elkezdődött a szent életű II. János Pál pápa boldoggá avatása. Itt olvasható, amit róla tudni illik. (Egyéb)

Turcsány Péter
Ki volt Wass Albert? (5. rész)

5. A veszélyeztetett nemzet költője. Költői, majd írói útját tanáraként Áprily Lajos, szerkesztőként és atyai barátként Reményik Sándor és Kuncz Aladár, fiatalkori társként Dsida Jenő egyengeti és bátorítja. Velük közös transzszilván eszmeiségű gondolkodását korán felismerhetjük verseiben. (Novella)

Balogh Bertalan
Svéd gazdasági csoda és valóság

"Hamis volt az egész!" eszmélt a svéd, és ivásra adta magát. Felesége mindenkivel lefekszik, gyerekei céltalannak látják a tanulást, söröznek és drogoznak, ő is, és más is csak tartja a markát a "jóléti" társadalom elé... (Novella)

Lukáts János
Esztergom, királyok városa

Kétszázötven évig, az államalapítástól a tatárjárásig volt Magyarország fővárosa. Esztergom országrészek határán fekszik, szemközt a párkányi sík már a Felvidék része, jobbról a Börzsönnyel az északi hegyek sora indul, háta mögött a Dunántúl. (Novella)

Szerkesztő A
Teret neveznek el Wass Albertről

„Talán egyszer hazahívnak. És akkor gyalog is, és ha nem lesz már lábam: a hasamon csúszva! De hazamegyek. Bármikor és bárhonnan.” Wass Albert megkésve hazatér. A fővárosban teret neveznek el a sokat szenvedett író-hazafiról. Történik mindez húsz évvel a rendszerváltás után. Végre! (Publicisztika)

Balogh Bertalan
Ceylon és Nápoly

Nápoly utcáján, délidőben, a járókelők között egy patkányt látok átszaladni. Előbb macskának nézem. Aztán, egy másikat látok... És rá se hederítenek, zajlik a könnyű dél-olasz élet. Valahol zene szól... (Novella)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap