Rovatok

Vasi Ferenc Zoltán
Vasi Ferenc Péter (1935-1999),a MK Bronz Érdemkeresztjének kitüntetettje

Vasi Ferenc Péter csendőr családban született Dorogon. Édesapja csendőr főtörzsőrmester volt 1945 előtt, s emiatt a 8 általános elvégzése után továbbtanulásra nem volt módja. Előbb szövő segéd művezetőként, majd betanított villanyszerelőként helyezkedett el. 1955. november 10-én vonult be sorkatonai szolgálatra Esztergomba, ahol légvédelmi tüzér lett, s lövegkezelői beosztásban szolgált. Az 1956-os forradalom alatt az esztergomi páncélos hadosztályt Budapestre rendelik a forradalom leverésére. (Tudomány)

Szerkesztő A
Grosics Gyula Emléknap (Aranycsapat)

Grosics Gyula olimpiai bajnok, VB ezüstérmes, az Aranycsapat tagjaként az ország több millió lakosának szerzett örömérzést, büszkeséget. Sikereikkel egy országot ragadtak magukkal, sőt az egész világ figyelmét felhívták e kicsi, de büszke nemzetre. Átérezték, hogy nem csak tizenegy ember játszik a pályán, hanem egy ország, egy nemzet, tizenötmillió magyar.A kapuslegenda kitartása, embersége, hazaszeretete ma is példaként lebeghet előttünk. (Hírek)

Polszerkesztő2
A volt ungvári polgármester szerint Kárpátalja elválhatna Ukrajnától

Kárpátalja megye elválik Ukrajnától, és falat emel a határára, ha a kijevi parlament elfogadja az ukrán nyelv kizárólagos használatáról szóló törvényt – vélte Szerhij Ratusnyak volt ungvári polgármester. “Ez konfrontációhoz és szembenálláshoz vezető út. Ha Kijev továbbra is ilyen törvényeket fogad el, nem marad számunkra más, mint az, hogy Trump stílusá... ban krími, Donyec-medencei, csernyivci, odesszai, lembergi falakat építsünk, és eltávolodjunk a kijevi gyűlöletes hatalomtól” – írta a Facebook (Hírek)

Kárpátalja-szerkesztő
"Listázzák" a kárpátaljai magyar pedagógusokat?

Ha az új nyelvtervezetet elfogadja az ukrán parlament, ez nem csak a kárpátaljai magyar oktatásra nézve jelent veszélyeket. Hasonló korlátozások alá esne a helyi magyar sajtó is és a magyar kulturális lét is. Nem működhetne szabadon sem a beregszászi magyar főiskola, sem az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar kara, amelyek a magyar szakemberképzés -tanárok, orvosok, mérnökök stb. - bölcsői. És ami még sokko... lóbb: úgynevezett nyelvcsendőrök ellenőriznék a jogszabályban foglaltak betartását. (Egyéb)

Veress Zoltán
Arad és Arad vármegye tájain

Arad a magyar történelemben nagyon baljós szerepet játszott. Egyrészt történelmünk egyik legnagyobb vérfürdője az 1131-es vagy 1132-es aradi országgyűlésen történt, ahol Vak Béla felesége, Ilona királyné 68 főurat mészároltatott le. Másrészt Haynau őrjöngő gyilkos kivégzéseinek fő színhelye szintén Arad volt 1849 őszén. De ide sorolhatjuk Jászi Oszkárék aradi találkozóját is Maniuval és Goldissal 1918 no... vember 12-én. (Egyéb)

Szerkesztő A
TORMAY CÉCILE - BUJDOSÓ KÖNYV VI/20 (Kötelező olvasmány!)

Tormay Cécile (1876-1937) A századforduló legnagyobb magyar írónője. Lelkében izzón magyar, műveltségében teljesen nyugati. Stílusművészetének koronája hatalmas trilógiája; az "Ősi küldött", amelyben a Kelet és Nyugat két malomköve közé szorult tragikus magyar sors nagy regényét írta meg. Ő írta meg a világháború után bekövet... kezett összeomlás siralmas krónikáját látomásos erejű "Bujdosó Könyvében". A bujdosó ő maga, aki számkivetve bolyongott, de mindig hazai földön, feje fölött a bekövet... (Könyv)

Felber Zsolt
Mécs László: Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld!

„Fáj a földnek és fáj a napnak/ s a mindenségnek fáj dalom,/ de aki nem volt még magyar,/ nem tudja, mi a fájdalom!”// Ahogy Dsida Jenő is megírta a Psalmus Hungaricus című versében, igen is létezik magyar fájdalom. Ez minden magyar embernek a fájdalma, nem kell nekünk idegeneké. Trianon az igazságtalanság, a kegyetlenség szimbóluma is egyben. Összeállításunkban e fájdalom hangjait jelenítjük meg a magyar irodalomból. (Vers)

Veress Zoltán
A kulikovi csata és pánik

A napokban emlékeztünk az 1943. januári Don-kanyarbeli tragédiánkra, amelyet a legnagyobb magyar katonai vérveszteségnek szokásos említeni. Az akkori áldozatok emlékét, hősi tetteiket egyáltalán nem akarom csökkenteni, de a történelmi ténynek megfelelően meg kell említeni, hogy – sajnos – ilyen vérveszteség többször is érte a magyar katonákat, például az 1914. VIII-IX-ben lezajlott galíciai csata során is, melynek egy „epizódjára”, a kulikovi csa... tára és pánikra emlékezik ez az írás. (Novella)

Szerkesztő A
TORMAY CÉCILE - BUJDOSÓ KÖNYV VI/19 (Kötelező olvasmány!)

Tormay Cécile (1876-1937) A századforduló legnagyobb magyar írónője. Lelkében izzón magyar, műveltségében teljesen nyugati. Stílusművészetének koronája hatalmas trilógiája; az "Ősi küldött", amelyben a Kelet és Nyugat két malomköve közé szorult tragikus magyar sors nagy regényét írta meg. Ő írta meg a világháború után bekövet... kezett összeomlás siralmas krónikáját látomásos erejű "Bujdosó Könyvében". A bujdosó ő maga, aki számkivetve bolyongott, de mindig hazai földön, feje fölött a (Könyv)

Szerkesztő A
Sebes Gusztáv Emléknap

Sebes Gusztáv a Magyar Aranycsapat szövetségi kapitányaként világhírnevet szerzett országunknak. Irányítása alatt a nemzeti tizenegy olimpiát és Európa-kupát nyert, VB ezüstérmes lett. A labdarúgásban olyan új taktikai elemet kísérletezett ki (4-2-4 felállás), mellyel megleptük a világot. A hátravont középcsatár poszt továbbfejlesztett változatban a brazil és a holland labdarúgó válogatottak sikeres játékstratégiájában is megjelent. (Hírek)

Felber Zsolt
Madarász Viktor - A magyar romantika festője

A Habsburg önkényuralom időszakának legzseniálisabb alkotója 1917. január 10-én szinte elfeledve fejezte be életét. Az utókor igazságot szolgáltatott neki: a művészettörténészek napjainkban – Benczúr Gyula és Székely Bertalan mellett – őt tartják a történelmi témájú festészet egyik legnagyobb hazai alakjának. Bár Madarász Viktor neve nem túlzottan ismerős a mai magyar társadalom számára, műalkotásai „névtelenül” is népszerűek, történelmi arcképei mélyen belevésődtek kollektív emlékezetünkbe. (Egyéb)

Veress Zoltán
Az Aradi Tizenhárom és vértanú társaik

Ez a rész az Aradi Tizenhárom és vértanú társaik emlékére van szentelve. A tizenhárom vértanú arcképe Zala György híres és külön történelmet megélt emlékművének reliefjeiről készült fényképek alapján készült. Csak néhány vértanúnak sikerült „megmenteni” a holttestét és tisztességes sírban eltemetni. Az Aradi Tizenhárom mellett a valóságban, sajnos, száz körül van a vértanúk száma. Közülük a legjelentősebbekről készült szobrokat mutatjuk még be. (Egyéb)

Szerkesztő A
TORMAY CÉCILE - BUJDOSÓ KÖNYV VI/18 (Kötelező olvasmány!)

Tormay Cécile (1876-1937) A századforduló legnagyobb magyar írónője. Lelkében izzón magyar, műveltségében teljesen nyugati. Stílusművészetének koronája hatalmas trilógiája; az "Ősi küldött", amelyben a Kelet és Nyugat két malomköve közé szorult tragikus magyar sors nagy regényét írta meg. Ő írta meg a világháború után bekövet... kezett összeomlás siralmas krónikáját látomásos erejű "Bujdosó Könyvében". A bujdosó ő maga, aki számkivetve bolyongott, de mindig hazai földön, feje fölött a (Könyv)

Szerkesztő A
Mádl Ferenc Emléknap

Dr. Mádl Ferenc kiváló jogtudós, neves professzor, köztársasági elnök, mindig kiállt a jogegyenlőség, az emberi méltóság védelme, a szegények, a hátrányos sorsúak és elesettek mellett. Bölcs, tapasztalt, haza- és magyar szerető volt, mindig az ország javát szeme előtt tartva döntött. A keresztény értékek elkötelezett híveként szolgálta nemzetét határon innen és túl. Így válhatott az 1990 utáni Ma.... gyarország egyik legelfogadottabb személyiségévé. (Hírek)

Szerkesztő A
TORMAY CÉCILE - BUJDOSÓ KÖNYV VI/17 (Kötelező olvasmány!)

Tormay Cécile (1876-1937) A századforduló legnagyobb magyar írónője. Lelkében izzón magyar, műveltségében teljesen nyugati. Stílusművészetének koronája hatalmas trilógiája; az "Ősi küldött", amelyben a Kelet és Nyugat két malomköve közé szorult tragikus magyar sors nagy regényét írta meg. Ő írta meg a világháború után bekövet... kezett összeomlás siralmas krónikáját látomásos erejű "Bujdosó Könyvében". A bujdosó ő maga, aki számkivetve bolyongott, de mindig (Könyv)

Szerkesztő A
Deák Ferenc Emléknap

Deák Ferenc, a 19. századi magyar történelem legjelentősebb személyiségei közé tartozott. A „nemzet prókátora” politikai pályafutásával és országunkért tett munkájával megkerülhetetlen személye lett nemzetünk történelmének. Vörösmarty Mihály ekképpen jellemezte a nagy államférfit: „Ilyen emberre szükség van a világon, nemcsak az országért, hanem azért is, hogy rossz óráinkban meg ne tagadjuk azon állítást, hogy az ember Isten képére alkottatott.” (Hírek)

Szerkesztő A
Csokonai Vitéz Mihály Emléknap

Csokonai Vitéz Mihály a magyar költészet egyik legnagyobb alakja, a felvilágosodás kiemelkedő alkotója. Született tehetség (poeta natus) és tudós költő (poeta doctus) is, az eredendő zsenialitás, a folyamatosan gazdagodó műveltség és a gyakorta keserű élettapasztalatok tették őt klasszikus értékű művésszé. Debrecenben nőtt fel, kiváló nyelvtehetsége, csodálatos emlékezőképessége, sokoldalúsága és érzékenysége, „cimbalom” volta korán megmutatkozott. (Hírek)

Szerkesztő A
Benczúr Gyula Emléknap

Volt idő, nem is olyan régen – úgy százvalahány évvel ezelőtt, amely kor egy nemzet életében nem nagy idő –, amikor mindenki tudta, ki az a Benczúr Gyula. A nagy festőművész! Vagy sokkal inkább a magyar nemzet nagy festője. A király kegyeltje. Sikeres, gazdag ember. Akire felnéznek határainkon belül és túl. Mára pedig… újságokban és könyvekben sokszor a neve is rosszul van írva, rövid ú-val, „Bencurnak”. (Amit pedig még a helyesírás-ellenőrző is kijavíttatna.) (Hírek)

Hegedűs Adriana
(F)élelem

Ökölbeszoruló ész/ tükörbe ha belenéz./ Fejeket átcímkéz/ a józanság elvész./ Vérben ázott múlt/ érzésébe belenyúlt./ Régi sebe felgyúlt/ legyintenek, elmúlt./ Csengő a nyakakban/ bégetés a barakkban./ Igenlés az agyakban/ a világ műanyagban./ Erdőbe vitt félelem/ kicsikart védelem./ Pőre aki védtelen/ bólogatás önkéntelen./ Kiélezett sorsok morzejelet kopogtok./ Céltalanul kóboroltok sipkára fel, bolondok./ Agyak cseréje agyra hízzatok csak nagyra./ Nézzetek a varangyra álmok parancsa ő ma. (Vers)

Szerkesztő A
Szent Margit Emléknap

Mi Magyarok sok embert adtunk a világnak, tudósok, sportolók személyében egyaránt. De ha csak a történelmi személyekre fókuszálunk, akkor sem szégyenkezhetünk, mert megannyi szent és boldoggá avatott emberel büszkélkedhetünk. Szentjeink pedig egy két kivételtől eltekintve az Árpád házból kerültek ki. Királyok, hercegnők, egyházi személyek tartoznak bele eme nemes társaságba, melynek egyik előkelő tagja szent Margit. (Hírek)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám


 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

Inter Japán Magazin

Turcsány Péter honlapja

Jankovics Marcell honlapja

Papp Lajos

Magyar Irodalmi Lap