Rovatok

Tusnády László
Liszt, a magasság és a mélység zenéje

Pisla fényű kunyhóink világáig nem jutott el, élete nagy részét idegenben töltötte, de a szíve magyar volt, mert az akart lenni, és ezzel a szívvel érezte meg, hogy világtörténelmi küldetésünk van. Ezt képviselte és hitte Petőfi Sándor, Kossuth Lajos, Madách Imre és mások is. Mindnyájan tudták, hogy ennek a szerepnek nem a dübörgő, mindent eltipró fegyverek adják meg a nagyságát, nem a hazug rögeszmék ön... kényuralma, hanem a szív, (Tudomány)

Tusnády László
Liszt Ferenc és a pesti árvíz (Százhetvenöt év rémei és fényei)

Százhetvenöt év! Mekkora idő! Mi minden változott meg azóta, ám van, ami most is ugyanaz, mintha egy év, egy hónap – egy perc sem múlt volna el közben. A tragédia egyszerre lehet a végső összeomlásnak, a halálnak, a végső pusztulásnak a lidérces megvalósulása, és ugyanakkor lehet valamilyen állandónak, valamilyen örök szilárdnak is a ténye: örökre világító fénye. A szá... momra ez a fény Liszt Ferenc zenéjéből árad. Nagy volt mindenféleképpen. (Tudomány)

Kiss Dénes
„Velünk vagy ellenünk?” - Irodalmi esszé-pályázat!

A Kiss Dénes Emlékbizottság az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából / Velünk vagy ellenünk? címmel irodalmi esszé-pályázatot hirdet, melynek célja, hogy megvilágítsa a / közelmúltban elhunyt író, költő, szerkesztő, magyar nyelvkutató és lelkes hazafi ’56-os / eseményekhez fűződő viszonyát, valamint emlékét ébren tartsa, munkásságát ápolja. / A pályázás felté... telei : Állampolgárság, végzettség és életkor megkötés nincs; ... (Hírek)

Petrusák János
Petrusák János: HULLÓ CSILLAGOK ősbemutató

Szeretettel meghívok mindenkit drámám ősbemutatójára, Nyíregyházára, 2016. október 17-re, 15.00-ra a Református Gyülekezeti Ház nagytermébe (Bessenyei tér 6.). Illetve könyvbemutatómra és filmszemle megnyitóra október 21-én, szombaton, 16.00-ra, a Városmajori Művházba, Városmajor utca 5-7. A rendezvény ingyenes! „A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja”. (Hírek)

Bilecz Ferenc
Allah akbar! – a 21. században

Rászorult menekült, vagy „gazdasági bevándorló”-e az a több százezer – többségében iszlám hitű – ember, aki bebocsátásra vár Európába? Valóban ez korunk nagy kérdése? Vagy szándékosan van így megfogalmazva az az alapkérdés, hogy joga van-e valakinek csupán a hitre hivatkozva más embereken élősködni? Azt hiszem, sokan tudják a választ, de képtelenek megfogalmazni, vagy félelemből, vagy tudatlanságból, esetleg szándékosan a nagyobb tudás és a pozíció birtokában hallgatnak erről. (Publicisztika)

Szerkesztő A
Balassi Bálint Emléknap

Balassi Bálint a magyar késő-reneszánsz legnagyobb alakja, a magyar nyelvű líra első világirodalmi rangú képviselője. Nevét Balassa Bálintnak is mondták, maga a költő is különbözőképpen írta saját nevét. Szerelmes verseivel, istenes költeményeivel és vitézi énekeivel megújította, a legmagasabb rangra emelte a magyar költészetet. Első műve egy protestáns értekezés (Füves kertecske). Több mú... zsája is volt (Anna - Júlia (Publicisztika)

T.Ágoston László
Pappék unokája

‒ No, Marikám, mit szólsz ehhez a Rádai Gyöngyihez? ‒ állította meg Ballánét a kisbolt előtt a barátnője, a kövér Takácsné. ‒ Hallottad, mit csinált a saját gyerekével? ‒ Hallani éppen hallottam, de fölfogni is képtelen vagyok. És ha meggondolom, hogy ez a lány itt nőtt föl köztünk a faluban, a szemünk láttára… ‒ Ezt azért nem mondanám ilyen határozottan ‒ állt meg mellettük a szikvízgyáros felesége. ‒ Tőlünk hordták a szódavizet. Az apja nagyon szerette a fröccsöt. (Novella)

Polszerkesztő2
Soros György hűbéresi rendszert épít Európában?

Kiszivárogtatott dokumentumok igazolják, hogy George Soros államellenes aktivistahálózatot működtet számos európai országban, és anyagilag támogat olyan szervezeteket, melyek megpróbálják aláásni az adott ország államiságát. A milliárdos többek között olyan szervezeteket támogat, melyek segítik az idegen néptömegek letelepedését, tehát tevőlegesen részt vesznek a nemzetállamok etnikai arányainak megváltoztatásában. (Hírek)

Csata Ernő
A dilemma - Dilema

George Topârceanu: A dilemma - Dilema / (Fordította Csata Ernő) // Vannak tapasztalataink a konzíliumokról, / Ahol orvosok kérdeznek a kiáramlásokról. / Érdekli őket a tónus, a bőség, a fázis, / Szellentésnek mondják, de lehet gáz is. // Ne ámuljunk, ha az orvosok e csodát, / A fingot, ma annyit tanulmányozzák, / Mert a biológiából mindenki tudja: / A fingás a test szükséges funkciója. // Mindenki fingik. Ez örök axióma. / Nem érdekli tónus, hang, aroma, / Itt egyformák vagyunk valójában, / A császár is fingik (Humor)

Szerkesztő A
Tormay Cécile: A régi ház 10/15

A pesti oldalon sík térség húzódott a víz és a város között. A fehér mezőben, magányosan állt az Ulwing Kristóf háza. Már vagy harminc esztendő óta hívták új háznak a városban. Esemény volt, mikor épült. Vasárnaponkint kirán­dul­tak hozzá a belsővárosi polgárok. Nézegették, tanácskoztak és a fejüket rázták. Sehogy sem bírták megérteni, miért állítja Ulwing építőmester oda a futóhomokba a házát, mikor annyi fundus akad még a belsővárosi ... szép, szűk utcákban.... (Könyv)

Czakó Gábor
Létrontás

Ünnep előtt, adventben, Nagyhéten, vagy Szent Mihály napjának közeledtekor érdemes elgondolkodni a termodinamika második főtételén, az entrópia elvén, amely azt mondja ki - a legegyszerűbb megfogalmazásában -, hogy minden zárt rendszerben növekszik a rendezetlenség. Parasztosan szólva minden romlik: a hegyek lekopnak, a fák kidőlnek, a bor megecetesedik. Az ember vajon zárt rendszer-e vagy kivétel? Képes-e erőt, tudást fölvenni társadalmi, biológiai határain kívülről? A ma hatalmaskodó (Egyéb)

Szabó Anikó
Lét

Szeretni, csüggedni, nevetni, remélni. Fáj! / Senki nem érti, de akkor se hátrálj! / Vívni, érezni, küzdeni, vérezni. Állj! / A lelki mocsokban fürdeni kár! / Sírni, tépni, félni, kérni. Kár! / Szerető kezet remélni. Jár! / Hinni, látni, tapasztalni, menni, / Szeretni és szeretve lenni, / Csak ez számít, csak ez a vágy! / Érezni, félteni, aggódni, érteni Fáj! / Lehetőséget adni, elmenekülni. Kár! / Kínozni, panaszkodni, sikoltozni, jajgatni, / anyagi javakat hajtani. Állj! / Feküdni, haldokolni, szenvedni Fáj! / (Vers)

Bíró Ernő
Boglári

Neve Katârşeşegă, ami tatárul szamártöviset – bogáncsot jelent, boglári szamár, az utolsó képviselője a fajtájának Dobrodzsában. Szüleivel együtt ők voltak az utolsó boglári család. Gazdájuk Irfán, beállt a termelőszövetkezetbe, mert abban az időben mindenki beállt, “önszántából”, jószágaival együtt. Irfánnak csak két szamara volt meg vagy ötven ár szántóföldje. Ott a termelőszövetkezet istállójában született Katârşeşegă – Szamártövis. Senkit sem érdekelt, hogy a szülei boglári szamarak, (Novella)

Veress Zoltán
Máramaros vármegye tájain ( Kárpátalja / Ukrajna )

Nyugat-Máramaros az egykori Máramaros északnyugati része, amely ma Ukrajnához tartozik. A kisebbik, déli rész Trianon óta Románia része. A vármegye gerincét a Tisza alkotja (forrása is a vármegyében van), melybe számos bővízű hegyi folyó ömlik bele: Visó, Tarac, Talabor és Nagyág. A fő közlekedési vonalat a Tisza völgye adja, a mellékutakat az említett folyók völ... gyei. A vármegye fontosabb helységei a folyók mentén sorjáznak – elsősorban a Tisza mellett: Huszt, Técső, Aknaszlatina, Rahó, Körösmező. (Egyéb)

Csata Ernő
A múló élet balladája... Balada vieții trecătoare

Rabindranáth Tagore: A múló élet balladája… / Balada vieții trecătoare… / (Fordította Csata Ernő) // Egy hosszú vonat az életünk./ Ébredésünk robogó kocsisor, / Anélkül, hogy emlékezzünk, / Hol szálltunk fel és mikor. // A boldogságok a megállók, / Ahol csak egy percet állunk, / Amikorra észrevesszük, / Füttyent, elment, váltunk. // A fájdalmak az állomások! / Ahol vesztegelünk hosszan, / És bosszúsá... gunkra éppen, / Egyre sűrűbbek mostan. // A türelmetlenségtől égve, / Csupán előre nézünk, / Hogy (Vers)

Czakó Gábor
Szent Erzsébet a szerelem szentje

Hölgyeim és uraim, Árpádházi Szent Erzsébet kerek hétszáz esztendeje, 1207-ben született Sárospatakon. Négy esztendősen került Thüringiába, a szintén gyermek Lajos gróf jegyeseként. Új hazájában sosem láttak olyan szépségű és tömegű kincseket, amelyeket a társzekerek sora szállított utána. De ezerszer többet is vitt: családjának a világtörténelemben példátlan hagyományát, a szentséget. A há... zasság a kortárs Halicsi Évkönyv szerint édesanyjának, a Bánk bánból is nevezetes meráni Gertrúdnak, a németországi (Egyéb)

Szerkesztő A
Tormay Cécile: A régi ház 9/15

A pesti oldalon sík térség húzódott a víz és a város között. A fehér mezőben, magányosan állt az Ulwing Kristóf háza. Már vagy harminc esztendő óta hívták új háznak a városban. Esemény volt, mikor épült. Vasárnaponkint kirán­dul­tak hozzá a belsővárosi polgárok. Nézegették, tanácskoztak és a fejüket rázták. Sehogy sem bírták megérteni, miért állítja Ulwing építőmester oda a futóhomokba a házát, mikor annyi fundus akad még a belsővárosi szép, szűk utcákban.... (Könyv)

Szerkesztő A
Deák Ferenc Emléknap

Deák Ferenc, a 19. századi magyar történelem legjelentősebb személyiségei közé tartozott. A „nemzet prókátora” politikai pályafutásával és országunkért tett munkájával megkerülhetetlen személye lett nemzetünk történelmének. Vörösmarty Mihály ekképpen jellemezte a nagy államférfit: „Ilyen emberre szükség van a világon, nemcsak az országért, hanem azért is, hogy rossz óráinkban meg ne tagadjuk azon állítást, hogy az ember Isten képére alkottatott.” (Hírek)

Szerkesztő A
Tormay Cécile: A régi ház 8/15

A pesti oldalon sík térség húzódott a víz és a város között. A fehér mezőben, magányosan állt az Ulwing Kristóf háza. Már vagy harminc esztendő óta hívták új háznak a városban. Esemény volt, mikor épült. Vasárnaponkint kirán­dul­tak hozzá a belsővárosi polgárok. Nézegették, tanácskoztak és a fejüket rázták. Sehogy sem bírták megérteni, miért állítja Ulwing építőmester oda a futóhomokba a házát, mikor annyi fundus akad még a belsővárosi szép, szűk utcákban.... (Könyv)

Szerkesztő A
Nyirő József Napok

Nyirő József az erdélyi irodalom nagyja, az erdélyi sors hiteles, lelkeket mozdító krónikása. Székelyzsomboron született 1889-ben; az Erdélyi Helikon munkatársa, a Keleti Újság szerkesztője volt, később országgyűlési képviselő lett. A világháború után emigrációba vonult, Madridban hunyt el 1953-ban. Első novellái Jézusfaragó ember címmel jelentek meg, láttató erővel, kiváló stílussal, új színekkel. Nyirő műveiben az erdélyi sors, a történelem, a táj elevenedik meg, drámai erővel. (Hírek)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám


 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

Inter Japán Magazin

Turcsány Péter honlapja

Jankovics Marcell honlapja

Papp Lajos

Magyar Irodalmi Lap