Rovatok

Szerkesztő A
Tormay Cécile: A régi ház 3/15

A pesti oldalon sík térség húzódott a víz és a város között. A fehér mezőben, magányosan állt az Ulwing Kristóf háza. Már vagy harminc esztendő óta hívták új háznak a városban. Esemény volt, mikor épült. Vasárnaponkint kirán­dul­tak hozzá a belsővárosi polgárok. Nézegették, tanácskoztak és a fejüket rázták. Sehogy sem bírták megérteni, miért állítja Ulwing építőmester oda a futóhomokba a házát, mikor annyi fundus akad még a belsővárosi szép, szűk utcákban.... (Könyv)

Szerkesztő A
Kittenberger Kálmán Emléknap

Kittenberger Kálmán számunkra, magyarok számára azért jelentős, mert ő az a felfedező, vadász, Afrika-megismerő, aki „magyar-Afrikát” meg kívánta teremteni. (Bár sohasem mondta ki, mert ahhoz túlzóan szerény volt, hogy önmagát így előtérbe állítsa.) Nem úgy akarta ezt elérni, hogy gyarmatot létesítünk ott – bár egy időben voltak ilyen hagymázas álmok –, hanem hogy mi, magyarok és államunk, Magyarország is hozzárak valamennyit Afrika népeinek, kultúrájának és nem utolsósorban állatvilágának megismeréséhez. (Hírek)

Czakó Gábor
Sátánfattya lelkészek

Olvasom a hálón, hogy egy holland lelkész (?) istentagadó könyvet adott ki, melyben Jézust legendás alaknak minősíti, és azt állítja, hogy Isten nincs, tehát mindenki élvezze ki a rendelkezésére álló időt, amennyire tőle telik. Az élet ennyi. Egyik célját elérte, a könyv jó üzletnek bizonyult, dől a pénz az élvezetekre. Főnöke helyesli társa véleményét, és ő is arról handabandázik a „templomukban,” hogy nincs Isten. Miért tehetik? Ki szólhat bele? Alapítottak egy saját, külön bejáratú kereskedelmi (Egyéb)

Szerkesztő D
Körmendi Lajos: Robinson az árokparton Nincstovább falvak

Ez az a falu, amely végállomás. Amelyet, mint fojtogató(?), ölelő(?) kar, körülkerít a Tisza. Ahonnan nincs tovább. Ez az a hely, ahol az autóbuszról szinte csak idős emberek szállnak le. Ahol a falvakban oly megszokott sátortetős házak is hiányoznak. Ahol csak a régi, kopott házacskák guggolnak az út mentén, soknak a búbján nád. Ezen a településen a faluvégi házak farral fordulnak a Tiszának, mintha haragudnának reá... (Riport-tudósítás)

Szerkesztő A
EXPRESSZ HÍR: MEGSZŰNIK A NÉPSZABADSÁG?

Bár a híradásban csak a kiadás felfüggesztésről van szó, az intézkedések arra engednek következtetni, hogy végleg megszűnik a jobboldalt és a hazafias érzelmű magyarokat hevesen támadó napilap. A Népszabadság az MSZMP pártlapja volt, amit a "rendszerváltás" után az MSZP "átvett". Olvasottsága az elmúlt 10 évben 74%-ot esett (vagyis több, mint 100 ezer példányt), s 2007. óta 5 milliárd forint ráfizetést "termelt". Az idén is je... lentős veszteséget hozott össze. Ezzel már a lapot (Hírek)

Kő-Szabó Imre
Az élet egyik jelzőtáblája

Z. Ferenc negyvenéves, vállalkozó. Ital lerakata van a városban. Nős, felesége fodrász, három lány gyermekük van. A lányok között egy-egy év a korkülönbség, ha egymás mellé állnak, úgy néznek ki, mint az orgona sípjai. Apjuk nagyon büszke lányaira, mutogatja is fényképüket. Terve, hogy ha megnőnek, és férjhez mennek, mind a három lánynak „világra szóló” lakodalmat kanyarít, had lássák az irigyek, neki erre is futja. A másik büszkesége egy 404-es Audi gépkocsi. Szeret vele száguldozni,... (Novella)

Csata Ernő
A tisztességes szajha - O curvă cinstită (humor)

Ion Pribeagu: Egy tisztességes szajha - O curvă cinstită // Az utcán, mintha most is hallom / Csavargók füttyét a lányok után, / Mert nem érezzük, hogy életünkben / Múlnak az évek egymás után. // Gondolom nem is fontos, / Déván vagy Petrozsényben, / De arra jól emlékszem: / Tizennyolc éves voltam éppen. // A kocsmáktól tele városban / Egy zsúfolt központ csinosul, / Volt egy filmszínház / És egy vendéglő: a Minerul. // Az egyetlen intim hely, / Éppen csavargóknak való, / Ahol jót lehetett enni is, / Lennebb... (Humor)

Czakó Gábor
Eurábia

Ha otthonunkban akad egy csöndes sarok, ahol elgondolkodhatunk a világ mostani folyásán, vagy inkább tajtékzásán, és gondolatainkat el akarjuk csitítani, akkor a régiek szerint ajánlatos számolni. A számok rakosgatása gépies dolog, elzsongítja az agyat. A szürkeállományt akár aludni is küldhetjük. Míg föl nem riadunk. Vagy el nem bóbiskolunk. A könnyű szunyókálás gyakran álmot vetít a tudatunkba: például látjuk a Bécstől Bangla... desig, Malajziáig érő gyalogos meneteket, és a számolás eredményét! Ha napjában (Egyéb)

Szerkesztő A
Tormay Cécile: A régi ház 2/15

A pesti oldalon sík térség húzódott a víz és a város között. A fehér mezőben, magányosan állt az Ulwing Kristóf háza. Már vagy harminc esztendő óta hívták új háznak a városban. Esemény volt, mikor épült. Vasárnaponkint kirán­dul­tak hozzá a belsővárosi polgárok. Nézegették, tanácskoztak és a fejüket rázták. Sehogy sem bírták megérteni, miért állítja Ulwing építőmester oda a futóhomokba a házát, mikor annyi fundus akad még a belsővárosi ... szép, szűk utcákban.... (Könyv)

Polszerkesztő2
A muszlimokkal bemagoltatják leigázásunkat

A bevándorlók előtt a határaikat bezáró USA, Ausztrália, az Arab Emirátusok, Szaud-Arábia, Izrael után nem marad a migránsok számára más, igényeiknek megfelelő jólétet biztosító hely, mint Európa. Az öreg kontinens, amely gazdag, és liberális vezetése alatt kellően gyenge saját érdekeinek megvédésére. Különösen azért, mert meghatározó vezetői elszakadtak a népeiktől, az őket megválasztó emberek akaratától. A muszlim tömegek vezetői pedig jól látják, hogy megérett a helyzet a hitehagyott földrész elfoglalására. (Hírek)

Felber Zsolt
A Lajtabánságtól a Leghűségesebb városig

A Lajtabánság (németül Leitha-Banat - osztrák történészi elnevezés, a korabeli lajtabánsági dokumentumokban Burgenland) 1921. október 4. és november 5. között egy mások által el nem ismert önálló magyar állam volt Nyugat-Magyarországon. A Lajtabánság határos volt nagyobbrészt Ausztriával és Magyarországgal nyugaton és keleten. Északon aránylag rövid szakaszon Csehszlovákiával, délen pe... dig a legrövidebb határa a Szerb–Horvát–Szlovén Királysággal volt. (Egyéb)

Szerkesztő A
Tormay Cécile Napok

Tormay Cécile a 20. századi irodalom jelentős alkotója, aki nőként a magyar művelődés meghatározó alakja tudott lenni egy vészterhes korban. Megítélése ma ellentmondásos és átpolitizált. Műveit 1945 után betiltották, munkásságát napjainkban fedezik fel és értékelik újra. A maga korában a legnépszerűbb írók közé tartozott, művei több nyelven megjelentek, nemzetközileg elismert volt, 1936-ban és 1937-ben Nobel-díjra is felterjesztették. Mun... kásságának megítélése az (Hírek)

Szerkesztő A
Clone of Tormay Cécile: A régi ház 1/15

A pesti oldalon sík térség húzódott a víz és a város között. A fehér mezőben, magányosan állt az Ulwing Kristóf háza. Már vagy harminc esztendő óta hívták új háznak a városban. Esemény volt, mikor épült. Vasárnaponkint kirán­dul­tak hozzá a belsővárosi polgárok. Nézegették, tanácskoztak és a fejüket rázták. Sehogy sem bírták megérteni, miért állítja Ulwing építőmester oda a futóhomokba a házát, mikor annyi fundus akad még a belsővárosi szép, szűk utcákban.... (Könyv)

Bíró Ernő
A csapágy

Délután Lajos elment a komájához, meghányták-vetették a dolgot. Azt mondja a koma, hogy a raktárosuk jó ember, lehet vele beszélni, de a beszerző elvtárs az nagy kópé, azt meg kell kenni valahogy. Mivel nagy szivacs, valami jóféle innivaló megtenné. Megígérte, hogy mindkettőt beavatja, másnap reggel pedig hívni fogja Lajost, amint lehet. Másnap Lajos jelenti az igazgató úrnak, hogy talán valamit lehet intézni és elmondja a komájával folytatott beszélgetést. (Novella)

Veress Zoltán
Ugocsa vármegye tájain ( Kárpátalja / Ukrajna )

Ugocsa volt Turóc mellett a történelmi Magyarország legkisebb vármegyéje. Ott van, ahol a Tisza kitör a hegyek közül az Alföldre. Így földjén van hegy (az Avas-hegység széle, a Nagyszőlősi-hegyek nyúlványai), van síkság (az Alföld északkeleti széle), van víz (a Tisza és mellékfolyói: Túr, Batár, Borzsa). Trianon előtt a vármegye lakosságának majdnem a fele magyar volt - közvetlenül a mai határok mellett - ennek ellenére Trianon miatt néhány négyzetmétert leszámítva semmi sem maradt Magyarország földjén Ugocsából. (Egyéb)

Csata Ernő
Bús ének - Cântec de inimă albastră

Mircea Dinescu: Bús ének - Cântec de inimă albastră // Emlékszel, kiáltottalak egykoron / „te hosszú lábú ikonom” // folyón jöttél, és egy ideig / ömöltél belém az édenig // nyelvemmel, ostorrá alakítva / vadásztam combodon nyuszikra // ágyékodon mézszínű fűre másztam / te illatoztál, én élő voltam // De jaj, jaj, jaj, szemek bozótja / most engem rángat három pópa // a húsom bűzlik már régóta, / mint egy darab akácfakóka // mint csikóharapás a lovakat / a sír pora hív, maradjak // (Vers)

Polszerkesztő2
Nem kell munkát keresni, ingyen jár az európai jólét

Az utóbbi két év során kiderült, hogyan lehet a legkönnyebben boldogulni az Európai Unióban; színesbőrű szülők gyermekeként kell születni egy afrikai vagy közel-keleti országban, és át kell szökni a schengeni övezet határain. Az Európai Unió 2015 végén eljutott arra a pontra, hogy vezető országai nyíltan diszkriminálják és hátrányos helyzetbe kényszerítik a fehér lakosságot. A Közel-Keletről és Afrikából érkező személyek ingyen lakást, és a megélhetésre elegendő anyagi juttatást kapnak... (Hírek)

Szerkesztő A
Az Aradi Vértanúk Emléknapja

Engem, ki nem borulhatok le a magyar Golgota porába, engem október 6.-a térdeimre borulva fog hontalanságom remete lakában látni, amint az engem kitagadott Haza felé nyújtva agg karjaimat a hála hő érzelmével áldom a vértanúk szent emlékét hűségükért a Haza iránt, 's a magasztos példáért, melyet az utódoknak adtanak; 's buzgó imával kérem a magyarok Istenét hogy tegye diadalmassá a velőkig ható szózatot, ... mely Hungária ajkairól a magyar nem... zethez zeng. Úgy legyen. Amen! (Kossuth Lajos) (Hírek)

Felber Zsolt
1849. október 6.-Az ítélet végrehajtása

1849-ben az ítéletek az eljárás előtt már készen álltak. Az osztrák bírák a szabadságharcban résztvevő honvédtábornokok kivégzésével akartak példát statuálni, hogy a magyarok örökös szabadságvágya szálka minden rabtartó szemében, jöjjön az keletről vagy nyugatról. A „Magyar Golgotán” , Aradon kivégzett honvédtisztek kivégzés előtti óráit örökítette meg Baló Béni református lelkész visszaemlékezése Kacziány Géza lejegyzésében. / Egy hadbíró a várból átment a városba (Egyéb)

Felber Zsolt
Lázár Vilmos ezredes, aradi vértanú levele feleségének

Lázár Vilmos noha csak ezredesi rendfokozatot viselt, mint önálló hadtestparancsnokot a szabadságharc tábornokaival együtt állították az aradi hadbíróság elé. Mivel a császári csapatok előtt tette le a fegyvert, „kegyelemből” golyó általi halálra ítélték. Az aradi vértanúk között őt végezték ki elsőként. Csontjait csak 1913-ban találták meg az aradi vár sáncában. Most az emlékoszlop kriptájában nyugszik. Felesége az 1844-ben megözvegyült báró Reviczky Mária volt. (Egyéb)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám


 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

Inter Japán Magazin

Turcsány Péter honlapja

Jankovics Marcell honlapja

Papp Lajos

Magyar Irodalmi Lap