Rovatok

Turcsány Péter
A szeretet trónja

Csalódtál bennem, kedvesem, / király voltam, fenség, / s ma már minden, mit ígértem, / a pokolban lent ég, / látod, a trón mégis marad, / a szeretet fényes trónja, / világítja fájdalmamat, / s napjainkat beragyogja. // Remélsz-e még, kedvesem, / derültebb holnapot, / hol jövőnk nehéz zsákja / jósággal megrakott, // s a körénk gyűlő gyermekek: / gyümölcsfánk fürtjei; / mosolygó arcuk termése / hulló napunk körbeveszi. /// (2013. november 17.) /// Magyar Irodalmi Lap (Vers)

Bodor Miklós László
Turcsány Péter halálára

Mindenhol, mindig ott volt, ahol segítenie kellett.1951.március 7.- én született, tegnapelőtt: 2015. szeptember 29.-ig tartott tevékeny élete.64 évet kapott az Úrtól.Fiatalon ismerte meg, milyen a BM megfigyeltjének lenni.A kádári rendszer szellemi üldözöttje később, 2011.- ben a Magyar Köztársasági Érdemkereszt kitüntetettje lett.Nekünk íróknak (írogatóknak?)pedig patrónusunk.Egy írásában azt írta: „Úgy élek, mint aki ráér. Nem engedem hajtani magam…”Nem igaz! Ha így tett volna, ma is közöttünk lenne. (Publicisztika)

Szerkesztő A
Márton Áron Emléknap

Márton Áron püspöki címerében a halmok fölött magányos fenyő áll, a háttérben Székelyföld havasait szimbolizáló hegycsúcs magasodik, középen a Pax jele. Ez volt valóban Ő: egy, a kortársai közül kimagasló fenyő, aki Székelyföldön gyökerezik, hátterében a fejüket magasra emelő havasok, de egyben magányos is. Küzdelem-küzdelem! Nem önmagáért, saját érdekeiért, hanem testvéreiért, a rábízott „nyájért”. Egy életen át tartó küzdés. Ez volt ő, Márton Áron római katolikus püspök. (Hírek)

Kondra Katalin
A szent életű püspök (Márton Áron)

Márton Áron az erdélyi római katolikus egyház püspöke 1896-1980 között élt. Jelmondata: „Nem futamodom meg a munkától”, jellemére is utal. Fáradhatatlan, hitében megingathatatlan ember volt. „ Isten parancsaiban és az egyház ügyeiben nem ismerek kompromisszumot” – vallotta. A szent életű püspök, az üldöztetések ellenére is, mindent megtett népe szellemi felemelkedése érdekében. Olyan korban kellet hívatását gya... korolnia, amikor a nép sötétségben járt. (Egyéb)

Szerkesztő A
Lantos Mihály Emléknap (Aranycsapat)

Lantos Mihály, az Aranycsapat 53-szoros válogatott balhátvédje olimpiai bajnok, világbajnoki ezüstérmes, háromszoros magyar bajnok, Közép-Európa Kupa-győztes és magyar kupagyőztes. A válogatottban mutatott teljesítményével dicsőséget hozott országunknak, öregbítette nemzetünk hírnevét, tekintélyét, elismertségét. Példát szolgáltat a mai sportoló fiatalságnak, hogy áldozatos munkával milyen kiváló eredményeket lehet elérni. (Hírek)

Polszerkesztő2
Ütközet a Brentánál (899. szeptember 24.)

Méltatlanul elfeledett győztes csatáink sorába tartozik a Brenta folyónál vívott ütközet is, ahol őseink háromszoros túlerő felett diadalmaskodtak. Arnulf keleti frank császár szövetségeseként 899 elején mintegy ötezer fős magyar sereg indult Észak-Itáliába. Eleink az előző évben már felderítő csapatokat küldtek a Brenta folyó vidékére, akik tökéletesen feltérképezték a helyszínt. A csata után, Európában elterjedt ima: “A sagittis Hungarorum libera nos, Domine!” (Egyéb)

Szerkesztő A
Makovecz Imre Napok

Makovecz Imre az ezredforduló körüli évtizedek kétségkívül legismertebb és legnagyobb hatású magyar építészeti személyisége, az organikus építészet hazai mestere. Tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán végezte, az egyetem dokumentációs irodájában döntő élményt jelentett számára, hogy megismerte Frank Lloyd Wright angol építész műveit és gondolatait, amelyek lendületet adtak saját építészeti elveinek, törekvéseinek a megfogalmazásához. (Hírek)

Jókai Anna
A három

A három király felajánlja; annak, akit illet/ a dicsőséget/ a hatalmat/ a kincset:/ tömjén, mirrha, arany/ a lábához teszik, rendelkezésre/ nincs feltételük: ez az ajándék/ A sátán felkínálja mind a hármat; annak, akin úrrá akar lenni/ változtasd a követ kenyérré/ (mekkora hatalom!)/ vesd le magad sértetlenül/ (milyen dicsőség!)/ tiéd lesz a világ gazdagsága/ (micsoda kincsek!)/ ha…/ feltételhez szabott: ez a kísértés/ Három a próbatétel:/ (a mesék nem hazudnak)/ az első könnyű, játékos/ a má... sodik (Vers)

Szerkesztő D
Körmendi Lajos: Robinson az árokparton Riportok Lina és a jutalom 1/2

A községi tanács dísztermében lágy, az alkalomhoz illő zene szól, úttörőpajtások köszörülik a torkukat, s ekkor, ekkor a község vezetőinek kíséretében feltűnik történetünk hőse, akit az egyszerűség kedvéért nevezzünk Linának, amint azt a falu is teszi. Lina, mint a nevéből és fátyolos, meghatott tekintetéből kitetszik, nőnemű lény. Minden jel szerint ő az ünnepelt, a ceremónia fénypontja. Az úttörők neki szavalnak, neki énekelnek,... (Riport-tudósítás)

Szerkesztő A
Ruttkai Éva Emléknap

Ruttkai Éva nem csupán Kossuth-díja és kétszeres Jászai Mari-díja, továbbá érdemes és kiváló művészi díjai okán nagy színésznő, hanem, mert róla szólva mindenkiben életre kel arca, a kissé csibészes, nem is kissé huncutkodó, vagy éppen csábító, legalábbis csábítani örökké kész női arc. Az ő arca – nézzünk csak rá, bármelyik „szereparcára”, vagy nem színészi, hanem „polgári” arcára – az a női arc, amely mosolyá... val igéz meg bennünket. (Hírek)

Szerkesztő A
Bartók Béla Emléknap

Világszerte elismert modern zeneszerző, de ugyanakkor a magyar népi folklórzene felkutatója, gyűjtője és rendszerezője. Mindez az egyik legismertebb magyar zeneszerző nevéhez, Bartók Bélához köthető. A zeneszerző, zongoraművész és népzenekutató Bartók Béla különböző nemzetiségek népzenéje iránti érdeklődése, azok felgyűjtése példaértékű még ma is. A szintén zeneszerző és folklór-kutató Kodály Zoltánnal szoros tudományos együttműködés alakul ki: faluról falura járva gyűjtik össze az idős (Hírek)

Szerkesztő D
Körmendi Lajos: A segédszínész helyzetgyakorlatai

Most már megértem, miért volt az nagy dolog. Hát nekem is nagy dolog volt gyermekkoromban az a bakancs! Az még más volt, mint amit most kapnak a srácok. Mert mi van most, apám? Tizennégy esztendős kis hugyos csitri teszi magát a Piramis-koncerten az ezernyolcszáz forintos spanyol csizmájában, én pedig huszonegy évesen azon golyózok, hogy milyen olcsó cipőt vegyek. Olyan idős koromban baromi boldog voltam a bakancs miatt, és bűntudatot éreztem volna, ha többet követelek... (Novella)

Polszerkesztő2
“Az európaiak kevesen vannak, ezért a migránsoknak kell adni a földeket”

Paul Romer, a Világbank vezető közgazdásza szerint van megoldás a migrációs válságra: azok az országok, ahol egyébként is alacsony a népsűrűsség, vagyis viszonylag kis létszámú lakosság él “túl nagy” területen, le kellene kerítsenek hatalmas földterületeket, amit a migránsoknak kellene adjanak, hogy ott földműveléssel gondoskodjanak saját magukról és családjaikról ezáltal saját, önfenntartó közösséget hozhatnának létre. (Hírek)

Kő-Szabó Imre
Csini és Csúfi

      Amikor belevágott a házépítésbe Pali, feleségével, Vikivel, nem is sejtette, hogy a fejsze, keményfába akadt meg. Mind mondani szokták, de az embert, ha már a fánál tartunk, legalább ilyenből faragták. Szóval volt kitartásuk, az igaz sokat kellett talpalni az építő anyagokért. Mesterekről nem is beszélve, hiszen minden alkalomkor cirádás betűkkel írt felkérő levelet kellett benyújtani, méltóztassanak falazni, vakolni. A falusiak ezt tudták, mert sorban, szinte (Novella)

Csata Ernő
Én nem zúzom szét a világ csodakelyhét - Eu nu strivesc corola de minuni a lumii

Blaga, Lucian: Én nem zúzom szét a világ csodakelyhét - Eu nu strivesc corola de minuni a lumii // Én nem zúzom szét a világ csodakelyhét / és nem ölöm meg / az eszemmel a titkokat, melyeket találok az utamon / a virágokban, a szemekben, az ajkakon vagy sírokon. / Mások fénye / megfojtja a rejtett ismeretlen varázsát / a sötétség mélységeiben, / de én, / én a világosságommal növelem a világ rejtélyét – / és mint a hold, ahogy fehér sugaraival / nem mérsékli, hanem féktelenül / növeli még inkább az éj titkát, / (Vers)

Szerkesztő D
Körmendi Lajos: Azok a hosszú éjszakák

Anyám elment a kútra két kannával, de csak négy év múlva jött vissza. Egyébként nagyon ritkán jött, mindig terhes volt, mindig szült, utánam még öt gyereket. Azokat nem dobta el. El akarta hozni őket nagyanyámhoz nyaralni, de az öregasszony nem engedte, félt, hogy a nyakán felejti őket. Mint engem. Anyám hozzáment egy félcigány hapsihoz, attól lettek a gyerekek. Még egészen kicsi voltam, amikor először hazajött a férjé... vel. Jó este volt már, nagyanyám azt hitte, a fia jött haza a feleségével, ... (Novella)

Polszerkesztő2
A jogvédőknek nem tetszik, hogy a határon határvédelem van

Soros György ideológiája szerint minden államot és országhatárt el kell törölni, ezért a milliárdos olyan politikai aktivistákat foglalkoztat főállásban, akik a határellenőrzés láttán értetlenkednek. Emellett – elsősorban az érzelmekre hatással – megpróbálják az emberek támogatását elnyerni, hogy együtt egy idegen hatalom érdekérvényesítő eszközeként rá... kényszerítsék a kormányt a határátkelés liberalizálására. (Hírek)

Czakó Gábor
Varga Csaba-törvény

Nem lehet elég sokszor ismételni a magyar szemléletességét és gyöknyelv voltát. E két tulajdonságban gyökerezik nyelvünk kivételes időtállósága. Az első állítást nevezhetnénk képiségnek is, mert beszédünk során képeket idézünk föl, s vetítünk a velünk társalgók tudatába. Ezért van oly könnyű dolguk a Krúdy Gyuláknak, Weöres Sándoroknak, és ezért küszködnek némely pályatársaik, hogy szövegeiket kor... szerűen kiszikkasszák. A magyar beszéd tartalma a hanggal kezdődik, tehát a szavakban megjelenő képek (Egyéb)

Csata Ernő
Éva -Eva

Blaga, Lucian: Eva - Éva, fordította Csata Ernő: Amikor a kígyó Évának nyújtá az almát, szóla oly hangon, mely visszhangzott / a levelek között, mint egy ezüst harang. / De az történt, hogy utána még súgott / valamit a fülébe / halkan, nagyon halkan, / amiről az írások nem beszélnek. // Még az Isten sem hallotta, mit súgott, pedig ő is hallgatá. / És Éva sem akarta elmondani még Ádámnak sem. / Azóta a nő szemhéja alá rejtett egy titkot / és úgy mozgatja szem... pilláit, mintha azt mondaná, / hogy ő tud (Vers)

Szerkesztő D
Körmendi Lajos: Ahogy múlnak az évek 1/2

Anyám elment a kútra két kannával, de csak négy év múlva jött vissza. Egyébként nagyon ritkán jött, mindig terhes volt, mindig szült, utánam még öt gyereket. Azokat nem dobta el. El akarta hozni őket nagyanyámhoz nyaralni, de az öregasszony nem engedte, félt, hogy a nyakán felejti őket. Mint engem. Anyám hozzáment egy félcigány hapsihoz, attól lettek a gyerekek. Még egészen kicsi voltam, amikor először hazajött a férjével. Jó este volt már, nagyanyám azt hitte, a fia jött haza a fe... leségével, ... (Novella)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám


 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

Inter Japán Magazin

Turcsány Péter honlapja

Jankovics Marcell honlapja

Papp Lajos

Magyar Irodalmi Lap