Rovatok

Czakó Gábor
Krisztus király

Az Advent előtti utolsó vasárnap Krisztus király vasárnapja, s az Adventet lezáró ünnep a Karácsony, a Király születése. Gazdaságkor szekularizált világában az ünnep elsősorban kereskedelmi esemény. Jobb, vagy inkább rosszabb esetben nagy zabálással egybekötött jámbor szokás, amikor az anyaszomorítók, a sikkasztók, a hazaárulók és a megrögzött hazugok – akiknek az „atyjuk az ördög, és atyjuk kívánságát akarják követni. Gyilkos az kezdet óta.” (Jn 8, 44.) – is ellátogatnak a nagymisére. Némelyek (Egyéb)

Csata Ernő
Egy művésznőnél - La o artistă

Mircea Cărtărescu / Egy művésznőnél - La o artistă /6 kedvesem, aludj nyugodtan a párnámon / én majd virrasztok és nézlek téged / sokat játszottunk egymással / a vodkásüveg félig van s az éj éppen tetőz / cigarettád is van kettő / ami vicces volt veled és szexis / az okos beszélgetések s a filmek a francia könyvtárból / mint elmúlt évszakok / neked más szeretőid lesznek / s én újabb versikéket írok / aludj nyugodtan a párnámon / kedvesem kíváncsi vagyok hogy fiús melled / mint a Baudelaire mulattjáé / (Vers)

Szerkesztő D
Körmendi Lajos: Nem kell a falnak rohanni

Fura dolog, de azt hiszem, mindenki elgondolkozott azon, mit jelent magyarnak lenni, magyarnak születni, mit jelent valahol Európa szíve táján leélni az életét. Hogy az ember magyarnak születik, az véletlen, de utána szükségszerűség. Utána az ilyen alapdolgok határozzák meg az összes többit. Aki amerikainak született, vagy orosznak született, az az ottani körülmények között találja meg a boldogságát. Átlagboldogság, világboldogság nincs.... (Novella)

Kondra Katalin
Vidám őszi szél

Hívatlan vendégként jött az őszi szél. / Beszökött a kitárt ablakon. / Becsapott egy ajtót, a hajamba túrt, / hűvös lehelettel arcomba fújt / egy sárgult levelet. / Száradó ruhák szálltak a magasba. / A gyermek ujjongva jön haza. / Nézd mit találtam! – kuncog s nevet, / majd előhúz egy alsóneműt, / amit kabátjában rejteget. / Vajon kié? A szóba jöhető / tulajdonos kiléte még megfejtésre vár. / Kérdezném a szelet, kitől csente el, / Ő azonban már jó messze jár. / / Magyar Irodalmi Lap (Vers)

Veress Zoltán
Kárpátalja / Ukrajna és Ung vármegye keleti részének tájain

A Kárpátalja / Ukrajna és Ung vármegye keleti részének tájain című rész – nevének megfelelően – először általában szól a nem is olyan régi földrajzi tájegységről – Kárpátaljáról, majd az egykori Ung vármegye tájait ismerteti. Mivel Ung vármegye nyugati része Trianon alapján a mai Szlovákiához került, ezért itt most Ung keleti, nagyobb részéről lesz szó. Ezen a területen található többek között Ungvár, Nevicke vára, Gerény, Csap. (Egyéb)

Szerkesztő D
Körmendi Lajos: Lehettem volna unterman

Életem leghosszabb éjszakája volt. Minden eszembe jutott. Az egész életem. Onnan kezdve, hogy alsó tagozatos kölyökként milyen jó tanuló voltam, aztán hatodikos koromtól kezdtek velem érdekesebb dolgok történni, persze, le is romlottam közepesre. Utáltam a magyar- és a történelemtanáromat: amikor kihívtak felelni, nem szóltam egy kurva mukkot sem. Megtudták, hogy gúnyverseket fabrikálok róluk. Behívattak a tanáriba, mutatták az egyik verset, ismerem-e?.... (Novella)

Veress Zoltán
A boldog békeévek utolsó órái

Ez a kis írás, amely Emil Ludwig német történész-író Tizennégy júliusa című műve alapján készült, az I. világháború kitörése előtti utolsó pillanatokat írja le a legnagyobb hatalmak legfontosabb személyeivel. A fő hangsúly azonban annak az óriási történelmi paradigmaváltás kiemelésén van, amely – igaz, ekkor még álcában - ekkor zajlott le: a dolgok irányítása, mint csúszott ki – így vagy úgy – a születési joggal királyok, császárok, cárok kezéből, a politikai szakmai vezetők, a hadseregek vezérkarai kezébe. (Novella)

Szerkesztő A
Gróf Széchenyi István Emléknap

Életét, személyét a Hídember c. film jeleníti meg Eperjes Károly nagy hitelességű alakításában. Naplója értelmiségünk évtizedek óta igényes alapolvasmánya.A magyar társadalomnak és a kulturális életnek ezek az egymástól látszólag független „tünetei” azonban mind egy irányba mutatnak: Széchenyi személye, emléke és kisugárzása él és eleven. A felelősség, amellyel nemzete sorsát szemlélte, féltette - úgy tűnik -, másfél évszázad múltán is sugároz erőt, energiát, megszívlelni való tartalmat az utókornak. (Hírek)

Béres Attila
Ki a legfontosabb...

1846-ban alig pár hónap alatt leforgása alatt egy bravúros tettet hajtott végre a Balatoni Gőzhajózási Társaság mikor kalandos úton, külföldről érkező gőzgép, Óbudán megépített majd szétszedett hajótest elszállítása révén a Balatonon vízre bocsátották a Kisfaludy gőzöst. A reformkori Magyarország fejlődésének egy újabb állomása volt ez a tett, mely mint oly sok egyéb kezdeményezés gr. Széchenyi István nevéhez, a "legnagyobb magyar" életéhez kapcsolódik. (Novella)

Szerkesztő A
Sinkovits Imre Napok

A rendszerváltás után, már aki akarta tudni, tudhatta, előtte meg sokan suttogva mondták Sinkovits Imre bátorságát. Ő volt az a magyar színművész, aki – ezt felvételek is bizonyítják – 1956 október 23-án a Petőfi-szobor talapzatára hágott, és szavalt a népnek. Szavalt bátran, az önkényuralmi, rákosista, kommunista rendszert zúzó erővel. Sinkovits egy ilyen ember volt, nem csupán a szerepeiben alakított hőst, hanem a mindennapokban maga volt a hős. (Hírek)

Kő-Szabó Imre
Kérdés: elfogadom, vagy nem?

  Z. T. Arnold „festőművész”, mert így titulálta magát, amióta ecsetet vett a kezébe, szorgalmasan dolgozott. Eléggé termékenynek mondható, mert volt olyan hét, amikor két-három olajkép is vászonra került keze alól. A képeket próbálta elhelyezni, különböző galériákban, de nem járt eredménnyel. A csalódottság nem vette kedvét, inkább haraggal ösztönözte munkára. Az ekkor készült képeket félre is tette. Tovább dol... gozott, kezdeti lendülettel, amikor egyszer egy műértő barátja tett látogatást műtermében.... (Riport-tudósítás)

Szerkesztő A
Tamási Áron Emléknap

Tamási Áron egyik legnagyobb népi írónk ((a szónak nemcsak a kort, irányzatot jelző, hanem a szemléletmódra és nyelvre is vonatkozó értelmében), varázsos világot látó, láttató és teremtő, csodálatos, lélekből fakadó nyelvű művész ő, aki a szépirodalmi stílusnak, a mesemondásnak legnagyobb mesterei közül való. Valami különös, derűt sugárzó hangulat lengi be műveit, olyan szívhez szóló, ben... sőséges, őszinte hangon szól hozzánk, hogy úgy érezzük, mindig is ismertük. És valóban, lelkünkhöz, magyar lelkünkhöz szól ő. (Riport-tudósítás)

Szerkesztő B
Tamási Áron: Szülőföldem

Tamási Áron az utolsó békeévben Kolozsvárról hazalátogat szülőfalujába fölkeresni édesanyját, testvéreit, övéinek körét. Utazásának és otthoni élményeinek aprólékos, már-már szociografikus pontosságú, ugyanakkor anekdotikus hangolású leírásába beleszövi azt a sajátos – olykor mitikus elemekkel, máskor népmesei és balladai színekkel árnyalt – sajátos tónusú elbeszélő modort, amely valamennyi művének sajátja. (moly.hu) (Könyv)

Szerkesztő A
Kocsis Sándor Emléknap (Aranycsapat)

Kocsis Sándor olimpiai bajnok, VB ezüstérmes, ötszörös magyar bajnok, világbajnoki és háromszoros magyar gólkirály, kétszeres spanyol bajnok és kupagyőztes, BEK-döntős kiváló magyar sportembert a World Soccer Magazine 1999 decemberében a 20. század 100 legnagyszerűbb labdarúgó játékosa közé sorolta. Méltán lehetünk reá büszkék, hiszen labdarúgói tehetsége, pályafutása és eredményei ma is példaértékűek a világ futballistái számára. (Hírek)

Döbrentei Kornél
Vers a messzeségről

Ülsz törökülésben, vastag asszony. / Elszáradnak öledben az ámbráscetbôl / Istenhez szökô fürtös vizek. / Gerincedre fekszel szélesen a délkörön, / Te, gauguini szurokszínû szuka. / Harapni kell a könyörületig, / harapni jajjá, szívni a sikamlós vérig, / az anyatejig szívni robusztus húsodat. / Fölmagasodsz a láthatáron, akár a fehér / örömök víziójában a gyertyás torták. / Ó, a gömb és a háromszög harmóniájában / a te farod a fétis, a szánalom, a nyûgözet. / Gigászi asszony, négykézlábra kényszerítve. (Vers)

Szerkesztő A
A Magyar Dráma Napja

1984 óta szeptember 21-én ünnepeljük a magyar dráma napját, Madách Imre Az ember tragédiája című művének 130 évvel ezelőtti, 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve. A magyar nyelv napja célja az, hogy felhívjuk a figyelmet a magyar drámairodalomra, az elfeledett vagy kevéssé emlegetett művekre is; hogy Madách műve mellett gondoljunk Katona József Bánk bánjára, Illyés Gyula és Németh László drámáira, s hogy tudatosítsuk: a magyar irodalom drámákban is gazdag. (Hírek)

Szerkesztő A
Országos megmozdulások az Őszödi beszéd hatására

Gyurcsány Ferenc céljaihoz és hatalmához megteremtett egy olyan szélsőséges politikai garnitúrát, amely az őszödi beszédét kifütyülés és pfujolás helyett lelkesen megtapsolta, szenvedélyes beszédnek, hazafias beszédnek titulálta, neki pedig számonkérés helyett az országgyűlésben egyöntetűen bizalmat és további hatalmat szavazott. A pél... dátlannak számító, hazáját megvető, becsmérlő miniszteri nyilatkozat kiszivárogtatását követően Magyarországon elszabadult a pokol. (Hírek)

Szerkesztő A
Feljelentés Gyurcsány Ferenc ellen

A Magyar Justitia Bizottság nyílt levele. Dr. Polt Péter Úrnak, a Magyar Köztársaság Legfőbb Ügyészének. Budapest, Tisztelt Főügyész Úr! A Magyar Justitia Bizottság (MJB) elnöksége nevében, valamint saját nevemben, feljelentést teszek Gyurcsány Ferenc ex miniszterelnök (a DK elnöke) ellen nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás és becsületsértés miatt. Indoklás: az MJB elnöksége, valamint (megítélésünk szerint) a magyar ... (Publicisztika)

Szerkesztő A
Gyurcsány SZÓKIMONDÓ őszödi beszédének teljes szövege!

Íme, egy megválasztott miniszterelnök "édes anyanyelve" hazájában, a "kurva országban". Röviden: "húzzatok már a picsába, elkúrtuk, szarból visszahoztuk, kibaszott sok, szarakodjunk, ebben a kurva országban, nem kell beszarni, arra szarok, nem szarakodtak, bassza meg, nem szarakodtak, ez a kurva ország, kurva sok bort, bassza meg!" GRATULÁLUNK! - “Az, amit el tudtam nektek mondani, itt egy órában, sőt talán több is volt, mint egy óra, az természetesen nem az (Hírek)

Szerkesztő A
RENDEZVÉNY: Emlékezés a 2006-os nemzeti ellenállásra

2016. Szeptember 18-án (vasárnap) 18:00 órakor a Szabó Dezső katakombaszínházban (Bp. Szabadság tér 2. sz.) emlékezés lesz a 2006-os nemzeti ellenállásra. Felszólal Morvai Krisztina, Gaudi-Nagy Tamás, Urbán Flórián és Hegedűs Lóránt. A szónokok kiértékelik a 2006-os nemzeti megmozdulások utóéletét: "Gyurcsány szabadlábon, Gergényi felmentve, Budaházyék 125 évre ítélve, Gaudi meg vád alatt. Hol marad a 2006. őszi rendőrterror igazságtétele? Milyen volt ez a népfelkelés, és hogy verték le?" (Hírek)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám


 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

Inter Japán Magazin

Turcsány Péter honlapja

Jankovics Marcell honlapja

Papp Lajos

Magyar Irodalmi Lap