Rovatok

Turcsány Péter
Énekek éneke - Egy keleti város fotográfiája

(Négykezes, 35 év után) / S. E. művésznővel // Tűz és fény, agyagból, / anyagból gyúrt lélekkel lehelt... // Most is, természetesen, az vagy, / akinek megismertelek. // Kiáltok Égnek, roskadozom Földnek. // Égnek vetsz lobot. Földnek magot. / Magadat szórod. Magaddal óvod. // Isten... ember, adj magot! / Mit égnek, földnek szétoszthatok. // Kezedből-kezembe... // Érintések az éteren át – / evezések az égi tavon. / Szemünk, (Könyv)

Balogh Márta Borbála
Magyar voltam, magyar lettem

Immár két hónapja hivatalosan is magyar lettem. Eddig is magyar voltam ugyan, mert édesanyám magyarul dúdolt altatót csecsemőkoromban, magyarul ejtettem ki az első szavakat, magyarul tanultam az iskolában, később magyarul tanítottam az iskolában. Bár más nyelveken is beszélek, de magyarul gondolkodom, a magyar hiszmnuszra dobban meg a szívem, a magyar fociválogatottnak szurkolok, s az álmaim is magyar nyelvűek, másként nem is tehetek, hisz ez az anyanyelvem, amit őseimtől örököltem. (Publicisztika)

Arthur Z Balogh
Egy hosszú nap

Nem tudta hány óra volt. Régóta elfelejtette az idő múlását. Nyáron egy parkban aludt és télen, mint most az éj köszöntével, kartonokon egy kapu alatt. Egy padon ült. Szerencsére nem esett de a hűvös keleti szél régen szebb időket látott kabátja alá szivárgott. Mintha ködön keresztül látná maga körül az embereket. Az ébredés óta megivott vörös bor tette életét elviselhetővé. Nem látta tisztán a szigorú arcokat, minden egy szürkeségben volt. Egy cigaretta. Zsebeiben keresgélt és megtalálta, amit tegnap (Novella)

Szerkesztő A
TORMAY CÉCILE - BUJDOSÓ KÖNYV IV/6 (Kötelező olvasmány!)

Tormay Cécile (1876-1937) A századforduló legnagyobb magyar írónője. Lelkében izzón magyar, műveltségében teljesen nyugati. Stílusművészetének koronája hatalmas trilógiája; az "Ősi küldött", amelyben a Kelet és Nyugat két malomköve közé szorult tragikus magyar sors nagy regényét írta meg. Ő írta meg a világháború után bekövetkezett összeomlás siralmas krónikáját látomásos erejű "Bujdosó Könyvében". A bujdosó ő maga, aki számkivetve bolyongott, de mindig (Könyv)

Szerkesztő A
József Attila Napok

József Attila a magyar irodalom egyik legnagyobbja, ott van ő Csokonai, Petőfi, Ady mellett. Világirodalmi rangú költészete a magyar kultúra örök értéke, az egymást követő nemzedékek közös kincse. Tragikusan fiatalon halt meg – akárcsak szellemi társai, Csokonai és Petőfi –, de életműve így is felmérhetetlenül gazdag. Szegény sorból indult, s bár a legnagyobb volt, jelentőségéhez méltó körülmények között sohasem élhetett. Folya... matosan küzdött önmagával, nyughatatlan lélek volt. (Hírek)

Szerkesztő A
TORMAY CÉCILE - BUJDOSÓ KÖNYV IV/5 (Kötelező olvasmány!)

Tormay Cécile (1876-1937) A századforduló legnagyobb magyar írónője. Lelkében izzón magyar, műveltségében teljesen nyugati. Stílusművészetének koronája hatalmas trilógiája; az "Ősi küldött", amelyben a Kelet és Nyugat két malomköve közé szorult tragikus magyar sors nagy regényét írta meg. Ő írta meg a világháború után bekövetkezett összeomlás siralmas krónikáját látomásos erejű "Bujdosó Könyvében". A bujdosó ő maga, aki számkivetve bolyongott, de mindig (Könyv)

Szerkesztő A
TORMAY CÉCILE - BUJDOSÓ KÖNYV IV/4 (Kötelező olvasmány!)

Tormay Cécile (1876-1937) A századforduló legnagyobb magyar írónője. Lelkében izzón magyar, műveltségében teljesen nyugati. Stílusművészetének koronája hatalmas trilógiája; az "Ősi küldött", amelyben a Kelet és Nyugat két malomköve közé szorult tragikus magyar sors nagy regényét írta meg. Ő írta meg a világháború után bekövetkezett összeomlás siralmas krónikáját látomásos erejű "Bujdosó Könyvében". A bujdosó ő maga, aki számkivetve bolyongott, de mindig (Könyv)

Szerkesztő A
Vörösmarty Mihály Emléknap

Vörösmarty Mihály a magyar irodalom egyik legnagyobb költője, a hazai romantika jelképes alakja, egy nagy nemzedék (Petőfi, Jókai) példaképe, tanítója, segítője. Ő második nemzeti imádságunk – a Himnusz mellett –, a Szózat szerzője. Szózata a hazaszeretet, az „itt élned, halnod kell” gondolat nagy, vallomásos erejű foglalata, cselekvésre hívó, ösztönző szöveg, amely megszólítja, tettekre buzdítja értő és érző ol... vasóját. (Hírek)

Szerkesztő A
TORMAY CÉCILE - BUJDOSÓ KÖNYV IV/3 (Kötelező olvasmány!)

Tormay Cécile (1876-1937) A századforduló legnagyobb magyar írónője. Lelkében izzón magyar, műveltségében teljesen nyugati. Stílusművészetének koronája hatalmas trilógiája; az "Ősi küldött", amelyben a Kelet és Nyugat két malomköve közé szorult tragikus magyar sors nagy regényét írta meg. Ő írta meg a világháború után bekövetkezett összeomlás siralmas krónikáját látomásos erejű "Bujdosó Könyvében". A bujdosó ő maga, aki számkivetve bolyongott, de mindig (Könyv)

Petrozsényi Nagy Pál
Családi kör

Csöndben kanalazták a forró, aranysárga tyúklevest. Május lévén, kinn terítettek a lugasban. Az asztalfőn ült a fehér bajszú, piros képű ünnepelt, Péntek Mátyás, nyugalmazott, pontosabban, két napja nyugdíjas kőműves. Éppen ezt ünnepelték most, szűk családi körben fiai, menyei, egyszóval az egész család. Az öreg tekintete elégedetten futott végig az ünneplőben feszítő vendégkoszorún, mely hónapok óta most találkozott egymással először. Volt, aki kerek egy esztendeje nem járt Péntek (Novella)

Kő-Szabó Imre
Egy görbe nap

A melóhelyből az egyik szombaton vagy tízen átrándultak a szomszédos szlovákiai Pöstyén fürdőhelyre. Gondolták lesz egy jó napjuk, fürdenek egyet a meleg vízben, meg isznak párüveg Fácán sört, esznek egy kis hagymás ruszlit, mert ezeket mostanában hazai földeken, nem lehet kapni. Jól indult minden, a határnál nyitva állt a kapu, állt a sorompó. Sahynál meg is álltak. – Egy lépést sem tovább! – mondta Zács Feri. – Egy sör, Becherovkával bélelve! – ... (Novella)

Szerkesztő A
TORMAY CÉCILE - BUJDOSÓ KÖNYV IV/2 (Kötelező olvasmány!)

Tormay Cécile (1876-1937) A századforduló legnagyobb magyar írónője. Lelkében izzón magyar, műveltségében teljesen nyugati. Stílusművészetének koronája hatalmas trilógiája; az "Ősi küldött", amelyben a Kelet és Nyugat két malomköve közé szorult tragikus magyar sors nagy regényét írta meg. Ő írta meg a világháború után bekövetkezett összeomlás siralmas krónikáját látomásos erejű "Bujdosó Könyvében". A bujdosó ő maga, aki számkivetve (Könyv)

Szerkesztő A
TORMAY CÉCILE - BUJDOSÓ KÖNYV IV/1 (Kötelező olvasmány!)

Tormay Cécile (1876-1937) A századforduló legnagyobb magyar írónője. Lelkében izzón magyar, műveltségében teljesen nyugati. Stílusművészetének koronája hatalmas trilógiája; az "Ősi küldött", amelyben a Kelet és Nyugat két malomköve közé szorult tragikus magyar sors nagy regényét írta meg. Ő írta meg a világháború után bekövetkezett összeomlás siralmas krónikáját látomásos erejű "Bujdosó Könyvében". A bujdosó ő maga, aki számkivetve bolyongott, de mindig hazai földön, feje fölött a (Könyv)

Vasi Ferenc Zoltán
A fajok cirkuszában (az Ady-vers kapcsán)

Már a kötetcím mélyről merített gondolatokat sejtet – A Minden Titkok Versei, különösen a ciklus: A magyarság titkai. Hogy Ady magyar költő, és keseredetten magyar, mi sem példázza jobban, mint A fajok cirkuszában c. verse. Ady messze-távol tartja személyét a „Vakulj, magyar!” jelszó alatt hurrázó nemzetieskedőktől, s súlyos-bús hiányérzetével áll ki olvasói elé. A magyarság fogalma min... denkor ostorozandó, hiszen lehetne tökéletesebb, átfogóbb, igazibb. (Publicisztika)

Szerkesztő A
Bozsik József Emléknap (Aranycsapat)

Bozsik József, a több mint 100-szoros válogatott labdarúgó, a világ futballpályáinak egyik legkiválóbb egyénisége. Közel húsz éves élvonalbeli pályafutást tudhat maga mögött, talán minden idők legtechnikásabb jobbfedezete volt. Az Aranycsapat játékosaként sikert-sikerre halmozva szerzett Magyarországnak örömet, tekintélyt és tiszteletet. Az olimpiai bajnok, VB ezüst... érmes, ötszörös magyar bajnok sportoló igazi példaképe lehet ma is a futballszerető társadalomnak, a sportkedvelő fiatalságnak. (Hírek)

Czakó Gábor
Példányképül tündöklő

Sokunk emlékeiben élnek kedves tanítók. Kosztolányi Ilonka néni, a sugárzó fiatal lány, elsőben és másodikban jártam elébe. Ötödikes voltam, amikor elment: a szépség, a gyöngédség és a halál fölfoghatatlan mélységben összefüggő képeit hagyta ránk. A pécsi egyetemen Rudolf Lóránt tanította a polgári jogot. Közel két méteres, százhúsz kilós, selypítő óriás, aki a vizsgákon alapkéjdésekkel, segítő kéjdé... sekkel, pótkéjdésekkel, villámkéjdésekkel, szőjöző kéjdésekkel nyomozta a bennünk lappangó (Egyéb)

Várfalvy Emőke
A legkisebb fiú és a facipő

Nagyapám facipőben, de hazajött Szibériából. Szerencsés volt, nem úgy mint 200.000 honfitársunk, akik valahol a volt Szovjetúnió területén nyugszanak a 'kis munka' nagy küzdelme után. A kutatások szerint nagyjából 800.000 embert érintett ez a történelemkönyvekből csak az elmúlt években megismerhető magyar tragédia. November 25-e a Szovjetúnióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emléknapja. A Gulág Emlékév alkalmából ezzel a megemlékező írással hajtok fejet a szenvedők és az elpusztultak emléke előtt. (Novella)

Veress Zoltán
Szilágy vármegye tájain ( Partium / Románia )

A Parcium északi részén található Szilágy vármegyét három részre oszthatjuk: északi részen volt a Közép-Szolnok, középen a Szilágyság (északkeleti részén a Tövishát), délen pedig a Kraszna-vidék. E három rész mögött három történeti vármegye rejtőzik. A Trianon után Romániához került részek közt a Szilágy vármegye egyike volt azoknak a vármegyéknek, melyek lakosságában nagyobb arányú volt (és rész... ben ma is) a magyarság. (Egyéb)

Csata Ernő
A megölt viharmadár - Albatrosul ucis

Nicolae Labiș: A megölt viharmadár - Albatrosul ucis / (Fordította Csata Ernő) // Mikor szél pördült a fák közül a tengerre, / És árnyék bársonyán szikkadt a homok, / Őt kisodorta a hullám és puhán kitette / Egy kagylótemetőbe, mely ragyogott. // A háborgó tengeri világ szélén / Áll mereven, gőgösen, de elbukva. / Mintha a messzeség hullámait nézné, / Sóvárgó nyakát az ég felé hajtva. // Nyitott szárnyai mocskosak és sósak, / Halotti gyászdalt fütyül a rátörő vihar, / Körül, málló kagylók színesen csillognak, (Vers)

Szerkesztő A
TORMAY CÉCILE - BUJDOSÓ KÖNYV III/8 (Kötelező olvasmány!)

Tormay Cécile (1876-1937) A századforduló legnagyobb magyar írónője. Lelkében izzón magyar, műveltségében teljesen nyugati. Stílusművészetének koronája hatalmas trilógiája; az "Ősi küldött", amelyben a Kelet és Nyugat két malomköve közé szorult tragikus magyar sors nagy regényét írta meg. Ő írta meg a világháború után bekövetkezett összeomlás siralmas krónikáját látomásos erejű "Bujdosó Könyvében". A bujdosó ő maga, aki számkivetve bolyongott, de mindig hazai földön, feje fölött a (Könyv)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám


 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

Inter Japán Magazin

Turcsány Péter honlapja

Jankovics Marcell honlapja

Papp Lajos

Magyar Irodalmi Lap