Rovatok

Polszerkesztő2
Soros György hűbéresi rendszert épít Európában?

Kiszivárogtatott dokumentumok igazolják, hogy George Soros államellenes aktivistahálózatot működtet számos európai országban, és anyagilag támogat olyan szervezeteket, melyek megpróbálják aláásni az adott ország államiságát. A milliárdos többek között olyan szervezeteket támogat, melyek segítik az idegen néptömegek letelepedését, tehát tevőlegesen részt vesznek a nemzetállamok etnikai arányainak megváltoztatásában. (Hírek)

Csata Ernő
A dilemma - Dilema

George Topârceanu: A dilemma - Dilema / (Fordította Csata Ernő) // Vannak tapasztalataink a konzíliumokról, / Ahol orvosok kérdeznek a kiáramlásokról. / Érdekli őket a tónus, a bőség, a fázis, / Szellentésnek mondják, de lehet gáz is. // Ne ámuljunk, ha az orvosok e csodát, / A fingot, ma annyit tanulmányozzák, / Mert a biológiából mindenki tudja: / A fingás a test szükséges funkciója. // Mindenki fingik. Ez örök axióma. / Nem érdekli tónus, hang, aroma, / Itt egyformák vagyunk valójában, / A császár is fingik (Humor)

Szerkesztő A
Tormay Cécile: A régi ház 10/15

A pesti oldalon sík térség húzódott a víz és a város között. A fehér mezőben, magányosan állt az Ulwing Kristóf háza. Már vagy harminc esztendő óta hívták új háznak a városban. Esemény volt, mikor épült. Vasárnaponkint kirán­dul­tak hozzá a belsővárosi polgárok. Nézegették, tanácskoztak és a fejüket rázták. Sehogy sem bírták megérteni, miért állítja Ulwing építőmester oda a futóhomokba a házát, mikor annyi fundus akad még a belsővárosi ... szép, szűk utcákban.... (Könyv)

Czakó Gábor
Létrontás

Ünnep előtt, adventben, Nagyhéten, vagy Szent Mihály napjának közeledtekor érdemes elgondolkodni a termodinamika második főtételén, az entrópia elvén, amely azt mondja ki - a legegyszerűbb megfogalmazásában -, hogy minden zárt rendszerben növekszik a rendezetlenség. Parasztosan szólva minden romlik: a hegyek lekopnak, a fák kidőlnek, a bor megecetesedik. Az ember vajon zárt rendszer-e vagy kivétel? Képes-e erőt, tudást fölvenni társadalmi, biológiai határain kívülről? A ma hatalmaskodó (Egyéb)

Szabó Anikó
Lét

Szeretni, csüggedni, nevetni, remélni. Fáj! / Senki nem érti, de akkor se hátrálj! / Vívni, érezni, küzdeni, vérezni. Állj! / A lelki mocsokban fürdeni kár! / Sírni, tépni, félni, kérni. Kár! / Szerető kezet remélni. Jár! / Hinni, látni, tapasztalni, menni, / Szeretni és szeretve lenni, / Csak ez számít, csak ez a vágy! / Érezni, félteni, aggódni, érteni Fáj! / Lehetőséget adni, elmenekülni. Kár! / Kínozni, panaszkodni, sikoltozni, jajgatni, / anyagi javakat hajtani. Állj! / Feküdni, haldokolni, szenvedni Fáj! / (Vers)

Bíró Ernő
Boglári

Neve Katârşeşegă, ami tatárul szamártöviset – bogáncsot jelent, boglári szamár, az utolsó képviselője a fajtájának Dobrodzsában. Szüleivel együtt ők voltak az utolsó boglári család. Gazdájuk Irfán, beállt a termelőszövetkezetbe, mert abban az időben mindenki beállt, “önszántából”, jószágaival együtt. Irfánnak csak két szamara volt meg vagy ötven ár szántóföldje. Ott a termelőszövetkezet istállójában született Katârşeşegă – Szamártövis. Senkit sem érdekelt, hogy a szülei boglári szamarak, (Novella)

Veress Zoltán
Máramaros vármegye tájain ( Kárpátalja / Ukrajna )

Nyugat-Máramaros az egykori Máramaros északnyugati része, amely ma Ukrajnához tartozik. A kisebbik, déli rész Trianon óta Románia része. A vármegye gerincét a Tisza alkotja (forrása is a vármegyében van), melybe számos bővízű hegyi folyó ömlik bele: Visó, Tarac, Talabor és Nagyág. A fő közlekedési vonalat a Tisza völgye adja, a mellékutakat az említett folyók völ... gyei. A vármegye fontosabb helységei a folyók mentén sorjáznak – elsősorban a Tisza mellett: Huszt, Técső, Aknaszlatina, Rahó, Körösmező. (Egyéb)

Csata Ernő
A múló élet balladája... Balada vieții trecătoare

Rabindranáth Tagore: A múló élet balladája… / Balada vieții trecătoare… / (Fordította Csata Ernő) // Egy hosszú vonat az életünk./ Ébredésünk robogó kocsisor, / Anélkül, hogy emlékezzünk, / Hol szálltunk fel és mikor. // A boldogságok a megállók, / Ahol csak egy percet állunk, / Amikorra észrevesszük, / Füttyent, elment, váltunk. // A fájdalmak az állomások! / Ahol vesztegelünk hosszan, / És bosszúsá... gunkra éppen, / Egyre sűrűbbek mostan. // A türelmetlenségtől égve, / Csupán előre nézünk, / Hogy (Vers)

Czakó Gábor
Szent Erzsébet a szerelem szentje

Hölgyeim és uraim, Árpádházi Szent Erzsébet kerek hétszáz esztendeje, 1207-ben született Sárospatakon. Négy esztendősen került Thüringiába, a szintén gyermek Lajos gróf jegyeseként. Új hazájában sosem láttak olyan szépségű és tömegű kincseket, amelyeket a társzekerek sora szállított utána. De ezerszer többet is vitt: családjának a világtörténelemben példátlan hagyományát, a szentséget. A há... zasság a kortárs Halicsi Évkönyv szerint édesanyjának, a Bánk bánból is nevezetes meráni Gertrúdnak, a németországi (Egyéb)

Szerkesztő A
Tormay Cécile: A régi ház 9/15

A pesti oldalon sík térség húzódott a víz és a város között. A fehér mezőben, magányosan állt az Ulwing Kristóf háza. Már vagy harminc esztendő óta hívták új háznak a városban. Esemény volt, mikor épült. Vasárnaponkint kirán­dul­tak hozzá a belsővárosi polgárok. Nézegették, tanácskoztak és a fejüket rázták. Sehogy sem bírták megérteni, miért állítja Ulwing építőmester oda a futóhomokba a házát, mikor annyi fundus akad még a belsővárosi szép, szűk utcákban.... (Könyv)

Szerkesztő A
Deák Ferenc Emléknap

Deák Ferenc, a 19. századi magyar történelem legjelentősebb személyiségei közé tartozott. A „nemzet prókátora” politikai pályafutásával és országunkért tett munkájával megkerülhetetlen személye lett nemzetünk történelmének. Vörösmarty Mihály ekképpen jellemezte a nagy államférfit: „Ilyen emberre szükség van a világon, nemcsak az országért, hanem azért is, hogy rossz óráinkban meg ne tagadjuk azon állítást, hogy az ember Isten képére alkottatott.” (Hírek)

Szerkesztő A
Tormay Cécile: A régi ház 8/15

A pesti oldalon sík térség húzódott a víz és a város között. A fehér mezőben, magányosan állt az Ulwing Kristóf háza. Már vagy harminc esztendő óta hívták új háznak a városban. Esemény volt, mikor épült. Vasárnaponkint kirán­dul­tak hozzá a belsővárosi polgárok. Nézegették, tanácskoztak és a fejüket rázták. Sehogy sem bírták megérteni, miért állítja Ulwing építőmester oda a futóhomokba a házát, mikor annyi fundus akad még a belsővárosi szép, szűk utcákban.... (Könyv)

Szerkesztő A
Nyirő József Napok

Nyirő József az erdélyi irodalom nagyja, az erdélyi sors hiteles, lelkeket mozdító krónikása. Székelyzsomboron született 1889-ben; az Erdélyi Helikon munkatársa, a Keleti Újság szerkesztője volt, később országgyűlési képviselő lett. A világháború után emigrációba vonult, Madridban hunyt el 1953-ban. Első novellái Jézusfaragó ember címmel jelentek meg, láttató erővel, kiváló stílussal, új színekkel. Nyirő műveiben az erdélyi sors, a történelem, a táj elevenedik meg, drámai erővel. (Hírek)

Szerkesztő A
Nyirő József: Az én népem

"Napok múlva azzal állított be a vén Sala a paphoz, hogy pár szava volna. -Tessék, tessék! - dédelgette a pap az Istentől meglátogatott székelyt. Vén Salának ég a szájában a szó, olyan lelkiből szeretne a fiáról beszélni, mégis azt mondja: -Voltam a baróti vásáron. Elhajtám a két ökrömöt... A pap nem szól, a székely mondja magától tovább: -Gyenge vásár volt. Nincs ára a marának... Nem illik ajtóstól rontani a házba, azért kerülgeti így (Novella)

Szerkesztő A
A székelyek apostola (Nyírő)

Nyírő tagja is lett annak az erdélyi képviselőcsoportnak, melyet Teleki hívott az országgyűlésbe. Sokszor szólalt fel az erdélyi magyarság, különösen a székelyek oktatási ügyeinek rendezésée érdekében. Gyakorta írt politikai cikkeket is, és a nemzetvédő Magyar Erő képes hetilap szerkesztője lett. Utólag szemére vetik, hogy jelen volt a soproni nyilas országgyűlésen, de arról kevés szó esik, hogy nem volt párttag. Könnyű annak ... (Egyéb)

Kondra Katalin
Íme, egy EMBER ( Nyírő József Emlékére)

"Tégy velem, amit jónak látsz, de áldd meg ezeket a magyarokat és minden magyarokat, fizess nekik bőségesen, mindig rajtuk és sorsukon legyen a szemed, vezesd vissza újra szép Magyarországba, az örömnek és békességnek elveszett világába s mondd meg a búzának, hogy kétszeresre nőjön számukra, tanítsd meg a madarat nekik dalolni, törüld le a pusztulás, szenvedés és halál ítéletét a homlokukról, ne engedj e... gyet is elveszni közülük, aranyként csengjen a drága anyanyelv ajkukon..." (Egyéb)

Szerkesztő A
Papp László Emléknap

Papp László, a legendás magyar ökölvívó, nemzetünk büszkesége elsőként a világon, három olimpiai aranyérmet szerzett. (Példáját az óta is csak ketten tudták követni.) Pályafutása során további négy Európa bajnoki és hét magyar bajnoki címet is szerzett. Az ökölvívás történtében nevét nemzetközi tisztelet övezi. Megmutatta a világnak, hogy tehetséggel, hittel és szorgalommal egy kis nemzet is felülkerekedhet a nagyokon. (Hírek)

Szerkesztő A
Hazafias Nyírő-idézetek

Nem, nem, itt nem tudok meghalni. Akárhogy szeretem, akárhogy becsülöm, idegen ez a föld nekem, minden föld idegen. Ha már azonban nem lehet kitérni a nagy törvény elől, igyekszem átvarázsolni. Hallatlanul megkényszerített képzettel idehozom magamnak a szülőföldet, a Hargitát, Rika rengetegét, Küküllőt, Csicsert, Budvárt, a pisztrángos patakokat, a virágos réteket, ellopom a bükkösöket, fehéren villámló nyirjeseket, az elveszett csodás (Egyéb)

Szerkesztő A
Tormay Cécile: A régi ház 7/15

A pesti oldalon sík térség húzódott a víz és a város között. A fehér mezőben, magányosan állt az Ulwing Kristóf háza. Már vagy harminc esztendő óta hívták új háznak a városban. Esemény volt, mikor épült. Vasárnaponkint kirán­dul­tak hozzá a belsővárosi polgárok. Nézegették, tanácskoztak és a fejüket rázták. Sehogy sem bírták megérteni, miért állítja Ulwing építőmester oda a futóhomokba a házát, mikor annyi fundus akad még a belsővárosi szép, szűk utcákban.... (Könyv)

Felber Zsolt
Selye János munkássága

Selye János magyar származású professzor, a stressz kutatója megoldást kínált korunk népbetegségeinek leküzdésében, megelőzésében. Kutatásaival hozzájárul a magyarság testi és lelki felépülésében, megerősödésében. A magyarság szempontjából azért fontos munkássága, mert a leggyakoribb betegségek Magyarországon: az allergia, a daganatos betegségek, a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, a depresszió és a különböző szenvedélybetegségek, mind a stresszhez, pontosabban a distresszhez köthetőek. (Hírek)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám


 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

Inter Japán Magazin

Turcsány Péter honlapja

Jankovics Marcell honlapja

Papp Lajos

Magyar Irodalmi Lap