Rovatok

Czakó Gábor
A dolgok igazsága

A népek közös emlékezete szerint hajdan az aranykorban, az igazságban éltünk. Ma viszont Gazdaságkor a hazánk, ahol a hangadók szerint minden viszonylagos: az egyik ember szerint ez az igaz, a másik szerint az. S ha a kettő összecsap, akkor az igazság a győztesé. A II. Világháború után, nagyon helyesen, megbüntették a náci háborús bűnösöket, de hogy ilyenek a szövetségesek között is lettek volna, föl sem merült. Sem Drezda és Hirosima, sem Katyin, sem a délvidéki horvátok, magyarok, svábok irtása. (Egyéb)

Turcsány Péter
Egy keleti város fotográfiája - Emmausban - Hús- és vér similabda

Egy keleti város fotográfiája /// Tornyok, keresztek, kakasok, / füstöd megfojt, én hallgatok. / Álmodni leht-e szürkét? / Szürkében múlt idők tüntét? // Álom, remény, egyívású / hallgatásunk holnap-vágyú. /// Emmausban /// Halandónak lenni – minek? / Halhatatlannak – csakis! / Kettő között? – Út nincs. Csak halál. / Kettőn túl? – Út, élet és a Megváltó. // (2013. április 2.) /// Hús- és vér similabda // Annyira nem tudok én már / lépni a földön, / mert immár nem a föld vagyok én, / hanem ég és / föld (Vers)

Szerkesztő D
Körmendi Lajos: Ezredvégi kutyafa

Kaptam egy képet kedves vitézlő festőnyűvész tzimborámtól. Kifejezetten nekem föstötte, erre utal az is, hogy a kutyákkal lombosodó fa törzsét, illetve az abba vésett K.L. betűket (monogramomat) éppen lepisálja egy kóbor dög, amely egyébként akár egy tisztes, jó házból való házőrző eb is lehet. A kép az Ezredvégi kutyafa címet viseli. Az én igazhitű barátom a kedvemért kivételt tett, mivel egyébként a világért nem pingálna figurákat a vászonra, mint azok a gyaur piktorok,... (Novella)

Szerkesztő A
Tormay Cécile: A régi ház 6/15

A pesti oldalon sík térség húzódott a víz és a város között. A fehér mezőben, magányosan állt az Ulwing Kristóf háza. Már vagy harminc esztendő óta hívták új háznak a városban. Esemény volt, mikor épült. Vasárnaponkint kirán­dul­tak hozzá a belsővárosi polgárok. Nézegették, tanácskoztak és a fejüket rázták. Sehogy sem bírták megérteni, miért állítja Ulwing építőmester oda a futóhomokba a házát, mikor annyi fundus akad még a belsővárosi szép, szűk utcákban.... (Könyv)

Szerkesztő A
Báró Kemény János Emléknap

Báró Kemény János a művelődés embere volt, s a szellem nevében munkálkodott, mindenkit keblére ölelve, társadalmi rangtól és nemzeti hovatartozástól függetlenül. A magyar irodalmi közbeszédben keveset emlegetik őt, pedig élete annak gyönyörű példája, hogy – a hajlamainak és tehetségének megfelelő területen – mennyit tehet-segíthet az, akinek a gazdagság, a vagyon megadatott. Ez azonban kevés lett volna, ami a legfontosabb: báró Kemény János a magyar kultúra jóságos szívű szerelmese volt. (Hírek)

Felber Zsolt
Kemény János az író és irodalomszervező

E csodálatos ember, életének utolsó szakaszában érte el írói tevékenységének fénykorát, egyre gyakrabban jelentek meg könyvei, cikkei. Írt sokat és szépet: bábszíndarabokat, színdarabokat, önéletrajzot, úti élményeket – természetről, emberekről, a havasi életről. Szellemi öröksége azonban sokkal gazdagabb volt, minthogy csak íróként tartsuk számon, hisz jó maga szellemi vezére volt annak az irányzatnak, melyet ma tran... szilvanizmusnak hívnak. Kemény János vérbeli irodalomszervező volt. (Publicisztika)

Polszerkesztő2
Megszűnt a hivatásos rettegők népszerű újsága

Megszűnt a Népszabadság, a hivatásos rettegők egyik népszerű lapja. Ráadásul úgy tűnik, az Index alkalmazottai már tudják, ki lesz a következő. Szombat reggelre felfüggesztették a Népszabadság nyomtatott és online formában történő kiadását is. A liberális sajtóorgánumok szerint felháborító, és a szabad sajtó végét jelenti, hogy a kormánypárt nem tart el állami megrendelésekkel egy ellenzéki sajtóorgánumot. (Hírek)

Polszerkesztő2
A vég kezdete, ha népszavazás van

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke szerint a magyar nép véleménynyilvánítása nagyobb katasztrófa az Európai Unió számára, mint az, hogy az EU történtében először egy tagállam ki akar lépni az unióból. A sikeres brit kilépési referendumot követően ugyanis a bizottság elnöke azt mondta, hogy “ez még nem a vég kezdete“. A magyar referendumról pedig már egyértelműen kijelentette; ez a vég kezdete az Európai Unió számára. Ugyanis ők, a brüsszeli euro... kraták nem tudnak (Hírek)

Polszerkesztő2
A Magyar Időket és önmagukat égették a buta liberálisok (még mindig a Népszabadságról)

Nekik nem tetsző irodalmi termékeket, folyóiratokat (a Magyar Idők című újság) kötegeit égették el ismeretlen aktivisták Budapesten, a Kossuth téren egy kormányellenes tiltakozó akció keretén belül. A HVG értesülése szerint az extrémisták ezzel a Népszabadság – egy több mint 5 milliárd forint veszteséget felhalmozó MSZP-s lap – leállítása ellen tiltakoznak. Az Athéna Intézet extrémizmus-kutatói szerint a helyzet korántsem megnyugtató; ahol ilyen akció történik, ott idővel embereket is fognak égetni. (Hírek)

Czakó Gábor
Suda lexikon

803-ban lépett a bolgár trónra Krum király. Ekkor, vagy nem sokkal ezután legyőzte az avarokat, akik kb. tíz ével korábban még visszaverték Nagy Károly első támadását, de utána testvérharc tört ki köztük, s a frankok újabb hadjáratukban még a kagáni székhelyet is elfoglalták és kifosztották, noha csak egy kisebb seregük hatolt be az avar birodalomba a friuli herceg vezetésével. Krum ekkortájt valószínűleg a tiszántúli avarok hadára mért - a krónikák szerint "megsemmisítő" vereséget. Ez a hadjárat (Egyéb)

Szerkesztő A
Tormay Cécile: A régi ház 5/15

A pesti oldalon sík térség húzódott a víz és a város között. A fehér mezőben, magányosan állt az Ulwing Kristóf háza. Már vagy harminc esztendő óta hívták új háznak a városban. Esemény volt, mikor épült. Vasárnaponkint kirán­dul­tak hozzá a belsővárosi polgárok. Nézegették, tanácskoztak és a fejüket rázták. Sehogy sem bírták megérteni, miért állítja Ulwing építőmester oda a futóhomokba a házát, mikor annyi fundus akad még a belsővárosi szép, szűk utcákban.... (Könyv)

Polszerkesztő2
Gyurcsány kiszolgáltatná Magyarországot a Nyugatnak és a terroristáknak?

A magyar terrorelhárítás felszámolását követeli Gyurcsány Ferenc pártja, a Demokratikus Koalíció. A párt korábban számos alkalommal egyértelművé tette, hogy támogatja az Európai Egyesült Államok létrehozását, ami átadná Magyarország nemzetállami jogköreit egy idegen hatalomnak – vagyis a magyar államiság formális felszámolását jelentené. A terrorellenes erők feloszlatásával ezúttal Magyarország stabilitását próbálják aláaknázni a radikális atlantisták. (Hírek)

Czakó Gábor
Miért nincs Magyarországon demokrácia?

Röviden azért, mert nem a nép uralkodik. Kérdezhetnénk cinikusan, hogy ugyan már, hol szólhat bele sorsába a nép? Hol egyenjogú a szavazófülkén kívül? Talán a munkahelyén, ahol életét letölti? Vállalkozásában, ahol adómentes - vö.: nemesség! - óriásmultikkal küzd? Hogyan szólhat bele ensorsába, ha már a szavak sincsenek a hatalmában? Amikor már beszélni sem képes bajairól, az ország, vagy a szűkebb közössége helyzetéről, hiszen nálánál sokszorta erősebb urak, intézmények és szervezetek dolgoznak a (Egyéb)

Szerkesztő A
Tormay Cécile: A régi ház 3/15

A pesti oldalon sík térség húzódott a víz és a város között. A fehér mezőben, magányosan állt az Ulwing Kristóf háza. Már vagy harminc esztendő óta hívták új háznak a városban. Esemény volt, mikor épült. Vasárnaponkint kirán­dul­tak hozzá a belsővárosi polgárok. Nézegették, tanácskoztak és a fejüket rázták. Sehogy sem bírták megérteni, miért állítja Ulwing építőmester oda a futóhomokba a házát, mikor annyi fundus akad még a belsővárosi szép, szűk utcákban.... (Könyv)

Szerkesztő A
Kittenberger Kálmán Emléknap

Kittenberger Kálmán számunkra, magyarok számára azért jelentős, mert ő az a felfedező, vadász, Afrika-megismerő, aki „magyar-Afrikát” meg kívánta teremteni. (Bár sohasem mondta ki, mert ahhoz túlzóan szerény volt, hogy önmagát így előtérbe állítsa.) Nem úgy akarta ezt elérni, hogy gyarmatot létesítünk ott – bár egy időben voltak ilyen hagymázas álmok –, hanem hogy mi, magyarok és államunk, Magyarország is hozzárak valamennyit Afrika népeinek, kultúrájának és nem utolsósorban állatvilágának megismeréséhez. (Hírek)

Czakó Gábor
Sátánfattya lelkészek

Olvasom a hálón, hogy egy holland lelkész (?) istentagadó könyvet adott ki, melyben Jézust legendás alaknak minősíti, és azt állítja, hogy Isten nincs, tehát mindenki élvezze ki a rendelkezésére álló időt, amennyire tőle telik. Az élet ennyi. Egyik célját elérte, a könyv jó üzletnek bizonyult, dől a pénz az élvezetekre. Főnöke helyesli társa véleményét, és ő is arról handabandázik a „templomukban,” hogy nincs Isten. Miért tehetik? Ki szólhat bele? Alapítottak egy saját, külön bejáratú kereskedelmi (Egyéb)

Szerkesztő D
Körmendi Lajos: Robinson az árokparton Nincstovább falvak

Ez az a falu, amely végállomás. Amelyet, mint fojtogató(?), ölelő(?) kar, körülkerít a Tisza. Ahonnan nincs tovább. Ez az a hely, ahol az autóbuszról szinte csak idős emberek szállnak le. Ahol a falvakban oly megszokott sátortetős házak is hiányoznak. Ahol csak a régi, kopott házacskák guggolnak az út mentén, soknak a búbján nád. Ezen a településen a faluvégi házak farral fordulnak a Tiszának, mintha haragudnának reá... (Riport-tudósítás)

Szerkesztő A
EXPRESSZ HÍR: MEGSZŰNIK A NÉPSZABADSÁG?

Bár a híradásban csak a kiadás felfüggesztésről van szó, az intézkedések arra engednek következtetni, hogy végleg megszűnik a jobboldalt és a hazafias érzelmű magyarokat hevesen támadó napilap. A Népszabadság az MSZMP pártlapja volt, amit a "rendszerváltás" után az MSZP "átvett". Olvasottsága az elmúlt 10 évben 74%-ot esett (vagyis több, mint 100 ezer példányt), s 2007. óta 5 milliárd forint ráfizetést "termelt". Az idén is je... lentős veszteséget hozott össze. Ezzel már a lapot (Hírek)

Kő-Szabó Imre
Az élet egyik jelzőtáblája

Z. Ferenc negyvenéves, vállalkozó. Ital lerakata van a városban. Nős, felesége fodrász, három lány gyermekük van. A lányok között egy-egy év a korkülönbség, ha egymás mellé állnak, úgy néznek ki, mint az orgona sípjai. Apjuk nagyon büszke lányaira, mutogatja is fényképüket. Terve, hogy ha megnőnek, és férjhez mennek, mind a három lánynak „világra szóló” lakodalmat kanyarít, had lássák az irigyek, neki erre is futja. A másik büszkesége egy 404-es Audi gépkocsi. Szeret vele száguldozni,... (Novella)

Csata Ernő
A tisztességes szajha - O curvă cinstită (humor)

Ion Pribeagu: Egy tisztességes szajha - O curvă cinstită // Az utcán, mintha most is hallom / Csavargók füttyét a lányok után, / Mert nem érezzük, hogy életünkben / Múlnak az évek egymás után. // Gondolom nem is fontos, / Déván vagy Petrozsényben, / De arra jól emlékszem: / Tizennyolc éves voltam éppen. // A kocsmáktól tele városban / Egy zsúfolt központ csinosul, / Volt egy filmszínház / És egy vendéglő: a Minerul. // Az egyetlen intim hely, / Éppen csavargóknak való, / Ahol jót lehetett enni is, / Lennebb... (Humor)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám


 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

Inter Japán Magazin

Turcsány Péter honlapja

Jankovics Marcell honlapja

Papp Lajos

Magyar Irodalmi Lap