Rovatok

Kiss Dénes
Velünk, vagy ellenünk

Kiss Dénes József Attila díjas költő, újságíró nyelvfantaszta „Velünk nagy ellenünk” című 1956-ban írt verse miatt húsz évesen börtönbe került. 1957. március 10-én tartóztatták le. Szabadulása után az ország összes egyeteméről és főiskolájáról kitiltották, és ez ma is érvényben van. 1996 márciusában visszautasította a Magyar Köztársaság Érdemrendjét. - Döntsd el magyar, mondd ki a szót!/Itt visszalépni nem lehet!/Az ... (Vers)

Jankovics Marcell
A VIZUÁLIS NEVELÉSRŐL 9/14

Mottó: „Mint mindenkinek, aki művészetről ír, nekem is meg kellett küzdenem annak nehézségeivel, hogy a művészi véleményeket és benyomásokat szavakkal fejezzük ki. A művészettel kapcsolatos mondanivalók tulajdonképpen csak képekben juttathatók kifejezésre.” Albert Schweitzer - 2011 őszén, amikor távoztam az NKA éléről, Halász János, akkor politikai államtitkár búcsúzóul megkérdezte, lenne-e kedvem miniszteri biztosként a vizuális nevelés ügyével foglalkozni. Mintha belém látott volna. (Tudomány)

Szerkesztő A
Mikszáth Kálmán - Magyarország lovagvárai - 30. Csókakő

Mikszáth Kálmán, a „nagy mesemondó” a magyar történelem dicső múltjába kalauzol el minket. A leírásokban egyszerre ötvöződik a mese, a rege és a történelem. Megismerhetjük a várak keletkezésének körülményeit, találkozhatunk neves családokkal, mint például a Hunyadiak vagy a Rákócziak nemzetségével. Kőhalom, Selmecbánya, Világos, Krasznahorka, Kékkő, Somlyó, Árva, Nyitra, Sárospatak, Szeged, Visegrád, Vajdahunyad, Trencsén és sok másik vár le... gendája elevenedik meg utánozhatatlan mikszáthi stílusban. (Egyéb)

Turcsány Péter
Wass Albert a magyar jövő iránytűje

Wass Albert életművének megbecsülése és nemzeti önbecsülésünk egy alapvető kérdés párhuzamos tételei. Önértékelésünk része és – műveit megismervén – beteljesítője az Erdélyben született író minden mondata, minden munkája. Trianon előszelének, Kolozsvár román megszállásának sokkja tíz éves korában érte, s élete további nyolcvan esztendeje e magyar és Kárpát-me... dencei traumára adott válaszkísérletek sora volt. Versben, oratóriumban, (Publicisztika)

Czakó Gábor
Karácsony és Geráza

Karácsonyi írásra készülődvén régebben a Születéssel kapcsolatos szentírási helyeket lapozgattam, és csodáltam, hogy századszorra is tudnak újat mondani. A mindennapi folyamatos Evangélium olvasásom során tegnap este a gerázai megszállottról szóló történet következett Márk könyvének 5. fejezetében. Szívembe hasított, hogy íme, ez is lehet egy karácsonyi elmélkedés kiindulópontja! De még mennyire! Manapság talán éppen ez a legkarácsonyibb! Hiszen a gerázai megszállott nem egy ember csupán, hanem az emberiség (Egyéb)

Szerkesztő A
Tóth Árpád: Arad

„Fáj a földnek és fáj a napnak/ s a mindenségnek fáj dalom,/ de aki nem volt még magyar,/ nem tudja, mi a fájdalom!”// Ahogy Dsida Jenő is megírta a Psalmus Hungaricus című versében, igen is létezik magyar fájdalom. Ez minden magyar embernek a fájdalma, nem kell nekünk idegeneké. Trianon az igazságtalanság, a kegyetlenség szimbóluma is egyben. Összeállításunkban e fájdalom hangjait jelenítjük meg a magyar irodalomból. / Egyet... lenegy uccáját ismerem, (Vers)

Erdős Géza
Nyílt levél Dr. Áder János köztársasági elnökhöz

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr! Augusztus 20-a alkalmából lovagkeresztet kapott Bayer Zsolt újságíró. A hírre tiltakozásul száz értelmiségi visszaadta ugyanezen kitüntetését. Nem tagadom, élvezem, amikor Bayer odapörköl címeres gazembereknek. Hazugoknak, csalóknak, ingyenélőknek, országunk kirablóinak. Érzésem független attól, hogy a ledorongoltak kisebbségből, többségből, avagy az EU elitjéből származnak-e. Sokan kifogásolják Bayer szabadszájúságát, holott az ő indulata, és fékezetlen dühe nem (Hírek)

Jankovics Marcell
A VIZUÁLIS NEVELÉSRŐL 8/14

Mottó: „Mint mindenkinek, aki művészetről ír, nekem is meg kellett küzdenem annak nehézségeivel, hogy a művészi véleményeket és benyomásokat szavakkal fejezzük ki. A művészettel kapcsolatos mondanivalók tulajdonképpen csak képekben juttathatók kifejezésre.” Albert Schweitzer - 2011 őszén, amikor távoztam az NKA éléről, Halász János, akkor politikai államtitkár búcsúzóul megkérdezte, lenne-e kedvem miniszteri biztosként a vizuális nevelés ügyével foglalkozni. Mintha belém látott volna. (Tudomány)

Szerkesztő A
Móricz Zsigmond Napok

Móricz Zsigmond nemcsak a 20. századnak, hanem az egyetemes magyar irodalomnak is az egyik legnagyobb prózaírója. Jókai és Mikszáth mellett ő a magyar nyelvű elbeszélő művészet kiválóbbja. Jókai a romantikus mesélés, Mikszáth az anekdotázás mestere, Móricz a magyar vidék, a magyar falu írója. Hitelesen, átéléssel, láttató, olykor megrázó erővel ad hírt a magyar népről – novelláiban és regé... nyeiben ott van, benne lüktet, megérinti (Hírek)

Szerkesztő B
Móricz Zsigmond: Hét krajcár

Jól rendelték azt az istenek, hogy a szegény ember is tudjon kacagni. Nemcsak sírás-rívás hallik a putriban, hanem szívből jövő kacagás is elég. Sőt az is igaz, hogy a szegény ember sokszor nevet, mikor inkább volna oka sírni. Jól ismerem ezt a világot. A Soósoknak az a generációja, amelyből az apám való, megpróbálta az ínségnek legsúlyosabb állapotát is. Abban az időben napszámos volt az apám egy gépműhely... ben. Ő sem dicsekedik ezzel (Novella)

Kondra Katalin
Vendégség tegnap, ma és holnap

Budapest, 1990. Autóbusznyi fiatal menekült érkezik Csíkszeredából az Arany János utcai Vöröskereszt székháza elé. Nagy tömeg várja őket. Csupa értelmiségi, középkorú pár. Lecsapnak a buszról leszálló fiatalokra, akik a megpróbáltatásból jöttek, hogy pár napra elfelejthessék a diktatúra és a forradalom szörnyűségeit. Két lányt viszek — szól egy nő. — Remélem elég értelmesek, jól tudnak magyarul és keveset esznek — súgja a mellette állónak. (Humor)

Turcsány Péter
Móricz Zsigmond és a hivatalos rend

A lelkész- és gazdacsaládból származó kisúr Móricz Zsigmond egész életében a magyar föld és nemzet népének szemszögéből látta és láttatta a huszadik század első felének világát és olykor a korábbi időket is. Nem lett a hanyatló dzsentri megértő vagy kvaterkázó megszólaltatója, az ilyes munkákat másokra hagyta. Valljuk be, a polgárság is ódzkodott Móricz vehemens stílusától, sőt a kor lelki tanait is jól ismerő író paraszti és pásztori lélekábrázolásait is romantikának, vagy forradalmi rezdülések szócsövének (Novella)

Czakó Gábor
Hasított félember

Furcsa, torz világban élünk, amennyire vissza tudunk emlékezni. Állítólag előtte se volt értelmesebb és tisztább szívű a bolygó népe – már az a rész, amire nagyapáink és ükeink emlékeztek. Csak éppen minden korból a jó történeteket, a mulatságos eseteket idézgették, és a sok kacagás elfojtotta a még több sírás emlékét. Százötven éve a kor legnagyobb nyelvészének és néprajztudósának, Czuczor Gergelynek még nem polkorrekt zagyvaságok, hanem ilyesmik jutottak eszébe a cigányról: „…a magyar ember komájának (Egyéb)

Lukáts János
Meséből, balladából…

Mi másból is állhatna egy erdélyi történet, amely a havasok, a rengetegek és a vizek világát veszi szemügyre, mint meséből és balladából. Nem kell félni a mesétől, sem a balladától, ugyanabból az ősi és titokzatos talajból nőttek ki, amelyikből a havasok népe, ugyanabból a kegyetlen és tündéri valóságból, csak éppen a szövésük, a logikájuk más. Máramaros a szélsőségek világa, a festői tájakban olyan gazdag Erdélynek is a legvadregénye... sebb vidéke, amely a legérintetlenebb és a legszegényebb volt (Novella)

Felber Zsolt
Kemény János az író és irodalomszervező

E csodálatos ember, életének utolsó szakaszában érte el írói tevékenységének fénykorát, egyre gyakrabban jelentek meg könyvei, cikkei. Írt sokat és szépet: bábszíndarabokat, színdarabokat, önéletrajzot, úti élményeket – természetről, emberekről, a havasi életről. Szellemi öröksége azonban sokkal gazdagabb volt, minthogy csak íróként tartsuk számon, hisz jó maga szellemi vezére volt annak az irányzatnak, melyet ma tran... szilvanizmusnak hívnak. Kemény János vérbeli irodalomszervező volt. (Publicisztika)

Jankovics Marcell
A VIZUÁLIS NEVELÉSRŐL 7/14

Mottó: „Mint mindenkinek, aki művészetről ír, nekem is meg kellett küzdenem annak nehézségeivel, hogy a művészi véleményeket és benyomásokat szavakkal fejezzük ki. A művészettel kapcsolatos mondanivalók tulajdonképpen csak képekben juttathatók kifejezésre.” Albert Schweitzer - 2011 őszén, amikor távoztam az NKA éléről, Halász János, akkor politikai államtitkár búcsúzóul megkérdezte, lenne-e kedvem miniszteri biztosként a vizuális nevelés ügyével foglalkozni. Mintha belém látott volna. (Tudomány)

Veress Zoltán
Nógrád vármegye tájain

Nógrád vármegye Szent István uralkodása idején alakult meg. A vármegyét, mely az Ipolytól északra és délre helyezkedett el, Trianon két részre osztotta. Ma az Ipolytól délre eső része Magyarországhoz, az északi pedig Szlovákiához tartozik. Ebben a részben ez utóbbi területtel foglalkozom, tehát Losonc, Fülek és az Ipoly forrásvidékének környékével. Irodalmunk két nagy alakja, Madách Imre és Mikszáth Kálmán is erről a területről származik. / A vármegyét, mely az Ipolytól északra és délre helyezkedett el, Trianon (Egyéb)

Szerkesztő A
Mikszáth Kálmán - Magyarország lovagvárai - 29. Beckó vagy Bolondóc

Mikszáth Kálmán, a „nagy mesemondó” a magyar történelem dicső múltjába kalauzol el minket. A leírásokban egyszerre ötvöződik a mese, a rege és a történelem. Megismerhetjük a várak keletkezésének körülményeit, találkozhatunk neves családokkal, mint például a Hunyadiak vagy a Rákócziak nemzetségével. Kőhalom, Selmecbánya, Világos, Kraszna... horka, Kékkő, Somlyó, Árva, Nyitra, Sárospatak, Szeged, Visegrád, Vajdahunyad, Trencsén és sok másik vár le... gendája elevenedik meg utánozhatatlan mikszáthi stílusban. (Egyéb)

Polszerkesztő2
A liberálisok legalizálták a tömeggyilkosságot Európában

Az Európai Unióban a születések száma 2015-ben 5,1 millió volt, miközben az Eurostat adatai szerint átlagosan minden harmadik várandósságot megszakítják. Tehát tavaly 1,7 millió európai gyermeket gyilkoltak meg saját szülei, mielőtt még megszületett volna. Tíz év alatt ez 20 millió magzatgyilkosság, ami az EU lakosságának 4 százaléka. A liberálisok legalizálták a tömeg... gyilkosságot Európában, és Soros György dollármilliárdokat költ arra, hogy az európaiak ezt ne népirtásnak tartsák, hanem szabadságjognak. (Hírek)

Bögös András
Kara Hamza gilisztái

Salgóvár 1554. évi elestének majdnem egészen hiteles summázata egy a történelem számára ismeretlen magyar hős főszereplésével. Timót vitéz viszontagságos kalandja és emberfeletti erőfeszítése ellenére nem tudja megakadályozni Kara Hamza bég szándékát, Salgó csellel való elfoglalását. Az erről szóló legendák megfeledkeznek e hétköznapi magányos vitéz tetteiről, ahogy az a legendáknál lenni szokott. Pedig ez Timót számára nem csak nemzeti érdek, hőstett, hanem, személyes elégtétel is egy gyerekkori sérelemért. (Novella)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám


 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

Inter Japán Magazin

Turcsány Péter honlapja

Jankovics Marcell honlapja

Papp Lajos

Magyar Irodalmi Lap