Rovatok

Bíró Ernő
Szár ó góly...

Arra ment a római út fiam, mondta nagyapám, tudod egész régen még a római időkben is bányásztak sót, itt a mi falunkban, és azt monták a régi öregek, hogy az út itt a patak mellett haladt fel a Hegy felé. Ebben a faluban sok a vallás, legalább hat és sok a nemzetiség, legalább három. Így hát egy jó kolozsi úszni és cigányul beszélni még akkor is megtanul, ha nem figyel oda. Pont úgy nem figyel oda, mint a nagyapám kedvenc viccében, amikor a purdé elmegy szalonnát lopni a gazdához... (Novella)

Jankovics Marcell
A VIZUÁLIS NEVELÉSRŐL 6/14

Mottó: „Mint mindenkinek, aki művészetről ír, nekem is meg kellett küzdenem annak nehézségeivel, hogy a művészi véleményeket és benyomásokat szavakkal fejezzük ki. A művészettel kapcsolatos mondanivalók tulajdonképpen csak képekben juttathatók kifejezésre.” Albert Schweitzer - 2011 őszén, amikor távoztam az NKA éléről, Halász János, akkor politikai államtitkár búcsúzóul megkérdezte, lenne-e kedvem miniszteri biztosként a vizuális nevelés ügyével foglalkozni. Mintha belém látott volna. (Tudomány)

Szerkesztő B
Michel Foucault: Mi a hatalom? (Előadások a Collčge de France-ban - részlet)

Mindezen genealógiák tétjét önök ismerik nagyon is jól, majdnem szükségtelen hát hangsúlyoznom, hogy e tért a következő: mi ez a hatalom, amelynek betörése, ereje, éle, abszurditása az elmúlt negyven év során a nácizmus és a sztálinizmus összeomlása nyomán mutatkozott meg? Mi a hatalom: vagy inkább, mivel a kérdés: „Mi a hatalom?” afféle elméleti kérdésnek hangzik, amely csak megkoronázná az egész elméletet, amit viszont nem akarok – a tét: (Publicisztika)

Czakó Gábor
Karácsony különös csillaga

A Karácsonyba, a születés, a kisdedség ünnepének körébe beletartozik az egész világ. A régi is, meg a mai is és a holnapi is. Nyilvánvalóan a Mindenható döntésével kezdődött. Nem tudjuk, mikor, de nyilvánvalóan az előtt, hogy kiválasztotta a korabeli tiszta szüzek közül Máriát, s elküldte hozzá az Angyalt. Kéretik az imádságos életű Olvasó, hogy ne botránkozzék meg a határozókon: e sorok írója is tudja, hogy az Úr számára nincsen előbb, utóbb, akkor, majd és hasonlók, de számunkra, földön élők számára vannak (Egyéb)

Jankovics Marcell
A VIZUÁLIS NEVELÉSRŐL 5/14

Mottó: „Mint mindenkinek, aki művészetről ír, nekem is meg kellett küzdenem annak nehézségeivel, hogy a művészi véleményeket és benyomásokat szavakkal fejezzük ki. A művészettel kapcsolatos mondanivalók tulajdonképpen csak képekben juttathatók kifejezésre.” Albert Schweitzer - 2011 őszén, amikor távoztam az NKA éléről, Halász János, akkor politikai államtitkár búcsúzóul megkérdezte, lenne-e kedvem miniszteri biztosként a vizuális nevelés ügyével foglalkozni. Mintha belém látott volna. (Tudomány)

Szerkesztő A
Czibor Zoltán Emléknap (Aranycsapat)

Czibor Zoltán személyében a magyar labdarúgás történelmének legkiválóbb balszélsőjét ismerhettük meg, aki nem csak mint futballista, hanem mint magyar ember is például szolgálhat az utókor számára. Ars poeticáját életrajzi kötetében így foglalta össze: „Nem magamnak futballoztam, hanem a magyar közönségnek, a magyar népnek. Hogy a mi zászlónk menjen följebb, mint a másiké, tisztelve ugyanakkor a másodikat és a harmadikat is.” (Hírek)

Polszerkesztő2
A TTIP-tárgyalások leállásával csődöt mondott a globalizmus

Sigmar Gabriel német alkancellár kijelentette, hogy a TTIP-el kapcsolatos tárgyalások már kudarcot vallottak, csak ezt “senki nem volt hajlandó nyíltan elismeri”. A tárgyalássorozat folytatása az utóbbi hetekben lehetetlenült el, miután az Amerikai Egyesült Államok nem volt hajlandó kompromisszumot kötni, ehelyett egyoldalúan, saját feltételeivel akarta ráerőltetni az egyezményt Európára. Valószínűleg a TTIP erőltetése is hozzájárult a britek Európai Unióból való kilépéséhez. (Hírek)

Petrozsényi Nagy Pál
Maa-ma!

Kopp, kopp, kopp – kopogott az eső a mohos sírköveken. A fiatalember álmosan meredt a lobogó lángokba. A szél pajkosán cincálta a nyárfák üstökét, időnként végigsüvöltött a kidőlt-bedőlt sírbolton, és rálehelt a legényre. De csak a lángok táncoltak feljebb, maga a fiú érzéketlen maradt. Megszokta a hideget, hiszen nemegyszer hált kinn a szabad ég alatt, valamelyik parkban vagy vasúti váróteremben. – Csáó, haver! – bukkant elő hirtelen két alak a sö... tétből. – Leülhetünk melléd? (Novella)

Jászter Zoltán
Arany Sas 2016. pályamű - Darázs a sárban (Eredeti verzió)

Nem harcoltunk nyíltan a rendszer ellen. Meg tanultunk úgy viselkedni, mintha nem létezne. Ez is a harcunk részévé vált. A saját lelkünkben alapítottunk államot. Egy olyan országot, amelyet senki nem vehetett el tőlünk. Olyan templomokkal és oltárokkal építettük be, amelyekben csak mi mondtuk el a Miatyánkot. Ahol a nép nem csak mormolja orra alatt az imát, hanem hango... san kiáltja! Igen, kiáltja azzal a meggyőződéssel, hogy meg is hallgatják! Nem voltunk szégyellősek kéréseinkben. (Novella)

Szakács István Péter
Homokszemcsék, köd és betűk

„De ami a legnagyobb baj – sugdosta Ráki cigányné a kerítések megett, kemencék árnyékában, pajták sötétjében megborzongó vénasszonyoknak – az az, hogy azok a semmirevaló kommunisták megháborgatták egy ördöngös nagyúrnak a nyugodalmát, s ez azt jelenti, hogy mostantól kezdve míg világ a világ, kísértet járja ám holdtöltekor a falut! S akik oda építenek majd házat maguknak a kastély helyére, azoknak nem hagy békét az ördöngös kísértet, míg a (Egyéb)

Szerkesztő A
A gyulai Gönczi Gergő nyerte el az idei Arany Tapló díjat!

A MIL Alkotóközösségét felháborítja, hogy az Arany Sas Díj pályázat egyes díjazottjai még többszöri kérésre sem hajlandók visszaigazolni díjaik megérkezését. Megesett, hogy 5 díjazottból csupán egy fő válaszolt. Cifra vélemények hangzottak el „bunkó”, meg hasonló jelzőkkel. Többen javasolták a díjak visszavételét, amivel a többség nem értett egyet. A pályaművek dí... jazása az irodalmi színvonalnak szól, és irodalmi díj ide, vagy oda, az író ettől még lehet született vérbeli tapló. Végül annak a javaslatnak (Egyéb)

Jankovics Marcell
A VIZUÁLIS NEVELÉSRŐL 4/14

Mottó: „Mint mindenkinek, aki művészetről ír, nekem is meg kellett küzdenem annak nehézségeivel, hogy a művészi véleményeket és benyomásokat szavakkal fejezzük ki. A művészettel kapcsolatos mondanivalók tulajdonképpen csak képekben juttathatók kifejezésre.” Albert Schweitzer - 2011 őszén, amikor távoztam az NKA éléről, Halász János, akkor politikai államtitkár búcsúzóul megkérdezte, lenne-e kedvem miniszteri biztosként a vizuális nevelés ügyével foglalkozni. Mintha belém látott volna. (Tudomány)

Vasi Ferenc Zoltán
Keserédesapám

Én nem tudtam. Apám tudta. Minden felhőre figyelni kell. Lehet zápor, lehet jégeső belőle. Kell egy ház, asszony-öl – menedékül. S kell egy Haza! – szükségül, s két szobával. Az egyik szobában káromkodás, lárma, hajcihő van. A másikban csend parázslik. Évtizedekig. Mért rejtegetted bölcsességedet? – Mert hallgatni kellett. Pecsét a szájon. Szívvel élj, fiam. Nőj fel az értelemig. Nemzeti ünnepeken mi nem raktuk ki a nemzeti zászlót. / A szekrény-mélyben tartottuk. De a kertünkben vérszínű cseresznye, novemberi (Novella)

Veress Zoltán
Sáros vármegye tájain

Sáros vármegye, amiként magyar neve is jelzi, egykor nagyobb magyar lakosságot nevelt – talán még a többség is magyar volt. A későbbi évszázadok azonban megváltoztatták az összetételt. Sok ruszin is beköltözött vagy beköltöztettek, amit a vármegye északi részének gazdag görögkatolikus vagy ortodox fatemplom hálózata is jelez. Meglepően sok új ortodox templom épül a korunkban, pedig ma a szlovákság uralja a demográfiai mezőnyt – a magyarokat és ruszinokat egyaránt lenyelve. (Egyéb)

Szerkesztő A
A mohácsi vész gyásznapja (1526. aug. 29.)

Mátyás király halála után (1490) az ország hamarosan ijesztő romlásnak indult szervezetileg, katonailag, gazdaságilag, de a nemzetközi körülmények is Magyarországra nézve kedvezőtlenül alakultak. A hazai nemesfémbányászat a megnövekedett dél-amerikai túlkínálat következtében elértéktelenedett, a Habsburg-ellenes európai szövetség megerősödött a francia, török, velencei össze... fogás következtében. A parasztfelkeléseket az előző évtizedben Európa-szerte vérbe fojtották (pl. Németországban, de 1514-ben a (Hírek)

Petrusák János
MOHÁCS: ÁRULÁS – BŰNÖS NEMTÖRŐDÖMSÉG – HŐSIES KÜZDELEM? (A mohácsi vész gyásznapja)

Egy ember halála is nagy fájdalom, de egy állam halála, amely állam több milliónyi ember közös akarata, még tragikusabb. Mohács ezért is szerepel több évszázad óta központi helyen a magyarság tudatában, s keresi a magyarság a választ, miért és hogyan lehetett az, hogy egy addig erős – vagy erősnek tűnő – birodalom egyetlen egy rövidke délután leforgása alatt tulajdonképpen, bárhogyan is szépítsük a tényt, eltűnt! 1526. augusztus 29-én volt egy birodalom, estére meg már nem volt. (Publicisztika)

Béres Attila
„Én nem retirálom, én verem a sturmot”

Az 1848/49-es szabadságharc egyik jeles eseményének, a szolnoki csatának a története egy egyszerű honvéd szemszögéből, aki az ismeretlenség homályából kilépve a honvéd zászlóalj élére állva mutat példát bajtársainak elszántságból, hősiességből. Példája pedig olyan lökést, lendületet ad társainak, amely révén az ütközet kimenetele is megváltozik, a magyar honvédek javára billentve a mérleget, és ezzel előkészítve a terepet a dicsőséges tavaszi hadjáratnak. (Novella)

Kő-Szabó Imre
Rablós írás (Pénzt vagy életet?)

V. Irén nem volt korban több harmincöt évesnél, de mindenki Irénke néninek szólította. Szólt ez annak, hogy V. Irén az önkormányzatnál a szociális ügyeket intézte. Ő maga férjezett, három gyermek anyja, tehát rendelkezett olyan belső emberi értékkel, amely alkalmassá tette az ilyen ügyek intézésére. A néni megszólítás, amelyért nem haragudott, kifejezte azt a fajta helyi elismerést, ahogy a hozzá fordulók ügyeit intézte. Volt gondja szegénynek, elég. A családok segélyért fordultak hozzá... (Riport-tudósítás)

Jankovics Marcell
A vizuális nevelésről 3/14

Mottó: „Mint mindenkinek, aki művészetről ír, nekem is meg kellett küzdenem annak nehézségeivel, hogy a művészi véleményeket és benyomásokat szavakkal fejezzük ki. A művészettel kapcsolatos mondanivalók tulajdonképpen csak képekben juttathatók kifejezésre.” Albert Schweitzer - 2011 őszén, amikor távoztam az NKA éléről, Halász János, akkor politikai államtitkár búcsúzóul megkérdezte, lenne-e kedvem miniszteri biztosként a vizuális nevelés ügyével foglalkozni. Mintha belém látott volna. (Tudomány)

Veress Zoltán
Gömör vármegye tájain

Trianon Gömör vármegyének több, mint 90 %-át Csehszlovákiának juttatták. Magyarországon maradt például Putnok. Ez a határ menti sáv ma a Borsod-Abaúj-Zemplén megyéhez tartozik. A ma Szlovákiához tartozó Gömör legfontosabb helységei: Rimaszombat, Tiszolc, Putnok, Csetnek, Rozsnyó, Dobsina. A vármegye híres várai: Murány, Krasznahorka. Fontos és értékes freskók találhatók: Hrizsnyó, Csetnek, Gecelfalva, Martonháza, Süvéte, Kiéte, Karaszkó, Rimabánya. (Egyéb)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám


 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

Inter Japán Magazin

Turcsány Péter honlapja

Jankovics Marcell honlapja

Papp Lajos

Magyar Irodalmi Lap