Rovatok

Szerkesztő A
Mikszáth Kálmán - Magyarország lovagvárai - 34. Sóvár

Mikszáth Kálmán, a „nagy mesemondó” a magyar történelem dicső múltjába kalauzol el minket. A leírásokban egyszerre ötvöződik a mese, a rege és a történelem. Megismerhetjük a várak keletkezésének körülményeit, találkozhatunk neves családokkal, mint például a Hunyadiak vagy a Rákócziak nemzetségével. Kőhalom, Selmecbánya, Világos, Krasznahorka, Kékkő, Somlyó, Árva, Nyitra, Sárospatak, Szeged, Visegrád, Vajdahunyad, Trencsén és sok másik vár le... gendája elevenedik meg utánozhatatlan mikszáthi stílusban. (Egyéb)

Szerkesztő A
Márton Áron Emléknap

Márton Áron püspöki címerében a halmok fölött magányos fenyő áll, a háttérben Székelyföld havasait szimbolizáló hegycsúcs magasodik, középen a Pax jele. Ez volt valóban Ő: egy, a kortársai közül kimagasló fenyő, aki Székelyföldön gyökerezik, hátterében a fejüket magasra emelő havasok, de egyben magányos is. Küzdelem-küzdelem! Nem önmagáért, saját érdekeiért, hanem testvéreiért, a rábízott „nyájért”. Egy életen át tartó küzdés. Ez volt ő, Márton Áron római katolikus püspök. (Hírek)

Kondra Katalin
A szent életű püspök (Márton Áron)

Márton Áron az erdélyi római katolikus egyház püspöke 1896-1980 között élt. Jelmondata: „Nem futamodom meg a munkától”, jellemére is utal. Fáradhatatlan, hitében megingathatatlan ember volt. „ Isten parancsaiban és az egyház ügyeiben nem ismerek kompromisszumot” – vallotta. A szent életű püspök, az üldöztetések ellenére is, mindent megtett népe szellemi felemelkedése érdekében. Olyan korban kellet hívatását gyakorolnia, amikor a nép sötétségben járt. (Egyéb)

Petrusák János
HULLÓ CSILLAGOK történelmi dráma II. felvonásban 8. rész

Játszódik 1956 október 22 és november 4 között. A nép fogcsikorgatva tűrt, de érezte, mindig nem tűrhet, mert ami van, tűrhetetlen. Forrongott már október 23-a előtt az ország. Ahol nem csak a fővárosban történtek események. Hanem vidéken is. Megjelenik a rádiókapcsolatok révén a vidék és meg a főváros, annak különféle történéseivel. Meg a különféle társadalmi és érdekcsoportok. Megjelennek a lelkesek, a megrettentek és a később megrettenők. Megjelenik a remény és a vég… (Dráma)

Bilecz Ferenc
Varég-magyar kapcsolat a 8-9. században?

A 9. század magyar történelme tele van kérdőjelekkel. Legalább ilyen hézagos az orosz szláv őstörténet is. Mi kapcsolja a kettőt össze? A terület, ahol éltek. Ez pedig, kelet-nyugati irányban, a Dunától az Urálig terjed, míg észak-dél irányban a Balti-tengertől a Kaukázusig nyúlik. Ha megpróbáljuk rekonstruálni ennek az óriási területnek, (amit északon és délen három tenger is határolt) a 7-10. századi történelmét – akkor esetleg vá... laszt kaphatunk a címben feltett kérdésre is. (Tudomány)

Veress Zoltán
1916. augusztus 27.: Románia belép az első világháborúba

1916 nyarán a románok tudták, hogy a Bruszilov-offenzíva és az eddigi legerősebb olasz támadás, a VI. isonzói csata után az osztrák-magyar haderőnek nincsenek tartalékai, seregei leharcolt állapotban az összeomlás szélén állnak. A hátországban csak csendőrök, öreg népfelkelő csapatok találhatóak. Így könnyűnek tűnt a győzelem. 1916. augusztus 27-én Románia – aki a világháború előtt Olasz... országhoz hasonlóan hivatalosan szövetségesnek számított - meg is üzente a háborút a központi hatalmaknak. (Egyéb)

Szerkesztő A
Mikszáth Kálmán - Magyarország lovagvárai - 26. Királyok vára

Mikszáth Kálmán, a „nagy mesemondó” a magyar történelem dicső múltjába kalauzol el minket. A leírásokban egyszerre ötvöződik a mese, a rege és a történelem. Megismerhetjük a várak keletkezésének körülményeit, találkozhatunk neves családokkal, mint például a Hunyadiak vagy a Rákócziak nemzetségével. Kőhalom, Selmecbánya, Világos, Krasznahorka, Kékkő, Somlyó, Árva, Nyitra, Sárospatak, Szeged, Visegrád, Vajdahunyad, Trencsén és sok másik vár le... gendája elevenedik meg utánozhatatlan mikszáthi stílusban. (Egyéb)

Szerkesztő A
Lechner Ödön Emléknap

Lechner Ödön az a magyar építész, akinek neve külföldön építészek és építészek tanárainak a száján forog mint korszak-meghatározó építész-nagyság. Sőt nyugati építészeknek „tetőnéző utazást” is szerveznek Magyarországra. Lechner Ödön építész tervei, főleg a színes cserepekből kirakott mintás tetők külföldön híresebbek, mint nálunk. Pedig egy építészeti alkotás ugyanúgy műremek, ugyanúgy művészi mestermű, akár egy szobor vagy egy festmény. (Hírek)

Petrusák János
HULLÓ CSILLAGOK történelmi dráma II. felvonásban 7. rész

Játszódik 1956 október 22 és november 4 között. A nép fogcsikorgatva tűrt, de érezte, mindig nem tűrhet, mert ami van, tűrhetetlen. Forrongott már október 23-a előtt az ország. Ahol nem csak a fővárosban történtek események. Hanem vidéken is. Megjelenik a rádiókapcsolatok révén a vidék és meg a főváros, annak különféle történéseivel. Meg a különféle társadalmi és érdekcsoportok. Megjelennek a lelkesek, a megrettentek és a később megrettenők. Megjelenik a remény és a vég… (Dráma)

Veress Zoltán
Liptó vármegye tájain

Liptó vármegye a történelmi Magyarország, illetve a mai Szlovákia északi részén található: északról az Árva és Lengyelország, nyugatról Turóc, délről Zólyom és Gömör, keletről a Szepes vármegye határolta. Közepét a Vág folyó és annak medencéje, délről az Alacsony, északkeletről a Liptói Tátra, nyugatról a Nagy-Fátra, északról pedig az Árvától elválasztó hegyek uralják. Ma területének középső részét a Vág megduzzasztott mesterséges tava foglalja el. / Eleinte Árvához hasonlóan Liptó is a Zólyomi (Egyéb)

Jankovics Marcell
A vizuális nevelésről 2/14

Mottó: „Mint mindenkinek, aki művészetről ír, nekem is meg kellett küzdenem annak nehézségeivel, hogy a művészi véleményeket és benyomásokat szavakkal fejezzük ki. A művészettel kapcsolatos mondanivalók tulajdonképpen csak képekben juttathatók kifejezésre.” Albert Schweitzer - 2011 őszén, amikor távoztam az NKA éléről, Halász János, akkor politikai államtitkár búcsúzóul megkérdezte, lenne-e kedvem miniszteri biztosként a vizuális nevelés ügyével foglalkozni. Mintha belém látott volna. (Tudomány)

Czakó Gábor
Sószóló

Szeretettel köszöntöm a Beavatás nézőit. Hölgyeim és uraim. Jézus tanításának lényege Ő maga. Természetesen használt mozdulatokat, szavakat, sőt, idézeteket is, miként a tudósok, de három esztendős tanítói pályájának lényege személyessége volt: mintegy elénk élte az üdvös magatartást, gondolkodást, viselkedést. Éppen ezért sosem mondta, hogy előre! Annál többször azt, hogy utánam! – az Ő szavával: kövessetek! A jó tanítónak és tanítványnak tehát Mesterünkre kell hasonlítania, mégpedig szíve gyökeréig (Egyéb)

Kő-Szabó Imre
A nagy fekete bőrönd

A tárgyak sokszor mennyire hozzá nőnek az emberhez, hogy elszabadulni tőlük, nagyon nehéz, vagy éppen lehetetlen. Így voltam én egy nagy fekete, fából készült bőrönddel. Úgy kezdődött, hogy apám a vasútnál dolgozott, volt mindenféle szakember, többek között asztalos is. Korban közeledtem az abban az időben „divatos” ténylegesen kötelező, katonai szolgálathoz. A bevonuló fiataloknak úgynevezett katonaládával kellett bevonul... niuk.... (Novella)

Szerkesztő A
Lélekben együtt volt Szent István régi országa (Kárpáti Igaz Szó)

A kárpátaljai magyarság ünnepségsorozattal méltatta államalapító királyunk emléknapját. A teljesség igénye nélkül készült összeállításunkat ajánljuk olvasóink figyelmébe. / Csak egymásra és az anyaországra számíthatunk / Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség Beregszászi Járási Szervezete 19-én méltatta a magyar államalapítás emléknapját a Tiszacsomai Honfoglalási Emlékparkban. A helyi görög katolikus templomban tartott szent liturgiát követően a résztvevők az emlékparkba (Riport-tudósítás)

Petrusák János
HULLÓ CSILLAGOK történelmi dráma II. felvonásban 6. rész

Játszódik 1956 október 22 és november 4 között. A nép fogcsikorgatva tűrt, de érezte, mindig nem tűrhet, mert ami van, tűrhetetlen. Forrongott már október 23-a előtt az ország. Ahol nem csak a fővárosban történtek események. Hanem vidéken is. Megjelenik a rádiókapcsolatok révén a vidék és meg a főváros, annak különféle történéseivel. Meg a különféle társadalmi és érdekcsoportok. Megjelennek a lelkesek, a megrettentek és a később megrettenők. Megjelenik a remény és a vég… (Dráma)

Mészár Alexandra
Shakesperare, a lenyűgöző és feledhetetlen művész

Elősször 1592-ben jelenik meg a londoni színház köreiben. Később magasabb babérokra tör, résztulajdonos lesz a „ A lordkancellár társulata-nak” melyet később I.Erzsébet királynő halála után, az őt követő uralkodó I. Jakab trónra lépésekor,és a neki köszönhető, a társulat számára megítélt adománynak, „Királyi Társulatnak” nevezték át. Közben a Globe színház rész... tulaljdonosa lett. Színészi tehetségét, egy egy saját darabjában is megvillogtatta. (Egyéb)

T.Ágoston László
Fólialovagok

A két fiú a tér sarkán lévő padon ült, és mereven figyelte a szemközti dohánybolt ajtaját. Olyan tizenöt-tizenhat év körüliek voltak. Fésületlenek és pattanásos arcúak. Olykor ráemelték tekintetüket, végigmustrálták az előttük elvonuló lányokat, némelyiknek még utána is füttyentettek arra várva, hátha visszaszól, de aztán gyorsan visszatért a tekintetük a fóliával gondosan lefedett trafikajtóra. Most az volt a fontosabb, sőt a legfontosabb. Már egy hete figyelték a ki-be... járó vásárlókat, meg a két eladót, (Novella)

Veress Zoltán
Zólyom vármegye tájain

A Zólyom vármegye mondhatni a Felvidék / Szlovákia központi vármegyéje: egyrészt mert több vármegye az elődjéből, a Zólyomi királyi erdei várispánságból alakult ki, másrészt pedig „geometriailag” is a közepén helyezkedik el. Gazdag bányavárosi múltja miatt számos építészeti emlék, várak gazdagítják, melyeket gazdagon bővítenek a vármegyét koszorúba fonó hegységek: a Körmöci-hegység, Nagy-Fátra, Alacsony-Tátra, Vepor, Polyána és délről a Selmeci-hegység. (Egyéb)

Jankovics Marcell
A vizuális nevelésről /14

Mottó: „Mint mindenkinek, aki művészetről ír, nekem is meg kellett küzdenem annak nehézségeivel, hogy a művészi véleményeket és benyomásokat szavakkal fejezzük ki. A művészettel kapcsolatos mondanivalók tulajdonképpen csak képekben juttathatók kifejezésre.” Albert Schweitzer - 2011 őszén, amikor távoztam az NKA éléről, Halász János, akkor politikai államtitkár búcsúzóul megkérdezte, lenne-e kedvem miniszteri biztosként a vizuális nevelés ügyével foglalkozni. Mintha belém látott volna. (Tudomány)

Csata Ernő
Szimmetria - Simetrie

(Csata Ernő fordítása) / Mendegéltem, / Amikor egyszer csak előttem / Ketté vált az út: / Egyik jobbra, / Másik balra, / A szimmetria szabályai szerint. // Megálltam, / Szemeimet összehúztam, / Összecsücsörítettem az ajkaimat, / Köhögtem, / És elindultam jobbra. / (Éppen amerre nem kellett volna, / Ahogy kiderült utána.) // Mentem, ahogy tudtam, / Nem érdemes részletezni. / És aztán ott tátongott előttem két / Szakadék: / Egyik jobbra / Másik balra. / Beledobtam magam balra, (Vers)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám


 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

Inter Japán Magazin

Turcsány Péter honlapja

Jankovics Marcell honlapja

Papp Lajos

Magyar Irodalmi Lap