Rovatok

Jókai Anna
A három

A három király felajánlja; annak, akit illet/ a dicsőséget/ a hatalmat/ a kincset:/ tömjén, mirrha, arany/ a lábához teszik, rendelkezésre/ nincs feltételük: ez az ajándék/ A sátán felkínálja mind a hármat; annak, akin úrrá akar lenni/ változtasd a követ kenyérré/ (mekkora hatalom!)/ vesd le magad sértetlenül/ (milyen dicsőség!)/ tiéd lesz a világ gazdagsága/ (micsoda kincsek!)/ ha…/ feltételhez szabott: ez a kísértés/ Három a próbatétel:/ (a mesék nem hazudnak)/ az első könnyű, játékos/ a má... sodik (Vers)

Szerkesztő D
Körmendi Lajos: Robinson az árokparton Riportok Lina és a jutalom 1/2

A községi tanács dísztermében lágy, az alkalomhoz illő zene szól, úttörőpajtások köszörülik a torkukat, s ekkor, ekkor a község vezetőinek kíséretében feltűnik történetünk hőse, akit az egyszerűség kedvéért nevezzünk Linának, amint azt a falu is teszi. Lina, mint a nevéből és fátyolos, meghatott tekintetéből kitetszik, nőnemű lény. Minden jel szerint ő az ünnepelt, a ceremónia fénypontja. Az úttörők neki szavalnak, neki énekelnek,... (Riport-tudósítás)

Szerkesztő A
Ruttkai Éva Emléknap

Ruttkai Éva nem csupán Kossuth-díja és kétszeres Jászai Mari-díja, továbbá érdemes és kiváló művészi díjai okán nagy színésznő, hanem, mert róla szólva mindenkiben életre kel arca, a kissé csibészes, nem is kissé huncutkodó, vagy éppen csábító, legalábbis csábítani örökké kész női arc. Az ő arca – nézzünk csak rá, bármelyik „szereparcára”, vagy nem színészi, hanem „polgári” arcára – az a női arc, amely mosolyá... val igéz meg bennünket. (Hírek)

Szerkesztő A
Bartók Béla Emléknap

Világszerte elismert modern zeneszerző, de ugyanakkor a magyar népi folklórzene felkutatója, gyűjtője és rendszerezője. Mindez az egyik legismertebb magyar zeneszerző nevéhez, Bartók Bélához köthető. A zeneszerző, zongoraművész és népzenekutató Bartók Béla különböző nemzetiségek népzenéje iránti érdeklődése, azok felgyűjtése példaértékű még ma is. A szintén zeneszerző és folklór-kutató Kodály Zoltánnal szoros tudományos együttműködés alakul ki: faluról falura járva gyűjtik össze az idős (Hírek)

Szerkesztő D
Körmendi Lajos: A segédszínész helyzetgyakorlatai

Most már megértem, miért volt az nagy dolog. Hát nekem is nagy dolog volt gyermekkoromban az a bakancs! Az még más volt, mint amit most kapnak a srácok. Mert mi van most, apám? Tizennégy esztendős kis hugyos csitri teszi magát a Piramis-koncerten az ezernyolcszáz forintos spanyol csizmájában, én pedig huszonegy évesen azon golyózok, hogy milyen olcsó cipőt vegyek. Olyan idős koromban baromi boldog voltam a bakancs miatt, és bűntudatot éreztem volna, ha többet követelek... (Novella)

Polszerkesztő2
“Az európaiak kevesen vannak, ezért a migránsoknak kell adni a földeket”

Paul Romer, a Világbank vezető közgazdásza szerint van megoldás a migrációs válságra: azok az országok, ahol egyébként is alacsony a népsűrűsség, vagyis viszonylag kis létszámú lakosság él “túl nagy” területen, le kellene kerítsenek hatalmas földterületeket, amit a migránsoknak kellene adjanak, hogy ott földműveléssel gondoskodjanak saját magukról és családjaikról ezáltal saját, önfenntartó közösséget hozhatnának létre. (Hírek)

Kő-Szabó Imre
Csini és Csúfi

      Amikor belevágott a házépítésbe Pali, feleségével, Vikivel, nem is sejtette, hogy a fejsze, keményfába akadt meg. Mind mondani szokták, de az embert, ha már a fánál tartunk, legalább ilyenből faragták. Szóval volt kitartásuk, az igaz sokat kellett talpalni az építő anyagokért. Mesterekről nem is beszélve, hiszen minden alkalomkor cirádás betűkkel írt felkérő levelet kellett benyújtani, méltóztassanak falazni, vakolni. A falusiak ezt tudták, mert sorban, szinte (Novella)

Csata Ernő
Én nem zúzom szét a világ csodakelyhét - Eu nu strivesc corola de minuni a lumii

Blaga, Lucian: Én nem zúzom szét a világ csodakelyhét - Eu nu strivesc corola de minuni a lumii // Én nem zúzom szét a világ csodakelyhét / és nem ölöm meg / az eszemmel a titkokat, melyeket találok az utamon / a virágokban, a szemekben, az ajkakon vagy sírokon. / Mások fénye / megfojtja a rejtett ismeretlen varázsát / a sötétség mélységeiben, / de én, / én a világosságommal növelem a világ rejtélyét – / és mint a hold, ahogy fehér sugaraival / nem mérsékli, hanem féktelenül / növeli még inkább az éj titkát, / (Vers)

Szerkesztő D
Körmendi Lajos: Azok a hosszú éjszakák

Anyám elment a kútra két kannával, de csak négy év múlva jött vissza. Egyébként nagyon ritkán jött, mindig terhes volt, mindig szült, utánam még öt gyereket. Azokat nem dobta el. El akarta hozni őket nagyanyámhoz nyaralni, de az öregasszony nem engedte, félt, hogy a nyakán felejti őket. Mint engem. Anyám hozzáment egy félcigány hapsihoz, attól lettek a gyerekek. Még egészen kicsi voltam, amikor először hazajött a férjé... vel. Jó este volt már, nagyanyám azt hitte, a fia jött haza a feleségével, ... (Novella)

Polszerkesztő2
A jogvédőknek nem tetszik, hogy a határon határvédelem van

Soros György ideológiája szerint minden államot és országhatárt el kell törölni, ezért a milliárdos olyan politikai aktivistákat foglalkoztat főállásban, akik a határellenőrzés láttán értetlenkednek. Emellett – elsősorban az érzelmekre hatással – megpróbálják az emberek támogatását elnyerni, hogy együtt egy idegen hatalom érdekérvényesítő eszközeként rá... kényszerítsék a kormányt a határátkelés liberalizálására. (Hírek)

Czakó Gábor
Varga Csaba-törvény

Nem lehet elég sokszor ismételni a magyar szemléletességét és gyöknyelv voltát. E két tulajdonságban gyökerezik nyelvünk kivételes időtállósága. Az első állítást nevezhetnénk képiségnek is, mert beszédünk során képeket idézünk föl, s vetítünk a velünk társalgók tudatába. Ezért van oly könnyű dolguk a Krúdy Gyuláknak, Weöres Sándoroknak, és ezért küszködnek némely pályatársaik, hogy szövegeiket kor... szerűen kiszikkasszák. A magyar beszéd tartalma a hanggal kezdődik, tehát a szavakban megjelenő képek (Egyéb)

Csata Ernő
Éva -Eva

Blaga, Lucian: Eva - Éva, fordította Csata Ernő: Amikor a kígyó Évának nyújtá az almát, szóla oly hangon, mely visszhangzott / a levelek között, mint egy ezüst harang. / De az történt, hogy utána még súgott / valamit a fülébe / halkan, nagyon halkan, / amiről az írások nem beszélnek. // Még az Isten sem hallotta, mit súgott, pedig ő is hallgatá. / És Éva sem akarta elmondani még Ádámnak sem. / Azóta a nő szemhéja alá rejtett egy titkot / és úgy mozgatja szem... pilláit, mintha azt mondaná, / hogy ő tud (Vers)

Szerkesztő D
Körmendi Lajos: Ahogy múlnak az évek 1/2

Anyám elment a kútra két kannával, de csak négy év múlva jött vissza. Egyébként nagyon ritkán jött, mindig terhes volt, mindig szült, utánam még öt gyereket. Azokat nem dobta el. El akarta hozni őket nagyanyámhoz nyaralni, de az öregasszony nem engedte, félt, hogy a nyakán felejti őket. Mint engem. Anyám hozzáment egy félcigány hapsihoz, attól lettek a gyerekek. Még egészen kicsi voltam, amikor először hazajött a férjével. Jó este volt már, nagyanyám azt hitte, a fia jött haza a fe... leségével, ... (Novella)

Czakó Gábor
Krisztus király

Az Advent előtti utolsó vasárnap Krisztus király vasárnapja, s az Adventet lezáró ünnep a Karácsony, a Király születése. Gazdaságkor szekularizált világában az ünnep elsősorban kereskedelmi esemény. Jobb, vagy inkább rosszabb esetben nagy zabálással egybekötött jámbor szokás, amikor az anyaszomorítók, a sikkasztók, a hazaárulók és a megrögzött hazugok – akiknek az „atyjuk az ördög, és atyjuk kívánságát akarják követni. Gyilkos az kezdet óta.” (Jn 8, 44.) – is ellátogatnak a nagymisére. Némelyek (Egyéb)

Csata Ernő
Egy művésznőnél - La o artistă

Mircea Cărtărescu / Egy művésznőnél - La o artistă /6 kedvesem, aludj nyugodtan a párnámon / én majd virrasztok és nézlek téged / sokat játszottunk egymással / a vodkásüveg félig van s az éj éppen tetőz / cigarettád is van kettő / ami vicces volt veled és szexis / az okos beszélgetések s a filmek a francia könyvtárból / mint elmúlt évszakok / neked más szeretőid lesznek / s én újabb versikéket írok / aludj nyugodtan a párnámon / kedvesem kíváncsi vagyok hogy fiús melled / mint a Baudelaire mulattjáé / (Vers)

Szerkesztő D
Körmendi Lajos: Nem kell a falnak rohanni

Fura dolog, de azt hiszem, mindenki elgondolkozott azon, mit jelent magyarnak lenni, magyarnak születni, mit jelent valahol Európa szíve táján leélni az életét. Hogy az ember magyarnak születik, az véletlen, de utána szükségszerűség. Utána az ilyen alapdolgok határozzák meg az összes többit. Aki amerikainak született, vagy orosznak született, az az ottani körülmények között találja meg a boldogságát. Átlagboldogság, világboldogság nincs.... (Novella)

Kondra Katalin
Vidám őszi szél

Hívatlan vendégként jött az őszi szél. / Beszökött a kitárt ablakon. / Becsapott egy ajtót, a hajamba túrt, / hűvös lehelettel arcomba fújt / egy sárgult levelet. / Száradó ruhák szálltak a magasba. / A gyermek ujjongva jön haza. / Nézd mit találtam! – kuncog s nevet, / majd előhúz egy alsóneműt, / amit kabátjában rejteget. / Vajon kié? A szóba jöhető / tulajdonos kiléte még megfejtésre vár. / Kérdezném a szelet, kitől csente el, / Ő azonban már jó messze jár. / / Magyar Irodalmi Lap (Vers)

Veress Zoltán
Kárpátalja / Ukrajna és Ung vármegye keleti részének tájain

A Kárpátalja / Ukrajna és Ung vármegye keleti részének tájain című rész – nevének megfelelően – először általában szól a nem is olyan régi földrajzi tájegységről – Kárpátaljáról, majd az egykori Ung vármegye tájait ismerteti. Mivel Ung vármegye nyugati része Trianon alapján a mai Szlovákiához került, ezért itt most Ung keleti, nagyobb részéről lesz szó. Ezen a területen található többek között Ungvár, Nevicke vára, Gerény, Csap. (Egyéb)

Szerkesztő D
Körmendi Lajos: Lehettem volna unterman

Életem leghosszabb éjszakája volt. Minden eszembe jutott. Az egész életem. Onnan kezdve, hogy alsó tagozatos kölyökként milyen jó tanuló voltam, aztán hatodikos koromtól kezdtek velem érdekesebb dolgok történni, persze, le is romlottam közepesre. Utáltam a magyar- és a történelemtanáromat: amikor kihívtak felelni, nem szóltam egy kurva mukkot sem. Megtudták, hogy gúnyverseket fabrikálok róluk. Behívattak a tanáriba, mutatták az egyik verset, ismerem-e?.... (Novella)

Veress Zoltán
A boldog békeévek utolsó órái

Ez a kis írás, amely Emil Ludwig német történész-író Tizennégy júliusa című műve alapján készült, az I. világháború kitörése előtti utolsó pillanatokat írja le a legnagyobb hatalmak legfontosabb személyeivel. A fő hangsúly azonban annak az óriási történelmi paradigmaváltás kiemelésén van, amely – igaz, ekkor még álcában - ekkor zajlott le: a dolgok irányítása, mint csúszott ki – így vagy úgy – a születési joggal királyok, császárok, cárok kezéből, a politikai szakmai vezetők, a hadseregek vezérkarai kezébe. (Novella)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám


 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

Inter Japán Magazin

Turcsány Péter honlapja

Jankovics Marcell honlapja

Papp Lajos

Magyar Irodalmi Lap