Rovatok

Szerkesztő A
LEÁLLÁS TECHNIKAI HIBÁK MIATT

Kedves Írók és Olvasók! Rajtunk kívül álló technikai hibák miatt a MIL három napra elérhetetlenné vált. A hibákat elhárítottuk, Lapunk változatlanul működik. Köszönjük az aggodalmat és a folyamatosan érkező együttérző leveleket. A Magyar Irodalami Lap továbbra is fáradhatatlanul küzd a magyar nyelv és irodalom nemesítéséért, a magyarságtudat erősítéséért. További jó írást és jó olvasást kívánunk! MIL-szerkesz... tőség (Hírek)

Jankovics Marcell
Kultúrából a Civilizációba 4/4

Az ezredforduló táján, mintegy a kerek évszám jelképes erejét demonstrálva, megszaporodtak azok az írások, melyek a Nagy Paradigmaváltással (a hagyományos világrend fölbomlásával, ha úgy tetszik, világvégével, kulturális stratégiák megfogalmazásával foglalkoztak. 1999-ben jelent meg Jan Assman szemnyitogató könyve, A kulturális emlékezet. A Magyar Művelődési Intézet folyóirata különszámot szentelt a témának (Szín – Közösségi művelődés, 2007. június). Jómagam 1998-ban, még NKA elnökké való (Tudomány)

Petrusák János
HULLÓ CSILLAGOK történelmi dráma II. felvonásban 1. rész

Játszódik 1956 október 22 és november 4 között. A nép fogcsikorgatva tűrt, de érezte, mindig nem tűrhet, mert ami van, tűrhetetlen. Forrongott már október 23-a előtt az ország. Ahol nem csak a fővárosban történtek események. Hanem vidéken is. Megjelenik a rádiókapcsolatok révén a vidék és meg a főváros, annak különféle történéseivel. Meg a különféle társadalmi és érdekcsoportok. Megjelennek a lelkesek, a megrettentek és a később megrettenők. Megjelenik a remény és a vég… (Dráma)

Para Olga
Azok a leírhatatlanul boldog évek

Kedves Szerkesztők! Édesanyám, Bedő Margit hiteles története, Én, a lánya lejegyeztem egyes szám, első személyben. Téma: azok a boldog idők, amikor Erdély visszakerül az anyaországhoz. Én, a harmadik gyerek, már nem lehettem akkor magyar állampolgár. Sok írásom van, ha jónak ítélik, még szívesen küldök. Van még több dokumentumszerű írásom. Olvastam a pályázatról is, nem tudtam, hogy jól küldöm-e, azon részt vehetek-e ezzel az írással? Tisztelttel küldöm. (Novella)

Szerkesztő A
Mikszáth Kálmán - Magyarország lovagvárai - 24. Sáros-Patak

Mikszáth Kálmán, a „nagy mesemondó” a magyar történelem dicső múltjába kalauzol el minket. A leírásokban egyszerre ötvöződik a mese, a rege és a történelem. Megismerhetjük a várak keletkezésének körülményeit, találkozhatunk neves családokkal, mint például a Hunyadiak vagy a Rákócziak nemzetségével. Kőhalom, Selmecbánya, Világos, Krasznahorka, Kékkő, Somlyó, Árva, Nyitra, Sárospatak, Szeged, Visegrád, Vajdahunyad, Trencsén és sok másik vár le... gendája elevenedik meg utánozhatatlan mikszáthi stílusban. (Egyéb)

Szerkesztő A
Szabó Zoltán Emléknap

Szabó Zoltán a népi mozgalom egyik szervezője, falukutató, a szociografikus irodalom jeles képviselője. A tardi helyzet (1936) – amelyért perbe is fogták – és a Cifra nyomorúság (1938) című köteteiben hiteles, megkapó képekben mutatta be a harmincas évek szegénységének életét, nehézségeit. 1939-ben szellemi honvédelmi mozgalmat hirdetett a szélsőjobb befolyás ellen, és a háború után is politizált. 1949-ben emigrált, onnantól kezdve külföldön élt (Párizsban, Londonban – csaknem 30 évig –, Bretagne-ban). 1939-ben (Hírek)

Jankovics Marcell
Kultúrából a Civilizációba 3/4

Az ezredforduló táján, mintegy a kerek évszám jelképes erejét demonstrálva, megszaporodtak azok az írások, melyek a Nagy Paradigmaváltással (a hagyományos világrend fölbomlásával, ha úgy tetszik, világvégével, kulturális stratégiák megfogalmazásával foglalkoztak. 1999-ben jelent meg Jan Assman szemnyitogató könyve, A kulturális emlékezet. A Magyar Művelődési Intézet folyóirata különszámot szentelt a témának (Szín – Közösségi művelődés, 2007. június). Jómagam 1998-ban, még NKA elnökké való (Tudomány)

Veress Zoltán
Árva vármegye tájain

Az Árva vármegye, amely az Árvai-Magura és a Liptói Tátra között, az Árva folyócska völgyében és annak két oldalán alakult ki, volt a történelmi Magyarország legészakibb vármegyéje, amely. A korábbi zólyomi erdőispánság legészakibb részéből alakult ki a XIII. században a Lengyelország felé vezető út mentén. A Balassi-család ősei kapták II. András királytól a területet és ők kezdték el a híres Árva vár építését, amely aztán fontos szerepet játszott a lengyel út védelmében. (Egyéb)

Horváth Lajos
Egyesítés és felbomlás a Balkánon az utóbbi 1000 évben

"Elvesz az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való, mivelhogy te megvetetted az igaz tudományt: én is megvetlek tégedet ..." Hoseás könyve 4. rész 6. vers. Az "utca embere" Magyarországon, de önjelölt politikusok is sajnálkoznak mostanában Jugoszlávia felbomlásán. Némi szomorúsággal emlegetik a baloldal köreiben, hogy lám-lám Szerbiának is megvan a maga Trianonja. Ez persze, ha igaz lenne is, ha fájdalmas is a szerbeknek, akkor sem tompítja a mi trianoni fájdalmunkat. De ráadásul nem is igaz. (Tudomány)

Czakó Gábor
Pásztor halászok és mi

Miután a Föltámadt Krisztus megvendégelte tanítványait a Genezáreti- tó partján, akkor történt mindez. Olvasható János evangéliumának utolsó fejezetében. Jó okkal gondolhatjuk, hogy az eset nem csak a vízparton zajlott, hanem beljebb, sokkal beljebb, ott, ahol a tűz „gyújtatlan gyulladott”, s magától vált egyenletes hevű halsütő parázzsá. A halak is megtisztultak szépen, ropogósra pirultak rajta a szálkáikkal együtt, s ahol kenyér is termett melléjük, finom, ropogós és elegendő. Ámde még ennél is beljebb (Egyéb)

Szerkesztő A
Ortutay Péter: Hozsanna neked, Karcsi? (Wass Albert emlékezete)

Párhuzamos sorsok a nagyvilág két szegletében - WASS ALBERT EMLÉKEZETE XXVIII. RÉSZ - Mihail Alekszandrovics Berlioz, a MASSZOLIT (TÖMEGÍR Szőllőssy Klára fordításában) elnöke (nem akárki, hanem egy igazi nagy tudós ember és irodalmár) a Pátriársije Prudin, Moszkvában, egy szép májusi napon tudományos előadást tart egy fiatal kol... légának. A legapróbb részletekre is kitérve, mint nagy tudású és nagyhatalmú elvtárshoz illik. Történelmi dátumokra hivatkozva, klasszikus filológiai tudását csillogtatva, villogtatva (Publicisztika)

Czakó Gábor
Valami, ami nem az igazi?

Nem lehet elégszer mondani, hogy milyen véresen mulatságos a demokráciának nevezett társasjáték. Egyik alaphazugsága az, hogy bizonyos életkort elért emberek időnként összegyűlnek, és döntenek mások sorsáról. Szavaznak. Valamiről, amiről fogalmuk sincs, és ami nem rájuk tartozik, mivel meggyőződésük, hogy ők a nép, és a népnek joga van. Hogy mihez, miért, mettől-meddig, mi mennyi és erre-amarra hány centi? A többségnek gőze sincs a mennyiről és a centiről. Ma az egyetemi tanárok jelentős része sem képes (Egyéb)

Szerkesztő A
Méndez Ferrín: Lorelai

A fiatal nő autója megvadult rinocéroszt idéző bődüléssel húzott végig az úton. A sima, sötét sáv búzától aranyló földek között nyúlt végig. A távolban emelkedő hegyoldalon napégette, vöröslő falu határa rajzolódott ki. A kocsi fémteste egy gyík fürgeségével, zölden villogva suhant tova. Gyönyörű volt a gép, ahogy vágtató kerekeivel csak úgy falta az út nyílegyenes szalagját, mely a távolba vesző földek közt alig látszott többnek vékony, fekete csíknál. A (Novella)

Jankovics Marcell
Kultúrából a Civilizációba 1/4

Az ezredforduló táján, mintegy a kerek évszám jelképes erejét demonstrálva, megszaporodtak azok az írások, melyek a Nagy Paradigmaváltással (a hagyományos világrend fölbomlásával, ha úgy tetszik, világvégével, kulturális stratégiák megfogalmazásával foglalkoztak. 1999-ben jelent meg Jan Assman szemnyitogató könyve, A kulturális emlékezet. A Magyar Művelődési Intézet folyóirata különszámot szentelt a témának (Szín – Közösségi művelődés, 2007. június). Jómagam 1998-ban, még NKA elnökké való (Tudomány)

Szerkesztő A
Mikszáth Kálmán - Magyarország lovagvárai - 23. Érsek-Újvár

Mikszáth Kálmán, a „nagy mesemondó” a magyar történelem dicső múltjába kalauzol el minket. A leírásokban egyszerre ötvöződik a mese, a rege és a történelem. Megismerhetjük a várak keletkezésének körülményeit, találkozhatunk neves családokkal, mint például a Hunyadiak vagy a Rákócziak nemzetségével. Kőhalom, Selmecbánya, Világos, Krasznahorka, Kékkő, Somlyó, Árva, Nyitra, Sárospatak, Szeged, Visegrád, Vajdahunyad, Trencsén és sok másik vár le... gendája elevenedik meg utánozhatatlan mikszáthi stílusban. (Egyéb)

Szerkesztő B
Márkus Béla: „Wass Albert kezében lesz feladata a tollnak”– bírálatok, méltatások a két világháború között

Pályakezdése irodalmunk egynémely valódi klasszikusát idézi. A poétai indulás nemzeti költészetünk olyan óriásáét, mint Ady Endre. Közelebb jőve az időben: olyan nagyságát, mint Nagy László. Még közelebb: mint Kányádi Sándor és mint Csoóri Sándor. Mi a közös bennük? Hogy valamennyien megtagadták első két kötetüket. Túlléptek rajtuk. Vagy úgy, mint Ady: az Új versek címmel jelezve, hogy régi avult, kihullt a mából, ami előttük volt. Vagy mint a másik (Vers)

Kő-Szabó Imre
Ez nem cím, csak egy felírat!

Az irónia széles körben ismert. Amikor nem lehet, vagy nem ildomos egyenesen kimondani azt, amit mondani akarunk, vagy azt szeretnénk, ha mondandónk telitalálat legyen, beszédünket ironikussá változtatjuk. Az ironikusság tudatlanságot színlelve kérdező személy, színlelő szóból képzett, elvont főnév. Görög eredetű, Szókratésznak, a híres szónoknak volt egyik kedvelt retorikai eszköze. Richárd Rorty amerikai filozófus szerint az ironikus gondolkodás használata, segít megőrizni ... (Riport-tudósítás)

Jankovics Marcell
Pénz, pénz, pénz! 8/8

Pénz, pénz, pénz! – válaszolta Montecuccoli fővezér (1609 –1680), arra a magának föltett kérdésre, hogy mi kell a háborúhoz. Kukkolóhegyinek, ahogy gimnazistakoromban hívtam, teljesen igaza volt, de pénz nem csak a háborúhoz kell, hanem sok minden máshoz, a magasműveltséghez és a fejlett civilizációhoz is. Fordítsunk egyet a fenti gondolaton! Ha végigtekintünk történelmünkön, kultúránkon, mindenünnen kicsillan a pénz – papír... pénzt csak 250 éve lengetnek sóvár magyar tekintetek előtt (Tudomány)

Fedák Anita
Ungvári barangolás térben és időben

A múltat nemcsak a szobrok, de az épületek is őrzik. A várról már fentebb ejtettem szót. Onnan a történelmi városközpont felé sétálva jutunk a Közép-Európa eklektikájában is egyik legszebb görög katolikus székesegyházához érünk, melynek freskói és ikonosztáza a XVIII századból származik. A hozzá épített püspöki palotáról nem árt ha tudjuk, hogy 1805. december 9-10-e közti éjjelen egyik szobájában őrizték a Szent Koronát és a többi koronázási ékszert. (Egyéb)

Szerkesztő A
Szt. István király Emléknap

... ő lett az első magyar szent és szent király. István természetes úton mumifikálódott jobb keze, a Szent Jobb a magyar nemzet és a magyar katolikus egyház ereklyéje, amelyet a budapesti Szent István bazilikában őriznek. 2000-ben Istvánt felvették a keleti keresztény egyház (bizánci) szentjei közé is. István király nevét több magyarországi helység és templom őrzi, alakját számtalan szobor, könyv, opera örökí... tette meg, arcképe a tízezer forintos magyar bankjegyen látható. (Hírek)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám


 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

Inter Japán Magazin

Turcsány Péter honlapja

Jankovics Marcell honlapja

Papp Lajos

Magyar Irodalmi Lap