Gyurcsány Ferencről

Prof. Dr. Bokor Imre, h, 09/17/2018 - 00:06

 

 

 

 

MAGYAR JUSTITIA BIZOTTSÁG

(SIRATÓ)FALRA HÁNYT BORSÓ LÁZÁR, KRAUSZ ÉS GYURCSÁNY URAKNAK

 

 

ELŐSZÓ

Úgy hírlik, hogy Jeruzsálem után (2014-ben) Olaszliszkán épül a világ második siratófala, ahová el lehet járni gyászolni, imádkozni, szóbeli vagy írásbeli bejelentéseket (kéréseket, megjegyzéseket, ajánlatokat, stb.,) lehet tenni, valamint közösségi vagy magánjellegű észrevételeket. A Magyar Justitia Bizottság (MJB) évek óta próbálkozik közérdekű kérdések (problémák) megoldására tett javaslatai (észrevételei, elemzései, stb.,) közkinccsé tételével, de az esetek többségét csak a “falra hányt borsó” közismert jelensége nyugtázta! Az új siratófalnál nagy valószínűséggel nem kell számolni a “borsó” effektussal, ezért teszünk egy próbát az alábbi észrevételek, javaslatok és kérések közreadásával.

 

 

Vajon meddig “tündökölhet még” kicsiny hazánkban, ez elmebajos bőszme? Meddig lehet még szidalmazni egy miniszterelnököt, egy országot, a parlament egyes tagjait, és az egyházakat? MEDDIG? Ide vezetett a FIDESZ halogató taktikája, hogy a felelősségre vonás elmaradt és a hazánkat anyagi-erkölcsi értelemben tönkretevők annyira felbátorodtak, hogy úton-útfélen szidalmazzák a kormány minden lépését, és szemrebbenés nélkül, hazudnak, mint tették akkor, amikor hatalmon voltak. Vagy talán még jobban és szemérmetlen pökhendiséggel.

Anno dacumál volt lehetőségem látni és hallgatni (filmen vagy élőben) Hitler, Goebbels, Marosán, Kádár, Torgyán hordószónoklatait, de a legutóbbi Gyurcsány produkciója mellett gyenge teljesítménynek tartom az előzőleg említett személyek szereplését. Ezt a Gyurcsányi “művet” be kellene iktatni a pszichiáterek tananyagába, mert hasonló zavarodott elmére utaló anyag nem minden évszázadban jelenik meg Ez a beszéd egy pszichiáter részére olyan, mint az állatorvosi ló az érintett szakorvosok számára. Ki kell emelni itt a szónok bátorságát, aki annak ellenére keményen szidalmazta ellenfeleit, hogy tisztában volt az általa is emlegetett jelenlegi áldatlan diktatórikus helyzettel, és azzal is, hogy az emberek félnek, reszketnek, visszahúzódnak, hallgatnak vagy behódolnak a hatalom csúcsát bitorló szörnyetegnek. Gyurcsány viszont nem fél, nem hazudik és azért született, hogy jót tegyen.

Gyurcsány megfigyelő képessége elismerést érdemel, meglátta, hogy a csirkecombok nem fogynak a hentesnél, az embereknek csak a “farhátot” képesek megvásárolni, de még az sem jut a gyerekeknek, mert az édes-anyukájuk kénytelen egy fél szelet kenyérrel útba indítani őket az iskolába. Ebbeli mélységes fájdalmában azt is észrevehette az öszödi böszme, hogy a távoli Indonéziában még ennyi sem jut az embereknek és a gyerekeknek, ezért (internacionalista érzelmének igazolására) milliárdokat invesztált be az itthon “összekuporgatott” pénzecskéjéből az indonézek megsegítésére.

Gyurcsány bátran és határozottan megvédte az öszödi beszédét, megállapította, hogy az igazi rendszerváltozás azzal a beszéddel kezdődött, ahol beismerte, hogy “hazudtak reggel este és éjszaka” (Sic!). Másfél évig nem csináltak semmit! Leqrvázta az országot és most azt szeretné megtudni, hogy ki szivárogtatta ki az ominózus hanganyagot, mert valószínű, hogy a legmagasabb állami kitűntetéssel szeretné megjutalmazni azt a személyt, aki közhírré tette a rendszerváltás kezdetét.

Nem kizárt, hogy a diktatúra és a félelem emlegetés kézzel fogható igazolására türelmetlenül várta a vízágyúkat, a lovas rendőrök rohamát, a könnygázosítást, a gumibotozást és az önfeledten tapsikoló hallgatóságának a szétverését, de legnagyobb sajnálatára elmaradt a regnáló hatalom akciója, így visszatérhetett abba a meghitt otthonába, amelyet egy zsidó honfitársunktól vettek el Apróék, és amelyben nagyon jól érezheti magát...

Alkalomadtán, majd zarándokoljon el az felépülő siratófalhoz, kérjen bűnbocsánatot hazugságaiért és az ország tönkretételéért, valamint a nem kifejezetten jogosan birtokló (vagy bitorló) lakásának használatáért.

Lejegyezte:

(Prof. Dr. Bokor Imre)

 

 

 

 

 Magíar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap