A romániai zsigeri magyargyűlölet továbbra is magas hőfokon üzemel (Nagy-Magyar Perif.)

Csata Ernő, k, 03/12/2019 - 00:11

 

 

 

                                                                                                

Két olyan dokumentumtervezet is napvilágot látott, amelyekben a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) és a román tannyelvű Petru Maior Egyetem egybeolvasztásáról van szó: az egyik a két egyetem fúzióját kimondó szerződés szövege, a másik pedig a 2018 április 18-án, szerdán sorra kerülő MOGYE szenátusi ülés előre kiagyalt jegyzőkönyve, amely szerint már megszavazták a két intézmény egyesítését. A jegyzőkönyvben csak a szavazatok számadatai nincsenek kitöltve. A MOGYE magyar tagozata egyhangúlag ellenzi a két egyetem egyesítését - tájékoztatta az MTI-t kedden Nagy Előd, a MOGYE rektorhelyettese. A jövő év őszére tervezett egyesüléshez az oktatásügyi tárca jóváhagyása is szükséges. A magyar tagozat képviselői látván, hogy szakvéleményüket az egyesülési tervről, nem vették figyelembe, kivonultak az egyesítési bizottságból. Leonard Azamfirei rektor találkozott a magyar tagozattal, és válaszolt a kérdéseikre, de nem győzte meg a magyar oktatókat, akik részéről egyhangú döntés született arról, hogy a szenátusi ülésen az egyesítés ellen fognak szavazni. Nagy Előd rektorhelyettes szerint nem kaptak érdemi választ azokra az aggályokra, hogy miként biztosítják az egyetem multikulturális jellegét. A 2011-ben elfogadott tanügyi törvény tételesen megnevezi azokat az egyetemeket, amelyek a kisebbségek nyelvein is oktatnak, és külön előírásokat fogalmaz meg számukra. A MOGYE is szerepel a törvényben a multikulturális egyetemek listáján. Az esetleges egyesülés utáni egyetem döntéshozó testületében, a szenátusban a rektor számítása szerint 21,7 százalékot tennének ki a magyarok, a magyar tagozat számításai szerint ez az arány 18 százalékos lenne. A vezetőtanácsba valószínű, hogy csak rektorhelyettest küldhetne a magyar tagozat, ami kevés lenne az érdekérvényesítéshez. Kevéssé valószínű, hogy egy román intézménnyel való egyesülés ebben előrelépést hozhatna. 

A MOGYE-n 2011-ben alakult ki éles konfliktus az egyetem román vezetése és magyar tagozata között amiatt, hogy az egyetem vezetése az intézményi autonómiára hivatkozva nem léptette életbe az új oktatási törvény magyar szempontból fontos előírásait.

A MOGYE kizárólag magyar tannyelvű intézményként alakult 1948-ban, a valamikori Hadapródiskola (katonai alreáliskola) épületében (amelyiknek a felépítésében a román államnak semmi hozzájárulása nem volt), leválva a Kolozsvári Bolyai Tudományegyetemről, első rektorával dr. Csőgör Lajossal. Az intézményben a kommunista pártvezetés szóbeli utasítására vezették be 1962-ben a román nyelvű oktatást is, amely fokozatosan háttérbe szorította a magyar orvosképzést. Az egyetem mai vezetése a román oktatók kétharmados többségével működik, és a magyar tagozat elsorvasztására törekekszik. Ez a román gyarmatosítás jól bevált módszere.

 

Így nyilvánul meg a román zsigeri magyarellenesség az anyanyelven való tanulás ellehetetlenítésében nemcsak a MOGYE, de a marosvásárhelyi katolikus gimnázium (amelyik 1903 és 1905 között, szecessziós stílusban épült katolikus fiúgimnáziumnak és építéséhez a román állam egy fillérrel sem járultak hozzá), vagy a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem (BBTE, amelyiket 1872-ben alapítottak Kolozsvári Tudományegyetem  néven, majd 1881-től Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem névre változtattak, és az építéséhez a román állam semmivel sem járult hozzá) működése esetében is.

Egyébként így élnek a szarkák is, kiszemelik más madarak fészkeit és szépen elfoglalják, erőfeszítés nélkül beleülnek, majd teljesen sajátjuknak, otthonuknak érzik.    

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap