Fehér József
Kasza Mari mosolya

Isten háta mögötti, aprócska település volt Körtvélyes. Vertfalú, fehérre meszelt házaiban néhány százan, ha éltek. Egy-két módosabb gazdát leszámítva, cseléd népek laktak ott, akik kevéske fizetségért még a gyermeküket is elállították szolgálni. Mire felnőtt ember lett belőle, megszokta már, hogy „más keze-lába”. Békésen tűrte hát a sorsát egész életén át, nem lázadt soha semmi ellen. Évszázadokon át csendesen folydogált a falubeliek élete,... (Novella)

Orosz T Csaba
Újrn című regénybőla otthon

Részlet az Istenek sodrásában című regényemből mely a Lehettünk volna istenek második kötete. - hegyek. Azok az átkozott, istenáldotta, borongós hegyek. Régmúlt csaták, szerelmek, halálos csapdák őrzői. Fölénk magasodó és egyre fogyó Istenek, annyi sötét titkok tudói. Segítsetek…! Már csak az álmok fájtak. A nappalok világos, egyhangú bágyadtsága szinte elfeledtette Zoltán ordító fájdalmát és őrjöngő dühét az egykedvű sors ellen. De az éjszakák, azok... (Könyv)

Czakó Gábor
Péter a vízen jár

A szentírás történetei tele vannak különleges, apró mozzanatokkal, amelyek megrendítőek, és bámulatos alapossággal emelik ki a lényeget, ugyanakkor a szemtanú személyét is bevonják az elbeszélésbe. Talán minket is. Márk, Máté és János evangéliuma elmondja, hogy a csodálatos kenyérszaporítás után Jézus a bárkával előre küldi tanítványait, majd a vízen járva indul utánuk. Hármójuk közül Máté számol be Péter... (Könyvbemutató)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Edzésnapló 2. - A hegyen

Ma délután ismét a hegyen futottam. Két hónapja nem jártam már arra, most mégis könnyedén haladtam, lábaim szinte maguktól vittek előre, s emlékeim élővé tették a pályát. Ismerős tempóban mentem fölfelé, tudtam, hol kell lassítanom, hol pöröghetek föl, s mikor kell megindítanom a hajrát. Viszonylag jó időt futottam, de ami a ... (Novella)

Turcsány Péter
Odüsszéusz szigetén

Ó, ’Omér’, mivel is lennék hű én szavaidhoz,/ fúrtagyú és leleményes Odysszéusz földjére ha léptem?/ Lám, csak a hála hevével szólhatok én Hekatéról,/ s Posszeidon, a szakállas, mint fogadott a kegyébe!// Jöttem Szkítia szikjeiről, s dajkál e csodás táj,/ körte elébb, majd szőlő, lágy lugasokban a szép kedv,/ mind, mit a gyermek Odysszéusznak az apja adott már,/ itt van hát körülöttem ez esteli dús fogadáson!// Senki se hinné el – de az ifjak halk dala várt itt,/ éjjeli... (Vers)

Jókai Anna
Jákob lajtorjája - Nádor Tamás interjúja

Szigor és gyöngédség egyszerre otthonos ezen az arcon. Az ilyen asszonyok szülnek szisszenéstelenül, szeretnek egyszerűen, szakítanak összeharapott szájjal. És teszik a dolgokat kitartó, hűhótlan természetességgel. Az ilyen ember megörül a friss levegőnek, egy jóreggeltnek, pár tiszta szónak, póztalan virágnak. Hazug „mindentudó” be ne kopogtasson hozzá! Csak az keresse, aki tudton-tudja: az író olyan ember... (Egyéb)

Szilágyi Balázs
Gazdagok Amerikája

Már majdnem mindenki ott volt a terasz gyönyörűen zöldellő, frissen nyírt pázsitján. A későn érkezők is megjöttek lassan, hogy hamar elvegyüljenek az ismerős társaságban. Izzott a levegő a vendégek között, ahogy társalgásba fojtott izgalommal várták az este csúcspontját. A lebukó nap sugarai csillogó fényjátékkal merültek el az öböl szelíden fodrozódó vízében. Az utolsó jachtok is befutottak a közeli kikötőbe, hogy még a sötétség leszállta előtt partra fodrozódó... (Novella)

Szerkesztő C
Benedek Elek: A nagyotmondó legény

Élt egyszer egy bolond király, aki kihirdette szerte az országban, hogy annak adja leánya kezét, aki olyat talál mondani, amit ő nem hisz el… és a szegény legény fia is szerencsét próbál, de előtte senkinek sem sikerült a próbatétel. Mit lehet mondani a hiszékeny királynak? Kiderül a bájos és humoros történetből… Illusztrációk: Dávid Júlia - A nagyotmondó legény ISBN: 978-963-9735-92-7, Keménykötésű ár: 1500 Ft, Terjedelem... (Könyv)

Tusnády László
Az ember hangja (2/3)

Ha egy nép történetét kutatjuk, egyre mélyebb rétegekbe leásva, egyre több a bizonytalanság, a homály. A gondolkodás továbbhaladását a feltételezések segítik, ezek után szükségesek a bizonyítékok, s megszületik a bizonyítás. Ha ez utóbbi helyes, akkor fölösleges tovább vitatkozni. A török és magyar őstörténeti, nyelvészeti, verstani kapcsolatok terén még sok a homály. A magyarság ugyanis a honfoglalás előtt hosszabb ideig különböző... (Dráma)

toth denes 1936
Egy rézgyűrű törénete

Máthéné föltűrte ruhája ujját. jobb kezével belenyúlt a moslékos vödörbe és maricskálni kezdte a főtt krumplit. – Tyű, a fene egyen meg, de forró vagy! – mondta, de abban a pillanatban ijedten körülnézett, hogy fia, a tíz éves Zoli nem hallotta-e meg, ami kicsúszott a száján. Szerencsére a gyerek az ablaknál babrált valamivel, nem figyelt oda. Az asszony rájött, hogy vigyáznia kell minden szavára, mert Zolika a múltkor is megkérdezte, amikor a „rossebbel” (Novella)

Orosz T Csaba
Pusztavacs

Részlet Csövesrapszódia című előkészületben lévő regényemből. - Még nem volt dél amikor már a vacsi Woodstock helyszínére érkeztünk. Ahogy vonultunk a színpad felé innen onnan köszöntő szavak szálltak felénk. Csak úgy! Mert a 80-as évek csövese ilyen volt. Megjöttél, hát köszöntött. Néhány félig tele üveg is nyúlt felénk. Ezeket hol elfogadtuk, hol viszonoztuk a saját üvegeinkkel. Kiváló helyet találtunk a szinpad közelében egy Nyíregyi csapat mellett. (Könyv)

Szerkesztő A
Az útkövező

Parázsló menny sistereg a hátán,/ a bôre szakadozott vörös lobogó./ Szíjas testéből kínzó tengert facsar/ a dél. Magasba lendített csákánya/ szarván rostokol a Nap, csikorgó/ fogakkal őrölve sorsát lesújt/ az útkövező./ Áhít alkonybelű/ dinnyét vagy sört, melyben örök a hó,/ de megaszalt szöcskelábakban lappang/ az idő, s a fény őrjítőn zizegő/ szalmakazla egyre nő./ Akkor felragadja/ a szőke hőből kikalapált üst-nyarat,/ melyben a világ minden szutyka... (Vers)

Kalász István
Vesztő

Két napig volt a sziklánál, ült, pihent, gondolkodott, járkált, még énekelt is. Boldog volt, hogy eljutott ehhez a magányos sziklához, és zarándoklata során megértette, vissza kell mennie. családjára gondolt, látta, ahogyan gyerekei a konyhaasztalnál ültek, ahogyan a felesége főzött, látta, ahogyan alszanak éjjel, és örült, hogy senki, de senki sem járt a szikla környékén, aki az elmélyülésben zavarta volna. A harmadik nap reggelén levésett a sziklából egy darabot, a követ betette (Novella)

Mila
Vigh Rudolf vajdasági költő verse kapcsán

Vigh Rudolf hamarosan megjelenő antológiájához. - Elemzés - Víigh Rudolf, vajdasági költő és író Anno MM című verseskötretéből kiemelt vers.Az Összefüggések című vers öt költői képből áll. Mindegyik más-más hangulatot áraszt az olvasó felé. Az első költői képben József Attila költeményét érzem, amikor azt írja: „Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek…” Vigh Rudolf verse is azt sugallja, (Egyéb)

Szerkesztő A
Wass Albert: Patkányok honfoglalása

Wass Albert alig ismert tanulságos novellája... "Az ember háza ott állt a dombon és uralkodott. Uralkodott a kerten, fákon, bokrokon és veteményeken. Uralkodott a szántóföldeken, réteken és legelőkön, és uralkodott az erdőn is, amelyik a domb mögött kezdődött és felnyúlt egészen a hegyekig. A fák gyümölcsöt teremtek, a gyümölcsöt leszedte az ember, aki a házban élt, és eltette télire... (Novella)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap