Szerkesztő A
Az Arany Sas Díj Történelmi Novellapályázat I. helyezettje (2012): HUM ATTILA - ÁRTATLANOK VÉRE

Kedves Hum Attila! Ártatlanok vére c. novelláddal elnyerted a MIL pályázatának I. díját. Kiváló művedhez graulálunk, és további sikeres alkotómunkát kívánunk! Üdvözlettel: a Magyar Irodalmi Lap Szerkesztősége - 1956.okt.24. Közép-magas, ösztövér férfi... (Novella)

Koczeth László
Mese a kecskéről, aki egy napra jóvá tudta tenni az embereket

Mikszáth Kálmán emlékére. - Hol volt, hol nem volt a kies nógrádi dombok tövében egy falucska. Jó természetű tótok laktak ezen a tájon békésen együtt a magyarokkal. Ebben az alig hatszáz lelkes faluban élt az egykori bábaasszony lánya, Maris néni régóta özvegyen, egymagában. Maris mamicskát, ahogy a tótok mondták, ismerték és szerették a környéken. Tisztelték is errefelé nemcsak hivatalból, mivel a bába lánya, hanem (Novella)

Jókai Anna
Perc-emberkék dáridója

Ady egy kései versében nevezi perc-emberkéknek azokat, akik nem a korszellem, hanem éppen a valódi korszellemmel szemben működő korlidérc szolgálatában állnak. A minden korban más álarcban kísértő lidérc úgy tesz, mintha komoly volna és illetékes volna, ő volna az illetékes a világ dolgaiban. Hamis mértéket szab – indulatokat szabadít fel, nyugtalanságot kelt a szükségszerű nyugalom helyén, de elzsongít minden olyan területen, ahol pedig a... (Egyéb)

Turcsány Péter
Marosvécsi Hesperidák kertjében - Dionysos emléke száll

És a tölgyfaliget, mely őrzi/ az ősök lelkét, / íróink szép,/ halk susogását át a jövőnkbe... / Hexameterben lépni e tájon,/ hol Dsida járt és / Kós Károllyal/ Áprily mérte a penzumokat ránk, / minden időkre örökbe kiszabva/ a sors magyar útját!// Dionysos emléke száll// Ó, hogy még mindig jobban jártam Dionysos/ szép sorsánál – őt azok szaggatták szét,/ kik vele pompáztak a mámorok útjait járva (Vers)

b.horvath53
Még egy március

Az én márciusaim sommázata néhány versszakban, remélem mindannyiunkéi. Az ünnep ürügyén néhány gyarlóság, fonákság megfogalmazása késztetett e vers megírására.(Néhány ismerősöm szerbesítette, germánosította a nevét, a versből kiderül, hogy Petőfi Sándor nem így cselekedett annak idején.) Ennyit tanulságul. - MÁRCIUSOK: RÜGYEK 1. / kinek egy évszak/ a MÁRCIUS/ kinek csak emlék/ én benne s belőle élek/ - miként rügyben virág/ vesszőben (Vers)

Czakó Gábor
Áthaladás 2/2

Vix Adonisz bóbiskolván ide-oda vonszolódott álma roncsai között. A fenyőtűk szövevényének nyiladékában a távolság gyöngycseppként tündökölt. A gyümölcsfák már nyakig gombolkoztak májusi lombjaikba; idegen el nem hitte volna, hogy egész télen csontvázként nyikorogtak az Ezüsthegy mögül lecsapó jeges szélben. A tavasz pedig föltámadás. Fölriasztotta magát, nehogy elmerüljön ebbe a látomásba, mert akkor belehull, s... (Könyvbemutató)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Gondolatok a kereszténységről és Európáról

Lakásom ablakából a nagy, sárga falú plébániatemplomra látok, amely méltóságteljes megjelenésével, megragadó méreteivel, egy kis dombon állva klasszikus módon uralja a város képét. Tájékozódási pont az emberek számára, hajnali-reggeli ismerősként köszönti a munkába indulókat, (Tudomány)

Bakay Kornél
Őstörténetkutatásunk újabb eredményeinek értékelése

Bakay Kornél előadása Budapesten a Magyarok Házában / Az előadásom címe pontatlan, mert ma elsősorban a különféle, kigondolt, szabadon elképzelt, őstörténetnek nevezett szellemi termékek értékeléséről lesz szó, az új kutatási eredmények tükrében. A Magyarok VIII. Világkongresszusának őstörténeti szekciójában, hasonló képpen, mint négy évvel ezelőtt, a... (Tudomány)

Fedák Anita
Elfogyóban

"Van egy gyönyörű, korszerű iskolám, csak éppen alig van benne gyerek..." – mondja keserű iróniával a hangjában. Mert hát nem nehéz kitalálni, hogy milyen jövő áll a csallóközaranyosi magyar iskola előtt. Etelka, a marosvásárhelyi tanárnő, aki Kelementelkén, egy kis erdélyi faluban tanít, bekapcsolódva a beszélgetésbe, hasonló helyzetről számolt be. A nyolcosztályos iskolában még száz gyerek sincs, de ebből csak ötvenvalahány a magyar származású. A... (Publicisztika)

Lukáts János
„Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 35/37

XXXV. Vienna az az Bétsben 1. Februarii 1741. Imádkozzunk ellenségeinkért, Kelemen. Sok-sok gonoszság terheli lelküket, a mi imánk nélkül talán az örök tűzre jutnának, s végén bizony még a lelkifurdalás is gyötörhetne bennünket! Itten üldögélek a Dunának partján, vagy inkább annak a vízfolyásnak, amelynek Kanál errefelé a neve, de ezzel... (Könyv)

Szerkesztő A
Az Arany Sas Díj Történelmi Novellapályázat II. helyezettje: Papp Dezső - Haláltánc - Drégely 1552. Július 6-9

Kedves Papp Dezső! Haláltánc - Drégely 1552. július 6-9. című novelláddal elnyerted a MIL pályázatának II. díját. Kiváló művedhez graulálunk, és további sikeres alkotómunkát kívánunk! Üdvözlettel: a Magyar Irodalmi Lap Szerkesztősége (Novella)

humattila83
Mese - A párjanincs aranycipellő

Gyerekmese - Réges-régen élt egy hercegnő, akinek szépségével csak ravaszsága vetekedett. Kastélya hatalmas volt, országa tengertől-tengerig nyúlt, s alattvalói is szerették, mert nem sanyargatta őket. De legbüszkébb mégiscsak éles eszére volt ez a hercegnő, akit amúgy Emesének hívtak. Mikor Emese eladó sorba ért, kérők hosszú sora kígyózott palotája előtt, mert minden Herceg olyan feleségre vágyott, mint ő. (Egyéb)

Koczeth László
Magyar szürke

feszíts a földnek/gombos szarvadat/s bár kigurult/közüle ékes napkorong/orrod nehéz párát fúj/nem tűrt melleden a kolonc//fehérnek tetsző/komisz kuvaszok/harapják véknyad/türelmed véges/éltető csordakút messze/délibáb ködében/csak megsejlik/a szabadság/az édes//vesd fel büszke fejed/hisz évezreden/át tűrted zsarnoki béklyód/hagytad terelni a csordád//indulj hát/ura vagy pusztádnak/ne bőgj már /ez a hang nem illik/rög királyának//izmos tested feszül/ erőd nem hagy... (Vers)

b.horvath53
Márciusban

Ime: egy kis forradalmi hangulat ebben az áporodott milliőben. - PETŐFI ÜRÜGYÉN// március/ hideg hiány vacog/ varas vesszőn ágon/ kellene valami tűz/ valaki - / Petőfi Sándor// újra járni / a régi utat?/ azt mi már nincsen is .../ feltúrták s kilopták/ üreget hagyva/ szent kincseit// valami baj van/ tudatunkkal - vagy csak / egy gén hibás?/ magyar agyba/ programozva/ idegen identitás// nincs igazság/ a törvény csak eszköz/ és kusza jogok/ adnak vaknak/ szemüveget/ s látó szemre hályogot// kikben bízzunk?/ az ifjúságban? -/ hisz (Vers)

Fedák Anita
A múlt kísértete

Ami érdekessé tette számomra az idős hölgyet, azaz, hogy személyesen ismerte Horthy Miklóst. Sőt, az egykori kormányzó kárpátaljai látogatásai során, amikor többnyire a Felső-Tisza-vidék erdőiben vadászott, a szállásadói teendőket is ellátta. Nos, az újságíró szakmai ártalomból és persze kíváncsiságból is ilyenkor kap az alkalmon, és elhatározza: papírra veti a történetét. Annál is inkább, mert Idus néni nagy szeretettel és tisztelettel beszélt Horthy Miklósról, aki a magyar történelem kétségtelenül egyik (Publicisztika)

L. L. Levente
Magyarország ma

Mondd, barátom, hol a mi hazánk?// Ez lenne Árpád, s Petőfi földje,/ Hol Himnusztól fakadt szemünk gyöngye,/ Hol Istentől térden állva kértünk/ Áldást a magyarra, s haltunk-éltünk?// Mondd, barátom, ez hát a haza,// Hol bírákká lettek a gazok,/ S bilincsben sínylődnek igazok,/ Testvér testvérnek vájja szemét,/ S búzát takar a tonna szemét,// Hol disznó gyöngyöt kap ebédre,/ Kereszt, korona száll szemétre,/ Hol oroszlánból lettek nyulak, S rabló kirabolt hátán mulat,/// Hol taplóvá vált... (Vers)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap