Orosz T Csaba
8x6 is negyvennyolc

Csak az a hatalmas pofám ne lett volna – gondolta Patay Géza amikor az ÁVÓ kihallgató szobájában már hatodszorra ütötték szájon. Még mindig csak sejtette, hogy kinek állhatott útjában. Az iskolában Rényiné volt az aki mindig ferde szemmel nézett a fiatal matematika tanárra. Szabad szájú embernek tartotta Gézát aki nem átallott még Rákosi elvtárs szent fényképe alatt is viccelődni. Többször mondta neki, hogy Géza maga az Ávónál végzi! Mindig mosolygott amikor a struccnyakú (Novella)

Bilecz Ferenc
Voltak-e nándorok Sepsiszentgyörgyön?

Miért írta Thuróczy János "A magyarok krónikája"-ban Nándorfehérvárt Nádorfehérvárnak? Valóban nándor volt-e a dunai bolgárok neve, vagy csak egyszerűen nándorok voltaTudjuk, hogy a székelyek letelepedésének kérdése nem eldöntött tény. Én azon az állásponton vagyok, hogy Atilla halála után a székelyek megtalálták a helyüket Baján avar kagán birodalmában és a kaganátus felbomlása után egy részük Erdélybe húzódott, (Egyéb)

Lukáts János
„Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 31/37

XXXI. Venécia 5. Aprilii 1735. Arra ébredsz egy napon, Kelemen, hogy nem tudod, lesz-é több reggeled az életben, hogy össze kell hordanod nagy sietve azt a tarisznyát, mellyel az Úr elébe állhatsz. Keresd hát össze, mi való belé, s mi volna fölösleg. Jól gondold ám meg, erről az útról aligha fordulhatsz vissza. No, ezt az intő mondatot magamnak mondtam (Könyv)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: B. Haraszin Erzsébet: Telitalálat

- Jó estét, édesanyám! - Neked is, édes fiam! Ej, de fene jó kedved van, drága kisfiam! - O-hó, édesanyám! Gazdagok vagyunk! - Nocsak, nocsak! Hogy lehet? - Édesanyám, Hát telitalálatom van! Hozza a kosarat, ne törődjön semmivel, lesz pénz itt bőven! Semmire ne legyen gondja ezután! - Jaj, jaj, édes fiam, hagyd ezt abba! Ostobaság! - Nem, nem, nézze csak meg ezt a szelvényt,... (Novella)

Fehér József
Amikor elfog a sírhatnék

Még a legkeményebb embert is életében egyszer elfogja a sírhatnék, amikor a boros-vagy a pálinkáspoharat legszívesebben fél kézzel összeroppantaná, vagy földhöz vágná, hogy ezer darabra törjön. Muzsik András tanítót életének harmincadik évében, unokahúga lakodalmán kerítette hatalmába ez a furcsa állapot. De olyan hirtelen és alattomos módon, hogy nem tudott kitérni... (Novella)

Turcsány Péter
Ki volt Wass Albert 12/18

Wass Albert a magyar jövő iránytűje Wass Albert életművének megbecsülése és nemzeti önbecsülésünk egy alapvető kérdés párhuzamos tételei. Önértékelésünk része és – műveit megismervén – beteljesítője az Erdélyben született író minden mondata, minden munkája. Trianon előszelének, Kolozsvár román megszállásának sokkja tíz éves korában érte, s élete további nyolcvan esztendeje e magyar és Kárpát-medencei traumára adott (Novella)

Orosz T Csaba
Bukásra ítéltetett

Szikrázott a nyári reggel a kicsiny falu házainak tetején. Rosa mama hangja ebbe a majdnem ideális reggelbe hasított bele. - Beniiii…. Benííííííííííííííííííííííí!Gyere vissza az öcsédért! Beni kelletlenül visszafordult, visszaügetett a szegényes házhoz ahol a kisöccse Arni várta sírástól kivörösödött szemmel, de már bizakodóan mosolyogva. Mikor meglátta a bátyját apró szája nevetésre húzódott. Beni először bosszús lett Arni vigyorától, de aztán mégis szeretettel nézett ötéves öccsére. Ő aki már... (Novella)

Szerkesztő A
Wass Albert: Zsoltár és trombitaszó

Ültem a kertben és hallgattam a tavaszi csöndet. Vasárnap volt. Pihentek az ekék és boronák, a falu útján lassú mozgású emberek jártak. Valami ünnepies békesség lebegett a dolgok fölött. Szinte tapintani lehetett, szagát érezni, mint régen, iskolás koromban, mikor a vasárnapoknak levendula és ódon templomszaguk volt. A vasárnapi nyugalom, a jól végzett heti munka nyugalma érzett a csöndben, mely (Novella)

Lukáts János
A velencei kalmár

Az uzsora (pénzkölcsönzés, kamat) első említése az írásbeliség és az uzsorabeliség történetében ki tudja, mikor esett, hasonlóképpen a szabályozása is, de az bizonyos, hogy Mózes törvénykönyveiben már ott találjuk. Már pedig, amit szabályozni kell és lehet, azzal hosszabb ideje élnek (és esetenként visszaélnek) az emberek. Hogyan is rendelkezik az V. könyv idevágó passzusa (23.20)? „Az idegentől vehetsz kamatot, de a te... (Publicisztika)

Szerkesztő B
Író-újságíró pályázat: Jenei András - Ha sietsz, orra fogsz esni

A lágy tavaszi nap valamiért anyira felmelegítette a parti homokot, hogy pezsegni kezdett az óceán. A nagy víz kékje néha könnyed ringatózással halvány tajtékot vert a messzebb őrt álló sziklákon, melyeket már belaktak a sirályok. Az égen a gombolyagként sorakozó felhők kevésbé lassú mozgásukkal felkavarták a mennyboltot, de a nap csak mosolygott és simogatott mindenkit. Mezítlábasan sétáltam komótosan az egykori... (Novella)

Fehér József
Matyi igazságot tesz

Az elnyomott, jobbágy sorsba kényszerített, egykor szabad magyarok utódaiban mindig is élt a szabadság utáni vágy: egyszer majd a maguk urai lesznek. Népmeséink híven őrzik a szegény ember álmait, vágyait, hogy a legkisebb fiú nagy erejével, emberségével, józan eszével vagy leleményességével a sárkány rabságából kiszabadítja a királylányt, s annak méltó párjaként igazságosan uralkodik népe felett. Mivel szegény sorból... (Egyéb)

Koczeth László
Lakoma a kettes belen

- Jobbra a 202-esben van a néni! - mondta előzékenyen a nővérke a folyosón űtba irányítva a látogatókat. Négyen jöttek a Mamához. Illedelmesen köszöntek a többi betegnek, majd letelepedtek a néni ágya mellé. - Jól nézel ki Mama - mondta az idősebbik nő, miközben a táskájában kotorászott. - Nézd, hoztam egy kis túrós rétest. Úgy készítettem, ahogy te szereted, sok mazsolával. - s már nyújtotta is a műanyag dobozt, amiben katonás rendben sorakoztak az illatozó (Novella)

Balogh Bertalan
Faj a javából

A félelmetes terminusok, mint például a fajgyűlölet, a fajirtás, a faji megkülönböztetés és hasonlók most mintha egészen másként érintenének engem, amióta magam is kapcsolatba kerültem, ha érintőlegesen is, az új és még veszélyesebb tudományos divattal, aminek a lényege az, hogy meg akarják (valakik) találni az emberi ős gént, magyarán azt az eredendő emberi gént, amiből maga az egész emberiség kifejlődött, sokasodott és betöltötte (Novella)

Turcsány Péter
Ki volt Wass Albert 11/18

Wass Albert, a nemzetféltő politikus/ A személyiség táguló hatáskifejtése/ „Irodalmunk tele van újságon kívüli újságíróval. Aki ír, az a vad vágtában eléjevetődő megoldatlan problémák megigézettje: / az író végül is nem ír, hanem kiáltoz, nem alkot, hanem világgá beszél, nem ábrázol, hanem segíteni akar, / nem emberről szól, hanem femzetlétet félt. / A művek útjában egy nemzet sorsa áll.”// Szabó Zoltán: Írók az újságpapíron, 1944// Etológiai megfigyelés... (Novella)

Szerkesztő C
Wass Albert: A hunok útra kelnek

A Kráter Műhely kiadása: Évszázadok jöttek és mentek, évezredek teltek. Hunor és Magor népei egyre jobban elszaporodtak. Eljött aztán az idő, amikor többen voltak, mint csillag az égen, fűszál a mezőn és homokszem a pusztaságban. Az erdőnek nem volt már elég vadja, tavaknak, folyóknak elég hala, hogy mindenkinek jusson belőle s a mezőkön nem volt elég hely a legelő jószág számára. A legöregebb táltos gyűlésbe (Könyvbemutató)

Szerkesztő A
Ismét feldúlták Wass Albert sírhelyét

Marosvécsen ismét feldúlták Wass Albert nyugvóhelyét. A barbár lelkületűeknek szinte rituális foglalatossága manapság nagyjaink szobrainak, emlékhelyeinek meggyalázása. Nemzeti írónk hamvai egy szikla alatt kerültek végső nyughelyükre. A síremlékre erősített feliratos bronzplakett őrizte az elhunyt író vonásait. A napokban ezt a plakettet ismeretlen tettesek a sziklakőről lefeszítették, és ellopták. A síremlék nemzetszín-szalagos koszorúit pedig (Hírek)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap