Szerkesztő A
Wass Albert zsidó története: Az összetört esernyő

Wass Albert fordításban kiadott novellája hűségesen mutatja be a két világháború közötti Mezőség életét. A zsidó malomtulajdonos és a zsidó fakereskedő megbecsült tagjai voltak a magyar és oláh kisközösségeknek. A történet csupán erkölcsi, és nem faji különbséget tesz alakjainak jellemvilágában. Wass Albert a személyes élményekből merített történettel írói... (Novella)

Fehér József
Igaz magyarként – hazáért, nemzetért

Mindig is csodálattal néztem föl azon honfitársaimra, akiket sanyarú sorsuk vagy az adott történelmi helyzet messzi idegenbe kényszerített, és annyira nagyon szerették népüket, hazájukat, hogy még onnan is őket kívánták szolgálni. Pontosan úgy, ahogyan ezt korábban Kölcsey Ferenc, a reformkor legnagyobb költője „Emléklapra” című epigrammájában programként megfogalmazta: „A HAZA MINDEN ... (Publicisztika)

Doma-Mikó István
Újratöltve: Az Utolsó Szamuráj

- Több kardom is van, és mindegyik saját történettel. Az egyiké különösen kedves számomra, mivel ez a fegyver az őseimé volt. Többszáz éves, a markolatára családunk jelképeit vésték. Az elődeim ezzel vágták az ellenséget a háborúkban. Generációk viselték, ezzel védték magukat, és a családi vérvonalunkat. Ha a kezemben tartom, mindig érzem a belőle áradó hatalmas erőt. (Riport-tudósítás)

Jankovics Marcell
Csontváry 5. Látod, amit én látok?

A magányos cédrus (194x248 cm) A Fa mitológiájában ezt írtam róla: »[Csontváry] életművének középpontjában a fa, pontosabban két fa áll: a Magányos cédrus és a Zarándoklás a cédrusokhoz Libanonban c. festménye (mindkét képet 1907-ben festette). A két mű, amelyet számos lélektani elemzés tett a vizsgálat tárgyává, a fa alakban megformált festői önarcképek legmegrendítőbb példája. Festőgéniuszról lévén szó azonban, sokkal több is annál. E képek (Tudomány)

Tusnády László
A bettisták bálja

Betti elemében volt. A hozzá illő, hasonlóan elvtelen férfiakat már unta. Olyanok voltak a számára, mint a zongoraművésznek a „Boci, boci tarka”. Mókából játszhatja – valami gyermekességből, de az egyre nehezebb partitúra vonzza. Most Bécin akadt meg a szeme. Elhatározta, hogy kiforgatja, megalázza: nagy bulit csap vele. Lesz min röhögni. Kezdetben csak felületesen szólt hozzá, de hálóját már kivetette rá. Na, nem kell félreérteni! Nem akarta igazán elcsábítani. Tudta, hogy az úgyse menne, de a férfi tudatalattiját akarta levetkőztetni. (Könyv)

Orosz T Csaba
A napba öltözött ember

Matchu Picchu fölött gyilkos erővel dühöngött a nap. Ata fáradtan borult a kapára. Mivel a törzsnek csak egy bronzkapája volt, így beosztották a munkát a férfiak között. Az Inka két holdnappal ezelőtti váratlan halála óta a közösség rohamosan szegényedett. Az Inka sírba vitte az aranybányák titkát. Ilyen még emberemlékezet óta nem fordult elő. Igaz ugyan, hogy az Inka váratlan halálát sokan Tizaocaoa főrend hathatós közbenjárásának tudták be, de szólni senki sem mert, hiszen a nagyúr a főváros Cuzco korlátlan ura volt. Viszont nem is (Novella)

Szerkesztő B
Arany Sas Díj pályázati mű: Puskás Dezső István - Sorban

Ez már a második kódex, amire felkértek, hogy írjam tele mindenféle törvényi rendelkezéssel, amit a tisztelt egyházi urak és bírák kiötlöttek Istenre hivatkozva. Milyen egy képmutató bagázs ez? A többség írni meg olvasni sem tud, de fellengzősködnek, hogy: tudod, ki vagyok én? Meg olyanokat mondanak, hogy: nekem köszönheted hogy itt vagy. Meg: gyere nyugodtan, keress meg,... (Novella)

Balogh Bertalan
Nemzet és nemzettudat Amerikában

Érdekes világcsúcsokat tud az agymosás-technika elérni. Amerikában 250 millióból 249,5 milliót nevezhetünk divatos szavukkal az Utca Emberének. Ezeket valóban mindenné akarta tenni a szisztéma, csak műveltté nem, tehát igen rafináltan olyan eszményeken, tévéműsorokon és magazinokon nevelte fel őket, hogy más nem is sülhetett ki belőlük, mint siralmasan szűk... (Publicisztika)

Szerkesztő C
Wass Albert: Vérszerződés

A Kráter Műhely kiadásában: Átkelvén az ATIL (Volga) folyón, nehány évig ATILKÖZBEN maradtak a magyarok, azonban nem telepedtek meg ezen a földön. Csupán nyájaikat legeltették, és sátorszekereiken tanyáztak. Táboraik törzsek szerint oszlottak meg, a törzseken belül pedig nemzetségek szerint. Egy-egy nemzetség szekértábora kör alakban helyezkedett el, nehéz, vasalt rúdjaikkal kifele, mint a sündisznó... (Könyvbemutató)

Szerkesztő B
Arany Sas Hírek: Pályamű beküldése csak honlapon keresztül!

Kedves Pályázó! Köszönettel vettük az Arany Sas Díj pályázatunk iránti nagy érdeklődést. Kérjük, hogy a pályaművedet hirdetésünk szerint a honlapon keresztül, beszerkesztve szíveskedj Lapunknak beküldeni. Összetorlódott munkánk miatt levélhez csatolt pályaműveket nem fogadhatjuk el. Ehhez előbb felhasználóként kell Lapunkra bejelentkezned. (Hírek)

Orosz T Csaba
A jel

János fázósan húzta össze magát a rádiós szobában. A hideg, nyúlós márciusi idő begyűrűzött az ablakokon. Itt a Sziklában azaz a Magyar Honvédség Óbudai rádiós központjában mindig hideg volt. És soha nem történt semmi. Már a rádióamatőr barátai is mind lepihentek. A világ minden tájáról voltak morse partnerei. Bár ez szigorúan tilos volt a szolgálati szabályzat szerint, de ugyan ki ellenőrizte volna. Kitalált magának egy hívójelet: J69KG. Ez az első betűje volt keresztnevének (Novella)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Evangéliumi egypercesek - Gáspár

Gáspár, a bölcs király egyedül állt a bástyafalon, s az éjszakát kémlelte. A csillagokat fürkészte, az ezernyi apró, szikrázó fénypontot… hosszan nézett az elérhetetlen távolba, s szívét mélységes szomorúság töltötte el. Önvád mardosta, torka kiszáradt, öreg térdei megrogytak. Nemrég vette hírét a jeruzsálemi történéseknek, döbbenten... (Novella)

Kaiser László
Egyéniségek és filmművészet (Hét portré) - Rendezőkről - Szőts István

Szőts István a magyar és egyetemes filmművészet egyik legnagyobb alakja. Az 1957 óta Bécsbe kényszerült filmrendező hetvenhét esztendős korában, a magyar Színház- és Filmművészeti Főiskola díszdoktori címének átvételekor Tinódi Lantos Sebestyént idézte: „Az, mi keveset írtam, igazat írtam.” A művészi igazságot mutatta föl Szőts kevés (Publicisztika)

Bakay Kornél
A Szent Jobb és a Szent Korona

SZAKRÁLIS MAGYAR EREKLYÉK. Előadás 2003.december 8-án. - István király szentté avatásakor 1083-ban az 1038.augusztusában eltemetett király holttestét a fehérvári Szűz Mária tiszteletére szentelt székesegyház középső hajójának közepén létesített sírjából felemelték (elevatio). A test fehér márványból faragott szarkofágban nyugodott, amelynek fedelét azonban három napon... (Tudomány)

Lukáts János
Az édenkerti eb

Az édenkert, igen, az gyönyörű volt! Igazi kutyának való hely! Amikor életünkben először körülnéztünk, a szemünk káprázott az aranyló napsütéstől, a zöldellő ligetektől, és orrunk nem tudott betelni a mezők fölséges illatával. A bokrok alatt egymás mellett hevert a tigris és az őzgida, a liget fái közt a zebra együtt legelt a hiúzzal, a saskeselyű és a bagoly pedig a bokrok édes gyümölcseit szemelgette. Merthogy növényevők voltunk mindannyian. (Egyéb)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap