Horváth Lajos
Hová lett egy millió magyar a Felvidékről? (2/2)

...a barátság bizalomra, egymás tiszteletére és megvédésére, a másik önzetlen gyarapítására, elismerésére, megdicsérésére stb. törekszik, ahogy én tudom. Egymás mocskolásából, gyűlöletéből, megalázására törekvéséből, javainak ellopásából, elorzásából, életének megrontásából, ellenségként provokálásából, értékeinek-múltjának eltagadásából, elhazudásából stb. (Tudomány)

Jókai Anna
Kerekes József egy napja

Fantázia sem kell hozzá. Csak beleélés. Reggel, amikor felébredsz, mondd: én vagyok a Kerekes Józsi bácsi, a harmadik emelet ötből. 1918-ban születtem, s nemsokára meghalok; hogy pontosan mikor, azt sajnos, nem lehet előre kiszámítani. A nyugdíjam 14.293 forint. Majdnem az átlag. Józsi bácsi felkel. A lakás hideg, pedig ez még csak október vége. A gázkonvektort nem szabad november közepe előtt bekapcsolni. A bojler kilenc hónapja nem... (Egyéb)

Szerkesztő A
2011 október 31-én hunyt el Albert Flórián labdarúgó

Rendkívül szerény volt, rokonszenves a csapattársak számára is. Tisztelettudó, jó magatartású, jó modorú, intelligens fiatalember volt a magánéletben éppúgy, mint a pályán. Nem rúgott meg ellenfelet. Amellett hihetetlen, bámulatos cselezőkészsége volt, ami kivételes adottság, olyan, amit nem lehet megmagyarázni. Baróti így könnyen és gyorsan megtalálhatta a nagy hármast, Göröcs... (Egyéb)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Titi Hajnalka - Mama

helyszín: egy Erdélyi kis falu - Ahogyan állt ott a diófa ráncos törzse mellett apró, csillogó szemeivel, melyek már- már elvesztek az évek barázdái között, a szívemet melegség árasztotta el. Mintha mindent csak kifejezetten fekete- fehérben láttam volna, egy pillanatkép... Meg kellett őriznem az örökkévalóságnak. Izgatottan vet-tem elő a fényképező gépemet: – Mama, tessék itt maradni!- kértem. – Ne már!-mosolygott rám- Épp egy (Novella)

Kő-Szabó Imre
A vasutas

Az eső szürkén, vastag ólomként szakadt a tájra. A pályamester az iroda ablakából közömbösen nézte. Kissé köpcös alakján feszült a sötétkék, vasutas egyenruha. Az arca, mint az eső: az érzelmek elfolytak rajta. A gondolatok, foncsor nélküli tükrévé vált. Kint, az esőben a sínek fénylettek a szétfolyó víz alatt. - Esik rendesen – mondta a pályamester, szinte csak önmagának. - Kell a tavaszi vetésnek – válaszolta a vele egy szobában... (Novella)

Adorján András
BASIC magyar

Néhány hete jelent meg Balázs Géza, a kiváló nyelvtudós „A magyar nyelv változásai a rendszerváltás óta” c. cikke a Magyar Irodalmi Lap ha-sábjain. Ezzel nagyjából egyidőben kerültek elő az én különböző cetlikre gyűjtött, alább bemutatott példáim az anyanyelvünk elleni merényletekről. Fel is buzdultam, hogy írok én is egy cikket. Tudós ugyan nem vagyok, de igényesen beszélem és írom a magyart (anyanyelvről szólva ez nem ér-dem, hanem... (Publicisztika)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 12/25

- Az Egyház tagjai számára kötelesség Jézus örömhírét hirdetni, és nem csupán kötelesség, hanem belső, lelki késztetés is. Az evangelizációnak azonban többféle formája, lehetősége van. Milyen útját választja szívesen a hit továbbadásának? - Én "Boanergész" -típusú vagyok (ez azt jelenti, hogy "mennydörgés fiai", így nevezi Jézus a Márk-evangélium szerint Jakabot és Jánost), vagyis vehemens, heves rmérsékletű. Bolberitz Pál... (Könyv)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Szőke Sándor Dániel - Merénylet

Az ég borult volt, egész nap egyetlen apró fénysugár sem hatolt át rajta, az eső néha eleredt, néha elállt, gondolván úgyis nemsokára újrakezdi. Az egész városban nem volt sok vendég, hogy is lett volna egy ilyen napon. Az emberek az igazi forró nyarat szokták eme kedves kis fürdőhelyen tölteni. Zsófia egyedül sétált a kertben, rémesen unatkozott. Immár második napja egyedüllétre volt ítélve, férjének (Novella)

Fehér József
Az elvesztett barát

Enyhe volt az ősz. Az almafa még virágot is hozott. „Meglátjátok, kemény telünk lesz…” – mondogatta apám, s igaza lett. Már november végén olyan kövér jégvirágok nyíltak a konyha ablakán, hogy öröm volt nézni. A kerítésre meg a fákra zúzmarát aggatott a december, és elkezdett havazni. Mikulás napjáig meg sem állt. Örültünk is neki, hogy annyi hó leesett, mert járhatatlanná váltak a tanyai utak. Várhatott bennünket a csicsatéri tanító; otthon kuksoltunk (Novella)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
A tanítvány

Nikodémusz, a bölcs írástudó izzadtságban fürödve ébredt. Hajnalodott, a szobában félhomály derengett, s a falakra lomha, fáradt pára nehezedett, őt mégis hideg rázta. Felült ágyában, megtörölte nedves homlokát, majd vizet töltött, és nagy kortyokban megitta. A tegnapra gondolt, amikor a názáreti ácsot a keresztre szögezték. Nikodémusz megborzongott, a keze... (Tudomány)

Bene Zoltán
Forgácsok

.…azóta, hogy nyolcévesen egymásba kapaszkodva belefulladtunk a folyóba, valami különös kötelék fűz össze minket. Azt mondják, egypetéjű ikreknél szokott előfordulni hasonló. Nyolcévesen kimentettek bennünket a sodrásból, s az iszapra fektetve kipumpálták belőlünk a sárga, zavaros vizet. Először a tüdőnket kényszerítették újra lélegzésre, utána felfeszítették a szemhéjainkat. Látták, hogy tompa tekintetünkbe beleköltözött az örvény... (Novella)

Jókai Anna
Kérdések és válaszok – töredékek

Mi az író felelőssége, ma? / Ezt a felelősséget egyre jobban kétségbe vonják, s ezért egyre erősebb. Senki nem kéri számon, mit beszélünk, hát magunknak kell a magunkét alaposan megrostálnunk. Az író nem statiszta a történendők színpadán – ámbár valószínűleg nem is főszereplő. Ő az örök be- és kiódalgó „doktor”, „diák”, „rezonőr”. Ha nem is hallgatnak rá – a lényeget ő fogalmazza meg. / Ön szerint mi az irodalom szerepe a politikában, és fordítva... (Egyéb)

Bogár László
Bölcsek tanácsa

See video

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Szalay Sándor - Szellem a likban

Nem szeretek a háborúról beszélni, de ma már megittam egy üveg bort, szóval muszáj elmondanom egy történetet. Idén hatvan éve annak, hogy a szellem a likban meggyilkolta a testvéreimet. Amikor 1944 nyarán az oroszok átlépték a határt, én a Csobányos völgyében szolgáltam, a harminckettedik határvadász zászlóalj második századában. A negyvenhatos német... (Novella)

Szerkesztő A
Szent István király intelme Imre herceghez

Mivel megértem s mélyen átérzem, hogy amit csak Isten akarata megteremtett s nyilvánvaló eleve elrendelése elrendezett mind a kiterjedt égboltozaton, mind az egybefüggő földi tájakon, azt törvény élteti s tartja fenn, s mivel látom, hogy mindazt, amit Isten kegyelme bőséggel adott az élet előnyére és méltóságára, tudniillik királyságokat, konzulságokat, hercegségeket, ispánságokat, főpapságokat s más... (Publicisztika)

Lukáts János
Csongrád, vizek és borok városa

Tanult könyvtáros barátom, aki mellesleg főszerkesztő is, lelkemre kötötte, hogy feltétlenül látogassak el Csongrádra. Szépnek és hangulatosnak tartotta Csongrádot, amit látni kell. Egy könyvtáros véleményével pedig, ráadásul, akitől egy-egy írásom megjelenése is függ, nem szabad vitatkozni. Irány tehát Csongrád! Autóbusszal, úgy hamarabb éri az utazó, kényelmesen, átszállás nélkül. Útközben nézegetem at... (Egyéb)

Patócs Júlia
Arany levele szomszédjához

Nagykőrös, márc. 28.1852. Kedves Szomszéd úr! Furcsa szomszédság ez a mienk, 20 mérföldnyire egymástól! No de sebaj, azért a szomszédi jó érzet nem változott. A kérdéses számadásról egyebet nem tudok, mint azt, hogy az a forradalom alatt akkori főszolgabíró Sughó József úrnak volt kiadva (a megyei közgyűléstől) megvizsgálás végett: Súghó úr 1849-ben ha jól emlékszem január vagy február hóban... (Hírek)

Szerkesztő C
Petőfi Sándor: A naphoz (1)

Illusztráció Petőfi Sándor verséhez (Humor)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap