Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Pintér Dávid - Modern Lovag

A méltán híres kerekeslábasi pszichológus professzor, aki mellesleg a szanatórium igazgatója, és főorvosa is, elmegy szokásos három napos szabadságára. Mikor máskor tehetné ezt meg, mint bolondok napjához közeledve egy nappal. Az intézetnek telefonáltak, hogy egy új beteget hoznak, akinek az a mániája, hogy a maszkját nem veheti le senki. A mogorva, magának való főorvos... (Novella)

Bogár László
Rendszerváltás kérdőjelekkel 6/23

6. Az „új” pártok „inkubátorai” - Mielőtt azonban az 1989-es végjáték eseményei belső szerkezetének elemzésébe belekezdenénk, kis kitérőt kell tennünk. Röviden vázolni kell ugyanis azt a teret, amelyben 1987-88 során az „új” politikai pártok létrejöttek. A többpártrendszer kialakulásának mélyszerkezetét máig is teljes homály fedi. A mainstream politológia ugyan könyvtárnyi irodalmat hozott létre ebben a... (Könyv)

Doma-Mikó István
Akinek nem hajlott a dereka

Kemény, csontos, szikár, sokat megélt makacs székely. Megjárta a háborút (négyszer ment át fölötte a front), kétszer ítélték halálra, de mindkétszer megszökött, egyik fia a kezei között halt meg, a másik eltűnt a harcokban. Az utóbbi negyven évben kiközösítették, üldözték, megverték, de túlélte, úgy tűnt, hogy elpusztíthatatlan. (Novella)

Horváth Lajos
Hová lett egy millió magyar a Felvidékről? (1/2)

...a barátság bizalomra, egymás tiszteletére és megvédésére, a másik önzetlen gyarapítására, elismerésére, megdicsérésére stb. törekszik, ahogy én tudom. Egymás mocskolásából, gyűlöletéből, megalázására törekvéséből, javainak ellopásából, elorzásából, életének megrontásából, ellenségként provokálásából, értékeinek-múltjának eltagadásából, elhazudásából... (Tudomány)

Steinné Gruber Katalin
Újratöltve: Szekér a háztetőn

Valamikor hajdanán falunkban munka csak tavasztól őszig adódott, hiszen a kerti munka a szürettel befejeződött. A kőművesek sem dolgoztak, csak a fagyok beálltáig, mert a falak hidegben nem szárad­tak ki. Akkor még nem találták fel a műmaltert. Azért nem állt meg az élet, mert ahol fiatalok vannak, ott mindig történik valami. Na, itt is akadtak mókacsinálók, akik vicceiket véghez is vitték legtöbbször. Történt egyszer, hogy az... (Humor)

Prof. Dr. Bokor Imre
Magadra hagytunk Tégedet...

1956. október 23 és november 4 emlékére küldöm Ramon Cué Romano spanyol jezsuita pap 1957-ben kiadott (Sangre de Hungaria: Magyarország vére) verses köte- tében található - MAGADRA HAGYTUNK TÉGEDET c. - (sajnos) sokak által kevésbé ismert, megrázó tartalmú versét. E vers elolvasását követően, vajon a jól fizetett média cézárok, a történészek és a politikusok (döntő többsége) érez e némi... (Publicisztika)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Németh aladár István: Karvaly, aki szabadnak született

Mondják a bölcsek és okosak: csak a bátrak, győztesek nevét őrzi meg az emlékezet, a történelem, sőt még azt is mondják, hogy még vesztesen is elvonulhatsz emelt fővel. Nehéz és rossz időket élünk ma is, de a remény sugara felmelegíti a bánatos szíveket. Félrevezetett, lebutított nép még nehezen ébred, csak mostanában változott meg. Nem... (Novella)

Lukáts János
Újratöltve: A nótaszerző és a literátor

Dráma Kazinczy Ferencről, egy elképzelt beszélgetés keretében. Szereplők: FRÁTER Loránd, akit „nótás kapitánynak” hívnak, FRUZSINA, szolgáló és kertészlány, MARCI, inas, és szerelmi postás, SZOBRÁSZ, aki ugyan a művet megalkotja, de nem sokat ért a dolgokból, KAZINCZY Ferenc, képen és a maga valóságában - - (Tágas terem, három nagy ablakkal. Az ablakok kertre néznek. (Egyéb)

Szerkesztő A
1759. október 27-én született Kazinczy Ferenc író, költő, nyelvújító

Kazinczi és alsóregmeczi Kazinczy Ferenc (Érsemjén, 1759. október 27. – Széphalom, 1831. augusztus 23.), író, költő, a nyelvújítás vezéralakja, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, Kazinczy László ezredes testvérbátyja. Nyelvújító és irodalomszervezői tevékenységével a reformkor előtti évtizedekben a nemzeti felemelkedés és... (Hírek)

Fehér József
A kenyér illata

Emlékszel még a frissen sült kenyér illatára? A mosolygós, dúcba szakadt, hóbélű cipókra? Gőzölögve sorakoztak a kanapéra helyezett gyékényen, miután a mama a forró leheletű kemencéből hosszú nyelű falapáton kiszedegette, és vizes kisseprűvel becsapkodta őket. Jóízű illattal telt meg az eresz alja, a tanya félig nyitott előtere. Ilyenkor mindig kérleltük a mamát: szegje meg a kisebbiket. A nagy kés máris hersegve szaladt, kihasítva nekünk a... (Egyéb)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Farcsai Péter - Egyedül a téren

Kimerülten rogytam le a kopott padra, ami halk reccsenéssel vette tudomásul, hogy harminchét éve padnak lenni nem kis kihívás. Egyedül voltam a téren, legalábbis úgy éreztem. Ősz volt, de így is izzadságcseppeket kellett letörölnöm a homlokomról, pedig nem sétáltam sokat, csak a pályaudvartól jöttem idáig. Lehajoltam, kipiszkáltam két gyöngykavicsot a cipőtalpam a recéi közül,... (Novella)

Bakay Kornél
Koronázások keresztény szertartás szerint

Bakay Kornél előadása a Magyarok Házában 2009. december 27-én / Iskolázott ember számára nyilvánvaló, hogy Jézus születése, mai ismereteink szerint 2016 évvel ezelőtti idő előtt is voltak királyok, s az sem kevésbé kérdéses, hogy a kereszténység államvallássá tétele, azaz 16 évszázaddal ezelőtt is voltak koronázások. Vizsgálódásunk tárgya most... (Tudomány)

Papp Lajos
Úton... - Álom hava - Hét perc katarzis örökre

„Tudd, ami soron van, lebírhatatlan. És méges meg kő bírni. De nem féregként. Amit megtehetsz, tanítsd meg népünket erőben várni, magyari módon, igazságban, mozdíthatatlanul.” Attila ( Papp Lajos szívsebész professzor) Hét perc katarzis örökre. Ha néhány évvel ezelőtt valaki azt mondta volna, hogy Papp Lajos szívsebész fél centisre vágatja hosszú haját, s mindezt ráadásul egy néhány perces filmszerep (Könyv)

Jókai Anna
Ötszáz éves a magyar könyv

Az Új Írás körkérdése 1. Melyik az a magyar nyelven írt könyv a könyvnyomtatás ötszáz éves múltjából, amelyik a legnagyobb hatású olvasmánya volt és a mai napig is az maradt? 2. Melyik az a könyv a magyar irodalom múltjából, amelyik méltatlanul elfelejtődött és felfedezést igényelne? 3. Melyik magyar könyvet emeli ki az utóbbi évek irodalmi terméséből? 4. Melyik nagyon ismert, sokat emlegetett klasszikus magyar könyvet nem olvasta? (Egyéb)

Prof. Dr. Bokor Imre
Bajnai Gordon beszédéhez...

Támogassuk Bajnai Gordont!! A nagy visszaólálkodó ex miniszterelnök október 23.-i, bő lére eresztett beszédéből kitűnik, hogy megérdemli a magyar nép bizalmát! Ha csupán azt az egy mondata hangzott volna el, miszerint: a forradalmat nem elég megnyerni, hanem meg is kell védeni, akkor is elnyerte volna rokonszenvünket és egy homlokát ékesítő babérkoszorút. Az ‘56-os történelmi... (Publicisztika)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Kása Tímea-Tamara - Sakkjátszma a halállal

Sokan a halált fekete csuhában, arctalanul, vörösen izzó szemekkel, kaszával képzelik el, de ez így nem igaz. Hogy honnan tudom? Láttam, beszéltem vele, játszottam vele. Igen, felkeresett. Egy nap íróasztalomnál ültem, írtam. A kályhában a tűz mintha megfagyott volna egy pillanatra, soha nem felejtem el azt a gyönyörű élményt amint a láng jéggé dermedt, majd újra vörösen lobogni (Novella)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap