Doma-Mikó István
Újratöltve: A Tokugawák

Exkluzív interjú Tokugawa Motokoval, az utolsó japán sógun unokájával: "Hogy milyen volt akkor a báli ruha? Fűzőt használtak, a hajukat pedig a francia barokk mintájára bodorították. Az öltözetünkhöz tartozó csipkekalapot és hosszú blúzt külföldről szereztük be. Akkoriban kezdtek a japánok európai cipőt viselni, amiben otthon sokat gyakoroltuk a járást, hogy a külföldiek előtt ne maradjunk szégyenben. Az én koromban a Rokumékant a... (Riport-tudósítás)

Arató János
Nyina Gabrieljan: Tó

És amikor a férfi már majdnem elúszott a tó közepéig, utolérték. A makacs víz ellankadt alatta, és az asszonyka bedugta keskeny, bájos fejét a félig nyitott ajtó nyílásán, érdes nyelvével megnyalta élénken kifestett szája szélét, és megkérdezte tőle: – Nem fáj ez nagyon? – Miféle ez? – kérdezett vissza csodálkozással a hangjában a férfi. De az asszA lankadt víz sebesen szívta magába azt, onyka már hallgatott, és szeme mind tágabbra nyílt a bámulattól. A férfi fölsóhajtott és lankadtan (Novella)

Báthory Csaba
Bestiarium Literaricum

A petri. Az élő s ködő ganály, valamint a gönd őrfejű vagy bor zasgödény párzásából kiüs tökösödött költet (a továbbiakban: ganály). Farkában huszonkét tollacs van, hússzal piszkál, eggyel firkál, eggyel irkál. Úszvabukó vinkó egyed, kielégíthetetlen pár- és kárfogyasztó. Főleg halastavakban és a vízivárosban válik okká és okozattá (egyik pösze barátja így állapít: a ganály halasztó). Ugyan rendszeren, flaskán, falon és harisnyán folyton-folyvást keresi a likat, talált likkal azonban édeskeveset tud kezdeni. Kikezdő és kivégző (Publicisztika)


Odüsszeusz-novella

Novella egy modern kori hősről, aki bejárta a világot; élt, tivornyákon vett részt, nőkkel múlatta a kullogó időt, megszemlélt ezernyi jót és rosszat, és közben mindvégig ember maradt! - Eperfák alatt - Minden ember életében bekövetkezik egyszer a nyugalmas öregkor, amikor már teljesen leveti az élet hajszájában ráporosodott köpenyt, amely rossz posztó már piszkos, foltos és lyukas, s ilyenkor frissen mosott, szép házikabátot vesz magára, melyhez békés (Novella)

Jankovics Marcell
Újratöltve: A mese háza és az ökotradíció (2/2)

A népmese ma nem él igazán, de ez nem az ő hibája, hanem a klasszikus meséket nem ismerő, nem mesélő szülőké, nagyszülőké, óvónéniké. Sokan azt hiszik, a hagyományos mese idejét múlta. Részint ezért a klasszikus meséket átírják, de nem a korszellemnek megfelelően, hanem azért, hogy megkíméljék a gyerekeket a bennük lévő rémisztő dolgoktól és erotikától. Micsoda hipokrízis! Ami... (Tudomány)

Jókai Anna
Az utolsó gyermek 5/6

Üzembe helyeztek egyet az immár huszonöt éve pihenő szerkezetek közül – s ha már nem is hurráoptimizmussal, de szenzációéhesen várakoztak. A magzat megcsúfolta a számításokat, hat hónap múltán még mindig csak ökölnyi volt, s nem mozdult meg. Ugyanakkor szaporán vert a szíve. Nem lehetett az elválasztóműtétet megkezdeni. Oly furcsa pózba göngyölődött, hogy a lényegről – a neméről – nem nyilatkozhatott senki felelősen. Tizenkét... (Novella)

Lukáts János
Hajnal a hídon

A Csúcs-hegyet már nedves köd borítja,/ a gyárkémények is mind ködbe vesznek,/ a hajnal szürke fátylat ejt a hídra,/ a fák didergő lombbal integetnek.// Lenn két uszály reng lusta hullám hátán,/ fenn szürke felhő s még szürkébb köd ül,/ pár kósza lépés végigdöng a járdán,/ én is megyek, mélázva egyedül.// A város ébred, száz szemét kinyitja,/ ott újra mozdul a félelmes élet,/ de itt a híd, a hajnal hűvös hídja/ bódult, sejtelmes álmából nem (Vers)

Csernák Árpád
Újratöltve: Svéd acél

Hogy is nevezte anyám az ilyet? Az ilyen hangulatot? Az ilyen estét? Az ilyen fényeket? Visszanéz a Nap? Igen, azt hiszem. Ez akkor nekem nagyon tetszett: „Visszanéz a Nap"! Most miért fut végig a gerincem mentén a hideg? És miért lesz nyirkos a homlokom? Talán mert ez így tart hetek, hónapok óta: visszanéz a Nap. És nincs különbség nappal és éjszaka, hajnal és alkonyat között. Ugyanazok a visszfények, ezüstös-vörösben játszó reflexek (Novella)


Bölcsek mondásai a szeretetről

Mahatma Gandhi: “Nem tudom, hogy egyszer az emberiség tudatosan követni fogja-e a szeretet törvényét. De ez nem kell, hogy zavarjon. A törvény működni fog, ahogy a gravitáció is működik, akár elfogadjuk, akár nem. Az, aki felfedezte a szeretet törvényét sokkalta nagyobb tudós volt, mint korunk tudósai. Egyelőre a kutatásaink nem olyan fejlettek, ezért nem lehetséges mindenki számára ennek a megértése.” - “A gyáva ember képtelen a... (Egyéb)

Jókai Anna
Az utolsó gyermek 4/6

– Nem érzel valami büdöset? – kérdezi Lulli, szimatol. Az álarc mókásan mozog az orra körül. – Talán megint kipukkadt egy zsák – Lulla taszít egy kicsit Lullin –, haladj tovább, mielőtt feltűnnek a körzetőrök és befognak a lyukat keresni… Tudod, hogy joguk van rá. Befordultak a szigorúan derékszögű kanyarban. Hirtelen lett este. Pattintottak egyet a váll-lámpa gombján. Föltűnt a Hold a csukódó ernyőrendszer fölött. Elmosódott, tócsában... (Novella)

Prof. Dr. Bokor Imre
Újratöltve: Apokalipszis fenyegeti bolygónkat és élővilágát! (2/2)

...Mivel a már említett (megnövekedett) energiaigény alapvetően eddig sem az utóbbi évszázadokban vagy évtizedekben „érkezett” (átalakított és átalakult) napenergiából nyert kielégítést, hanem a régen „felhalmozott” készletekből, ezért a földi növényzet területi, mennyiségi és minőségi megóvása, illetve fejlesztése (bővítése)... (Tudomány)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 23/25

IX. Rossz közmondásokról, szerelemről és az igazi otthonról - Gyakori vita tárgya keresztény körökben, hogy a cél szentesíti-e az eszközt. Harcolhatunk-e úgy a meggyőződésünkért, az eszményeinkért, ahogy minket támadnak? - Nem! Ez a közmondás rossz. Jézus nem diktátor, hanem megváltó. Megmutatta a fájdalomban is, a szinte elviselhetetlen szenvedésben, hogy merre vezet az út a feltámadáson át az örök életbe... (Könyv)

Turcsány Péter
Emelkedj, Atlantisz!

Atlantisz – gyermekkor, kamasz vadság,/ süllyedő nép, te is, szép magyarság,// mert össze csak egyszer állt, ami volt,/ hideg tekintet, télidő, jég és fagy,// Jupiter ideje csak, éj és fény/ ami megalkotott, jóság-idő,// bárány-idő, szarvas léptei hó,/ szerelem, szabadság, vértanúság.// * * *// Őrizzük álmodat, szép magyarság,/ Atlantisz, gyermekkor, ifjú vadság –// emelkedj újra fel, naptányér-hajnal,/ bár békétlenekkel, mégis vígasszal,// nem olvadhat és nem süllyedhet el/ az élet, mi... (Vers)

Jókai Anna
Az utolsó gyermek 3/6

– Három négyzetméterrel nagyobb lakhatást is kaphatnánk. Egészen a centrumban. A párkányon hóutánzattal… Az a fehér csillámpor! – Hiúság, asszony a neved – mondja Lulli, az archaikus fordulatra büszkén. – De talán még a halálidő-választást is megengednék. Meg lehetne toldani egy-két évvel… – Lulli elbizonytalanodik, feláll, ő is odalép az ablakréshez. – De minek? De minek? Lulla suttog. Kémleli a falat. A falnak füle van. (Novella)

Kenessey Csaba
Viccek és valóság

Az emberek a viccekkel sokat ki tudnak fejezni, de van a viccnek egy nagyon fontos feladata is, feloldja a feszültségeket. Ezen alapigazságot használta ki a hatalom annakidején ezzel is azt a tudatot terjesztve, mekkora szabadság van hazánkban. Ide tartoztak az államilag fizetett (és fenntartott ill. engedélyezett) humorizáló helyek/szervek, a kabarék. Mint a király bolondjának, ott - látszólag - rázós témákkal is lehetett foglalkozni. Ezt a mechanizmust (Tudomány)

Sebeők János
Dackorszak, ameddig lehet

Áll a sor a kioszk előtt. Újságért állnak sorba. Mondják, a téma az utcán hever. Meglehet, a téma inkább árulva van, a téma meglehet, inkább a polcon hever. Vevőre várva, virító címlapokkal. Ha létezne még, Esti Hírlapot kérne az előttem álló, de mert az Esti Hírlap immár a múlt, Magyar Nemzetet kér az illető, merthogy a Magyar Nemzet múlt is, de még szerencsére jelen. Ez bújtatott reklám, ha nem vennék észre... (Publicisztika)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap