Turcsány Péter
Királynők virága

Viríts, mályva, viríts napjainkra/ piros sejtelmű palástot,/ szeszélyes vagy, mint a szerelem,/ ünnep a te ragyogásod,/ te örökké napra/ nyíló,/ hűségre tovább, tovább/ buzdító,// velünk vagy az éjszakában,/ mint forró vágyakozás,/ velünk vagy nappalainkban,/ mint örök átadás./ (2011. október 10. Pomáz) (Vers)

Tandori Dezső
„A legszűkebb kör a legtágasabb” - A természetről

Ülnék most repülőn? A repülőn, mely/ Brüsszel, Dublin felé repítene?/ – Üresen marad talán egy ülőhely,/ vagy valaki más megörvend „vele”:// nekem mindegy. Átfordultak a tájak,/ és a legszűkebb kör maradt csupán,/ és a fordulások oly tájba álltak,/ hogy nem utazom ezután./ Fényképeznem kellett volna a várost,/ ahová, mondom, egy hónapja még/ azt hittem, vágyom; e kép félreáll most,/ tűri a „Nagyobb”... (Vers)

Brickner Balázs
Boldogság

Első emlékeim az iskoláról, ahová hatesztendős koromtól vittek nap nap után, kilencéves koromból valók. Hogy mi történhetett eme három esztendő alatt, s hogy történt-e bármi egyáltalán, nehéz volna most már elmondani. Az iskola keveset vett el, s keveset tett hozzá az életemhez, csakúgy, mint másokéhoz, hiszen a betűket nemigen tiszteltem még, s tudtam, hogy amit a világról tudni lehet, az régtől, tán öröktől fogva birtokomban van már. Felesleges, unni való és szánalmas épület volt számomra (Humor)

Lászlóffy Csaba
Az Éden helye, a semmi

Már csak a képzelt hely, mely – – – /(betöltve, betöltetlen)./ Izzó erővel, csellel?/ Már csak a bútor reccsen;/ dúlt fiók, fedezetlen/ kéziratroncs; a hellyel/ küszködő emlék rezzen./ Az idő mindent elnyel./ Mire magadra leltél,/ magadra vagy – a tárgyak/ titkait őrző rend és/ rendetlenség: a csendért/ kiáltó számla vár csak –/ s a végtelen derengés.// * * *// A semmi, amit feldúlt/ a gyűlölet hívatlan./ Arcod már régen elmúlt,/ csak fintorodra pattan/ a késdobáló este/ fénye (Vers)

Jókai Anna
Mi a baj, Kissné?

Kissné férjénél áprilisban fedezték fel a tüdőrákot. Szeptember 15-én temették. Ezen a napon nyílt a Mezőgazdasági Vásár. Gyönyörű, langyos délután volt. Kissné leült a friss sír mellé, és sütkérezett. Fekete harisnyás lábát kényelmesen egy kőhalomra helyezte. Szegény Palit elsiratta már, amikor hazahozta az SZTK-ból a leletet. A többi csak fölösleges ráadás. Ágytál, burgonyapüré, szennyes rongyok. Alvás nélküli éjjelek. Fél éve remélte, hogy vége lesz hamarosan. (Novella)

Lukáts János
A bárka és a romboló

Az özönvíz tizenhetedik napján kitépett fák és hatalmas tüskebokrok sodródtak a bárka oldalához. Noé egy hosszú csáklyával igyekezett visszataszigálni őket az áramlásba. De jött helyettük másik fa és másik bokor. A szemerkélő ködben alig egy kötélhossznyira lehetett ellátni. Azon túl a feneketlen özönvíz öklendezett. A tizennyolcadik napon hatalmas árnyék bontakozott ki a ködből, vagy inkább tartózkodott egész nap fenyegető közelségben. De Noé (Novella)

Papp Lajos
Nyílt levél: Dániel Péter! Ön GYÁVA ember.

Gyáva ember az, aki kockázat nélkül kiszolgáltatott embert testileg-lelkileg megöl, emberségében meggyaláz, tönkretesz, bemocskol. Gyáva tett volt bemocskolni, összemaszatolni más munkáját, közösségi házban ketchuppel bármit is összekenni. A gyávaságnak is vannak fokozatai. Atombiztos bunkerből, lőrésen keresztül, védekezésre képtelen emberre gépfegyverrel lőni a gyávaság legfelsőbb... (Egyéb)

Szerkesztő A
Papp Lajos ökölpárbajra hívta ki Dániel Pétert

A Magyar Irodalmi Lap nevében nem véletlenül szerepel a MAGYAR! Magyarok vagyunk, nyelvünkben, irodalmunkban, kultúránkban és nemzettudatunkban. Ezek tények. Magyarságunkkal nem hivalkodunk, és másokat nem támadunk másságuk miatt. Azt viszont ezután sem fogjuk szó nélkül tűrni, hogy Hazánkat, magyarságunkat vagy kultúránkat gyalázzák. Különösen elitélendőnek tartjuk, ha ezt Magyarországon élő (Hírek)

Jókai Anna
Tiszta vizet a pohárba

A sorstól üldözött hősnő arca – mint képzelnéd – nem kétségbeesett. A kétségbeesés szétzilálja a vonásokat, szánalmat gerjeszt és azonnal megteremti a partner fölényhelyzetét. A hősnő pedig – esetünkben Dollner Mária Katalin – a nagy megpróbáltatások után föltétlen csodálatra építi még hátralévő, bár korántsem rövid életét. Ezért kell a szüntelen, fensőbbséges mosolygás s a mosolygás szigorúan szerkesztett szöge. A fogsort... (Novella)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 5/25

- Nagy kincs, hogy a családjában, a felmenői között volt egy ilyen ember. A nagyszülőknek amúgy is gyakran jut kiemelkedő szerep az unokák hitre nevelésében. - Az is döbbenetes volt, ahogy meghalt. Beteg volt, otthon feküdt az ágyában, és egyszer csak elveszítette az eszméletét. Több napig teljesen eszméletlen volt. Egyszer csak felült, és azt mondta: "Papot!" Korábban már megkapta a betegek szentségét, de azért (Könyv)

Papp Lajos
Újratöltve: Régi magyar áldás

Áldott legyen a szív, mely hordozott, / És áldott legyen a kéz, mely felnevelt / Legyen áldott eddigi utad, / És áldott legyen egész életed. // Legyen áldott Benned a Fény, / Hogy másoknak is fénye lehess. / Legyen áldott a Nap sugara, / És melegítse fel szívedet,// Hogy lehess meleget adó forrás/ A szeretetedre szomjasoknak, És legyen áldott támasz karod// A segítségre szorulóknak.// Legyen áldott gyógyír szavad,// Minden hozzád... (Vers)

Jókai Anna
Szeretteink, szerelmeink

Csöng a telefon. Vagy a húgom, vagy Szacsvay az egyetemről. Nem tudom, melyik rosszabb. Mindkettő minimum fél óra, teljesen hiábavalóan. Ez a legveszélyesebb időpont: az este fél tíz. Aki ilyenkor telefonál, sem dolgozni, sem aludni nem tud, kezében a kagyló, forgatja a telefonkönyv lapjait, válogat a számok között, a torkát köszörüli, hogy amikor aztán megszólal, a hangja természetesnek hasson és vidámnak: – Szervusz… te vagy az, Ádi? (Novella)

Ircsik Vilmos
A vértanúk dala

Amikor elkezdődött az 1957-es iskolaév, egyszerre vezér és játék nélkül maradtunk. Viktort, aki egy évig itt lakott a nagyszüleinél és velünk járt iskolába, visszavitték Pestre. Nélküle pedig elképzelhetetlenek voltak az utcai tankcsaták, amelyekben a gépállomás kiselejtezett traktorai, pótkocsijai, vetőgépei jelentették a ruszki tankokat, bennünket pedig bölcs vezérünk két részre osztott: a traktorokra, pótkocsikra, vetőgépekre kerültek (Humor)

Kenessey Csaba
Magyar fogalomzavar

A magyar nyelvhasználatban az utóbbi évtizedekben sajnálatos fogalomzavar észlelhető. Ez az állapot kezdetét vette a világháború vége felé, mikor is a bevett köszöntés akitartás volt. Ebben az időben menekültek az emberek, - ki-ki hová, - az óvóhelyre, vagy külföldre. A zűrzavar logikusan folytatódott, amikor jött a felszabadulás, ami nem volt más, mint az ország katonai megszállása, elnyomása, gyarmati sorba való süllyesztése. Ekkor vált kötelezővé a szabadság (Könyv)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 4/25

- Ez már a jó és rossz érzékeléséről, vagyis némi lelkiismeretről tesz tanúságot. Ez az ember tudja talán, hogy mi az, amit nem kellene tennie. - Úgy van. Mégis azt kell mondanom, hogy ez a liberális kereszténység" a legrosszabb állapot. - Kétszínű állapot. - Úgy van! Ez kétszínűség. Kettős lelke van. Nem lehet két úrnak szolgálni. A „liberális keresztény" két úrnak szolgál. A liberalizmus az ördög útja (nem mintha más (Könyv)

Lukáts János
A boldogság mindenkinek más

A sors ritka adománya, ha egy költő egyformán képes szólni a gyermeknéphez és a felnőttek világához. De lehet, hogy éppen az a természetes, ha a költő nem „célozza meg” olvasótáborát. Ha úgy írja verseit, hogy azok minden értő és érdeklődő számára szóljanak, függetlenül az olvasó éveinek számától és a világban szerzett tapasztalataitól. Nos, Sebők Éva életművét át- meg átszövik a felnőttekhez... (Novella)

Szerkesztő A
Wass Albert: Átoksori kísértetek

(részlet a regényből) - Nekünk is van Átoksorunk ebben a városban. Azt hiszem, a világ minden városának van. A mienket itt Harcsa-sornak nevezik, valószínűleg azért, mert egy iszapos patak mellett nyúlik el, a város és a kikötő között s mert lakói szívesebben ülnek a patak partján horgászva, semhogy munka után néznének. De nem ez a lényeg. Minden embernek jogában van úgy élni, ahogy az neki megfelel. A lényeg az, hogy (Novella)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap