Kenessey Csaba
Kéz kezet mosott

Az elmúlt évtizedekben a nevelésben, a magyarságtudat ébrentartásában és nemzeti értékeink megőrzésében nagy hiányosságok mutatkoznak. A hatalom az erkölcsök tudatos lerombolásával igyekezett az egész társadalmat korrumpálni. Ennek eléréséhez különféle eszközöket alkalmaztak, a megfélemlítéstől a meghurcolásig, a megélhetéshez szükséges előfeltételek megteremtését biztosító "együttműködésig" mind megtalálhatók. A... (Könyv)


Na de a város!

(Bálint Tibor emlékének)// Ha úgy érzed, hogy valami egészen kiürült,/ az már a halálhoz viszonyulás létformája:/ előre- és visszafutás oda, ahol/ a körvonalak elmosódtak és a/ legvégső lenni-tudás megértésének/ lehetőségén kívül egyéb nem maradt.// Aggályoskodó műgonddal szemügyre/ venni a rothadásnak indult fércelést –/ „Mikor is érzékeltem először a bomlást?”// Az értelemre sunyító felbérelt lárvaarc,/ avas szag ül meg a puhány ráncok között;/ s közben a fontoskodó pátosz: a... (Vers)


A tűzoltóparancsnok szomorúsága

Ekkor, hóna alatt egy vaskos borítékot szorongatva Vihaross is odalépett a pulthoz, ahol Lovaggal már órák óta téptük a szánkat, mesélte később Artúr a Babilonban. Fél füllel olykor belehallgatózott abba, amiről beszélgettünk, mondta, és amit hallott, attól bizony elcsüggedt. Unja már, mondta Vihaross, unom már, hogy egyébről sem esik szó, mint a szenvedések, ráadásul szerelmi szenvedések önmarcangoló és céltalan... (Novella)

Turcsány Péter
A költészet jövetele

A költészet mindig jön,– csodálatos magyar nyelven szólva – a költészet a jövő,/ aki elindult feléd,mint egy hajnal, mint egy távoli szép nő (vagy férfi),/ és bármilyen régtől indult is, jelenként érkezik meg./ A költészet a te találkozásod a jövővel./ Találkozásotok pillanatában támad föl a költészet:/ 1.Aphroditéként a semmi habjaiból/ 2.eljövetelkor pillantásod szellőjétől megelevenedve/ az elsárgult pergamenen.// És a költészet el is szalasztható./ Látod, Horációm... (Vers)

Sebeők János
A Nagylábú

Többnyire nem tűnik föl, hogy járva-kelve nem hagyunk magunk mögött nyomot. Egymillió lépés Magyarországon. Naponta kétmillió ember kopog ide-oda Budapesten. Az hány milliárd lépés? Hány milliárd nyom nélküli lépés? Eltűntnek nyilvánítva? Hiába a megtett kilométerek, ha nincs utánuk nyom. Mennyire más átgázolni a hómezőn. A hó: Isten palatáblája, mely őrzi utad. Álmod és utad – maradandóság. Visszatekintesz, és... (Novella)

Czakó Gábor
Magyar-Magyar nagyszótár

Hamvas Béla bácsi nem alkotott rendszert, tehát olyasféle mű nem készíthető az ő munkásságával kapcsolatban, mely valamely ravasz trükkel mégiscsak megszerkesztené az ő rendszerét. Helyette, utólag és ellenére. Ezért e szótár csupán olvasói heverészés az ő gondolatai között - valahogy úgy, ahogy a tavaszi réten elnyúlik az ember, s - megkóstol egy fűszálat, s látja, hogy a hangya szalad föl a másikra,... (Könyvbemutató)

Doma-Mikó István
Újratöltve: Kendó

’79 nyarán ragyogott rám a szerencse, végre belülről láthattam a Távol-Keletet. Ám kiderült, hogy nem illik „csak úgy” ismeretlenül bekopogtatni a kendóiskolákba. Tokióban hiába kerestem ismeretséget, végül az ország második legnagyobb szigetén, Hokkaidóban bemutatást és bebocsátást nyertem egy patinás kendó dódzsóba. Nem mondhatnám, hogy a Fukagawában töltött pár nap alatt magamévá tehettem a botvívás sokéves tudományát. (Riport-tudósítás)

Balogh Bertalan
A leigázás módszere...

Elsárgult újságkivágás kerül elő a lomjaim közül: az egyik versprózám. Nézem, nincs rajta dátum. Olvasom, és emlékszem, valamikor harminc-egynéhány évvel ezelőtt írhattam: Seft Ha ki akarsz irtani egy kultúrát, ne a népet öld le, mert akkor szolga nélkül maradsz! Szent szobraik hitelét ingasd meg inkább, a hitüket, az eszmerendszerüket. Az már nagyon elég - mondta álmomban az Ős-parazita, és üveggyöngyöket adott az indiánnak... (Publicisztika)

Ódor László
Tell Vilmos

Tell Vilmos hősiessége, az idegen hatalmat megtestesítő Gesslerrel való merész szembeszegülése, majd a puffancs tirannus meggyilkolása ugyan svájci illetőségű történet, de mint sztori és mint tanmese teljességgel idegen a svájci emberek és a svájci közösség természetétől: svájci történet, de az európai mítosz része. Volkskunde der Schweiz (Svájc néptana) című alapművében Richard Weiss etnográfus a svájci ember jellemző tulajdonságait a... (Humor)


Avignoni zsolozsma

„Te Föld ölén a köldök…” „rémülten rímet öltök” (K.A.F.)// Megvolt már/ Párizs s egy/ vidéki/ Bécs? – Tény!/ (Lelkekben/ Isten-láng/ pislákolt/ s mécsfény.)// Gebécskén/ ügető/ víg, lotyó/ mátkát/ ölelő,/ reszketeg,/ vén fogoly-/ pápák.// („Ne gondolj/ másként a/ szeplő-/ telenre:/ ágyékkö-/ tő nélkül/ juthatsz csak/ mennybe!”)// Torzonborz/ törzsi/ vezérek,/ bárdok! –/ Avignon/ ősi/ egére/ látok…// * * * Bástya-sor/ s várárok!/ elég, ha/ kivárod:/ aranylón/ lebegjen/ a papi/ köntös... (Vers)


Sztaniszlav Sztratiev: Szögletes esszé

Elgondolkodtak-e azon, hogy Bulgáriában a derékszög, a téglalap uralkodik? Nincsen ellipszis. Nincsen ovális. Nincs a kör érett formája sem. Nyers, durva derékszögek sorra. Élek. Metsző élek. A vonalasság. Egyikük északról jön, másikuk délről, egyik se tér ki, egymásnak ütköznek és kész. Vége. Egyenes szög. Nem folytatódik. Nem torkollik. Nem érik tovább. Késsel metszették ketté. Egyenes derékszögek. Derékszögű házak. (Novella)

Jankovics Marcell
A szállást kérő róka

See video

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 2/25

- Közeledése Istenhez egy folyamat volt, vagy köthető valamilyen misztikus élményhez, eseményhez? - Folyamat volt. Illetve mind a kettő igaz, mert ennek a folyamatnak voltak nagy pillanatai számomra. Először is: így neveltek. Édesanyám, édesapám pedagógus, és a kommunizmus tiltó időszakában is rendszeresen jártunk templomba. - Tanár szülők esetében ez különösen nagy dolog! - Ez így igaz. Apai-anyai (Könyv)

Jókai Anna
A bölcs bíró esete

A valóság már régen túlszárnyalta a meséket. Éppen csak a hirtelen átváltozás történik fordítva. A sorrend: szépből lesz a rút. Működik a negatív csoda. Tündérrel fekszel, varanggyal ébredsz. Hőst sejtesz a sisakrostély mögött, aztán élsz-éldegélsz a fekete disznóval. Virágos rétre heversz – feneketlen tó nyel el. Gyémánthegyre kapaszkodsz, üveghegyre érsz fel. Táltoson indulsz csatába, súlyod alatt gebe roskad össze. Kardot rántasz, és csenevész vesszővel védekezel. Zengő aranyerdő, ... (Novella)

Szilágyi Balázs
Újratöltve: Olcsó hús

Mese a nyúlról és a békáról: Amikor eljött a tavasz, a nyúl elhatározta, hogy gyönyörű, élénk barnára festeti télen igencsak megkopott, szürkés bundáját. Meghirdette hát az erdőben, hogy bundafestőt keres. Jött is a fecske és a béka, és kínálkoztak a nyúlnak mindketten, hogy bízza csak rájuk a munkát, ha a legjobb eredményt akarja. Tanácstalannak érezte magát a nyúl, hogyan is választhatna közülük. Úgy gondolta, kikérdezi hát mindkettőt, milyen... (Humor)

Sajdik Ferenc
A golyókapkodó

See video

Balogh Bertalan
Indiánosított magyarok

Más dimenzió naivitásának nevezném az indiánok esetét, mármint azt, hogy nevettek, amikor a fehérek meg akartak tőlük vásárolni egy jókora sík területet, mert hiszen, hogy lehet birtokolni az eget, vagy a csillagokat, a folyókat, a felhőket, a mezőket!… stb. Mi meg ugyan nem nevetgélünk, csak pislogunk, amikor földjeink idegeneknek való eladogatásáról van szó, vagy amikor valakik, egész... (Publicisztika)

Turcsány Péter
Páros vadkacsák

Hiába lépünk be együtt az öregség vizébe,/ a távot a halálig egyedül kell leúsznunk.// Hiába foglak rézsút mosolyom drága örvébe,/ a magad súlyozta ólom húz le a mélybe. (Vers)

Turcsány Péter
Korrespondenciák kórusa

[Haiku – a műfordító T. D. / ihletésében]/ Minden nyelven egy-/ azon léleknek kell ki-/ virágoznia.// Empedoklész emléke/ – – –/ A szellem csúcsain égni,/ s elhamvadni az alkonyattal, / öbleim mészkő fogsora/ lángoló zöld tájakba harap,/ s a tenger, a tenger egy vadászó/ sirály pillantásából nézve./ A múlandó falán üssön rést/ – vizslató lőrések a partokon –/ minden eleven pillanatod. / Az Örökre szegezd... (Vers)

Jókai Anna
Hol a bárány, hol a farkas?

– Csak az élők számítanak – mondta Pipi határozottan. Zsani még bizonygatta: – …ha meg is haltak: voltak. – Aki volt, az nincs már. Nem ülhet asztalhoz. – Jó – Zsani megint visszahajlított egyet számolásra tartott ujjaiból. Már csak árva hüvelykujja maradt a levegőben. – Én vezetek… beee… Hat-egy. Óriási fölény! – Persze. Ha a nem hivatalosakat is bevetted… – Az együtt lakás már számít. De minden más kapcsolat: érvénytelen. Még egyszer... (Novella)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap