Jankovics Marcell
Újratöltve: A mese háza és az ökotradíció (1/2)

Öko-kezdetű szavaink (ökológia, ökonómia, ökoszisztéma, ökumené stb.) gyökere: az oikosz. Az ógörög oikosz és a latin traditio, illetve annak alább taglalt egyik fenntartója, a mese, jelentésgazdag fogalmak a maguk nemében. Találkoznak-e egymással, erősödnek-e egymás által, és ha igen, mely jelen-tésszinteken? Ennek felmérésére vállalkozom az alábbiakban. (Tudomány)

Csernák Árpád
Felnőtté tiporva (VI/2.)

Visszafelé a Klauzál utca, Dohány utca sarkán, nem messze attól a helytől, ahol harmincadikán Rántotta apját, az ávéhás Tóth századost láttam, most egy fiatalember feküdt, félig az útpadkára borulva. Nem messze tőle két füstölgő harckocsi, szétszakadt lánctalpakkal, távolabb egy ép T-34-es... Kiszálltunk a mentőből, de már csak a halál tényét állapíthattuk meg. A fiatal férfi testébe géppisztolysorozat kaszálhatott, mert vagy fél tucat azonos formájú, golyóütötte... (Könyv)

Doma-Mikó István
Nirvána Palettája - Ciklonban 8/9

A Tongai király magyar udvari festőjének visszaemlékezései. /Az írásban egyes neveket, adatokat, vagy történéseket óvatosságból megváltoztattam. - Doma-Mikó István királyi udvari festőművész./ Amikor 1984-ben a Fülöp-szigeteki Tablasnál - a ciklonban - mindenek tetejébe elpattant a lélekvesztőnket a "vendéghajóhoz" rögzítő lián, a nők sikoltozásai közepette borulni kezdtünk... (Könyv)


A borzasztó hasonmás (2/2)

Ugyanott. A cárevics és a cár követe. ALEKSZEJ A cár parazitának nevezett; jól van. Tudom, hogy mihaszna embernek tartanak otthon; nemcsak apám. De hát élt-e olyan cárevics, akiről ne lehetett volna elmondani, hogy mihaszna?!… Különösen egy olyan nagy ember árnyékában, mint amilyen Péter cár. PJOTR TOLSZTOJ Jól mondod, fiacskám. Lásd, atyád a te korodban…! De hát nem az én feladatom valakit is meggyőzni (Egyéb)

Tandori Dezső
Párizsi regényversek - Cigarettázva és beretválkozva

Cigarettám újton elalszik, / ha beretvám kis zaja hallszik. / Ami nincsen kétszer: a vízár. / Elűrítem, lesz pöce hal-szik. // Jónás, lennék csak a Rossznás, / ez lenne neked csak a jó más, / búcsúzni a Styx bele hí már, / a bokáig száraz, a szódás. // Így szikkaszt, íme, ki elmém, / ahelyett, hogy jóra-vedelném. / Elfonnyad az élete-hínár, / s mit nyersz bonyodalma kegyelmén? / Mit veszthetsz, elbonyolódva, / ha beretva, ha csikk (Vers)

Jókai Anna
Hepiend 1/3

Tegnap még ott lógtak a lapos, poloska alakú levelek a fán. Jól látta őket, ahogy ötször körülfutotta a pályát. Ma reggelre salakba verte az eső az egész mindenséget. Csak az edző piros tréningnadrágja világított, hanyagul az ágakra dobva. Az hiányzott, az a néhány ismerős, remegő folt. A vonzás, amibe kapaszkodhat a szem. Mert a láb másodrendű. A benzin löki az embert előre. És egy piros tréningnadrág ehhez kevés. Nevetséges. Mint a paprikajancsi lepedője, a ligeti... (Novella)

Horváth Lajos
A III. sz. magyar páncélvonat harcai 1918-1919 (3/3)

A Bácska számára toborzott tiszteket és legénységet 1918. nov. 6-án Újvidéken "szerelték fel" páncélvonattal. A napló 1919. febr. 17-i bejegyzéséből megtudjuk, hogy "az eredeti páncélgép Újvidéken maradt." Mivel László Gyula 1919. jan. 21-én a 220 sorozatú mozdony helyett 324 sorozatú mozdonyt kért, amelyik gőzfűtéses és Westinghaus fékje jó, azt tételezzük fel,... (Tudomány)

Tandori Dezső
Párizsi regényversek - Ideiglenes párizsi bef.: a pad

Két széket tettem pad két oldalára, / és e kettő közt beestem alája. / Kísérlet? / Vagy egyszerűen ez az óhatatlan: / valami meg-ül s testesül a Padban, / ezért lett, / így nem apad, / s nem is a pad, / de hogy én egyszerűen ennek éljek? / Igen, hogy én mind ilyeneknek éljek? // Fotózzak, lássak, hogy ne vegyem észre, / nekem fut egy ló, kinek neve Ráláss / (Rhalass)? Esszéket írjak, (Vers)

Doma-Mikó István
Nirvána Palettája - Ciklonban 7/9

A Tongai király magyar udvari festőjének visszaemlékezései. /Az írásban egyes neveket, adatokat, vagy történéseket óvatosságból megváltoztattam. - Doma-Mikó István királyi udvari festőművész./ Amikor 1984-ben a Fülöp-szigeteki Tablasnál - a ciklonban - mindenek tetejébe elpattant a lélekvesztőnket a "vendéghajóhoz" rögzítő lián, a nők sikoltozásai közepette borulni kezdtünk... (Könyv)

Horváth Lajos
A III. sz. magyar páncélvonat harcai 1918-1919 (2/3)

Az un. tanácsköztársaságot 1919. márc. 21-én kiáltották ki. Ekkor a vonat Soborsinban /Arad m./ állomásozott. A naplójából a márc. 21-22-i lapokat kitépték, lehet hogy ezen a két lapon volt valami bejegyzés a kommunista hatalomátvételről. Éppen azért kellett eltávolítani. További egy hónapig azonban a naplóból nem derül ki, hogy milyen államhatalom létezik ... (Tudomány)

Kalász István
Élet pentaton dallamra - Beati possindentes

Koromsötétben szálltam le. Az állomás mellett, egy raktárban aludtam, és csak másnap hajnalban indultam el a köves út mentén a közeli falu felé. Szép volt, jó volt menni a hajnali friss levegőn, az erdő, fénylő mezők mellett. (Novella)

Csernák Árpád
Felnőtté tiporva (VI/1.)

Kedd reggelre megszűnt a szervezett ellenállás a Széna téren. Az oroszok meg-megújuló rohamai szétszórták vagy a távolabbi utcák valamelyikébe szorították az egymástól elszigetelten védekező csoportokat... Mi nyolcan, a környéken lakó fiúk, a Lövőház utcán át hátráltunk a Marczibányi térre. Pest felől szórványos lövöldözés, ágyúdörgés, a Vár irányából dühödt géppuskakattogás hallatszott. Látni nem láttunk semmit, csak itt-ott az égre emelkedő... (Könyv)


A borzasztó hasonmás (1/2)

Az ehrengberi várkastély valamelyik kisebb terme az észak-tiroli hegyekben. Alekszej a hátán heverészik, a mennyezetet nézi. Afrozinja bejön egy szál ingben, mezítláb, a szentkép előtt háromszor keresztet vet, majd a mécsest kezdi tisztítani. ALEKSZEJ Fáj a fejem, lüktet az agyam. AFROZINJA Megint benyakaltál… Vagy tán a sok gondolkodástól van. ALEKSZEJ (kezében levél) Ez valami beugratás akar lenni, nem gondolod?… (Egyéb)

Dr. Koncz Gábor
Merre van előre?

Útjelzők a közművelődés korszerű gyakorlatában. Köszönöm, hogy többen javaslatot tettek az útjelzőkre: átépítés alatt, zsákutca, fémből volt és ellopták, egyéb veszély…1 Fontos tehát a humor, most is, az Európai Unióban is; egy különösen érdekes kötetből idézek: „A kultúra az alkalmazkodás és az ellenállás, a befogadás és az átalakulás dinamikus folyamata, mindenekelőtt azonban a szüntelen ötletek árja… a kultúra, mint az élő tapasztalatok csokra, mindig lényeges... (Publicisztika)

Horváth Lajos
A III. sz. magyar páncélvonat harcai 1918-1919 (1/3)

Valós nemzeti történelmünk korabeli dokumentumai, történeti forrásai sokszor a mélybe kényszerítve lappanganak poros padlások avitt bőröndjeiben, hová a gondos ősök rejtették egy jobb és magyarabb kor eljövetelében bízva. Százezerszám vannak irataink, kézirataink, tárgyaink és eszméink, melyeket haldokló magyarok utolsó óráikban bíznak utódaikra, örököseikre, hogy... (Tudomány)

Jókai Anna
Szép, kerek egész

– Nem volt télikabátja, azért halt meg. – De ki a felelős? Mégis? – Nem volt télikabátja – ismételte a fiú makacsul. – Marha – szólt közbe Dederák –, neked sincs télikabátod. Mégse fordulsz fel csak úgy egyszerűen. – Csend – intett dr. Kaponyainé –, tartsuk meg a parlamentáris formákat. Röhögtek. – Parlamentáris forma. Nem tudjátok, mi az? – Kaponyainé egymásba kulcsolta ujjait, kis kosárkát formált a kezéből, kis fehér kosárkát, idegesen mozogtak benne az ujjvégek, mint... (Novella)

Czakó Gábor
Haza a magasban 2.

See video

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap