Balogh Bertalan
Filozófia

Mindig kereste az Ember önmagát, és mindig keresni is fogja, mert nem tud bizonyosság nélkül élni: ez és ez vagyok, itt és itt, és az élet értelme ez és ez. Önmagát akarja meghatározni az ember, és kérdezi: ki vagyok voltaképpen, honnan jöttem egyáltalán, ha pedig már itt vagyok, mivégre létezem, és mi ez a minden itt körülöttem. Mármint, a világegyetem. És sohasem találta meg a teljes választ. (Novella)

Papp Lajos
Alázat

Részlet prof. Dr. Papp Lajos szívsebész Verbum cordis - A szív szava c. könyvéből, amelyben orvosoktól szokatlan módon vall a gyógyításról. -- ... Minden szakma megköveteli, hogy az alapoktól elindulva minél több tapasztalatot szerezzen az ember. Ez a technikai tudás, de emellé kell a gyógyító tudása, ez a Jóisten egy adománya az embernek. Hiszem azt, hogy gyógyító embernek születtem. (Könyvbemutató)

Szerkesztő A
Kitüntették prof. Dr. Papp Lajos írótársunkat!

Kedves Olvasók és Írótársak! Örömmel értesítünk Benneteket, hogy prof. Dr. Papp Lajos szívsebész a legmagasabb állami kitüntetésben részesült. A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal (polgári tagozata) kitüntetést Schmidt Pál köztársasági elnöktől 19-én vette át írótársunknak a Parlamentben. Az államfő az ünnepi beszédében elmondta, hogy a népből csakis úgy lehet nemzet, ha sokan vannak, akik egyet... (Hírek)

Jókai Anna
Godot megjött (16.)

Beátus és Beáta a kapu mellől elmozdulva, csoszogva megközelítik a Fiút. Könyékig vájkálnak a szatyrában. Amit hosszú matatás után kivesznek: egy-egy falat száraz kenyér. Mohón bekapják, nyállal felpuhítják, szétcsócsálják, lenyelik. Boldogan, jóllakottan szuszognak. Erőre kapva visszaállnak a Kapu két oldalára. A Fiú leül; némiképp megvigasztalódott. A szatyrot a hóna alá szorítja. – Jellemző! – Alex megbotránkozik. – Kirabolni ezeket a... (Könyv)

Petrozsényi Nagy Pál
Új világ

Új világ? Ilyen is van? Hol? -- Kopogtattak. – Tessék! – kapta fel a fejét a hírneves főszerkesztő, éppen kávézott, s ilyenkor nem szerette, ha zavarják. Fáradt tekintetű ember lépett a szobába. – Elnézést a zavarásért. A főszerkesztő elvtársat keresem. – Parancsoljon, én vagyok. – Bárány – mutatkozott be sután a váratlan látogató. – Bárány Béla, kérem tisztelettel. – Harsányi. Milyen ügyben keres? – Hogy milyen ügyben? Hát… izé… hogy is mondjam…? (Novella)

Czakó Gábor
Adorján és Seborján (2/2)

Ezenközben a kertben az ibolyák lila hatalmát megtörni készültek a fehér-arany szamócavirágok. A Nagyhegyen, a Sirályszikla fölött már a cseresznyefák uralkodtak. A sirályok el-elröppentek a tavi várkastély tornyához és bekiáltottak Dzsongáriai Dzsungár Borci Csalafinta Durbincs Pockár Dockár Félpárcsirke Dorci Borjantó királykisasszonynak bátorítóan: – Ne sííírj! Ne ríííjj! (Könyvbemutató)

Kalász István
Az ég alatt

Az idő olyan, mint a gyerek, mindig elfut, mondta az anyám, ha megint nem jöttem, ha megint csak telefonáltam, kimentettem magam, bizony, az idő az erkölcs gyereke, mondtam erre mindig. És nevettünk. Nagy baj van, mondta a szomszédasszony a telefonba, jönnie kell. Most. És kanyarodtam, dudáltam, átvágtam a záróvonalon, áthajtottam a piros lámpán, száguldottam a folyó felett, és eszembe jutott, hogy randevúkra mennyit rohantam... (Novella)

Szerkesztő A
Wass Albert: Emese álma

A Kráter Műhely kiadásában: Messze keleten, a végtelenbe vesző, füves síkságon, békés, szép életet éltek a magyarok. Lassan terelgették nyájaikat legelőről legelőre a fű növése szerint, s asszonyaik, gyermekeik nehéz, hatkerekű sátorszekereken követték a nyájak útjait. Hosszú szarvú, fehér ökrök vonták a szekereket, serdülő leányok nógatták az ökröket, s a sátrak likán kék füst szállt föl az ég felé... (Könyvbemutató)

Turcsány Péter
„Elkerítettem a veteményeskertet”

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. „Hárman voltunk testvérek. Gyerekkoromban hárman nőttünk fel. A legkisebb öcsém után 18 évre született még egy örömgyerek, akkor már nem laktam a szüleimnél. Mind a négy fiú. Leánytestvérem nincsen. Apám cigány. Anyám paraszt. Fater Miskolcon az ÉPFÜ -nél rakodómunkás volt. (Könyv)

Szerkesztő A
Kazinczy 250 éve (2/2)

Ehhez képest a szakirodalom máig megátalkodott szabadkőművesnek bélyegzi, ráadásul nem téve különbséget az akkori és mai szabadkőművesség között. Ezt megkönnyíti az iskolában nemzedékeken át tanított Kazinczy-kép, mely – az ateista diktatúra szándékainak megfelelően – az „ateista” Kazinczyról tanított, aki kiábrándult a vallásból és legfeljebb a filozófusok istenéről... (Publicisztika)

Jókai Anna
Godot megjött (15.)

Beáta és Beátus a kapu két oldalára lépnek, mintegy üdvözlésre készen. A Hajléktalan Csonka Család a görnyedező Felíciával előbbre húzódik. – Hármat is koppantott! – Paulus izgatott, simítgatja-egyengeti csipkegallérját és a fodros mandzsettát. – Hármat. Egymás után. Ez végeredményben egyszeri kopogásnak számít. – Nem is kell lélekszakadva ugrani! – mondja Lorenzo. – Ő is megváratott minket – mondja Albia. – Utóvégre! – Albian... (Könyv)

Czakó Gábor
Adorján és Seborján (1/2)

1. Elöljáró beszéd arról, hogy mi, hol, hogyan és miért… Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy sárkány. Természetesen hétfejű. A középső fejét Elnöknek hívták. Az Elnöktől jobbra tekergőzőt Tevnek nevezték, a balján illegőt Őszőnek, a kettővel jobbra tekintgetőt Zeknek, a neki szemközt bólogatót Lemnek, a jobbszélsőt Itének, a balszélsőt Retnek. Ez volt a legrettenetesebb: két sor fogat... (Könyvbemutató)

Csernák Árpád
Felnőtté tiporva (iv./1.).

A Parlamentnél eldördülő sortüzek utáni napon..., nem is, már azon az estén, éjszakán hallottuk, amint új harckocsi egységek vonulnak a környéken... Hallottuk a lánctalpak csikorgását, a motorok bőgését. Tompán pöfögő teherautókon szállították a gyalogságot, meg páncélautókon. (Könyv)

Szerkesztő A
AUGUSZTUS 20: Szt. István király

I. (Szent) István király (eredetileg Vajk, Esztergom,[1][2]969.[3]– Székesfehérvárvagy Esztergom-Szentkirály,[4][5][6]1038. augusztus 15.) az első magyar király. Uralkodása alatt a magyar törzsekszövetségéből kialakult fejedelemséget egységes, keresztény magyar királysággá alakította át. Ez 1028-tól az egész Kárpát-medencére kiterjedt. Az általa meghirdetett új politikai irányvonalnak ellenszegülő törzseket (klánokat) fegyverrel vagy békés úton behódoltatta, (Hírek)

Magyar Nyelv Múzeuma
Kazinczy 250 éve (1/2)

1759. október 27-én született Kazinczy Ferenc, akinek életművét az egyik legjobban feldolgozottnak mondhatjuk: nagyon sokan és sokat írtak róla. Saját munkái – a korabeli kiadású könyveivel és a levelezésével - több, mint félszáz kötetben állnak a mindenkori olvasók rendelkezésére. Nem könnyűolvasmányok, mert – noha nyelvújító írta őket – magukon hordják a nyelvújítás előtti magyar nyelv nehézkességének... (Tudomány)

Kenessey Csaba
Egy szó a médiákról....

Őszintén bevallom, Illyés Gyula híres verse ihletett gondolataim címe megfogalmazásakor. Ennek oka van. A média mindenkor a hatalom egyik eszköze, birtokosa hatalmas befolyással van a társadalomra. Nem véletlen, hogy a mindenkori kormány hatalma biztosítása érdekében megtesz mindent, hogy befolyása alá kerítse a tömegkommunikációs eszközöket. Az ellenzék ugyancsak azon iparkodik, hogy... (Könyv)

Jókai Anna
Godot megjött (14.)

– …iparkodjunk izgalom nélkül beszélgetni, ha már képtelenek vagyunk arra, hogy hallgassunk! – Flóra újra elvegyül. – Úgy van! – Flórián is megszólal. – Sohasem áll be a szánk! – Mert nem akarunk gondolkodni – mondja Alex. – Megvan rá a mentség – mondja Gabriel. – Mert nem akarjuk hallani – mondja Lidi néni. – Megvan rá az okunk! – mondja Belus. – …a holtak hangját? – Alexandra ironikus. – Ami olyan, mint a szárnyak csattogása – mondja Flóra. – Levélzizegés... (Könyv)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap