Egyéb

Kárpátalja-szerkesztő
„Ecsetjén új fényt nyernek a színek…”

Örömteli, hogy Munkácsy Mihálynak a világ számos városában vannak közszemlére bocsátott képei, emléktárgyai. 1992-től a festőművész szülőházának a helyén felépített lakóház homlokzatán magyarul olvasható az emléktábla eredeti szövege, s 1994-től a Munkácsi Művészeti Iskola (Rákóczi-kastély) is felvette a nagy festő nevét. Ettől az esztendőtől egy mellszobor is emléket állít a központban, a valamikori or... szágzászló helyén,... (Egyéb)

Duray Miklós
Szabadkőműves volt, fasiszta lett belőle! Neve: Edvard Beneš

Fejezet a Trianon Intézet által 2010-ben kiadott Duray Miklós: A megvalósult elképzelhetetlen c. műből. A könyv bemutatja a magyarság trianoni tragédiáját és annak következményeit, Nagy-Magyarország és a magyar nemzet szétszakítottságát. Külön fejezetet szentel Benesnek, akinek magyarellenes dekrétumai ma is érvényesek. Foglalkozik a felvidéki magyarság sanyarú helyzetével, az anyanyelv korlátozással, a magyarellenes (Egyéb)

Czirok Ferenc
Kirándulás irodalmi konyhákba

Kortyolom szokásos reggeli kávém, élvezem a szenvedély varázsát. Az ablakon kinézve pedig a természetét. Egy nagy, lompos felhőtenger hasadékán át ragyognak, tündökölnek a szeptemberi friss hóval díszített Magas Tauern csúcsai. Az egész látvány békés, szép csoda. És közben – egy korty kávé után – felötlik bennem régi városom, Esztergom. Ott neveltek föl apai nagyszüleim, rosszkedvű és küszködő légkörben. A ré... szemre csak szórványosan érkező lelki meleget a nagy kétsütős (Egyéb)

Fedák Anita
Drugeth Bálint tökfilkója

A történet egy titokztos gyilkossággal indul: az ungvári vár falainál holtan találják Pétert, az utolsó Drugeth gróf komornyikját. A cselekmény a XVII. században játszódik és a középkori Ungvárt mutatja be leltári dokumentumok alapján idézve fel az akkori helyzetet. Megtudjuk például hány lakója, utcája, kereskedője, céhmestere stb. volt a városnak, kik voltak a vezetői. A gyilkosság ideje alatt vetődik a városba egy csavargó, Ivan Hodina, aki egy... (Egyéb)

Duray Miklós
Keressük, ami összeköt? Feledjük, ami elválaszt?

Fejezet a Trianon Intézet által 2010-ben kiadott Duray Miklós: A megvalósult elképzelhetetlen c. műből. A könyv bemutatja a magyarság trianoni tragédiáját és annak következményeit, Nagy-Magyarország és a magyar nemzet szétszakítottságát. Külön fejezetet szentel Benesnek, akinek magyarellenes dekrétumai ma is érvényesek. Foglalkozik a felvidéki magyarság sanyarú helyzetével, az anyanyelv korlátozással, a magyarellenes (Egyéb)

Szerkesztő A
Radnóti Miklós Napok

Radnóti Miklós a 20- századi magyar irodalom egyik legnagyobb költője, tragikus sorsú alkotó, kinek sorsa megrendítő példázat a 20. századi európai történelem viharairól. Tudatában volt a költészet, a művészet erejének, mely szembeállítható az embertelenséggel. „… az égre írj, ha minden összetört” – vallotta, mert hitte, hogy a kimondott-leírt szavaknak erejük, hatásuk van. S hitte, hogy a költőnek szólnia kell. Megrázó erejű költeményekben vallott a kor embertelenségéről, a szenvedésről, saját élményeiről. (Egyéb)

Kárpátalja-szerkesztő
„Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort…”

A Huszt című epigrammában Kölcsey a dicső múlttal szemben a jelenre hívja fel a figyelmet. A jelenben kell cselekedni, és nagy dolgokat kell véghez vinni. Ma már nem kőből emelt bástyák, hanem társadalmi szervezetek védelmezik az asszimiláció által fenyegetett huszti magyarságot. Ha valakire, rájuk valóban igazak Reményik Sándor sorai, melyek hangsúlyozzák: ne hagyjuk a templomot és az iskolát. Lássuk hát, milyen munkát végeznek (Egyéb)

Fedák Anita
A modern Erkel

Erkel Ferenc emlékének tiszteletére"Mert a haza nem eladó..." címmel műveltségi vetélkedővel egybekötött irodalmi matinét szerveztünk a Magyar Újságírók Kárpátaljai Szövetsége (MÚKSZ) és a Kárpáti Igaz Szó országos közéleti lappal közösen. A rendezvénynek az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kara adott otthont. A találkozót Lizanec Péter professzor, a kar dékánja nyitotta meg, majd Kőszeghy Elemérnek adta át a szót. A ... (Egyéb)

Kárpátalja-szerkesztő
Híres kárpátaljaiak: Szalai Borbála költő

Az írással még hadilábon álltam, az olvasással meg éppen barátkozni kezdtem, mikor édesanyámtól születésnapomra egy könyvet kaptam. Szalai Borbála Dongó Dani danája, állt a hatalmas narancssárga borítón. A nagy pocakos D betűt már ismertem, így nem volt nehéz, némi segítséggel, megtanulni a címszereplő vers egészét, amely csupa D betűvel kezdődő szóból állt és nagyon mulatságos volt. Én így, hétévesen találkoztam és szerettem meg Szalai Borbála gyermekverseit. (Egyéb)

Duray Miklós
Trianon a saját felelősségünk is

Fejezet a Trianon Intézet által 2010-ben kiadott Duray Miklós: A megvalósult elképzelhetetlen c. műből. A könyv bemutatja a magyarság trianoni tragédiáját és annak következményeit, Nagy-Magyarország és a magyar nemzet szétszakítottságát. Külön fejezetet szentel Benesnek, akinek magyarellenes dekrétumai ma is érvényesek. Foglalkozik a felvidéki magyarság sanyarú helyzetével, az anyanyelv korlátozással, a magyarellenes (Egyéb)

Szerkesztő A
November 4-e, az 1956-os szabadságharc leverésének gyásznapja

1956. november 4-én végzetes változás történt Magyarországon. A Wikipédia szavai szerint: "A szovjet csapatok megszállják Magyarországot, Nagy Imre a jugoszláv követségre menekül, Mindszenty bíboros az amerikai nagykövetségre, a Parlamentben Bibó István marad egyedül, ő képviseli a Magyar kormány jogfolytonosságát. Elhangzik Kádár felhívása az ungvári rádióból, Nagy Imre rádiószózata a nemzethez, Bibó István kiáltványa a néphez (Egyéb)

Szerkesztő B
November 2-án Mindenszentek és halottak napja

A halottak napja (latinul Commemoratio omnium Fidelium Defunctorum) keresztény ünnep. A katolikusok november 2-án tartják, ekkléziológialag a szenvedő Egyház (ecclesia patiens) ünnepe, a Mindenszentek főünnepet követő ünnepnap. A bizánci szertartásban a pünkösd előtti szombaton ünneplik. Magyarországon a két egymást követő ünnephez kötődő szokások széles körben élnek a nem katolikusok között is. A régi magyar népnyelvben (Egyéb)

Fedák Anita
Memento mori...

Eszembe jut törékeny nagyanyám alakja. Mennyi lelkierő rejlett ebben a pici asszonyban. Mert aki, dacolva a sorssal, a háború közepén gyermeket hoz világra – aki történetesen az édesanyám –, az csak bátor asszony lehet. Aki kilométereket tesz meg Szolyvára, hogy enni vigyen a nagyapámnak a „malenykij robotként” ismert lágerbe – az erős asszony. Akit a katonák puskatussal megvernek, elkergetnek, hogy takarodjon onnan, mégis marad és elbújik a láger környéki bokrokban, (Egyéb)

Duray Miklós
Ha június 4. hétvége, akkor az juniális és nemzetközi gyermeknap

Fejezet a Trianon Intézet által 2010-ben kiadott Duray Miklós: A megvalósult elképzelhetetlen c. műből. A könyv bemutatja a magyarság trianoni tragédiáját és annak következményeit, Nagy-Magyarország és a magyar nemzet szétszakítottságát. Külön fejezetet szentel Benesnek, akinek magyarellenes dekrétumai ma is érvényesek. Foglalkozik a felvidéki magyarság sanyarú helyzetével, az anyanyelv korlátozással, a magyarellenes (Egyéb)

Kárpátalja-szerkesztő
Híres kárpátaljaiak: Horváth Anna képzőművész

Beregszászban élt, az iparművészet és a szobrászat műfajában alkotott. Szüntelenül kísérletezett a formai és technikai megoldásokkal, sokat merített a mai művészet különféle stílusaiból és áramlataiból. Életművében különféle szakaszokat különböztethetünk meg, a gótikus, barokk, klasszikus művészethez való kötődést. Horváth Anna számos zsánerszobor megalkotója, e művek a kárpátaljai és magyarországi népművészet hagyományaira épülnek. (Egyéb)

Petrozsényi Nagy Pál
Lívia

– Anyu, anyu, állásinterjúra hívtak a Mc Donaldba! – újságolta egyik nap lelkendezve Enikő. Özvegy Bíró Gáborné nagyot rikoltott örömében. – De hiszen ez nagyszerű! Pont a Mc Donaldba! Ha te oda bekerülsz, megfogtad az isten lá­bát, tudod-e? – Az is valami! – biggyesztette le száját fitymálóan Tifani, az özvegy középső leánya. – Leg­alább jól fizetnek, mert mint rang, pozíció nekem ugyan semmit sem mond, és, azt hiszem, más­nak sem. – Hát ez relatív. Egy leendő vegyész számára talán, (Egyéb)

Duray Miklós
Mégis van magyarkérdés?

Fejezet a Trianon Intézet által 2010-ben kiadott Duray Miklós: A megvalósult elképzelhetetlen c. műből. A könyv bemutatja a magyarság trianoni tragédiáját és annak következményeit, Nagy-Magyarország és a magyar nemzet szétszakítottságát. Külön fejezetet szentel Benesnek, akinek magyarellenes dekrétumai ma is érvényesek. Foglalkozik a felvidéki magyarság sanyarú helyzetével, az anyanyelv korlátozással, a magyarellenes (Egyéb)

Jókai Anna
„Sok sikert!?”

– Te sikerember vagy – mondta egy lelkes riporternő, kilenc-tíz évvel ezelőtt. Jót akart. Én megdöbbentem. Tiltakoztam. Hiszen én megvetem a „sikerembereket”. Szerencsére tisztáztuk hamarosan, ezen a ravaszul csengő fogalmon ki mit ért. Beszélgetőpartnerem pusztán azt kívánta kifejezni: lám, nekem eléggé gyorsan és eléggé látványosan sikerült valamit a pályámon elérnem… Az állítólagos népszerűségemre gondolt, az aránylagosan tisztességes szakmai fogadtatásomra. Én... (Egyéb)

Kárpátalja-szerkesztő
Szellemi értékek gyűjteménye a Tiszaháton

Az intézmény kiállítási anyagát teljes egészében kárpátaljai festőművészek alkotásai teszik ki, akik a szocialista időszak viharos 80-as éveiben az agrárcég vendégszeretetét élvezték. A kárpátaljai festőiskola akkori legnevesebb művészei – köztük Erdélyi Béla, Boksay József, Habda László és mások - ajándékoztak és adtak el festményeket a képtárnak, amelyek egy részét a Tiszaháton szerzett élményeik alapján alkottak meg. A rendszerváltás után a helyi önkormányzat (Egyéb)

Kárpátalja-szerkesztő
Egy emléktábla elhelyezésének története

A helyszín és az épület rendeltetése mit sem változott: akárcsak évekkel ezelőtt, ma is a szabadságuktól megfosztott elítélteket tartják fogva az ungvári börtönben. A különbség „csak” annyi, hogy míg manapság bűncselekmények elkövetői a fogva tartottak, addig 1956 őszén ártatlan emberek lettek a börtön lakói. Hosszú évtizedeknek kellett eltelni ahhoz, hogy egyáltalán beszélni lehessen a történtekről. Az 50. évforduló... (Egyéb)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap