Egyéb

Jókai Anna
Madách szava

Madách Imrét ünnepelni jöttünk össze. Madáchra lehet és kell is emlékezni, művét azonban élni kell: a Tragédia szépségét nemcsak élvezni, de megtanulni belőle azt, ami megtanulható. Egy szikár, inkább szomorú semmint derűre hajló férfi vidéki magányban, megviselt lélekkel írja a világszínvonalú, szilárd filozófiájú magyar Faust-történetet. Az ember tragédiáját. Nem tudja, hogy századokra előre ír, nem spekulál, nem modernkedik. Alázatos a nagymester, Goethe nyomában... (Egyéb)

Duray Miklós
A trianoni ítélet három nemzedék távlatából

Fejezet a Trianon Intézet által 2010-ben kiadott Duray Miklós: A megvalósult elképzelhetetlen c. műből. A könyv bemutatja a magyarság trianoni tragédiáját és annak következményeit, Nagy-Magyarország és a magyar nemzet szétszakítottságát. Külön fejezetet szentel Benesnek, akinek magyarellenes dekrétumai ma is érvényesek. Foglalkozik a felvidéki magyarság sanyarú helyzetével, az anyanyelv korlátozással, a magyarellenes (Egyéb)

Jókai Anna
Ami éltet

Minden életműnek van egy központi magból fakadó törzse, amelyből az egyes alkotások – áganként más és más formában – kinőlnek. Ha ez a mag az emberben lévő szakrális érintettség, meghatározottság, akkor az írás célja, végső célja nem lehet más, mint közelebb kerülni az isteni lényeghez és másokat is közelebb vinni hozzá. Számomra az Isten és az ember, a Világegyetem és a Föld viszonya (a viszony tárulkozása és a tárulkozásnál még jóval több mélységes titok) a legfőbb... (Egyéb)

Jókai Anna
Ami tőlünk függ

Egy nemzet jelentőségét azzal mérjük, mennyit adott a világnak. Ereje pedig kitetszik abból, hogy milyen szenvedéseket volt képes összeroppanás nélkül elviselni. Nincs szükségünk álszerénységre. Tehetségek sora gazdagította a világértékeket, s csapások sora edzhette önismeretünket. Az előbbi vitathatatlan tény, az utóbbi csak részben valósult meg. Mi gyakran vagy „túlszeretjük”, vagy magyarságunkból éppenséggel „kitagadjuk” magunkat. Nincsenek a helyükön... (Egyéb)

Duray Miklós
Az elkerülhetetlennek látszó tragédia

Fejezet a Trianon Intézet által 2010-ben kiadott Duray Miklós: A megvalósult elképzelhetetlen c. műből. A könyv bemutatja a magyarság trianoni tragédiáját és annak következményeit, Nagy-Magyarország és a magyar nemzet szétszakítottságát. Külön fejezetet szentel Benesnek, akinek magyarellenes dekrétumai ma is érvényesek. Foglalkozik a felvidéki magyarság sanyarú helyzetével, az anyanyelv korlátozással, a magyarellenes (Egyéb)

Jókai Anna
Apa és leánya

Tóth Árpád emlékezete Lehetne XIX. századi romantikus regénycím – de nem; két költőről van szó. „Gondolatok két költőről”, így is írhatnám, s azért nem írom, mert manapság csaknem mindent, ami nem az, gondolatnak neveznek. Vélekedés, javaslat, ötlet, közhelyek ismétlése, fecsegés, közszereplési panelszöveg, szólam: mind-mind, hogy ő a nyilatkozó „gondolata”, azzal kérkedik. Jobb lesz szegény, meghurcolt fogalommal csínján bánni. Néhány – talán szubjektív... (Egyéb)

Fedák Anita
Erdélyi Béla, a kárpátaljai szívtipró Don Juan

Munkácsra hazatérve rajzórákat adott egy – a naplóban gyönyörű kislányként említett – gazdag család csemetéjének. A mester és tanítványa annyira összemelegedett, hogy már az eljegyzés napját is kitűzték, amit háromszor módosítottak. Erdélyi naplójában erről humorosan azt írja, hogy addig halogatták, míg az Osztrák–Magyar Monarchia is felbomlott. Nem múltak el szerelmes napok nélkül a müncheni évek sem. Erdélyi a bajor fővárosban beleszeretett egy Lilet nevű festőnőbe, aki végül egy orvoshoz ment feleségül. (Egyéb)

Kárpátalja-szerkesztő
Bartók Béla és Nagyszőlős

Az édesanya látta, hogy Nagyszőlősön már nem tud továbbfejlődni fia kiemelkedő zenei tehetsége, 1891 szeptemberében Nagyváradra küldte gimnáziumba. Ő azonban nem érezte ott jól magát, ezért anyja a tél folyamán hazavitte Nagyszőlősre. 1892. május elsején az ugocsai vármegyeháza nagytermében jótékonysági koncertet szerveztek, ahol életében először nagyközönség előtt is bemutathatta tehet ségét. Ekkor Bartók mindössze 11 éves. A koncertre (Egyéb)

Kühne Katalin
Széttördelt idő

Világunk negatív jelenségekkel van teli, de mégis van benne annyi szépség, érték, amiért érdemes élni. Gyermekkori emlékekből áll össze ez az írás. Meghitt karácsonyesték és fájdalmas, szívszorító élmények idéződnek fel, amikor tehetetlenek vagyunk az idős hozzátartozóink szenvedéseit látva, mégis tudhatjuk, hogy segíthetünk nekik szeretetünkkel, gondoskodásunkkal. - Néhány homályos kép dereng elő a múltból, mint amikor a sötét szobát csak az ... (Egyéb)

Duray Miklós
Trianonban kezdődött Közép-Európa új történelmi időszámítása?

Fejezet a Trianon Intézet által 2010-ben kiadott Duray Miklós: A megvalósult elképzelhetetlen c. műből. A könyv bemutatja a magyarság trianoni tragédiáját és annak következményeit, Nagy-Magyarország és a magyar nemzet szétszakítottságát. Külön fejezetet szentel Benesnek, akinek magyarellenes dekrétumai ma is érvényesek. Foglalkozik a felvidéki magyarság sanyarú helyzetével, az anyanyelv korlátozással, a magyarellenes (Egyéb)

Fehér József
A föld szeretete

Hiába mondta nagyapám külön-külön is a fiainak: "légy büszke rá, hogy a parasztember vagy, mert kenyeret adsz az országnak", hármójuk közül egyedül apám értette meg a szavát, és maradt az ekeszarvánál. Az egyik nagybátyám Pestre ment gyári munkásnak. Azt mondta, semmi pénzért nem túrja a földet, ledolgozza a műszakját, és utána a maga ura, azt csinál, amit akar. Végül tanulásra adta a fejét és igazgató lett belőle. Minden évben haza látogatott, amikor (Egyéb)

Jókai Anna
Áprily Lajos és Jékely Zoltán

Páros csillag / – a népdal is tudja – ritkán ragyog az égen. Lett légyen ez a párosság önként vállalt szerelmi kötés vagy esetünkben az apa-fiú megmásíthatatlan vérségi kötése. Mégis megtörtént: a magyar költészet fekete, de csillagokkal dúsan kivarrott kárpitján ez a két fényesség, csaknem érintkezve, ott ragyog már mindörökre. Csaknem érintkezve, mondom, de saját formáját mindkettő kényesen megtartva. Először Áprily Lajos röppent föl, immár huszonöt esz... (Egyéb)

Horváth Lajos
Kinek lehet szobra Magyarországon?

Hírelik, hogy Belgrádban a Kalimegdánon a szerbek szobrot állítanak Gavrilo Principnek, aki 1914. jún. 28-án megmerényelte Szarajevóban Ferenc Ferdinándot, az Osztrák-Magyar Monarchia trónörökösét. Princip a mostani szerbek szerint is nem terrorista, hanem igazi szabadsághős. Bár a Fekete Kéz nevű titkos terrorszervezet tagja volt és tettével kellő ürügyet szolgáltatott a világháborúra, melyre a világot újrafelosztani már felsorakozott (Egyéb)

Duray Miklós
Trianon: a változások tragikuma

Fejezet a Trianon Intézet által 2010-ben kiadott Duray Miklós: A megvalósult elképzelhetetlen c. műből. A könyv bemutatja a magyarság trianoni tragédiáját és annak következményeit, Nagy-Magyarország és a magyar nemzet szétszakítottságát. Külön fejezetet szentel Benesnek, akinek magyarellenes dekrétumai ma is érvényesek. Foglalkozik a felvidéki magyarság sanyarú helyzetével, az anyanyelv korlátozással, a magyarellenes (Egyéb)

Czakó Gábor
Kedves Atya!

Bizony-bizony olykor igazságtalan vagyok veled, amikor írásaidról véleményemet kéred, ezért bocsánatot kérek. Lelkiismeret vizsgálatom során arra jutottam, hogy igazából nem veled, hanem a műfajjal van bajom. Hajdan az Igen szerkesztőjeként sok támadást kaptam azért, mert a lap nem közölt aktuális prédikáció-mintákat. Többször kérték, én mindannyiszor elhárítottam. Ösztönöm azt súgta, hogy ez árulás volna. Csalás, mintha a (Egyéb)

Duray Miklós
Kettévágott életünk, szétszabdalt tájaink, hetedelt hazánk

Fejezet a Trianon Intézet által 2010-ben kiadott Duray Miklós: A megvalósult elképzelhetetlen c. műből. A könyv bemutatja a magyarság trianoni tragédiáját és annak következményeit, Nagy-Magyarország és a magyar nemzet szétszakítottságát. Külön fejezetet szentel Benesnek, akinek magyarellenes dekrétumai ma is érvényesek. Foglalkozik a felvidéki magyarság sanyarú helyzetével, az anyanyelv korlátozással, a magyarellenes (Egyéb)

Fedák Anita
Kolerajárvány – a magyarok a „gens fidelissima”-knak segítettek

A Rákóczi szabadságharcban a ruszinok Rákóczi seregének jelentős részét alkották. Rákóczi leghűségesebb népének „gens fidelissima” nevezte őket. Most, mikor ők kerültek bajba, természetes volt, hogy a magyar parasztok is segítettek. - Munkácsot járvány fenyegeti. Kolerában tömegek halnak meg – írta a korabeli sajtó. De hogy került Kárpátaljára?Kultúrtörténeti forrásokból tudjuk, hogy majd 200 évvel ezelőtt kolerajárvány pusztított a vidéken. Az ázsiai eredetű kór az orosz-lengyel háború ... (Egyéb)

Jókai Anna
Az a harc és az a béke 3/3

A „békeharc”: fából vaskarika. Két, önmagában tiszta értelmű szó zavaros összetétele. A békének már nincsen harca, és a harcnak még nincs békéje. A hivatalos (hivatásos) „békeharcos” álruhás agresszor. A „békegalamb” többnyire agyaggalamb. A koppenhágai, kisajátított béke-világkonferenciát 1986 őszén tömegverekedés nyitotta. Go home, kágébé, kiáltozták a terembe erőszakkal benyomulók. Pukk, pukk, sziájé, ordították a „meghívottak”. (Egy férfi még (Egyéb)

Czakó Gábor
Nyelvédesanyánk és a hunfalvyzmus 2/2

Negyedik tanú a nyelvújítás. A nemzeti ébredés évtizedeiben vívott nyelvi harc Mondolatostul a magyar nyelvtörténet remek fejezete. Természetesen sokan támadták az újítókat, némelyek labancozzák őket mindmáig, de a mozgalom többet javított, mint ártott. Először is azért, mert tényleg népi volt, vagyis a magyarul beszélők véleményét fejezte ki. Mivel akkor nem létezett nyelvi egyeduralom, már csak ezért sem torkollott tudománytalan (Egyéb)

Jókai Anna
Az a harc és az a béke 2/3

Ma már nincs így. Az új szövetségben új az Istennek az emberhez és az embernek az emberhez való viszonya. Isten módosított. Hiszen kiderült, hogy az ember – bár bokáig gázolt a vérben – a háborút nem volt képes megunni. Inkább mechanikussá tette, és így még „fekete szépségétől” is megfosztotta. Az újkori háborúkban nincsenek valódi „hősök”, az érmék és ordók semmit sem érnek; karikatúratéma a vezérek érdemrendje. Ma már (Egyéb)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap