Egyéb

Duray Miklós
Ország- és az államalapítás, és a nemzet

(Elhangzott Szent István-napján, 2010. augusztus 20-án, Ópusztaszeren). Először tekints magadba, csak ezután mondj véleményt minden egyébről. Ez a rögszerű gondolat, amely akár Szent István intelmeiből is származhatna, kamaszkoromtól cseng a fülemben. Emiatt ne vegyék tőlem rossz néven, ha mai beszédemet azzal a megállapítással kezdem, hogy fertőzött (Egyéb)

Czakó Gábor
Az euró-sovinizmus és a vadak

Amikor 1964-ben diákcsere keretében Franciaországban jártam, mélyen megdöbbentem azon, hogy a francia egyetemisták mennyire tátották a szájukat: nicsak, hajszálra olyanok vagyunk, mint ők! Semmi ferde szem, pampula száj, majomfarok és hasonlók. Még jobban csodálkoztak azon, hogy közülünk némelyek jobban ismerték az ő történelmüket, kultúrájukat náluk, míg ők a miénkről harangozni (Egyéb)

Duray Miklós
Mikor ismerjük el szakpolitikaként a nemzetpolitikát?

Németh Zsolt Magyarország külügyi államtitkára 2013. december 30-án a Magyar Távirati Irodának azt nyilatkozta: a mindenkori magyar külpolitika feladata, hogy összhangot teremtsen a nemzet- és a szomszédságpolitikai szempontok között. A kijelentéssel műveleti szempontból egyet lehet érteni. Az egyetértés azért is lehetséges, mert a magyar nemzet társadalmi kapcsolataiban, kulturális kötődésé... (Egyéb)

Erdély-szerkesztő
... Nem elég magyarnak lenni

A külföldön élő pályakezdő magyar fiatalembernek, talán néha érdemes titkolnia, hogy magyar, hiszen ha ezt megtudják, túl sokat várnak el tőle. Hiszen akkor ő is egy azok közül a Marslakók közül, akik nyelvét senki nem érti, de akik különösen magas értelmükkel tűnnek ki. A tudomány mellett volt egy másik szakma is, ahol sok volt a magyar, sok a magyar tehetség. Egy hollywoodi filmgyár munkafelvételi irodájában volt olvasható (Egyéb)

Duray Miklós
A „felvidéki” magyarok és Szlovákia

Egymás elleni lét, egymás melletti lét, vagy érdekegyezés/egyeztetés, együttműködés, összefogás, szövetség, társnemzeti viszony (Előadás a „Nyugat-Európa Kelet-Európáért“ az Európai Unió kisebbségjogi szakmai projektjének keretében megvalósuló „Összetartozás Program“ záró konferenciáján a felvidéki Pro Kalondiensis Polgári Társulás rendezésében – Érd, 2013. április 26.) A jelenleg felvidéki vagy ... (Egyéb)

Szerkesztő A
Akinek nem tetszik, öntsön vörös festéket magára!

1957-ben e napon hunyt el Horthy Miklós, a Magyar Királyság kormányzója. - Horthy, a történelem hányatott korszakában, a lehetőségek keskeny mezsgyéjén maradva, legjobb tudása szerint, a magyarság érdekében cselekedett. A történelmet átírni akarók, az örök ellenségkeresők újkeletűen hamis vádakkal illetik, holott sem háborús bűnös, sem fasiszta, sem antiszemita nem volt. A II. világháború után a győztes ha... (Egyéb)

Czakó Gábor
Kinek van fóbiája?

„Ezért van a magyaroknak zsidófóbiájuk. A bálványimádó katolicizmus miatt lett a zsidó a magyar antitézise. Ez már csak azért is veszélyes, mert az Ábrahámnak adott ígéret szerint, aki a zsidókat áldja, az áldott lesz, és aki őket átkozza, az átkozott. A nemzetek ítélete pedig az lesz, hogy az antiszemita országok, nemzetek nem mennek be a Messiás ezeréves birodalmába. A sírt, hol ezek a nemzetek süllyednek el, nem veszik körül a (Egyéb)

Duray Miklós
Társadalom és pedagógia

(előadás az „Egységtől a differenciálásig” c., a Tudományos Ismeretterjesztő Társaság által szervezett pedagógiai nyári egyetemen, Szombathely, 2012. június 18.-20.) Tudatosítsuk, mi a különbség – a pedagógus, azaz a gyermekek (emberek) közötti különbözőségeket türelmesen figyelemmel követő és figyelembe vevő tanító/oktató/nevelő személy (ez a kiveszőben lévő született tulajdonságokkal ... (Egyéb)

Czakó Gábor
Ideológia

Oly korban élünk mi e földön, mely nem lehet meg ideológia nélkül. Ez az elegánsan ronda szó a görög ideából - a platóni ténylegesen létezőből, az ősképből - és a szintén görög logoszból - értelem, világtörvény, teremtő erő, stb. - vegyült. Ám e nemes szülők frigyéből nem magas gondolat jött elő belőle, hanem korcs. Állat- és növénynemesítők a megmondhatói, hogy ilyesmi gyakran megesik. Az ideológiáról már régóta tudjuk, hogy elvont ... (Egyéb)

Fehér József
Mit szólna ehhez nagyapa és Fenyvesi bácsi?

Mindig kitörő örömmel fogadtuk, amikor a elérkezett a nyári szünidő. Bármennyire is szerettünk a tanyai iskolába járni, hallgatni a kedves Berei tanító-házaspár szavait, a tanév végére elfáradtunk, és ránk fért egy kis pihenés. A Csicsatéri iskolából hazafelé tartva, a dűlőutak mentén éreztük az akácvirágok finom illatát. Hófehér fürtökben csüngtek alá az ágakról. Nem csak az illatuk (Egyéb)

Duray Miklós
Mikor ismerjük el szakpolitikaként a nemzetpolitikát?

Németh Zsolt Magyarország külügyi államtitkára 2013. december 30-án a Magyar Távirati Irodának azt nyilatkozta: a mindenkori magyar külpolitika feladata, hogy összhangot teremtsen a nemzet- és a szomszédságpolitikai szempontok között. A kijelentéssel műveleti szempontból egyet lehet érteni. Az egyetértés azért is lehetséges, mert a magyar nemzet társadalmi kapcsolataiban, kulturális kötődé... (Egyéb)

Bilecz Ferenc
Ki ár -- az király

Lehet, hogy a tisztelt olvasó nem ért egyet az alábbi írásomban lefuttatott gondolatmenettel, de mégis ajánlom az elolvasását, mert valószínűleg talál benne olyan részeket, amelyekre azt mondhatja, hogy: „erre már én is gondoltam, csak nem hittem el!” Hogy ez nem hit kérdése, az kiderül hamarosan... - Király szavunk – általában elfogadott, közismert – etimológiáját megismerhetjük például a Wikipédia megfogalmazásából: „A magyar király szót Nagy (Egyéb)

Czakó Gábor
Kinek van fóbiája?

„Ezért van a magyaroknak zsidófóbiájuk. A bálványimádó katolicizmus miatt lett a zsidó a magyar antitézise. Ez már csak azért is veszélyes, mert az Ábrahámnak adott ígéret szerint, aki a zsidókat áldja, az áldott lesz, és aki őket átkozza, az átkozott. A nemzetek ítélete pedig az lesz, hogy az antiszemita országok, nemzetek nem mennek be a Messiás ezeréves birodalmába. A sírt, hol ezek a nemzetek süllyednek el, nem veszik körül a (Egyéb)

Czakó Gábor
Manipula és ürömszörp

A manipulációt manapság egyetemeken tanítják, és marketingnek nevezik. Lényegében hazugságtant, szélhámosság-teóriát, átveréstudmányt jelent. Bepalizda. Szivatáselméletnek, átejtősdinek, hírkópéságnak is mondhatjuk magyarul. Lássunk egy keserű tanpéldát. 2010. április 20-án fölrobbant a British Petroleum (BP) Deepwater Horizon nevű mélytengeri olajkútjára épített kitermelő-állomás. Két napig (Egyéb)

Jókai Anna
Mű és modell

Mindig ezt kérdezik. Milyen valóságos élmény indította el a művet? Közkeletűbb fogalmazásban: megtörtént-e? Élő alakok vagy csak a fantázia? A modellre vonatkozó ügyetlen, dilettáns ízű kérdezősködés pletykaszintű fecsegést, kínos magyarázkodást szül. Esetleg előkelő, fölényes elzárkózást, fensőbbséges mosollyal, a „be-nem-avatottak” kíváncsiskodására. Éppen ezért ebben a témakörben minden kutatómunka, nyilvános feltárulkozás csak akkor értelmes és érdemes... (Egyéb)

Czakó Gábor
A kendő

Az Onkológiai Intézet vezetőjével, Kásler Miklós professzorral beszélgettünk a hitről. János evangéliumának kapcsán. Ez áll a 20. fejezetben a 3. és a 8. vers között: „Erre Péter és a másik tanítvány elindult és a sírhoz sietett. Együtt futott mind a kettő. A másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Behajolt és meglátta a gyolcsokat, de nem ment be. Nem sokkal utána odaért Simon Péter is, bement a sírba, és ő is látta (Egyéb)

Duray Miklós
Tájszavak és egyéb, nem közismert szavak jegyzéke

Abajgat – zaklat, piszkál Ahasvérus (Achasverós, Asversus) – Xerxes perzsa király nevének héber alakja, Eszter könyvében (Ószövetség) gyakran elöfordul. A perzsa király zsidó származású felesége megoltalmazta a zsidókat a Hámán által tervezett kipusztítástól, akinek a terv meghiúsulása után vesznie kellett. Más értelmezés szerint Ahasvérus a kegyetlen, dőzsölő zsarnok. Atvitt értelemben (Egyéb)

Fehér József
A föld szeretete

Hiába mondta nagyapám külön-külön is a fiainak: "légy büszke rá, hogy a parasztember vagy, mert kenyeret adsz az országnak", hármójuk közül egyedül apám értette meg a szavát, és maradt az ekeszarvánál. Az egyik nagybátyám Pestre ment gyári munkásnak. Azt mondta, semmi pénzért nem túrja a földet, ledolgozza a műszakját, és utána a maga ura, azt csinál, amit akar. Végül tanulásra adta a fejét és igazgató lett belőle. Minden évben haza látogatott, amikor (Egyéb)

Jókai Anna
Németh László: Colbert

Ha Németh László szól – most Colbert-drámája a Madách Kamaraszínház szűk deszkáiról –, elsősorban nem a választott szituáció leleménye, hanem a pontosra nyírt gondolatbokrok, súllyal töltött mondatok íve kísér. A figyelem előadás közben egy percre sem lankadhat – a szorosan illeszkedő elemek egymást feltételezik, nemcsak egy drámán belül, hanem az egyes drámák között is. Sőt az életmű egészét is besugározza a saját világot (Egyéb)

Duray Miklós
Utóhang

Földijeim és idegen barátaim! Ne higgyétek, hogy Cérna Géza hős volt. Csak a róla költött énekek avatták őt azzá. Csupán azt teljesítette, amit rábíztak. Az viszont nem véletlen, hogy kire milyen feladatot ró a sors. Cérna Géza életének végéig az óriásbükk őrzője maradt, és mindenkinek — akim kérte — osztott a fa évgyűrűibe rejtett múltból, ahogy meghagyták neki az öregek. Mindenkinek annyit adott, amennyit magával tudott vinni. Az én ... (Egyéb)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap