Egyéb

Jókai Anna
Kezdet vagy folytatás

Megint Szilveszter van. Ismét vége egy nehéz évnek. De volt-e nekünk könnyű évünk? A háború vége felé tobzódó, „úgyis mindegy” haláltánc, a „Csak egy nap a világ” divatos dallamára. 1944–45 szilveszterén ágyúdörgés, rom rom hátán, életveszély. Utána tápászkodás, éhség s hamar szárnyukat vesztett remények. Kedvetlen, sótlan szilveszterek. 1956–57 fordulóján dermedt némaság, félelem. Azután a hatvanas-hetvenes évek áleufóriája, a kollektív nemzeti memóriazavar, tudatszűkülés... (Egyéb)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Nyelvi szeretet, nyelvi agresszivitás

Dédapám, a szikár, kedves, bölcs-nyugalmas magyar ember gyakorta kézen fogott, s vezetett át az udvaron…A szomszédházfal hűvösében, házi szőttesre telepedve ültünk egymás mellett: az apró gyermek és az ősz öregapó... És ő mesélt, én pedig ittam szavait, melyek, bár az ajka mozgott, szívéből fakadtak; s mentek-meneteltek, hol ballagtak, (Egyéb)

Fehér József
"A költő lelke énekes madár" (Recenzió)

Minden írónak, költőnek a legnagyobb élmény könyveinek bemutatóin tisztelőivel, olvasóival találkozni, és elbeszélgetni legújabb kötetéről, létrejöttének körülményeiről. Ilyenkor az érdeklődők többnyire az alkotó lelki életére is kíváncsiak. Amikor, mondjuk, megkérdezik tőle, hogyan születnek a versei? Mi inspirálja őt leginkább alkotásra? Egyszerűbben fogalmazva: mi történik bensőleg vele, amíg ... (Egyéb)

Jókai Anna
Wass Albert világlátása

...létezik az a csodálatos tünemény, hogy akár évtizedekre, sőt évszázadokra elhallgathatnak valakit, akinek a művészete, az eszmeisége mint a búvópatak egyszeriben csak kibukkan, és száz év után mindannyian csodálhatjuk. Azt hiszem, hogy Wass Albert életére, látásmódjára ez a legjellemzőbb; hogy mindent elkövetnek – mint látjuk, napjainkban is –, hogy meg nem történtté tegyék ezt a különös jelenséget, amire mi, magyarok és ... (Egyéb)

Szerkesztő A
A Wass Albertet ért vádak és hamisítások cáfolata

Dobszay Károly: Egy ámokfutó rágalmai - (Wass Albert állítólagos hungarista kapcsolatairól) Eddig úgy gondoltam, hogy az életben már nemigen érhet meglepetés, de be kell vallanom: tévedtem. Azt már megszoktam, hogy a hazudozás, a hamisítás a liberál-bolsevista újságírás kelléktárának fontos része, de őszintén szólva, még a törzsgyökeres kommunista hazudozók is gyáztak arra, hogy... (Egyéb)

Szerkesztő A
Boda László: Wass Albert jelleme

Wass Albert jellemét megidézni, ha csak megközelítésben is, megtisztelő feladat. Nem bővelkedünk országos szintű erkölcsi jellemekben, pedig e nélkül nem várható a magyar nép fölemelkedése. De nem veszhet el az a nép, amelynek holtukban is olyan nagyjai vannak, mint Wass Albert. Mert ők azok, akiket valóban megilletne a kitüntető cím: „századfordító magyarok”. Az erkölcsi személyiséget jellemnek tartjuk. De hol vagyunk (Egyéb)

Szerkesztő A
Wass Albert emlékezete XL. rész Wass Albert 1964-es toborzó beszéde (dokumentum)

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves magyar Testvéreim! Először is hadd mondjak köszönetet a Magyar Harcosok Bajtársi Közösségének, a magyar egyetemi ifjúságnak, mindazoknak, akik közreműködtek, alkalmat nyitottak nekem, hogy itt lehessek és beszélhessek Önökkel. Akik azonban azt gondolják, hogy én azért jöttem el ide, hogy ... (Egyéb)

Duray Miklós
A Rézüsthöz címzett fogadó

Úgy látszott, vándorsorsom már nem változik, és életem végéig Ahasvérusként fogok bolyongani. Elhagytam Förgepatony határát, de nem tudtam, hogy merre induljak, mert még nem ismertem ezt a vidéket. Találomra célba vettem egy-egy falu templomtornyát, így mindig eljutottam valahová. Egyik helyen szívesebben, másik helyen ridegebben fogadtak, de mindenütt találtam munkát. Mikor pedig úgy éreztem, hogy már ... (Egyéb)

Duray Miklós
Különös vendéglátás

Nekivágtam a patonyi réteknek. Fördősék jól feltarisznyáztak szalonnával, és mivel igencsak megdicsértem a finom molnárkalácsot, egy halomnyit sütött útravalóul Fördős Berci felesége. A molnárné időközben ugyanis nekibátorodott, és már nem félt tőlem, lévén barátságos hangulat az ura és köztem. A vízimolnárral folytatott beszélgetés rádöbbentett, hogy mások is figyelmesen és aggódva követik a világ folyását. Persze nem (Egyéb)

Jókai Anna
A választás képessége

Válaszok Szűcs Imrének, az újvidéki Magyar Szó munkatársának Jókai Anna ezekben a napokban a Vajdasági Íróegyesület vendége volt, és Zrenjaninban, Törökbecsén, Pancsován és Újvidéken találkozott az olvasókkal. – Ön Simone de Beauvoirhoz és Oriana Fallacihoz hasonlóan sokat foglalkozik a női emancipáció kérdésével. Az egyik legújabb, a Kortárs februári számában olvasható regényrészletében is ezt mondja az egyik női szereplője: „Élt valaha a Mennybolt és (Egyéb)

Kárpátalja-szerkesztő
Petőfi kárpátaljai útjának emlékhelyei

A kárpátaljai megyeszékhelyen található Petőfi téren székelő Petőfi Irodalmi Múzeumot gyakran keresik fel magyarországi a turisták. Ugyanitt tartja a helyi magyarság a március 15-i megemlékezéseket. A múlt század ’80-as éveiben a Petőfi kutató Morvai Ferenc is itt tartott előadást a Petőfi Sándor expedícióról. És most nézzük, hogy Petőfi kárpátaljai utazása során, Ungváron kívül hol és merre járt még vidékünkön. Badaló (Egyéb)

Fehér József
Petőfi költészete a forradalom és szabadságharc tükrében

Aki az európai események alakulását figyelemmel kísérte, kísérhette, már 1847 végére azt érzékelhette, hogy „változásra érett a világ”. Petőfi Sándor, a lánglelkű költő így vallott megérzéséről a feleségének: ”Sejtek, sejtek én valamit,/ A jóisten tudja, hogy mit, …Nem maradhat így sokáig/ Mi hogyan lesz, majd elválik.” A Pesti Hírlapnál Csengery Antal... (Egyéb)

Szerkesztő A
Szilveszter: óévi búcsúztató, újévi köszöntő

Kedves Ünneplő! Az óév utolsó napján, utolsó órájában csapd rá az ajtót a régi gondokra, bajokra! Ugye, Te is új életet kezdel pár perc múlva? Nevess hát boldogan, felszabadultan! Az új év, az új élet, az új remény a mienk! Mi alakítjuk magunknak, szeretteinknek, utódainknak. Jobban, mint az előzőt! Kellemes szilveszteri mulatságot kívánunk minden kedves Írónknak és Olvasónknak! MIL-Szerkesztőség (Egyéb)

Duray Miklós
Arany és madárijesztő

Már több napja laktam Förgepatonyban, így a vendéglátóimnál töltött nyugalmas éjszakák lassan kiszívták csontjaimból a vándorlás fáradalmait. Házigazdám nap-nap után, kora reggeltől gyűrte talpa alá a falu utcáit, de sohasem említette, merre járt. — Engem az eklézsia fizet, csak neki tartozom számadással — mondta büszkén. A gazdasszony reggelente zsenge füvet szaggatott hátul a kertben a nyulaknak, Zsuzsi (Egyéb)

Czakó Gábor
A nyelvrokonságról

Ez egy könyvcím. A Honti László nyelvész, egyetemi tanár, akadémiánk tagja főszerkesztette köteté, melyben magyar és külföldi szerzők ostorozzák a jelenleg uralkodó finnugor nyelvrokonsági elméletet bírálókat. A külföldiek „úriasan, finoman”, a helyiek durván, sőt, olykor trágár hasonlatokkal. A jelek szerint utóbbiak fejében az ellenvélemény puszta gyanúja kicsapja a biztosítékot. Kapnak tőlük műkedvelők, írók, sőt, hivatásos (Egyéb)

Duray Miklós
Ördög János lakodalma

A nógrádiak és a gömöriek sosem voltak jó viszonyban egymással, akárcsak a fülekiek a losonciakkal. Pedig hasonló nép lakta ezeket a tájakat. Az agyagos domboldalakon itt is, ott is meg kellett küzdeni a kenyérért, ettől igen dolgossá és becsületessé nevelkedett a palóc nép, lett légyen az Sajó völgyi vagy Ipoly menti. Munkaszeretetével széppé és otthonossá építette a magyarok országát. Nagy volt akkor (Egyéb)

Szerkesztő A
Ortutay Péter: Wass Albert és az amerikai álom – Az Eliza című regény alapján

Amerika, melyről Wass Albert olyan sokat ír könyveiben, szép ország. Ma is az. Sőt, egy igazi tejjel, mézzel folyó Kánaán. Nem lehet nem szeretni. Gazdag és gyönyörű. Fejlett, kulturált és civilizált. Emberközpontú. Ezért az emberek is kedvesek, barátságosak. És ha nem kerül pénzükbe, vagy túl sok pénzükbe, mindig készek segíteni. Annak, aki el (Egyéb)

Duray Miklós
Gedővári Csillag Anna ruhája

Ez igencsak az előttes időkben történt, mert a szabómesterség alapos ismeretét bizonyító mesterlevelemen még alig száradt meg a tinta. Illő tudni, hogy már abban az időben is sok szép fehérnép lakozott Várgedén. Így hát siheder legényként én is arrafelé igyekeztem. Persze úti célom nem csak a lányok körüli legyeskedés volt. Tudomásomra jutott, hogy Gedővári Csillag Anna, egész Gömörország leghíresebb (Egyéb)

Duray Miklós
Nagykarácsony

Volt egyszer egy karácsony, akkor még nem tudták róla, hogy az, de mi már csaknem két évezrede ünnepeljük. Megszületett Jézus, a megváltó, akinek a földi megjelenését akkor még nagyon kevesen tudatosították, de voltak, akik mégis izgalomba jöttek emiatt, és félelmükben ölettek. Sejtjük, hogy miért gyilkoltatták le a csecsemőket. A világrajövetele utáni harmincharmadik évben pedig – e kort most krisztusinak nevezzük – őt, a megváltót feszítették keresztre. (Egyéb)

Jankovics Marcell
Magyar karácsony

A történettudomány hivatalos álláspontja szerint 1000. december 25-én (vagy 1001. január 1-jén) István magyar fejedelmet királlyá koronázzák. A történészek és a művelt közvélemény szerint a koronázás napja a keresztény magyar állam születésnapja. A szimbolikus aktus megpecsételte a száz éves folyamatot, amelynek során Magyarország betagozódik az egykorú Európába, évfordulója ekképpen méltó alkalom a megemlékezésre. Időszerűvé te (Egyéb)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap