Egyéb

Kárpátalja-szerkesztő
Báró Perényi Zsigmond a kárpátaljai vértanú

Kárpátalja magyarsága minden évben az ugocsai Nagyszőlősön tartja az aradi vértanuk emlékére szervezett köponti rendezvényét. Nem véletlenül. A báró Perényi Zsigmond nevét viselő középiskola 1991-től viseli a 1848-49-es magyar szabadságharc mártírjának, Perényi Zsigmondnak a nevét. Báró Perényi Zsigmond a főrendi ház elnökeként aláírta a függetlenségi nyilatkozatot, ezért a szabadságharc leverése (Egyéb)

Kocsis István
Jászai Mari (A megkoszorúzott) Új változat: 1996–1998 - Monodráma két részben 4/4

Feláll, sétálni kezd fel-alá. Megengedhetném-e én magamnak, hogy gyűlöljem őket? A harag, a gyűlölet nem nemesíti a lelket, hanem fárasztja. És időpocsékolás. Nem marad ideje az embernek a győzelmével törődni. (Szünet; suttogva.) Ha nekem fiam született volna! Hatalmas, győztes életre... (Egyéb)

Kocsis István
Jászai Mari (A megkoszorúzott) Új változat: 1996–1998 - Monodráma két részben 3/4

Néhány órával később. Fel-alá sétál; diadalmasan. Törpék az óriás ellen! Fél évtizede sincs, hogy tanúi voltatok az én hatalmas győzelmemnek Keglevich intendáns úr és Festetich direktor úr ellen, kik előtt ti porig hajtottátok fejeteket! Ha ők nem voltak méltó ellenfelei Jászai Marinak, ti lesztek azok?!... (Egyéb)

Czakó Gábor
A Vámbéry emlékév és…

Minden tiszteletem a száz éve elhunyt Vámbéry Ármin kelet-kutatóé, aki roppant nélkülözéseket, életveszélyt kiállva járta útjait az iszlám világban, és nagyszerű turkológiai munkát végzett. Saját művei mellett örökbecsű tette a Tarih-i Üngürüsz című, XVI. századi virágos török udvari nyelvre fordított régi magyar/latin kódex megszerzése (1860), melyet Budenz érdektelennek minősített, és az Akadémia „zárt (Egyéb)

Kárpátalja-szerkesztő
Bartók Béla és Nagyszőlős

Az édesanya látta, hogy Nagyszőlősön már nem tud továbbfejlődni fia kiemelkedő zenei tehetsége, 1891 szeptemberében Nagyváradra küldte gimnáziumba. Ő azonban nem érezte ott jól magát, ezért anyja a tél folyamán hazavitte Nagyszőlősre. 1892. május elsején az ugocsai vármegyeháza nagytermében jótékonysági koncertet szerveztek, ahol életében először nagyközönség előtt is bemutathatta tehetségét. (Egyéb)

Czakó Gábor
A számok, a számok…

A régi emberek különös bölcsességet éreztek a számokban. Ezt a mi csodálatos nyelvünk évezredeken át meg is őrizte. Kezdhetjük szám szavunkkal: ami van, létezik, azzal számolunk, számot vetünk, arra számítunk, ami nincs, az nem számít, számfölötti, azt száműzzük – és így tovább. A végtelent, azaz a számtalant nem tartották lehetségesnek. Hajdan úgy tartották, hogy az egy a legnagyobb szám, mert mindeneket egyesít, (Egyéb)

Jókai Anna
„Minden csoda vagy semmi sem az”

(Török Sándor emléktáblájánál) / Tíz esztendeje annak, hogy Török Sándor földi maradványait a Farkasréti temetőben eltemettük. A frázis mély értelmet takar: valóban csak földi maradványai nyugszanak ott. Ő maga, ez a kivételes szeretettel töltekezett Én tapinthatatlan szférában él tovább; eszmél és készülődik. Minden bizonnyal érzi már az Isten mosolyát, illetve tudja, milyen is az, mert odaát (ha az hely, egyáltalán) nincs külön érzés és tudás... (Egyéb)

Czakó Gábor
Kedves Atya!

Bizony-bizony olykor igazságtalan vagyok veled, amikor írásaidról véleményemet kéred, ezért bocsánatot kérek. Lelkiismeret vizsgálatom során arra jutottam, hogy igazából nem veled, hanem a műfajjal van bajom. Hajdan az Igen szerkesztőjeként sok támadást kaptam azért, mert a lap nem közölt aktuális prédikáció-mintákat. Többször kérték, én mindannyiszor elhárítottam. Ösztönöm azt súgta, hogy ez árulás volna. Csalás, mintha a (Egyéb)

Fehér József
„ Én írónak születtem, semmi másnak…”Krúdytól – Krúdyról Antológia

Megjelent a Krúdy Gyula Irodalmi kör „Krúdytól – Krúdyról” fotókkal, fényképekkel gazdagon dokumentált, és mívesen szerkesztett, szép antológiája. A harmincegy éve sikeresen működő, országos irodalmi kör szeretve tisztelt nagy írónk születésének a 135., halálának pedig a 80. évfordulójára kíván emlékezni e különleges, válogatáskötetével. Ez a könyv ... (Egyéb)

Szerkesztő A
1941. szeptember 11-én született Albert Flórián labdarúgó

Rendkívül szerény volt, rokonszenves a csapattársak számára is. Tisztelettudó, jó magatartású, jó modorú, intelligens fiatalember volt a magánéletben éppúgy, mint a pályán. Nem rúgott meg ellenfelet. Amellett hihetetlen, bámulatos cselezőkészsége volt, ami kivételes adottság, olyan, amit nem lehet megmagyarázni. Baróti így könnyen és gyorsan megtalálhatta a nagy hármast, Göröcs, (Egyéb)

Felber Zsolt
A térkép előtt

Irodalmi betekintés Trianon tükrébe. - Mit szólnának gyászos jelenünkhöz a múltban élt íróink, költőink? Lehet, hogy megijednének, hogy rossz helyen járnak? De vajon mi történt? Elveszítettük tán a nemzetet összekötő kovászt, a hazaszeretetet? Eltűntek hőseink, példaképeink? A hazaszeretet minden nemzet számára egy és ugyanazt jelenti, a szülőföldhöz való ragaszkodást. Ez megjelenhet hősies tetteinkben vagy szavainkban is. A ... (Egyéb)

Czakó Gábor
Az Európai Unió hámlik

Orrszarvú-bőre böhöm táblákban hullik róla, s mind nyilvánvalóbb lesz az évszázadok óta folyó Nagy Átalakítás lényege: Zeusz hajdani szerelmének lényébe Macbeth boszorkányai költöznek. Általuk maga Macbethné, Lady Macbeth, minden gazság szépséges kiagyalója, aki számára minden erény értéktelen, s minden bűn erény. Európa zászlaján mintha még a Szűzanya csillagkoszorúja forogna az ég ... (Egyéb)

Szerkesztő A
Wass Albert: A magyarságtudat gyakorlata

Magyarságtudat – összefoglaló meghatározásban: a magyar ember nemzeti öntudata. Az a bizonyos szellemi gyökér, ami a múltból táplálkozva kijelöli az ember helyét a jelenben. A magyar kultúra kincseivel ez az örökség gazdagítja mindannyiunk lelkét, s akárcsak egy szellemi mentőöv, gondoskodik arról, hogy el ne merüljünk a népek tengerében. Több mint a nyelv, mert a nyelv (Egyéb)

Czakó Gábor
Ezen munka olvasójára szálljon áldás és békesség az Egek Urától

Helyváltoztató mozgást kifejező igék gyűjteménye - Írtam én, Pogány István szabad időmben anyanyelvünk iránti buzgalomból, a Czakó Gábor úr által közzé tett eredeti gyűjteményt helyen-ként kibővítve, helyenként megkurtítva. Kurtítottam, elhagytam néhány igét, melyeket magam nem ismerek, és szaporítottam olyan módon, hogy az ... (Egyéb)

Szerkesztő A
S. A. Anonimus: Torzított visszhangok Wass Albert körül

Koncepciós cikksorozat Romániában - Ac Cuvîntul liber (Szabad szó) című marosvásárhelyi újság az utóbbi években (2000-2003-ban) több cikket, sőt cikksorozatot közölt (íratott?!) Wass Albert lejáratására. A cikkek elkövetői a magyarszimpatizánsnak egyáltalán nem nevezhető 90 éves Raoul Şorban művészetkritikus, a nálunk eleddig ismeretlen költő-publicista Lazăr Lădariu, ... (Egyéb)

Polszerkesztő
Nyílt levél

Kedves Gondolkodni Tudó És Akaró Barátom! Olvasd el az alant megjelentetett nyílt levelet! Érdemes! Én csupán két - egy a múltra, egy a jelenre vonatkozó - dolgot szeretnék halkan hozzátenni... Ötvenhatban hol a fészkes fenében volt Ámerika világbíró demokrácia-féltése?! Vajh' Mr. Obamát lelke legmélyén elfogja-é valami szégyenérzet-féleség, mikoron vitrinjébe tekintvén megakad szeme Nobel-békedíján? - Engedtessék meg, hogy egy a közelmúltban megjelent publicisztikát ajánjlak a (Egyéb)

Szerkesztő B
Gyurkovics Tibor: Wass Albert ideje

Nagy idő, nagy idő, kegyetlen idő, huszadik századi, pokol-mélységű purgatóriumi idő, apa-idő és megalázó idő, fölemésztő és fölmagasztaló idő, hosszútűrő és rohanó idő, köszönjük Néked, hogy befogadtad, fölnevelted és meggyötörted, két világháború között űzted és menekítetted, országrészek szétszaggatása, sebesültek csonkolása és gyógyítása közepette, százezrek futása és körömkapaszkodása ... (Egyéb)

Felber Zsolt
„Egyharmadország”, 42 kg és néhány tyúk

Értekezés az országvesztő dekrétumról és diktátumról. - Jelen értekezésben két fontos rendelkezésről szeretnék írni, melyeknek máig tartó következményei vannak a magyarságra és ezen túlmenően egész Európa nemzeteire és térképére nézve. Az egyik egy diktátum, egy államra rákényszerített parancs, a másik pedig egy dekrétum, egy rendelet, amely a ’48-as szabadságharcunk előtt csak (Egyéb)

Szerkesztő A
Wass Albert Horváth Lorándnak írt levele 1988-ból

1988. szept. 9. Kedves Loránd Öcsém – megríkattál bizony. Szépek a versek, szívedből fakadtak, érezni lehet. A kiadás azonban nem lesz könnyű. Az Amerikai Magyar Szépmíves Czéh kimúlt, immár három éve. Támogatás, megrendelők hiányában megbukott. Itt a rakás könyv a nyakamon, hiába hirdetem, nem kell senkinek. Az itt meggyökeredzett magyar nem olvas már magyarul, nem érdekli a magyar mondanivaló. (Egyéb)

Kühne Katalin
Lelkek templomában

Egy hivatásról, emberiességről, emberformáló erőről, közösségről, mely meghatározta több tízezer ember életét. Custosból egy sokoldalú foglalkozásról, annak eredményeiről, örömeiről szól ez az írás, mely akkor született meg bennem, amikor első igazgatónőnkre emlékeztünk. Felidéződtek azok az emlékek, sorsok, kollégák, olvasók, írók, művészek, akik szellemi ejlődésemhez hozzájárultak, emberi nagyságuk és szakmai hivatásuk művelésével sokakat emeltek feljebb és feljebb. (Egyéb)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap