Egyéb

Bónizs Róbert
Habókos Böngér keresztje

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét határokon túl, hol a kurtafarkú mangalica túr, az ismert világ legtávolabbi szegletében volt egyszer egy ország, amit úgy neveztek; Sorsfölde. Igen-igen különös ország volt ez a Sorsfölde, bizony ám! És hogy miért volt különös? Hát azért, mert ebben az országban minden huszonegyedik esztendejét betöltő alattvalónak az uralkodó színe elé kellett járulnia, hogy... (Egyéb)

Szondi György
Hriszto Bojcsev: Madárezredes

Negyedik kép A betegszoba. Az Orosz néz ki az ablakon, a Doktor pedig – vele szemben ül – kórlapját olvassa egy dossziéból. DOKTOR (olvas) Dmitrij Minkin Fetyiszov, 49 éves. Apja orosz, anyja – bolgár. Tisztiiskolát Bulgáriában végzett, Főtiszti Akadémiát a Szovjetunióban. Önkéntesként szolgált Boszniában, ahol elveszítette családját és súlyos skizofrén depresszióba esett. Két éve nem beszél. Élő rokona Bulgáriában nincs. (Fetyiszovra néz.) (Egyéb)

Fedák Anita
Drugeth Bálint tökfilkója

A történet egy titokztos gyilkossággal indul: az ungvári vár falainál holtan találják Pétert, az utolsó Drugeth gróf komornyikját. A cselekmény a XVII. században játszódik és a középkori Ungvárt mutatja be leltári dokumentumok alapján idézve fel az akkori helyzetet. Megtudjuk például hány lakója, utcája, kereskedője, céhmestere stb. volt a városnak, kik voltak a vezetői. A gyilkosság ideje alatt vetődik a városba egy csavargó, Ivan Hodina, aki egy... (Egyéb)

Szerkesztő C
A 84 éves Kertész Imre írót titokban Pécsen kezelik

Pécsen, teljes titoktartás mellett VIP kezelést kap az előrehaladott Parkinson-kórban szenvedő Kertész Imre. A Berlinben élő, magyarokat megvető és ostorozó író időnként visszatér szülőországába. Tette ezt akkor is, amikor nálunk adómentesen vehette át a Nobel-díjával járó milliókat. (Az adómentességét a magyar országgyűlés extra gyorsasággal szavazta meg, és megtoldotta egy (Egyéb)

Szerkesztő A
Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a Magyar irodalmi Lap!

Jézus Krisztus feltámadásának napján a Magyar Irodalmi Lap minden kedves írójának és olvasójának kíván áldott, kellemes húsvéti ünnepeket! Kívánunk sok piros tojást, illatos locsolást és rózsaszín sonkát vörös borral. Kívánjuk, hogy a családjaikkal, barátaikkal egyetemben mindnyájan megújulhassanak húsvét szent ünnepén! Kívánjuk, hogy Magyarország is feltámadjon. A Magyar Irodalmi Lap Szerkesztősége (Egyéb)

Szerkesztő A
Nagyszombat

Nagyszombat a húsvéti örömünnep kezdete. Este kezdődik az ünnep a tűzszenteléssel (ez a VIII. századból eredő pogány szertartás), ezt követi a keresztvíz-szentelés. A nagyszombati szertartás keretében jönnek vissza a harangok Rómából. 7 olvasmány van, majd a prédikáció után 12 egyetemes könyörgés. Ebben a világ embereiért és vezetőiért, valamint a papságért könyörögnek. Az áldoztatás után a pap - az asszisztencia vezetésével - elindul egy körmenetre. A visszaérkezés után áldást mond, és elbocsájtja a híveket. A következő mise általában éjfélkor (Egyéb)

humattila83
Mindennapi Mérgek 3. rész

Nemzetünket ezer sebből próbálják kivéreztetni! De melyek is ezek a sebek? A gyógyuláshoz vezető első lépés a diagnózis... - 3. rész: Közoktatás MTA-módra, avagy a Közoktalanítás és Nemzetrombolás Kézikönyve Haladóknak? Minthogy a napokban emlékeztünk meg 1848-as szabadságharcról, illetve annak kirobbanásáról, mely a Magyarság szabadsághoz való ragaszkodásának egyik megnyilvánulása volt a sok közül, aligha... (Egyéb)

Bónizs Róbert
Ejtessék szó Boldog Özsébről

Részlet A kőfaragó című történelmi regény kéziratából. - Hatodik fejezet. A sokat látott remete, Vajk fia Vajk rezzenetlenül állott a metszően hideg Sajó egyik meglassúdó kanyarulatában, felemelt kezében egy szakállasra hegyezett botot tartván. Régimódi gúnyát viselt a jó öreg, mit már nemigen hord senki - olyan volt, mintha a múltból maradt volna itt valami csoda folytán... A szürkére deresedett hosszú haj varkocsba... (Egyéb)

Fehér József
Petőfi költészete a forradalom és szabadságharc tükrében

Aki az európai események alakulását figyelemmel kísérte, kísérhette, már 1847 végére azt érzékelhette, hogy „változásra érett a világ”. Petőfi Sándor, a lánglelkű költő így vallott megérzéséről a feleségének: ”Sejtek, sejtek én valamit,/ A jóisten tudja, hogy mit, …Nem maradhat így sokáig/ Mi hogyan lesz, majd elválik.” A Pesti Hírlapnál Csengery Antal... (Egyéb)

humattila83
Petőfiről...

Miért félnek elismerni, hogy a csontok, melyeket már huszonhárom évvel ezelőtt megtaláltak, Petőfi Sándoré-i? Mert azonnal felmerülne a kérdés, hogy ha annyi ideje tudnak a dologról, akkor mire vártak eddig? A felelősségre vonástól tartanak? Vagy attól, hogy azok a bizonyos csontok ugyanolyan nemzeti ereklyévé nemesülhetnek, mint Szent István jobbja? A mindenkori magyar kormány a DNS-azonosításhoz „kegyeleti okokból” nem engedélyezte, hogy... (Egyéb)

humattila83
Mindennapi Mérgek 2. rész

Nemzetünket ezer sebből próbálják kivéreztetni! De melyek is ezek a sebek? A gyógyuláshoz vezető első lépés a diagnózis... - „Szög húzogató” ..avagy a mindennapi mérgek... Az alábbi gondolatsorokat pusztán a sci-fi iránti korlátlan rajongásom ihlette. Leírásukkal semmiféle párhuzamot nem kívánok vonni avval a világgal kapcsolatban, melyben élünk! Bármiféle egyezés pusztán a véletlen műve... 2. rész: Nemzeti... (Egyéb)

Szerkesztő B
Nőnapi köszöntő

Szeretett női íróinknak és olvasóinknak! Üdvözöljük az édesanyákat és az ő édesanyjukat, akiknek létünket köszönhetjük! Üdvözöljük az ifjú hölgyeket, leányokat - leendő anyákat, akik majdan utódainknak életet adva gondoskodnak családunk, nemzetünk fennmaradásáról. Köszönjük, hogy mások vagytok, mint mi, férfiak! Robosztus külsőnket kiegészíti kecsességetek, öblös hangunkat csacsogásotok, komolyságunkat kacagásotok. Kemény munkával épített... (Egyéb)

humattila83
Gondolatok katyn-ról...

Csupán egy soron következő állomása ez a kommunizmus rémtetteinek, ám mégis Nemzetek tragédiája. Katynban (és még néhány másik haláltáborban) közel húszezer embert végeztek ki. Az emberi érzések bármiféle tanújele nélkül. Aki ilyet tesz, az nem ember! Aki ilyet jóváhagy, eltűr, vagy leplez, az szintúgy nem az! - Oroszország a mai napig elutasítja a vádat, hogy népirtásról lett volna szó. Könyörgöm, hát nem teljesen mindegy, hogy minek nevezzük... (Egyéb)

humattila83
Mindennapi Mérgek 1. rész

Nemzetünket ezer sebből próbálják kivéreztetni! De melyek is ezek a sebek? A gyógyuláshoz vezető első lépés a diagnózis... - „Szög húzogató” ...avagy a mindennapi mérgek... - Az alábbi gondolatsorokat pusztán a sci-fi iránti korlátlan rajongásom ihlette. Leírásukkal semmiféle párhuzamot nem kívánok vonni avval a világgal kapcsolatban, melyben élünk! Bármiféle egyezés pusztán a véletlen műve... - 1. rész:... (Egyéb)

Orosz T Csaba
Debrecen, Debrecen

1969.ben születtem áldott városom Debrecen lakójának .A Dobozi lakótelepen a Dienes János utca 11 szám negyedik emeletére. Első emlékeim a városról szűkebb környezetemből valók. Csodálatos hosszú sétány húzódott a házunk mellett. Ezen a sétányon volt az óvodám. Úgy emlékszem szerettem oda járni. Volt, hogy, akkor még kifejezetten sovány gyermekként, többször kibújtam az óvodát övező kerítésen és többször (Egyéb)

humattila83
Petőfiről...

Miért félnek elismerni, hogy a csontok, melyeket már huszonhárom évvel ezelőtt megtaláltak, Petőfi Sándoré-i? Mert azonnal felmerülne a kérdés, hogy ha annyi ideje tudnak a dologról, akkor mire vártak eddig? A felelősségre vonástól tartanak? Vagy attól, hogy azok a bizonyos csontok ugyanolyan nemzeti ereklyévé nemesülhetnek, mint Szent István jobbja? A mindenkori magyar kormány a DNS-azonosításhoz „kegyeleti okokból” nem engedélyezte, hogy... (Egyéb)

Bilecz Ferenc
Voltak-e nándorok Sepsiszentgyörgyön?

Miért írta Thuróczy János "A magyarok krónikája"-ban Nándorfehérvárt Nádorfehérvárnak? Valóban nándor volt-e a dunai bolgárok neve, vagy csak egyszerűen nándorok voltaTudjuk, hogy a székelyek letelepedésének kérdése nem eldöntött tény. Én azon az állásponton vagyok, hogy Atilla halála után a székelyek megtalálták a helyüket Baján avar kagán birodalmában és a kaganátus felbomlása után egy részük Erdélybe húzódott, (Egyéb)

Fehér József
Matyi igazságot tesz

Az elnyomott, jobbágy sorsba kényszerített, egykor szabad magyarok utódaiban mindig is élt a szabadság utáni vágy: egyszer majd a maguk urai lesznek. Népmeséink híven őrzik a szegény ember álmait, vágyait, hogy a legkisebb fiú nagy erejével, emberségével, józan eszével vagy leleményességével a sárkány rabságából kiszabadítja a királylányt, s annak méltó párjaként igazságosan uralkodik népe felett. Mivel szegény sorból... (Egyéb)

Fehér József
Mennyit ér az emberi élet?

Nagyapám még csak kisgazda sem volt, hanem csupán egyszerű parasztember, aki a földosztáskor kapott néhány holdon igyekezett jó gazda lenni. Az első két évben még nagyon reménykedett, bizakodott, hogy minden jóra fordul. Megtermi a föld, amire szükségünk van, ha gondját viseljük. „Ha könyér van, mindön van – mondogatta. – … Majd csak akad hozzá egy kis harapnivaló is.”Hanem, amikor megtudta, hogy (Egyéb)

Fehér József
Szétfoszló füstkarikák

Mostanában elég gyakran eszembe jutnak gyermekéveim. Talán a múló idő teszi vagy talán eltávozott szüleim utáni vágyódás? …Meglehet, hogy ez is, az is. Hol apámat látom kézi kaszával aratni, hol meg anyámat, amint a levágott kalászokat kévébe köti. Apám napbarnított hátán patakokban csurog a veríték, de meg sem áll, hősiesen lendíti kaszáját, elvágva tövüknél a búzaszárakat. Anyám most megáll a tarlón, és kihúzza magát, így egyengeti fájós derekát. Lelki... (Egyéb)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap