Novella

Szerkesztő B
Gárdonyi: Krisztus bankója

Valami nagy duhhanás hallatszott a házban, s nyomban rá női sikoltás. Csakhamar nyiladoztak az ajtók, ablakok mindenfelől. S a hajnali világosságban álmos arcok bámultak elő. - Házmester! - rikoltotta valaki a földszinten. Az udvar közepén egy nagytestű úrféle hevert, arcon. Az egyik karja vállban úgy kifordultan, ahogy a korpával tömött bábu karja szokott, mikor a gyermek eldobja. A derekát bő teveszőr ott (Novella)

Szerkesztő B
Gárdonyi: Statárium a másvilágon

- A jövő század legendás könyvéből. - Járkál a mennyekben Szent Péter apostol. Bús-gondos a homloka. Lógatja ősz fejét. Összetalálkozik János apostollal. - Hej, János, öcsém, valami nem jó lében forog a világ odalenn. (S vakar a tarkóján.) Második esztendeje, hogy be nem zárhatom egy órára se a kapumat. Éjjel-nappal jönnek százával, ezrével. Keresztet hányva a muszka, káromkodva (Novella)

Balogh Bertalan
A lányka

A lányka felnevetett. Ok nélkül. Nem volt már gyerek, néhányszor kirándult már az emberi kapcsolatok őserdejébe, de mint aki csak beletévedt. Nem akart fölfedezni semmit, csak az esték voltak muzsikásak és szelídek, és ő kószált egy kicsit a szélénél... Vágyakoztak utána kamaszos ügyetlenül, de ebből nem sokat értett még. Nevetett. Volt úgy, hogy megvárták a masinás-monoton iskola után, és bekaptak egy gesztenyepürét a cukrászdában (Novella)

Szerkesztő B
Erdei Éva: Tanúim lesztek

Mezítlábas, szurtos gyerekek, rohantunk ki az utcára, amikor meghallottuk a gyászzene elnyúló hangjait. Úgy néztük a nyitott koporsóban fekvő viaszszínű halottat, mint bármi látványosságot. Az orosz temetések nem voltak félelmetesek. A teherautók lenyitott platóját színes szőnyegekkel és virágokkal borították be. A gyászzene folyamatosan szólt, amíg a polutorka lassan kaptatott fel a Szobránc utcán, tömény kipufogógázzal telítve a környezetet. Addig ... (Novella)

Elmer István
Derengés

Azt gondoltam, a létezés dereng körülöttem a fém- és hóhideg pályaudvaron. Csakhogy sem a létezésről, sem a derengésről nem volt semmi fogalmam. S azt is tudtam, önmagában egyetlen fogalom sem ragadható meg, csak a viszonyokban; a világ lényegi tulajdonsága a többes szám, hogy valami viszonyrendszerben gondolkodjunk, s végképp el ne tévedjünk. Oldalról fújt a szél a hosszú, aszfaltozott vasúti megállóban. Hordta a havat a száraz arcokba, fénylett tőle az emberek bőre. Vala... (Novella)

Szerkesztő B
Álvaro Cunqueiro: Ta pura mikala (Az Emberek innen-onnan – galego történetek című kötetből)

Perrín de Buriz mindig is az egyik legkedvesebb barátom volt, Isten tartsa meg őt jó egészségben. Nagy vadász és halász volt, jól ismerte a gyógyfüveket. Jó kedélyű, mosolygós ember lévén készséggel segített mindenkinek. Egyre csak az erdőt járta, és úgy ismerte a hegyeket, a Cordát és a Cadramónt, mint a (Novella)

Lukáts János
Búcsú a tengerektől

Könnyű a szárazföldi népeknek, nem búsítja őket az apály-dagály szüntelen változása, nem rémíti a szökőár, nem riasztja föl álmukból a hajókürt. Az iskolában a gyermeknép beadhatja üresen a dolgozatfüzetet, ha azt a feladatot kapja, hogy írja le tengeri élményeit, mert hihető a kifogás: - Sose láttam tengert! Pedig hát a földgolyó nagyobbik részét mégiscsak tenger mossa, az országok is úgy igyekeznek elhelyezkedni a világatlaszon, hogy legalább... (Novella)

Jókai Anna
Magyaróra

Tegnap nyitott ablakok mellett tanítottam. A nap a katedráig sütött, átmelegítette a hátamat. Kellemes volt. Ma megint eleredt az eső. Esett reggel, délelőtt; esett ebédkor. A szokottnál is fáradtabban indultam az iskolába. Közönyösebb voltam, mint máskor. Anyám egész éjjel ordított. Három Dolort adtam neki. Nem használt. A gyerekek forogtak a paplan alatt, de nem ébredtek föl. Megszokták már a jajgatást, akár a jegesembert vagy a kukát. Pista a konyhában kuporgott, a ... (Novella)

Szerkesztő B
Kerekes Tamás: Ilja Sztogoff: Kamikaze

Kultuszregény a lázadásról, egy íróról, a mai orosz újburzsoázia életmódjáról és az orosz nemzetbiztonsági szolgálatról, meg egy bődületesen nagy szerelmi csalódásról. Avagy Pétervárott nem fehérek az éjszakák. - „Az objektív realitás-lázálom, amit / a vér alkoholszintjének elégtelensége okoz” / népi bölcsesség - Pityerben – így becézik Pétervárt az oroszok – az ír kocsmákban Guiness-t isznak, aminek feketekávé illata van, s hajnali kettő körül ... (Novella)

Szerkesztő A
Daniel Pennac (Marokkó): Farkasszem (elbeszélés, Hajóssy János fordítása)

A fiú mozdulatlanul állt a kerítés mellett, miközben a farkas szüntelenül, megállás nélkül járkált föl s alá, a keskeny udvar egyik végétől a másikig. – Miért bosszant az ott… – gondolta magában a farkas. A fiú már vagy két órája ácsorgott a rács előtt, meg sem moccant, csak némán állt, és nézett. – Mit akar ez tőlem? ... (Novella)

Szerkesztő B
Fernando Pessoa: A porlocki ember

Az irodalom lapszéli története följegyezte mint érdekességet, hogy miképpen fogant meg és nyerte el végleges formáját Coleridge Kubla Kán-ja. Ez a torzóban maradt költemény az egyik legkülönösebb alkotása az angol irodalomnak, amely magasan fölötte áll minden más irodalomnak, a görög irodalmat kivéve. A tartalom rendkívülisége tökéletesen összevág a keletkezés rendkívüliségével. Ez a költemény – Coleridge (Novella)

Szerkesztő A
1956 örök októbere

Gérecz Attila októbere,/ a fiatalság októbere,/ a gyermekek októbere,/ a fegyveres felkelőké,/ a tankcsövek árnyékában tárgyalóké,/ a lépre csaltaké és a becsapottaké.// 56-ban a világ még csak/ csodált bennünket,/ talán, ma már/ a szívéig, az értelméig is eljutott,/ hogy mit jelent föllázadni/ az önkény,/ a hazátlanság/ és a diktatúra ellen;// 2004-ben a világnak már kötelessége tudni,/ hogy a glóbusz égő sebeként,/ mint a lázrózsa, küzdenek... (Novella)

Szerkesztő A
Ártatlanok Vére

1956 a Magyar nép szabadságra és függetlenségre való igényének mérföldköve, valamint a háttérben meghúzódó világuralmi erők aljas zsarnokságának újabb megnyilvánulása. - Mansfeld Péter emlékére. Ajánlom mindazoknak, akik harcoltak a Magyar Nemzet szabadságáért, és azoknak, akik hősi halált haltak érte! 1956.okt.24. Közép-magas, ösztövér férfi haladt öles léptekkel a kihalt főutcán. A távolból kiáltozást, macskaköveken gördülő nehéz lánctalpak... (Novella)

Szerkesztő A
Lukáts János: Anyám, 1956… (megemlékezés)

Kedd volt, sugaras, szép őszi délután. A rádióban déltől kezdve félóránként mondták be, hogy engedélyezik vagy megtiltják a tüntetést. A műegyetemi ifjúság hívta rokonszenv-tüntetésre a budapesti egyetemeket. (Lengyelországban a nyár óta zavargások folytak. Az új lengyel pártvezér, Gomulka – jóarcú, magas, kopasz lengyel – szembefordult a sztálinizmussal is, meg Hruscsovval is. Vonzó példa volt ez, (Novella)

Steinné Gruber Katalin
Vér és kenyér

Hideg októberi nap volt. Az ágyúzás napok óta egyre sűrűbben hallatszott. A fegyverek szünet nélkül ropogtak. Orosz tankok lőtték a várost. Lőtték, még romhalmaz nem lett. A magyar főváros, magyar kérésre. A Jóságos Kádár elvtárs kérésére! '! Az utcákon össze-vissza futkosó férfiak, nők, gyerekek, akik vagy a szétlőttlakásukból menekültek, vagy azért voltak az utcán, mert úgy hallották, hogy valahol élelmet, kenyeret osztanak... (Novella)

Ircsik Vilmos
Augusztus hava

Úgy huszonöt-harminc esztendeje szülőfalum közelében egy szovjet katonai teherautó halálra gázolt egy vasutast, az 1956-os forradalom egyik helyi vezetőjét. A mélyen jelképes és ezért önmagán messze túlmutató esetet sokáig hordoztam magamban, sokat vajúdtam vele. Világrajöttét késleltette maga a kényes téma, de még inkább írói felkészületlenségem és a minden mulasztásért kárpótló műfordítás halogató önáltatása. Aztán furcsa módon családban. .... (Novella)

Orosz T Csaba
8x6 is negyvennyolc

Csak az a hatalmas pofám ne lett volna – gondolta Patay Géza amikor az ÁVÓ kihallgató szobájában már hatodszorra ütötték szájon. Még mindig csak sejtette, hogy kinek állhatott útjában. Az iskolában Rényiné volt az aki mindig ferde szemmel nézett a fiatal matematika tanárra. Szabad szájú embernek tartotta Gézát aki nem átallott még Rákosi elvtárs szent fényképe alatt is viccelődni. Többször mondta neki, hogy Géza maga az Ávónál végzi! Mindig mosolygott amikor a struccnyakú (Novella)

Turcsány Péter
Szerelem egyensúlya, evoé!

Ámor fürdője, honnan kilépve / annyi kilengés után / nyugalom selyme burkol be minket: / fátyol és ringat az est, / hány bűnünkből újjá születve / omoltunk egymásra ma! // Ringass, ringass, szerelem egyensúlya, a kedves ma átkarol, / holnapra is jut a pillanatból: időzünk a szerelem / ránk borult védő szárnyai alatt, / egymásba vértezetten! // Kikelt a mag, a régen elvetett, jóságunknak szára nőtt, / piros, kék, zöld álmot (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Titan Retriever- Vénusz és Jupiter

Lucera, 1350 tavasz A csarnokban, amelyet az alacsonyabb rangú lovagok szálláshelyéül jelöltek ki, viszonylagos csend és nyugalom honolt. A legtöbben némán heverésztek, míg mások kisebb csoportokba verődve halkan társalogtak. Szebeni Sebestyén nem tarozott egyik csoporthoz sem. Egy kőpadon ülve tisztogatta saját fegyverzetét. Néhány lovag sajnálkozva tekintgetett feléje. Sebestyén (Novella)

Rozványi Dávid
Apokrif írás Temesvári Pelbárttól: Karácsonyi példázat

Én édes atyámfiai! A példázat, melyet a mai napon elkezdek, s a lelkek épülésére hét napon keresztül nektek elmesélek, arról szól, hogy a kis dolgokban való tökéletesség is elvezethet minket a megigazulásra, a boldog és igaz életre, az Úristen akaratához. Élt Magyarországon, János gubernátor (helytartó)* idejében egy nemesember, igen vitéz a török elleni harcokban, ám féktelen (Novella)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap