Novella

Orosz T Csaba
A napba zuhant ország

A vöröslő hajnali napkorong egy széttagozódott Inka birodalmat ébresztett. Atahualpa az Inka szörnyű fejfájással ébredt. Cuczóban Huascar, délen Manco az unokatestvér trónkövetelő, a határon pedig az eleinte szentként tisztelt Cortez csatlósa Pizzaró dúlta a kecsua falvakat. Atahualpa trónját, csak a hatalmas titok az aranybányák titka védte időlegesen. Az Inka nem értette hogy miért fontosabb most a papságnak a most a trón kérdése, mint az országra... (Novella)

Halasi Zoltán
Robert Walser: Anyám sírja

Egyik vasárnap, estefelé, kimentem a temetőbe, amely csak pár lépésnyire van attól a helytől, ahol lakom. Röviddel azelőtt esett, ezért minden nedves volt, az út, a fák. Bementem a temetőudvarra, és a régi, csöndes, szent sírok között édes, kedves, szűzies karokkal olyan szép, friss zöld fogadott, amilyet még soha nem láttam. Lassan lépdeltem a kaviccsal felszórt úton. Olyan csöndes volt minden. Egyetlen levél se rezdült, (Novella)

Orosz T Csaba
A sors játéka

Ha a sors keveri a kártyákat... - Az 1960-as évek Münchenjében állott egy komor épület. A városlakók csak „ Diliház" néven emlegették. A második világháború értelmileg sérült német katonáit rehabilitálták ott. Már csak kevés lakója volt. Épp ma reggel halt meg az egyik szerencsétlen. Dieter, ápoló volt az intézményben. Főnöke arra utasította, hogy szedje össze a holt katona minden holmiját és vigye le a raktárba. Ha mégis keresné valaki az évek óta nem látogatott, 48 éves korában... (Novella)

Halasi Zoltán
Robert Walser: Zöld

Nem érted, jóformán fel se tudod fogni. Ijesztő, félelmetes, mégis lenyűgöző. Értelme? Mi volna? Majdhogynem semmi. Kábít, megszédíti az elmét. Belesajdul a szem, a szív, összeszorul, beledöbben a lélek. Szín, szín. Nincs egyetlen olyan szín sem, ami ennyire szín lenne, mint ez. Nincs még egy szín, ami így elvakítana. Zöld, zöld. Ahová nézel, mindenütt zöld. Ötleteid, gondolataid, lelked minden rezdülése titkos rokonságra lép a zölddel, zölddé fajul úgyszólván. Az arcok is: már-már... (Novella)

Sárándi József
Kártyatrükk

Vegyünk egy pakli magyar kártyát, hívjuk át K. szomszédot, ne őt, közismert hamiskártyás, érti a csíziót, szólítsuk be az utcáról pohár italra ivócimboránkat, ügyes judós, karatés hírében áll, töltsünk bort neki, magunknak is, kortyoljunk kicsit, lassan föloldódunk, mutatok Neked valamit, mondjuk ravaszdin mosolyogva, no mit, kérdi reánk tekintve, megittad az ürmöst, mutatok egy trükköt, kezünkben már ott a kártya, komótosan megkeverjük, keverés közben az alsó lapot emlékezetünkben leképezzük (tök filkó),... (Novella)

Kalász István
Nehéz idők - Örkény István emlékére

Tudatom: nem hagyom el a 416-os szobát egészen addig, amíg el nem tűnik az arcomról a kiütés. És ez eltarthat néhány napig. Másodszor: ez alatt az idő alatt senki sem léphet a szobámba. Harmadszor: ezt az időszakot nem vagyok hajlandó kifizetni, így ne is jöjjenek semmilyen számlával. Negyedszer: a kárt, amit tudományos pályafutásomban okoztak, meg fogják téríteni, Ezt még megkeserülik! S. Tisztelt Schmidt úr, kérem, nyissa ki az ajtót. (Novella)

Orosz T Csaba
Revolució

Egy forradalom végén. - 1989 jeges karácsonyát írtuk. Öreg katonaként a kiváltságosok foteljében ültem a klubhelységben és a televízió bömbölő képernyőjét bámultam megbabonázva többedmagammal. Valami megmagyarázhatatlan félelem kezdett felkúszni a gerincemen. Íme én sem maradhatok ki az emberiséget elemésztő métely szorításából. Minket is elért, vagyis a küszöbünkön toporog a háború. Határőrként hamarosan testközelből... (Novella)

Balogh Bertalan
Agymosás

Amikor meghalt az öreg svéd király, a holttesttel végigrobogott az országon a gyászlimuzin, és meglepetésre, és minden szervezés nélkül, ott állt a nép úgyszólván az ország egyik végétől a másikig az autópálya mentén, száz és száz kilométereken keresztül, komoran, és fájdalommal a szívében, hogy lássa, legalább egy pillanatra, és legalább a kocsit, ami a holttesttel elszáguld előttük. Az a generáció állt ott (és ez benne a különös), ... (Novella)

Novák Valentin
A pótállat - Lények - Ártatlanság

A pótállat - A pótállatot akkor vonszolták ki szűk, sötét óljából, mikor az összes állatkerti állat nyári szabadságra ment. Ki délnek, ki északnak. S így tovább… A pótállat látása meggyöngült, arca beesett, szeme szomorú, primitívséget sugárzó. Szőre hosszú és lucskos, ürüléktől bűzlő. Használatkor kikefélték, megetették, megpaskolták. S rányitották az állatkert kapuit. Minden tábla a pótállat kifutóját jelezte. Tódultak az emberek. Mohón olvasták az ismertetőt: »Pótállat minden (Novella)

Szerkesztő B
Móra Ferenc: Miben lakik a magyar tündér?

Szó ki nem mondhatja, milyen büszkén ballagtam haza az alsó utcákon keresztül. Ahogy kiértem a városból a harmatos mezők közé, ott állt a keresztúton az öreg csősz, nagy tasla kalapban, kampós botjával vállán, mint valami furcsa madárijesztő. Nagyon megrökönyödve tátogott felém: - Minden jó lélek dicséri az Urat, te vagy-e az szűcsék Gergője, vagy csak a lelked? - Én hát, Gyurka bácsi, mit figurázik kend velem? Erre... (Novella)

Orosz T Csaba
Idegen földön

Miklós dideregve lépett ki a fából tákolt kalyiba oldalán! Ilyen telet otthon nem látott. A hó falak magasan az emberek fölé értek. Úgy vájtak utat benne, egész kis utcák voltak a hóban ,csomópontokkal. Onnan lehetett tudni, hogy hol járnak a legtöbben hogy az egymásba érő utcák között kialakult kis tereken halomban állt a mahorka elrágott vége. Itt álltak meg az emberek beszélgetni, dohányozni, és álmodozni a családról, az otthonról és a szépséges... (Novella)

Turcsány Péter
Szellemi szennyesünk tisztítása

Wass Albert halálának hatodik évfordulójára - Ha megismerni kívánunk egy személyt, vagy a személyek egy csoportját, akkor közelebbi és távolabbi környezetükkel is meg kell ismerkednünk, amelyben mind a hagyomány, mind a világnézet ereje befolyásoló, sőt olykor-olykor mindent eldöntő tényező.� (C. G. Jung) - A rágalmak, amelyek körülveszik a 20. század magyarságának legkiválóbbjait is, már csak a (Novella)

Szerkesztő C
Móra Ferenc - Szóló szőlő

Mióta az eszem tudom, mindig éltem-haltam a szőlőért. Ma is azt tartom, hogy nem teremtett ahhoz fogható gyümölcsöt az Úristen. Ha úgy volna benne módom, mint ahogy nincsen, ma se enném lágy kenyeret sose szőlő nélkül. Gyerekkoromban is az volt a legnagyobb örömöm, mikor édesapám a vállamra csapott: - Nyergelj, legény, kimegyünk Galambosba. Megnézzük, zsendül-e már a szőlő. No, a nyergelés hamar megesett. (Novella)

Orosz T Csaba
A napba öltözött ember

Matchu Picchu fölött gyilkos erővel dühöngött a nap. Ata fáradtan borult a kapára. Mivel a törzsnek csak egy bronzkapája volt, így beosztották a munkát a férfiak között. Az Inka két holdnappal ezelőtti váratlan halála óta a közösség rohamosan szegényedett. Az Inka sírba vitte az aranybányák titkát. Ilyen még emberemlékezet óta nem fordult elő. Igaz ugyan, hogy az Inka váratlan halálát sokan Tizaocaoa főrend hathatós közbenjárásának tudták be, de szólni senki sem mert, hiszen a (Novella)

Jókai Anna
Ne mondd meg!

Mindig, mindenki kételkedett abban, hogy vér szerinti testvérek. Pedig mindössze három évvel volt Ida idősebb. Zsuzsannát sohasem becézték – Idát gyerekkora óta Idukának szólongatták; még most is, hogy betöltötte a hatvannyolcat. Legfeljebb hozzátették: mama vagy néni. Zsuzsanna pusztán Zsuzsanna maradt az unokáinak is, s ebben nem rejlett semmi tiszteletlenség, csupán egy tény pontos jelölése. A külön minősítés magától értetődően vált feleslegessé. Senki sem hitte, (Novella)

Szerkesztő B
Móra Ferenc: Hogyan tanultam meg olvasni?

A napsütéses hosszú őszre kegyetlen tél következett abban az esztendőben. A nagy hófúvások betemették a malomházat, nem lehetett mozdulni se ki, se be. A vasárnapok csakolyanok voltak, mint a hétköznapok, lelkes állat nem vetődött felénk soha, s nekem nem volt egyéb mulatságom, mint hallgatni a szelek üvöltözését. A szelek nagyon oda voltak szokva a padlásunkra, s én már a szavukról megismertem, melyik az... (Novella)

Kaiser László
Tavaszodás vagy rekviem

A tavasz jött a parttalan időben / s megállt a Házsongárdi temetőben idézi Áprily Lajost a tavaly megjelent album, amelynek címe: Házsongárdi rekviem. A múlt értékeinek megőrzésén s felmutatásán túl azért született meg ez a könyv, hogy saját címével is perlekedjen, az idézet pedig újra értelmet nyerjen. Mert a könyörtelen idő és történelem nem hoz tavaszt a legendás kolozsvári temetőnek, inkább őszt, telet, pusztulást. Ez.. (Novella)

Szerkesztő C
Sütő András: A csendháborító

Igen, itt csend volt mostanáig. A Hargita tudvalevőleg hallgat, tövében a Sikaszó még annál is csöndesebb. Közelemben a Bakó-pataka mondikál, de gügyögő hangját sűrű lombok isszák föl; partja mentén, kart karba öltve, zöld nagyestélyiben sorakoznak a fenyők, mintegy védelemképpen; táncra kérik föl, aki a patakon átlépne – megzavarni valamiképpen a kicsi ház lakóját. Aki most – kötelességei és hajlamai között ingadozva – ... (Novella)

Turcsány Péter
1956 örök októbere

Gérecz Attila októbere,/ a fiatalság októbere,/ a gyermekek októbere,/ a fegyveres felkelőké,/ a tankcsövek árnyékában tárgyalóké,/ a lépre csaltaké és a becsapottaké.// 56-ban a világ még csak/ csodált bennünket,/ talán, ma már/ a szívéig, az értelméig is eljutott,/ hogy mit jelent föllázadni/ az önkény,/ a hazátlanság/ és a diktatúra ellen;// 2004-ben a világnak már kötelessége tudni,/ hogy a glóbusz égő sebeként,/ mint a lázrózsa, küzdenek... (Novella)

Mila
Nem történt semmi

Mi lenne, ha történne is valami?! Nem történt körülöttem semmi. A TV képernyőjén valamilyen műsort közvetítenek, de csak a hangokat észlelem, és ezt azért teszem, ne a csend zakatoljon a fülemben, közben olvasom az interneten a verseket, elbeszéléseket, de az agyamig egyik sem jut el. Nincs a szobában hideg, csak ridegek a falakon a képek, taszítanak a könyvespolcon álló könyvek. Nem történt semmi, csak kitört a polgárháború. Az öcsém a fronton, a fiamért rettegek, hiszen őt is vihetik (Novella)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap