Novella

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Titi Hajnalka - Mama

helyszín: egy Erdélyi kis falu - Ahogyan állt ott a diófa ráncos törzse mellett apró, csillogó szemeivel, melyek már- már elvesztek az évek barázdái között, a szívemet melegség árasztotta el. Mintha mindent csak kifejezetten fekete- fehérben láttam volna, egy pillanatkép... Meg kellett őriznem az örökkévalóságnak. Izgatottan vet-tem elő a fényképező gépemet: – Mama, tessék itt maradni!- kértem. – Ne már!-mosolygott rám- Épp egy (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Szőke Sándor Dániel - Merénylet

Az ég borult volt, egész nap egyetlen apró fénysugár sem hatolt át rajta, az eső néha eleredt, néha elállt, gondolván úgyis nemsokára újrakezdi. Az egész városban nem volt sok vendég, hogy is lett volna egy ilyen napon. Az emberek az igazi forró nyarat szokták eme kedves kis fürdőhelyen tölteni. Zsófia egyedül sétált a kertben, rémesen unatkozott. Immár második napja egyedüllétre volt ítélve, férjének (Novella)

Bene Zoltán
Forgácsok

.…azóta, hogy nyolcévesen egymásba kapaszkodva belefulladtunk a folyóba, valami különös kötelék fűz össze minket. Azt mondják, egypetéjű ikreknél szokott előfordulni hasonló. Nyolcévesen kimentettek bennünket a sodrásból, s az iszapra fektetve kipumpálták belőlünk a sárga, zavaros vizet. Először a tüdőnket kényszerítették újra lélegzésre, utána felfeszítették a szemhéjainkat. Látták, hogy tompa tekintetünkbe beleköltözött az örvény... (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Szalay Sándor - Szellem a likban

Nem szeretek a háborúról beszélni, de ma már megittam egy üveg bort, szóval muszáj elmondanom egy történetet. Idén hatvan éve annak, hogy a szellem a likban meggyilkolta a testvéreimet. Amikor 1944 nyarán az oroszok átlépték a határt, én a Csobányos völgyében szolgáltam, a harminckettedik határvadász zászlóalj második századában. A negyvenhatos német... (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Pintér Dávid - Modern Lovag

A méltán híres kerekeslábasi pszichológus professzor, aki mellesleg a szanatórium igazgatója, és főorvosa is, elmegy szokásos három napos szabadságára. Mikor máskor tehetné ezt meg, mint bolondok napjához közeledve egy nappal. Az intézetnek telefonáltak, hogy egy új beteget hoznak, akinek az a mániája, hogy a maszkját nem veheti le senki. A mogorva, magának való főorvos... (Novella)

Doma-Mikó István
Akinek nem hajlott a dereka

Kemény, csontos, szikár, sokat megélt makacs székely. Megjárta a háborút (négyszer ment át fölötte a front), kétszer ítélték halálra, de mindkétszer megszökött, egyik fia a kezei között halt meg, a másik eltűnt a harcokban. Az utóbbi negyven évben kiközösítették, üldözték, megverték, de túlélte, úgy tűnt, hogy elpusztíthatatlan. (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Németh aladár István: Karvaly, aki szabadnak született

Mondják a bölcsek és okosak: csak a bátrak, győztesek nevét őrzi meg az emlékezet, a történelem, sőt még azt is mondják, hogy még vesztesen is elvonulhatsz emelt fővel. Nehéz és rossz időket élünk ma is, de a remény sugara felmelegíti a bánatos szíveket. Félrevezetett, lebutított nép még nehezen ébred, csak mostanában változott meg. Nem... (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Farcsai Péter - Egyedül a téren

Kimerülten rogytam le a kopott padra, ami halk reccsenéssel vette tudomásul, hogy harminchét éve padnak lenni nem kis kihívás. Egyedül voltam a téren, legalábbis úgy éreztem. Ősz volt, de így is izzadságcseppeket kellett letörölnöm a homlokomról, pedig nem sétáltam sokat, csak a pályaudvartól jöttem idáig. Lehajoltam, kipiszkáltam két gyöngykavicsot a cipőtalpam a recéi közül,... (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Kása Tímea-Tamara - Sakkjátszma a halállal

Sokan a halált fekete csuhában, arctalanul, vörösen izzó szemekkel, kaszával képzelik el, de ez így nem igaz. Hogy honnan tudom? Láttam, beszéltem vele, játszottam vele. Igen, felkeresett. Egy nap íróasztalomnál ültem, írtam. A kályhában a tűz mintha megfagyott volna egy pillanatra, soha nem felejtem el azt a gyönyörű élményt amint a láng jéggé dermedt, majd újra vörösen lobogni (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Gutai István - Hazalátogatás

Huszonegy év múlva mert csak hazamenni. A Danubiát Óbecsén hagyták a rokonoknál, nehogy baj legyen majd a magyar rendszám miatt. Amikor leszálltak a buszról a faluban, már remegett a gyomra. Hiába könyörgött a férjének, hogy ne menjenek be abba a kocsmába, az úgy tett, mintha nem tudna semmiről. „Megnézzük, hol szokta reggelente meginni a Papa a féldecijét” ... (Novella)

Turcsány Péter
1956 örök októbere

Gérecz Attila októbere,/ a fiatalság októbere,/ a gyermekek októbere,/ a fegyveres felkelőké,/ a tankcsövek árnyékában tárgyalóké,/ a lépre csaltaké és a becsapottaké.// 56-ban a világ még csak/ csodált bennünket,/ talán, ma már/ a szívéig, az értelméig is eljutott,/ hogy mit jelent föllázadni/ az önkény,/ a hazátlanság/ és a diktatúra ellen;// 2004-ben a világnak már kötelessége tudni,/ hogy a glóbusz égő sebeként,/ mint a lázrózsa, küzdenek... (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Caryn Snagoff - Vér, tavasz, szerelem

Kr.e. 44. Március 15-e - A mai nap is olyan volt, mint az összes többi. Apám a szenátusi ülésre készült. Ha nem ismerném, azt mondtam volna, teljesen természetes a viselkedése, de mivel a lánya vagyok, tudom, hogy ma más volt, mint eddig. Csak a szemébe kell nézni. Jó, ez lehet, hogy csak az én képzelgésem, de amikor ránéztem anyámra, tudtam, hogy jól érzem. Egy női tekintet mindig (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Fodor Tamás - Egy veréb sem esik le a földre…

Teker… Ránt… 21, 22, 23… Ott ült előttem teljes valójában. Abban a kis patakparti kávéházban, amit annyira szerettem. A fűzfa árnyékában, a kis fonott székben, a pipafüstben. Mindig lenyűgözött a hely miliője, mint egy kis külön világ. Hosszú percekig tudtam mélázni a szélben lobogó fűzfaágakon, az asztal körül zümmögő... (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Felbert Zsolt - Gizella koronázása

Dúsan megrakott szekerek zötykölődtek a római úton. Kíséretükben fegyveresek lovagoltak. Hátuk mögött már lemenőben volt az álmos napkorong. Nyugatról, Bajorföldről igyekeztek, hogy részt vegyenek az ünnepi szertartáson. A gazdagon ékesített csézákban felékszerezett, előkelően felgúnyázott urak, arany és karmazsin színben pompázó asszonyságok ültek. Az egyik, karavánhoz tartozó szekér... (Novella)

Fehér József
Csillagok könnye

Kisgyermekként nem ismertem a félelemet. Azt sem tudtam, létezik-e. A Mama szoknyája mellett mindig biztonságot találtam. Nagyapámat, a Tatát hatalmas embernek láttam, olyannak, aki elbír még az ördöggel is. Esténként a tanyán, mikor ágyba készülődtünk, jólesett hallani a zár és a retesz kattanását, s egy tompa koppanást, az „ördögűző” villa falnak ütődő hangját. Békés nyugalom fogott el, s az ablakon át elnéztem én az ég tündér-kirakatát. (Novella)

Fehér József
A Tisza leánya

Nyomasztó volt ez a hőség. A fiú úgy érezte, mindjárt leragad a szeme, s ültében elalszik a parton, anélkül, hogy halat fogott volna. Ma valahogy nem volt szerencséje, pedig hajnalban kelt. Bezárta a csöpp üdülőházat, ahol már egy hete tartózkodott, vállára emelte a két horgászbotot, kezébe vette a gyékényszatyrot, és a Holt-Tisza felé vette az irányt. A jegenyésnél rátért az ösvényre, átvágott a bozótoson, le egyenesen a meredek partig. Ott elkötötte... (Novella)

Felber Zsolt
Csillagösvény

Az ismert történelmi esemény feldolgozása saját szemszögemből. - Szomorúan bújt el a teremtő a Kárpát szegte hegyek mögött. Atilla dicső fiai fogtak egymásra éles fegyvert. A csodakard testvérvért ontott ki, s a kicsorduló vérrel varázsereje is a porba hullott. A hunok csillaga leszálló félben volt. A megfogyatkozott nép válaszút elé ért. Csaba királyfi Szittyaországba készült, az ősök által lakott vidékre, oda, ahol keleti arcát mutatja a nap, ahol a magyarok bölcsőjét ringatta a... (Novella)

Balogh Bertalan
Brodway és Manhattan

"És még valami volt, ami az agyamra ment" - mondja a tudósember sértődötten. "Bármerre fordultam a Broadway-n, mindenütt marihuánát akartak rámsózni ijesztő alakok." Nézem az öreg fiút: szikár, aszkéta kinézésű, szakálla is van, és farmernadrág van rajta, meg farmerdzseki, és persze az amerikaiak között is oly népszerű sneaker van a lábán, meg kengurutáska az övén... Mintha vén... (Novella)

Bene Zoltán
Simon Bolívar látogatása

Miután Simon Bolívar 1830. december 17-én Santa Marta szigetén föladta a harcot a tüdővésszel vívott utolsó háborújában, mindazok, akik korábban is számtalanszor megcsalták és semmibe vették, még egyszer utoljára fittyet hánytak az akaratára: nem vetették tűzre írásait és kiterjedt levelezését. Hajszálra így járt Dénesffy Dénes is. Igaz, az ő levelezése kiterjedésében messze elmaradt Bolívaré mögött. Fontosságában nemkülönben.... (Novella)

Szerkesztő A
Sütő András: A csendháborító

Igen, itt csend volt mostanáig. A Hargita tudvalevőleg hallgat, tövében a Sikaszó még annál is csöndesebb. Közelemben a Bakó-pataka mondikál, de gügyögő hangját sűrű lombok isszák föl; partja mentén, kart karba öltve, zöld nagyestélyiben sorakoznak a fenyők, mintegy védelemképpen; táncra kérik föl, aki a patakon átlépne – megzavarni valamiképpen a kicsi ház lakóját. Aki most – kötelességei és hajlamai között ingadozva – ... (Novella)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap