Novella

John Miska
Lyukas zászló Victoriában

Attól tartok, nem hiszi el nekem a kedves olvasó ezt a kis történetet. Pedig ne lássam meg a holnapi napot, ha nem az igazat mondom. Az októberi forradalom évfordulójára készülő beszédem szövegét csiszolgatva, kinéztem az ablakon, az előttünk elterülő panorámás Beacon Hill Parkra. Aki járt már itt Victoriában, igazolni tudja, hogy van ebben a száz holdas egzotikus, mesterséges tavakkal, sétányokkal, bokrokkal, fákkal borított parkban egy domb, (Novella)

Csernák Árpád
Az orgonista

A karzaton motoszkálás, csoszogó léptek, nyílik valami, megigazítanak egy széket, köhécselés... Z. úr készülődik. Aztán megszólal az orgona. Először csak néhány tétova hang, néhány akkord, megismétlődő futamok. Aztán tökéletes csend. Majd hirtelen teljes erővel, a templomhajó egész terét betöltve fölzeng Bach zenéje. Éles kontrasztok: tömbszerű tutti akkordok és virtuóz menetek váltakozása... echó-hatások... majd pasztorális hangvételű mű következett;... (Novella)

Fodor Zita Marietta
Kaleidoszkóp - Villanás a gyermekkorból

... Fogj meg ha tudsz ... A fiúcska lent az udvaron állt a poroló állványának támaszkodva, nyakát nyújtogatva nézett felfelé. Fejét tekergette, már szédült, hisz hol a bárányfelhőkbe beleharapó Nap vakította, hol a kislány piros pöttyös szoknyája villant fel, itt vagy ott . - Zuzu ... Gyere már ! Olyan vagy mint a szélvész, végigsöpörsz a házon és meg sem állsz! Gyere játszani ! - kiabált fel a kisfiú az emeletre. A lányka úgy tett mintha... (Novella)

Jókai Anna
„Pókfocit” ne játsszunk!

Évek óta alig járok moziba. Kényelmes lenne ezt a tényt mint az igényesség következményét némi önelégültséggel tudomásul venni. Hiszen valóban kevés az élményt adó film, s nevetőizmaim is más rugóra járnak, úgy látszik. Ha a nézőtér harsog, én rendszerint unatkozom. Ha mellettem rémüldöznek, én éppenséggel bosszankodom. De ez nem lehet oknak elégséges: a kivétel annál inkább érdemelné, hogy méltányló közönsége legyen. (Novella)

Steinné Gruber Katalin
A dorai révész

Az idő tájt, amikor falunkban még naponta csak kétszer volt buszjárat, reggel és délután, hajóval mentek az emberek Pestre, a munkahelyükre. Az ökrös és lovas szekerek komppal jöttek át. Ez ma is így működik Vácnál. A hajó érkezése minden nap egy izgalmas program volt. A falu apraja-nagyja összegyűlt a hajóállomás környékén, a Pánczél vendéglőben, a Fancsek-féle csónakház sörözőjénél vagy a strand cukorkás bódéjánál. Mindenki mindenkit ismert (Novella)

Jókai Anna
Ady Endre versmondói

Életre kelteni azt, aki végleges szellemi halálba távozott, vagy eszményeinek hatósugara saját korával elenyészett, szánalmas kísérlet lenne, csinnadratta, görögtűz. Ami viszont folyamatosságában, a nap világosságával működik, azt nem szerencsés egyetlen alkalomban mértéktelenül túlfuttatni, a bőség gyönyörét a csömörig erőszakolni. A „Petőfi-év”-ben éreztem úgy, a kevesebb (és válogatottabb) tiszteletanyag mélyebben... (Novella)

Ugró Miklós
Képzelt riport egy valóságos versenynapról

Négyszáz forint nem nagy összeg, de nekem pont elég egy versenynapra. Érett megfontolás után úgy döntöttem, hogy csak két futamban fogok játszani. A kétszer hatvan forint annyi mint százhúsz, a maradékból megiszom egy-két sört vagy fröccsöt. Remek szombat délután vár rám. Alig lépek be a bejáraton, azonnal belebotlom Gyuriba. Gyuri kicsit hebeg, és sokat dohányzik. Látszik rajta, hogy szívből örül (Novella)

Fodor Zita Marietta
A hűtlen

Mit ér - Ember pénz nélkül. Mit ér - Pénz Ember nélkül. … már minden beszélgetésbe beleszövi magát a pénz … Akaratlanul is, s kéretlenül Rákérdezel egy ismerősre – Hogy vagy- s ha szemlesütve el is fordul, mert még él benne valami az emberből … Te tudod … nincs már munkahely… nem tudom fizetni a számlákat … mi lesz holnap… lesz-e holnap… Rabjai vagyunk – élni akarunk Foglyai vagyunk – élni kell Szeretőnk lett – álmaink suttogó szavaiban, már nem a kedvest... (Novella)

Jókai Anna
A bábokról

Régen voltam bábszínházban. Húsz éve is talán – és most, a mi bábszínházunk megnyitó előadásán, a pompás, új épületben. Tudom, hogy egy szál deszka fölött is élhet a báb, ha mestere mozgatja, s a legragyogóbb környezetből is kitetszik a papírmasé figura, ha az ugráltató kéz dilettáns. Hiszen – gyermekkoromban – a Népliget parányi bódéiban is nagy gyönyörűségemre kalapálta nudlialakúra az ördögöt a hetyke paprikajancsi. Mégis azt mondom: kellett ez a gonddal,... (Novella)

Jókai Anna
A színész öregedése

A karácsonyban a Születést ünnepli az ember. A fémes, zárt világba rést ütő, élek között is megfogant szeretetet. Az este csöndjében – mint az oktató céllal rögzített filmkocka – megáll egy eszmélésnyi pillanatra a világ rohanása. Fájdalmasabbak a hiányok, édesebb a soha nem fakuló jelenlét. Ezen az estén a színész is kivonja arcát a reflektorfényből, a sokszor roncsoló nyilvánosságból; fáradó vonásait szelíd gyertyafénnyel árnyékolja. Nincs magasított Pódium, nincs (Novella)

Czinege József
Trilógia 3/3

HARMADIK FEJEZET 1 15:00 Volt egy titkos levél. Egy olyan levél, amit még maga elől is rejtegetett. John megpróbált visszaemlékezni, hogy ide költözésükkor, hová tette. Mialatt leült az íróasztalához, már tudta is, hol van. A könyvespolc mellől leakasztott egy erdőségben magányosan álló ház portréját (még a felesége vette neki), s beütve a széf kombinációját, a levél után kutatott. Hátra tolt egy ezelőtt másfél évvel befejezett regény kéziratát (mikor Jessica (Novella)

Balogh Bertalan
Gyarló ember

A kor sunyi törekvése nem csupán az "utca emberének" a megteremtése. Az is. De az ideális utca emberének jámborsága és engedelmessége csak alapfok, a Szisztéma ennél sokkal többet akar. Orránál fogva akarja vezetni az embert, és alkalmatlanná tenni minden másra a jámborságon és kihasználhatóságon kívül. Észre se vesszük, hogy a hasznos hülyék társadalmát teremti meg. Karcsi jut eszembe, amikor a konzumertársadalmat... (Novella)

Czinege József
Trilógia 2/3

MÁSODIK FEJEZET 1 - Mit adhatok? – kérdezte a lány, kezében notesszel. Első ránézésre alig lehetett több húsz évesnél, de fekete, kosztümszerű ruhája (mely feltehetően előírás) egy harmincas nő látszatát keltette. - Csak egy kávét, tej nélkül, kevés cukorral – felelte gépiesen John. - Önnek? – fordult Carrie Denniss felé. - Ugyanazt – válaszolta Carrie, akit láthatóan idegesített a jelenléte. - Egy pillanat – vigyorgott, s kacér szemérmetlenséggel... (Novella)

Czinege József
Trilógia 1/3

A Trilógia nem létező életek után kutat, ahol az illúziók hazugságokba taszítják az embert. A szerelem és a rég elfelejtett barátságok ébresztik rá a szereplőket valódi életükre. John Miller író, a világ legboldogabb emberének érzi magát. Amikor azonban, egy húsz éve nem látott barátja öngyilkos lesz, minden megváltozik. Lánya, a gimnazista Jessica, szörnyű lelki harcot vív a szerelemmel, amely végül egész világa szétesését okozza. - John Miller a pezsgőspohár után (Novella)

Jókai Anna
Ami „tilos”

Lázár Ervin: A hétfejű tündérkapcsán Valamit láttunk, hallottunk; tetszett vagy nem tetszett. A képernyő sötét már, a ruhatár kiürült, megszűnnek a rádióhangok. A kritika megkísérli a szakszerű bírálatot – a néző, hallgató elolvassa vagy sem, egyetért vagy a fejét csóválja. Tőlem ne várjanak elemző kritikát, hírverő ismertetéseket. Inkább arra kérem Önöket: kalandozzunk! Kalandozzunk együtt, tartsanak velem! Mert akár jót, akár rosszat kínáltak elénk,... (Novella)

Turcsány Péter
Írói igazságtétel

Wass Albert Az asszony és az idegen c. dramolett előhangja. A főszereplő Asszony és az Idegen drámai találkozásának mintáját Wass Albert házasságának megromlása adja. Zseniális csúsztatással a fehér rózsával érkező idegen – mint az írói igazságtevés maga – leplezi le a gazdag szépasszony életének kiüresedését, férjéhez, gyermekeihez és szeretőjéhez fűződő kapcsolatainak álságait: „Soha még annyi dolgom nem volt, mint éppen most” –... (Novella)

Doma-Mikó István
Az ebéd

Az eperfa alatt töpörödött kis öregember falatozott. Kalapja illedelmesen a kecskelábú asztal sarkán nyugodott, előtte újságpapíron egy karéj kenyér és két szem főtt krumpli. Egy hatalmas bugylibicskával időnként leszelt egy karikát a krumpliból. Úgy vágta körbe a hüvelykujjával megtámasztva, mint mások a drága kolbászt: vékonyra, finomra, abban a titkos reményben, hogy úgy több lesz. Az asztal sarkán a pihekönnyű fuvallat meglibbentett egy papírcsomót;... (Novella)

Jókai Anna
A gondolati utat magam küzdöttem ki

A Somogykérdései – a „pedagógia” számára – Jókai Annához – Arra kérem, beszéljünk hajdani iskolai élményeiről. Milyen útravalóval látták el tanárai? – Az iskolai élmények a gyerek jellemén, alkatán kívül, három dologtól függenek: az adott történelmi kortól, az iskola helyétől, környezetétől és az éppen ott és akkor tanító pedagógus személyiségétől. A kor „levegőjét” nem lehet kicselezni, minden iskolába beszivárog, (Novella)

Balogh Bertalan
Nietzsche, Párizs, Mexikó. gőzgép és Sartre

Nietzsche mondja: "...Lustaságra hajlamos az ember. Szokások és kész vélemények mögé rejtőzik... Tudja, hogy sántít a dolog, tehát rejtőzik, mint a rossz lelkiismeret. Miért? A szomszédok megszólásától fél, akik ugyancsak kész vélemények mögül ítélik meg őt. Csak a művész gyűlöli a kölcsönzött álláspontos élet szolgai voltát... és le akarja leplezni a rejtőző ember rossz lelkiismeretét... és meg akarja neki... (Novella)

Merényi Krisztián
A hold gyermeke

A sötét, penészes bérlakás negyedik emeletén él Liza. Hosszú szőkésbarna hajjal, hatalmas kék szemekkel áldotta meg az Isten. Hiába a nagyváros, mintha a világ elől dugták volna el. Napjai monoton telnek, ideje nagy részét székében tölti; tágas ablakából órákig nézi a várost. Heléna nővér reggel érkezik, napnyugtakor távozik. Délben a közeli parkon sétálnak át. A ligetből kiérve Heléna így szól: – Meglátogatjuk a fodrász nénit? – Nem akarja méni! (Novella)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap