Publicisztika

Erdős Géza
A politika széthúzza, a foci összefogja a magyar lelkeket

Szép volt, Fiúk! A magyar-osztrák meccsen feltámadt a magyar rebellis lelkület! És, mert az orosz cártól nem jöttek felmentő focisták, az osztrákokat sza.. izé… szóval, nagyon megvertük. Megszégyenítve, 2:0 vereséggel kullogtak haza a néhai „büszke monarchia” romjaira. Kellett nekik kiengedni palackjából a magyar virtust! A kort tévesztett „sógorok” molyrágta felsőbbrendű gőgjükben a jó és gonosz összecsapásaként bekonferálták be közös meccsünket. „Szerencsére a jó győzött!” – nevetnek rajtuk a magyarok. (Publicisztika)

Doma-Mikó István
Sütő András könnyű álma

Részlet az Erdélyi Sólyom jelenti c. könyvből: - Hát igen, ne kerteljünk, a szememet kiverték, és egyértelmű, hogy már soha többé nem fogok látni vele. Rövidesen operációra megyek, de csak azért, hogy a szemgolyót megmentsék. Zavarna, ha egy üreg maradna a helyén. - Hozzáértő orvos végzi az operációt? - Egy amerikai japán professzor, aki állítólag legjobb a szakmában. - Bízhatsz benne! A japánok keze ügyes finom munkában kiváló. Ha nem illetlen (Publicisztika)

Szerkesztő B
1956 pufajkásai

1956 nem 1956. október 23-án, hanem 1944. augusztus 23-án kezdődött. Akkor, amikor az első vörös csillagos pufajkás rém betette a lábát a Boldogasszony és a Szent Corona földjére. 1956 pedig nem 1956. november 4-én, de nem is 2006. október 23-én ért véget, hanem mindaddig tartani fog, amíg a kommunista utódpárt és az utódpártot más színekre cserélő gyilkosok és azok utódjaik a magyar közélet minden helyéről ki nem lesznek takarítva. Az MSZ(M)P vörös szegfűs gnómjai jól látható helyen (Publicisztika)

Szerkesztő A
Wass Albert: 1956 - Hősök és hóhérok

Harminc esztendővel ezelőtt Közép-Európának, talán még magának a Szovjetuniónak a sorsa is egy vékony szalmaszálon függött, mely bármikor elszakadhatott volna, s akkor megszabadította volna a világot a kommunista mételytől. Ezt a ritka történelmi eseményt, mely tele volt addig soha nem látott lehetőségekkel, az egyik leghősiesebb és bizonyosan a legpatetikusabb forradalom váltotta ki, melyet a világ va... laha is látott... (Publicisztika)

Varga Csaba
1956 erkölcsi és jogi megítélése avagy a jog válaszadási képességének erkölcsi egysége, mint a totalitarizmusok utáni korszak dilemmája

Külvilágunk – Belvilágunk sorozatból - Jogunk társadalmi mivoltunk része; e jog s mindaz a kultúra, amit naponta megélünk, aminek jegyében létünk értelmét felfogjuk, s személyes életünk elhivatottságán munkálkodunk, amit átélve rutinná vált cselekvéseinket, szo... cializált mindennapi magatartásunkat tanúsítjuk, és napi döntéseinket s legalábbis erkölcsi értelemben egzisztenciális, sorsfordító elhatározásainkat is meghozzuk (Publicisztika)

Prof. Dr. Bokor Imre
Bolygónkról és élővilágunkról

A nemrégiben lezajlott párizsi klímakonferencián,- „A HEGYEK VAJÚDTAK ÉS EGERET SZÜLTEK” népi mondást igazolva, a résztvevők népes tábora, csupán szerény részeredmények meghozatalát produkálta. A konkrét tennivalókat, azok ellenőrzését, a végrehajtások területi lebontását, a szankcionálások mértékét, a kivitelezések átfogó (nemzetközi) anyagi, szervezési, szakértői, technikai és tech... nológiai biztosítását, valamint az együttműködés kérdéseit jóformán nem is érintették. (Publicisztika)

Szerkesztő A
Így gondozd Esterházy Péteredet! 3 FRISSÍTÉS!

Előre haladott hasnyálmirigy rákkal került kórházba Esterházy Péter író. Az Így gondozd a magyarodat c. magyargyalázó írás 66 éves szerzője a Szent László kórházban küzd a gyorsan pusztító kórral. A napokban kerül kiadásra a Hasnyálmirigynapló c. könyve, amelyben tavaly június 21-én jegyezte: "Ma kezdődik a nyár. 83,4 kg vagyok, lettem, ez mínusz 10 karácsony óta. Rák nélkül szupi volna." Külföldön a kortárs magyar irodalom képviselőjeként nevet szerzett Esterházy gyűjti az erőt, (Publicisztika)

Erdély-szerkesztő
Kecskével közösülést nézett Angela Merkel

hidfo.ru, 2016.06.03. Megnyitották Svájcban a világ leghosszabb és legmélyebben fekvő földalatti vasúti alagútját – majd a kereszténységre gyakran hivatkozó vezető politikusok sátánista elemekben bővelkedő (!) megnyitó ünnepségen vettek részt. Többek között kecskével közösülést nézett Angela Merkel, és az Európai Unió más vezető politikusai. Az építési munkálatok közel két évtizedig tartottak, melynek köszönhetően az Alpok alatt földalatti gyorsvasút köti össze Észak- és Dél-Európát. (Publicisztika)

Csata Ernő
Putyin tévéjében Putyin ellen és amit a nyugat sosem fog megérteni

www.vilaglato.info, 2016-06-04, KABAI DOMOKOS LAJOS. Két egymást követő napon lényegében ugyanazt a témát tűzte napirendre az Euronews, illetve az orosz állami televízió: Oroszország érdekeit szolgálja-e Vlagyimir Putyin rendszere? Június 3-án, pénteken, az európai csatorna The Global Conversation című műsorában a Jukosz olajipari cég egykori vezére, a tíz évet börtönben töltött Mihail Hodorkovszkij Oroszország szíriai beavatkozásáról beszélve érintette ezt a kérdést, amikor ezt mondta: (Publicisztika)

Szerkesztő A
Balassi Bálint Emléknap

Balassi Bálint a magyar késő-reneszánsz legnagyobb alakja, a magyar nyelvű líra első világirodalmi rangú képviselője. Nevét Balassa Bálintnak is mondták, maga a költő is különbözőképpen írta saját nevét. Szerelmes verseivel, istenes költeményeivel és vitézi énekeivel megújította, a legmagasabb rangra emelte a magyar költészetet. Első műve egy protestáns értekezés (Füves kertecske). Több mú... zsája is volt (Anna - Júlia (Publicisztika)

Szerkesztő A
Mikszáth Kálmán Napok

Mikszáth Kálmán a magyar prózairodalom egyik legnagyobb alakja, a Jókai utáni (részben a Jókai melletti) írónemzedék legkiemelkedőbb alkotója. 1881-82-ben jelentek meg híres novelláskötetei: A tót atyafiak és A jó palócok, amelyekkel Mikszáth országosan elismert író lett. A művek a romantikus népiesség jegyében egy természetközeli, olykor balladás hangulatú világot (annak minden fájdal... mával-örömével) mutatnak be; kiváló elbeszélésmóddal, egyedi hangon és stílusban. (Publicisztika)

Prof. Dr. Bokor Imre
Gyurcsány Ferencről

ELŐSZÓ - Úgy hírlik, hogy Jeruzsálem után (2014-ben) Olaszliszkán épül a világ második siratófala, ahová el lehet járni gyászolni, imádkozni, szóbeli vagy írásbeli bejelentéseket (kéréseket, megjegyzéseket, ajánlatokat, stb.,) lehet tenni, valamint közösségi vagy magánjellegű észrevételeket. A Magyar Justitia Bizottság (MJB) évek óta próbálkozik közérdekű kérdések (problémák) megoldására tett javaslatai (észrevételei, (Publicisztika)

Prof. Dr. Bokor Imre
Feljelentés Gyurcsány Ferenc ellen

A Magyar Justitia Bizottság nyílt levele. Dr. Polt Péter Úrnak, a Magyar Köztársaság Legfőbb Ügyészének. Budapest, Tisztelt Főügyész Úr! A Magyar Justitia Bizottság (MJB) elnöksége nevében, valamint saját nevemben, feljelentést teszek Gyurcsány Ferenc ex miniszterelnök (a DK elnöke) ellen nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás és becsületsértés miatt. Indoklás: az MJB elnöksége, valamint (megítélésünk szerint) a magyar ... (Publicisztika)

Csata Ernő
Sabin Gherman: Erdélyt a magyarok tartották meg Erdélynek

A Székelyföldről. Amikor egyszer Tusványosra utazott a családjával, a fia megkérdezte, miután beértek a Székelyföldre, hogy átmentek egy másik országba? Mert a környezet tisztább, a házak, utcák rendezettebbek – mintha nem is Romániában járnánk. ♦ Az erdélyi magyarok szerepéről. Ha Erdélyben nem lettek volna magyarok, ma már Erdély nem létezne. Moldva sorsára jutott volna, amelyet a „kis egyesülés” után Bukarest és Havasalföld letarolt, Erdéllyel ez azért nem sikerült,... (Publicisztika)

Papp Lajos
Tanulságok

Prof. Dr. Papp Lajos szívsebész tapasztalatai az Amerikában eltöltött egy éve után a magyar és amerikai hozzáállásról és a "magyar átokról" a Jöjjön el a Te országod c. könyvében: "...mi nem vagyunk képesek arra, hogy feladatokat tűzzünk ki magunk elé, és ezért összefogjunk, egy, két, öt, tíz, száz ember. Maximum két emberig jutunk el időnként, és abban a pillanatban, amikor valahol felüti a fejét valami más, ami ugyan a közös érdeket szolgálja, akkor a közös érdek háttérbe szorul, és maradnak a hiúsági gondok, (Publicisztika)

Erdély-szerkesztő
Hogyan fogja a ,,Kényelmes Élet’’ Mohamed-nyugdíjterv megölni Európát

Daniel Greenfield, a Shillman program újságírója, a Szabadság Központ munkatársa. A New York-i szerző írásai fő témáját az iszlám radikalizmus képviseli. Az európai vezetők két dologról beszélnek mostanában: az európai értékek oly módon történő megóvásáról, hogy befogadják a muzulmán migránsokat, illetve arról, hogy elfogadtatva velük az európai értékeket, integrálni fogják ezeket a muzulmán migránsokat Európába, de ez a tervük éppenséggel az európai értékeket pusztítja el. (Publicisztika)

Kaslik Péter
Nemzeti, vagy „kozmopolita” költészet?

József Attila: „Ady-vízió” című, a Nyugat folyóiratnak szánt írásában fogalmazza meg, a ma már szállóigévé vált mondatát: „A nemzet közös ihlet.” József Attila ugyanott azt is megjegyzi, hogy a nemzet „nyelvet alkotó tevékeny szellemiség.” Ugyanott olvassuk azt is, hogy néhány ember is lehet nemzet, sőt egyetlen személy is lehet a nemzeti értékek hiteles megtestesítője. Illyés Gyula „Az ozorai példai” c. versében írja, hogy a magyar történelemben Trianon előtt is előfordult, hogy ötven huszár volt a nemzet- (Publicisztika)

Bodor Miklós László
Szabadság tér

A Szabadság tér történelmünk része. Nevének megváltoztatására még a kommunista parancsuralmi rendszer se tett kísérletet soha. Pedig a szabadság fogalmához vajmi kevés közük volt.Semmi nem indokolja nevének megváltoztatásának szándékát.A jelenleg Roosevelt térnek Széchenyi István térre változtatása lehet megfontolás tárgya. A már ősinek mondható Szabadság tér nevének Roosevelt térré keresztelésének összekapcsolása, még akkor is erőlte... tett, ha az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségének központi (Publicisztika)

Prof. Dr. Bokor Imre
Szöktetés a Poszt-Gulagról 2/2

A MENTÉSI AKCIÓ KIDOLGOZÁSA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA. A térképet tanulmányozván, nagyon megörültem, hogy Fasztyivet érinti a Budapest-Lemberg-Kijev vasútvonal, és rövid időre megáll ott a nemzetközi vonat. Azt is előre tudtam, hogy az 5-ös számú hálókocsiban kapunk helyet, mert már előzetes "híradó" tapasztalatunk szerint ennek a vagonnak a hálófülkéi voltak "bepoloskázva"... Ezt korábban úgy ellenőriztük le, hogy beszélgetés közben figyelmeztettük egymást az átcsempészett pisztoly (Publicisztika)

Prof. Dr. Bokor Imre
Szöktetés a Poszt-Gulagról 1/2

Ez az eseménysorozat 1945-ben kezdődött Tiszavasváriban, ahol a hazánkat "felszabadító" Vörös Hadsereg harcosai, valamint az NKVD (1943-után NKGB, 1946- után MGB, 1954-után MVD, végül KGB) "LOGÓT" viselő brigantik,- egy kisebb kocsmai torzsalkodást követően, öt magyar fiatalembert Debrecenbe hurcoltak. A szovjet ad hoc Katonai Bíróság egy személyt agyonlövetett, négyet pe... dig a GULAG szigetvilágra irányítottak ingyenes munkavégzésre. Köztük volt Nagy Károly, aki nyolc év elteltével szabadult (Publicisztika)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap