Publicisztika

Balogh Bertalan
Mi bajuk van Zászlós Levente nevével?

Azt mondta, neve kimondottan ellene dolgozott a régi szép időkben is, az „átkosban“, de ma sem sokkal jobb a helyzet. Mesélte, hogy ifjú korában már szini kritikákat is írt lapoknak, mint külsős. Egy ilyen alkalommal történt, hogy az Élet és Irodalom nagy hatalmú főszerkesztőjének ugyan tetszett maga az írás, de megjegyezte, hogy a név, az ilyen név, hogy Zászlós Levente végképp nem jelenhet meg... (Publicisztika)

Kühne Katalin
Gyújtatlan gyulladnak

Arra az összefogásra lenne szükség mindig, amit a devecseri vörösiszap áldozatainak megsegítésére tettek. Csodálatos emberi megnyilvánulást tapasztalhattunk, ennek több év után elkészült egy maradandó épülete, ahol leróhatják kegyeletüket a hozzátartozók, együtt érezhetnek velük hazánkból és külföldről odalátogató emberek is. - Örökké ég a szent tűz, azt senki nem gyújtotta meg, mert már égett, amikor az első ember mellé ült. (Publicisztika)

Fehér József
A legszebb magyar szó

A legszebb magyar szó számomra a "haza". Amikor kiejtem, hevesebben ver a szívem, és ez a finom, lüktető érzés szétárad az ereimben. Arra ösztönzi minden sejtemet, hogy e gyönyörű fogalom hallatán, szeretettel töltsenek meg. S ez vezérelje életem során minden gondolatomat, szavamat, tettemet. A haza fogalmához földdarab is társul - mezőkkel, folyókkal, hegyekkel, dombokkal -, melyet őseink hagytak ránk örökül, hogy az utódainknak megőrízzük... (Publicisztika)

Druzsin Ferenc
„Mejhöz hasolló lyókat kivánok…”

Mit ér a komikum, ha lepéndi? A 19. század utolsó évtizedének leglátványosabb könyvsikerét Gárdonyi Géza Göre-kötetei jelentették. 1893 tavaszától a Magyar Hírlapban, azután Singer és Wolfner üzleti érzéke folyományaként könyvecskék sorozatában (sőt újabb és újabb „eresztésekben”) ország-világ-járó „bolygásba” indult Göre Gábor lepéndi bíró, Durbints sógor esküdt és Kátsa cigány. Az olvasó pedig szűnni nem akaró kacagásba ... (Publicisztika)

Bella Árpád
Petőfi magyarsága

A napokban kezembe került egy régi írásom, amelyben Petőfi magyarságával példálóztam. Nyolc és fél éve ennek, amikor kétségbeesetten küzdöttünk az ún. „státusztörvény” elfogadásáért. A népszavazáson elbukott kezdeményezés a hazai magyarság szégyene. Jóvátettük? Olvasom a hírekben, hogy már negyedmillió külhonban élő magyar kérvényezte a magyar állampolgárságot, és közel 160 ezren már meg is kapták. Isten malmai... (Publicisztika)

Szerkesztő A
Újabb tanú: Petőfi Szibériában halt meg!

...a közeli Iliszunszk-i temetőben egy fejfán olvasható "Alexander Styepanovich Petrovics, honved ernagi, 1857" felirat miatt, mindenki elfogadta azt a tényt, hogy az Petőfi Sándor sírja. És ezt a hírt haza is hozták és terjesztették. Székelykocsárdra négy hadifogoly (nagyapám, Cseh Ferenc, Kőszegi Árpád és Borbély Dániel) érkezett 1922 szeptemberében, a Bajkál mellől (a családban máig fennmaradt a rigmus: "... (Publicisztika)

Erdély-szerkesztő
Petőfi ükunokái is részt vettek a költő hamvainak keresésében

Hábel György:// Engedtessék meg nekem, hogy anyai ágon erdélyi rokonságom ismeretei révén Petőfi segesvári sorsáról írjak. Nagybátyámnak, Simonfy Ákos erdőmérnöknek az édesapja Bem József hadtestének tábori főorvosa volt. Bem tábornok rábízta Petőfit. 1990-ben hazalátogattam felvidéki szülőföldemre, és ennek során, a vonaton a velem szemben ülő magyar férfi látva, hogy budapesti gyorsvonattal érkeztem, megszólított, és beszélgetni (Publicisztika)

Balogh Bertalan
Írás és zene

És volt egy Móricz Zsigmond. Azóta minden magyar írópalánta azt a hangot próbálja folytatni, legalábbis kezdetben, és évtizedeket veszít el, mire önmaga igazi hangjához eljut, ha eljut, ami esetleg éppen olyan tiszta lenne, mint a jó öregé. A leges-legelején kellene tisztában lenni azzal, hogy mindenki más, és mindenki különleges is. És rövid az élet... A technika világában is hátrányos tud lenni a bevett és ismert út gépies követése. ... (Publicisztika)

Fehér József
"Ha Botticelli magyar lenne..."

Érzékeny lélekkel áldotta meg az ég azon embertársainkat, akik alkotói életutat választottak maguknak földi létük beteljesítésére. Megkapták hozzá az erőt, akarom mondani a tehetséget, hogy szavakba önthessék, festőecsettel vászonra vihessék vagy csodálatos zenéjükkel közvetítsék a Mindenség szépségét. Sajnos, megszoktuk már, hogy rohanunk, szaladunk, és a nagy sietségben észre sem vesszük: mennyi (Publicisztika)

Bakay Kornél
Egy magyar históriás önarcképe

Ezerkilencszáznegyvenhét decemberében, hétéves koromban egy Duna-Tisza-közi kis faluban, Akasztó községben, éppen disznóvágáskor, tüdőgyulladást kaptam. Édesatyám nővérei, akik a falu tanítónénijei voltak 1923 óta fogadtak be minket miután Bácskából 1944 novemberében elmenekültünk. 41 fokos lázban hánykolódtam a betegágyban s egyre rosszabbul lettem. Az oroszok fogságából, Hajmáskérről... (Publicisztika)

Bilecz Ferenc
Du ten

Van a magyar mitológiának Du nevű isten szereplője? Közvetlenül, azt hiszem, még senki sem talált rá. Közvetve viszont igen sok jel mutat arra, hogy létezhetett. Az isten, az Éden szavunk vizsgálata során, a rovásírásunk ten jelének feltűnésekor, és még sok más esetben, többekben felmerült a kapcsolat lehetőségének valószínűsége, a szkíta Thana, a görög deos/theos, a kelta Dana, a kínai tien, a japán tenno, a török tengri, a ... (Publicisztika)

Bilecz Ferenc
A nevek kialakulásáról, változásáról

Vigyázó hegység Baskíriában? Bele bán Szibériában? Elképzelhetetlen! Vagy mégsem? Az alábbi írásomból ez is kiderül. A hatalmas eurázsiai sztyeppén élő népek középkori névadási szokásában több közös vonást fedezhetünk fel. - Miért és hogyan változnak egyes helynevek az idők során? Feltétlen kell ehhez lakosságcsere? Ezzel a kérdéssel nem nagyon foglalkoztam, talán egyszer, Bél(Pél)... (Publicisztika)

Kühne Katalin
Virrasztás

Trianonra emlékezem,azokra a honfitársaimra, akiket elűztek szülőföldjükről, áttelepítették az országhatárokon túlra, vagy más országrészekre kényszerítettek. Lágerekben, lehetetlen körülmények között tengődtek. A szeretet ereje hatalmas, aki ebben nőhet fel, az mindenre képes, túlélheti a megpróbáltatásokat, akár fizikai kínokat, akár szellemi sebeket. - A tragikus Trianon 90. évfordulója előtt figyeltem a híreket. Örömmel láttam, hogy sikerült végre az az összefogás, egyetértés, sok (Publicisztika)

Fedák Anita
Tanévkezdésre virág helyett

Néztem a még nyolcvanévesen is szikár termetű matek-fizikatanárt, ahogy minden tanítványával kezet fog, rájuk mosolyog... Sokunkban él egyfajta klasszikus tanér-kép. Szigorú, szikár vagy kissé testes, többnyire középkorú, rendszerint szemüveges (érdekes módon sohasem fiatalt, még ritkábban hölgyet...) képzelünk magunk elé. Egyenes tartással jár, hóna alatt osztálykönyvvel, ing- vagy mellényzsebében (piros, kék) toll. Cipője tiszta, ruhája és ... (Publicisztika)

Fedák Anita
Kemény vár(rock) a miénk?!

Még mielőtt elégedetten bólogatnánk, hogy lám-lám Zrínyi Ilona (h)ősi otthonára milyen sokan voltak kíváncsiak a mai tinédzserek közül, gyorsan hozzáteszem, hogy egy rock-koncert kedvéért népesült be a várudvar. Egy országos havy metal (kemény rock) találkozó vonzotta a sok-sok csápoló és ordibáló, a hangos zene miatt extázisba került tizenéveseket Kazinczy egykori várbörtönébe. Vajon akkor is ennyien lennének, ha mondjuk Gárdonyi Géza Egri (Publicisztika)

Bilecz Ferenc
A magyar honfoglalásról

Ez a kérdés csaknem mindig jelen van, amikor a magyarok szóba jönnek egy-egy kötetlen beszélgetés során. Hol nyíltan, hol a háttérben, a szituációtól függően. Mi magyarok, pedig évszázadok óta együtt élünk származásunk alapkérdésével. Van válasz, talán több is, mint kellene! Sokan nem tulajdonítanak jelentőséget sem a kérdésnek, sem a válasznak. Őket nem józanította ki Trianon, valójában a nemzeti himnuszunk szavait sem értik igazán. ... (Publicisztika)

Orosz T Csaba
A bamba nemzedék gyermekei

A sokat átkozott, de néhányunk számára áldott nyolcvanas évekről fogok most írni. Talán nem illik a témához a kissé nosztalgikus hangnem, de én, mint a „Bamba Nemzedék” tagja – azért ez a nevünk, mert a Nagy Generáció képviselői ezt a nevet aggaták az utánuk következőkre - elrévüléssel tudom csak visszaidézni azt a néhány nyüzsgő évet. Csöveskorszak. Életemet már előre meghatározta testvér... (Publicisztika)

Madarász Imre
Könyvportrék Kádárról

Egyfelől a sokszínű és sokarcú, nehezen meghatározható és még bizonytalanabbul megítélhető retródivat, másfelől az 1956 örökségével való sokkal komolyabb, ünnepélyesebb számvetés a forradalom ötvenedik évfordulóján különösen időszerűvé tette – hogy ne mondjuk, divatba hozta – a Kádár-korszakkal és főleg névadójával való foglalkozást az irodalomban is. Olyan szépirodalmi vagy publicisztikai (Publicisztika)

Ébert Tibor
Te ergo quaesumus – Kodály-emlékeim (visszatekintés)

Előttem a pozsonyi magyar gimnázium (Madách Gimnázium) értesítői az 1941–42. meg az 1943–44. iskolai évről. Sárguló, barnuló oldalak. „A délutáni tanítás, önálló iskolánk megszűnése, a háborús viszonyok, a növekvő bizonytalanság az intézet Éneklő Ifjúságának zenei életében is nagyon éreztette káros hatását. A vegyes karnak ez idén hatvanhat tagja volt, míg ez első osztály... (Publicisztika)

Kalász István
A fejlődés vége?

Mert ez így nem mehet tovább. Ami most van, annak vége. A fejlődés, a gyarapodás, az ipari rohanás előre, melyről a gazdasági szakemberek diadalmasan mesélnek a tévében, ez a létforma nem tartható tovább. Mert úgy élünk, jobban mondva úgy fejlődünk mi, és hát mi vagyunk a nép, mi vagyunk az emberiség, mintha legalább 1,9-nyi bolygónk lenne. De csak 1 db. azaz: egy darabka bolygónk van. Lehet nézelődni az égbe, lehet vágyakozni másik után, de most csak a... (Publicisztika)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap