Publicisztika

Bella Árpád
Petőfi magyarsága

A napokban kezembe került egy régi írásom, amelyben Petőfi magyarságával példálóztam. Nyolc és fél éve ennek, amikor kétségbeesetten küzdöttünk az ún. „státusztörvény” elfogadásáért. A népszavazáson elbukott kezdeményezés a hazai magyarság szégyene. Jóvátettük? Olvasom a hírekben, hogy már negyedmillió külhonban élő magyar kérvényezte a magyar állampolgárságot, és közel 160 ezren már meg is kapták. Isten malmai... (Publicisztika)

Bilecz Ferenc
A magyar honfoglalásról

Ez a kérdés csaknem mindig jelen van, amikor a magyarok szóba jönnek egy-egy kötetlen beszélgetés során. Hol nyíltan, hol a háttérben, a szituációtól függően. Mi magyarok, pedig évszázadok óta együtt élünk származásunk alapkérdésével. Van válasz, talán több is, mint kellene! Sokan nem tulajdonítanak jelentőséget sem a kérdésnek, sem a válasznak. Őket nem józanította ki Trianon, valójában a nemzeti himnuszunk szavait sem értik igazán. ... (Publicisztika)

Fedák Anita
Elfogyóban

"Van egy gyönyörű, korszerű iskolám, csak éppen alig van benne gyerek..." – mondja keserű iróniával a hangjában. Mert hát nem nehéz kitalálni, hogy milyen jövő áll a csallóközaranyosi magyar iskola előtt. Etelka, a marosvásárhelyi tanárnő, aki Kelementelkén, egy kis erdélyi faluban tanít, bekapcsolódva a beszélgetésbe, hasonló helyzetről számolt be. A nyolcosztályos iskolában még száz gyerek sincs, de ebből csak ötvenvalahány a magyar származású. A... (Publicisztika)

Kiss Dénes
Magyar önérzet

Önérzet nélkül az ember kiszolgáltatott és teljesen védtelen szellemileg és fizikailag egyaránt./Így van ez az egész nemzet vonatkozásában is. Az egész mutatja, azaz hordozza a/részek erejét és gyöngeségét. Az önérzet öntudatból és a méltóságtudatból ötvöződik./Mindezek pedig főképpen tu­dásból alakulnak ki. Ily módon jön létre az emberi tartás,/ami a legfonto­sabb tulajdonságunk, mert ez a biztos önvédelmi erő. Az önvé delmi erő/tehát ezek hiányában csökken, azaz kiszolgáltatottságunk növekszik. (Publicisztika)

Fedák Anita
Székelyföldi anziksz

És az anzikszon egy-egy pillanatra felvillannak azok a felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, vajdasági és anyaországi magyarok is, akikkel megoszthattam a rövid együttlét pillanatait. Az együtt töltött hét alatt közelebbről is megismertük egymást, megvitattuk egymás régióinak szociális, gazdasági, kulturális helyzetét. A késő éjszakákba nyúló beszélgetések, közös éneklések még jobban elmélyítették együvé-tartozásunk tudatát. (Publicisztika)

Bilecz Ferenc
A farkasok dala? - MÉG MINDIG PETŐFIRŐL!

Az Észak-Magyarországban 2015. július 20-án megjelent egy írás Mező István tollából a Petőfi temetésről. Ezt a cikket az alábbi idézet miatt írtam: „Petőfi szibériai tartózkodására sok érvet és ellenérvet felhoztak. A csontok vizsgálatát is sok szakemberrel elvégeztették. Csupán azt nem hallottam még, hogy Petőfi mentalitását ismerve, nem tudom elképzelni, hogy egy olyan vérmérsékletű ember belenyugodjon a fogságba, az elhurcolásba. Ő inkább a halált választotta volna”. Sokan osztják ezt a véleményt! (Publicisztika)

Sajcz Bandi
Az igazi Nagy Szulejmán és kora 5/5 Hürrem

Hürremet elfogták, és több rabszolgapiacra került, végül az isztambuli rabszolgapiacon adták el. Ibrahim pasához, I. Szulejmán szultán legjobb barátjához került, õ ajándékozta az 1520-as évek elején a szultánnak, épp amikor az megkezdte európai hódításait. A leírások szerint lángvörös hajú, apró termetû, filigrán nõ volt, a róla készült képek nem mutatnak különösebb szépséget, csak okos szemei élnek sza... bályos arcában. (Publicisztika)

Sajcz Bandi
Az igazi Nagy Szulejmán és kora 4/5 Szulejmán, a Törvényhozó

A szultán az állandó háborúk mellett a törvényhozásra is különös gondot fordított, lerakta az oszmán jogrend alapjait, miközben megreformálta az adóztatást és a közigazgatást is. Szulejmán kormányzása fordulatot hozott az Oszmán Birodalom számára, miután õ volt az elsõ uralkodó, aki a nomád alapokra építkezõ, önmagát a hódítások segítségével eltartó katonaállam helyén egy centralizált monarchiát akart létrehozni. A szultáni törvények fellendítették az ipart, (Publicisztika)

Bella Árpád
Petőfi magyarsága

A napokban kezembe került egy régi írásom, amelyben Petőfi magyarságával példálóztam. Nyolc és fél éve ennek, amikor kétségbeesetten küzdöttünk az ún. „státusztörvény” elfogadásáért. A népszavazáson elbukott kezdeményezés a hazai magyarság szégyene. Jóvátettük? Olvasom a hírekben, hogy már negyedmillió külhonban élő magyar kérvényezte a magyar állampolgárságot, és közel 160 ezren már meg is kapták. Isten malmai... (Publicisztika)

Szerkesztő A
Újabb tanú: Petőfi Szibériában halt meg!

...a közeli Iliszunszk-i temetőben egy fejfán olvasható "Alexander Styepanovich Petrovics, honved ernagi, 1857" felirat miatt, mindenki elfogadta azt a tényt, hogy az Petőfi Sándor sírja. És ezt a hírt haza is hozták és terjesztették. Székelykocsárdra négy hadifogoly (nagyapám, Cseh Ferenc, Kőszegi Árpád és Borbély Dániel) érkezett 1922 szeptemberében, a Bajkál mellől (a családban máig fennmaradt a rigmus: ér... kezett 1922 szeptemberében (Publicisztika)

Erdély-szerkesztő
Petőfi ükunokái is részt vettek a költő hamvainak keresésében

Hábel György:// Engedtessék meg nekem, hogy anyai ágon erdélyi rokonságom ismeretei révén Petőfi segesvári sorsáról írjak. Nagybátyámnak, Simonfy Ákos erdőmérnöknek az édesapja Bem József hadtestének tábori főorvosa volt. Bem tábornok rábízta Petőfit. 1990-ben hazalátogattam felvidéki szülőföldemre, és ennek során, a vonaton a velem szemben ülő magyar férfi látva, hogy budapesti gyorsvonattal érkeztem, megszólított, és beszélgetni (Publicisztika)

Sajcz Bandi
Az igazi Nagy Szulejmán és kora 3/5 Bécs és Kőszeg ostroma

Szeptember 27-én a janicsárság a szpáhikkal teljesen bekerítette Bécset. Másnap a védők kitörést hajtottak végre a törökök ellen, s a harcban elesett három főtiszt. Az akindzsik (lovas íjászok) végigportyázták Bécs környékét és legyilkoltak sok polgárt, akik vidékre menekültek a háború elől. A hónap végén elkezdődtek az őszi esőzések, ami korlátozta a tűz fegy... verek használatát. Akkora sár keletkezett, hogy az élelem gyanánt szolgáló vágóállatokat és egyéb jószágokat nem lehetett lefektetni a földre. (Publicisztika)

Polszerkesztő2
Miért is HUNGÁRIA Magyarország?

Hun szótár került elő Iránból ie(?): 5-700-ból !!! Amit eddig is sejtettünk. Gyökereink Ázsiában vannak! Hun szótár került elő Iránból ie(?): 5-700-ból !!! Hosszú ideig ismeretlen volt a nyelvészek számára a hun nyelv, mert mindössze 3 ital nevét ismertük. Az Iránban nemzeti kincsként őrzött Iszfaháni kódex és a Krétai kódex azonban most feltárja a hun nyelv rejtelmeit. A kódexek i.sz.(?) 500 körül illetve 700 táján ... (Publicisztika)

Sajcz Bandi
Az igazi Nagy Szulejmán és kora 2/5 Mohács

A magyar udvarban már 1525 végén megtudhatták az ide menekült Bakics Pál szerb vajdától, hogy a szultán célja Buda megszerzése. A király parancsot adott a bánoknak, hogy készüljenek fel a védelemre. De nem volt pénz. Tomori Pál hiába kért pénzt, hiába figyelmeztetett, senki sem hederített rá. Keserű csalódással visszatért csapataihoz, amelyek akkor már 11 hónapja nem kaptak zsoldot. Látván, hogy semmi sem történik az ország védelmében, a végvidéki parancsnokok márciusban beadták lemondásukat. (Publicisztika)

Kiss Dénes
Örökös bűnhődés?!

Hadd bűnhődjön a magyar! A végtelenségig. Azokért a „bűnökért” is,amelyeket soha el nem követett. Az nem számít, hogy más népek hol és mit tettek a történelem folyamán keleten és nyugaton. Az sem, hogy a két világháború csírái hol fakadtak, Gavrilo Princip szelleme honnan éledt?! Mintha sorsszerű volna, hogy Szarajevo nagyonis megbűnhődött, ám e büntetést a Trianonban fogant eszmék ösztökélték, s a délvidék népei nemzeti önnönmagukat büntetik. ... (Publicisztika)

Sajcz Bandi
Az igazi Nagy Szulejmán és kora 1/5 Viharfelhők Magyarország felett

A fiatal szultán úgy vélte, hogy az egykor Hunyadi János által védelmezett királyság elleni háború már nem jelenthet kockázatot számára, ezért 1521-ben hadat üzent II. Lajosnak (ur. 1516-1526), miután békeköveteit a magyar főurak börtönbe vetették, és május 18-án élete első hadjáratára indult körülbelül félszázezer fős seregével. Az oszmán hadvezetés megosztott volt a háborús célok tekintetében, végül a ruméliai török sereg Ahmed vezetésével Szabács, (Publicisztika)

Prof. Dr. Bokor Imre
Vizsgálatot kérünk Magyarország ellen!

Csatlakozva a magyarországi problémák külföldi vizsgálatában és lerendezésében reménykedett és reménykedő honfitársainkhoz (Göncz Árpád, Göncz Kinga, Tabajdi Csaba, Bokros Lajos, Heller Ágnes, Gurmai Zita, Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és "hasonszőrű" társaikhoz) kérjük, hogy az illetékes külföldi szervezetek és személyek, a rendelkezésükre álló törvényes eszközök és módszerek leg... szigorúbb alkalmazásával, szíveskedjenek mélyreható (Publicisztika)

Prof. Dr. Bokor Imre
Horthy Miklós kormányzó megkésett portréja

A Kossuth Rádió 2013. december 11-én Tőkéczi László Horthyról készült könyvéből vett idézetekkel ismertette meg a rádió hallgatóit a kormányzó egyes tevékenységéről. /.../ ... a történelemben teljesen járatlan személyek hangyaszorgalommal dobálják a sarat Horthyra, sőt volt aki odáig ment, hogy Horthy egyenesen a gázkamrákba irányította a magyarországi zsidókat, ezért üdvözölni kell Tőkéczi történész úr kiadványát. Ugyanakkor meg kel említeni, (Publicisztika)

Szász István Tas
A Grassalkovichok és utódaik – Egy kései leszármazott családi emlékeiből

Vannak életünkben egészen váratlan pillanatok. Ilyen volt az is, amikor – számos ismert és általam még nem ismert leányági Grassalkovich-leszármazott közül – éppen engem kértek fel az ősökre való emlékezésre. A múlt egyéb területein szívesen és olykor eredményesen kutakodtam, de most a köz számára fontosabb kutatások miatt félbe maradt családtörténeti tanulmányomat vettem ismét kézbe. Az egyszer, egy helyen és adott közönség előtt elhangzott előadást most rövidítve (Publicisztika)

Szerkesztő A
Wass Albert: Trianon a mikroszkóp alatt

A történelem az emberi világ legnagyobb tanítómestere. Értéke azonban azon múlik, hogy képesek vagyunk-e kiértékelni mondanivalóját a valóságnak megfelelően. Mi, magyarok különösképpen készek vagyunk kiszépíteni az igazságot, hogy érzéseinknek jobban megfeleljen. Tudunk arról, hogy jó ezer évvel ezelőtt hazát foglaltunk magunknak a Kárpátok me­dencéjében. De arról már nem szívesen beszélünk, hogy amikor háborúságokból (Publicisztika)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap