Publicisztika

Kiss Dénes
Magyar magyarnak magyaráz

Nagyon sokszor használjuk ezt a szót magyaráz, magyarázat, magyarázkodik, illetve/megmagyaráz, elmagyaráz, megmondja magyarán stb. Nem jut eszünkbe azonban, amit/e sorok írója évtizede különös borzongással fedezett fel – és meg is írt –, hogy ez is egészen/sajátosan magyar nyelvi jelenség! Ugyanis nincs más nyelv, amely önnön népének/nevével nevezné meg az értelmez, értelmezés, értésére ad kifejezéseket. (Minderről sok előadáson (Publicisztika)

Cservenka Attila
Iskolarendszer (Reakció)

Nézzék. Kisgyermek koromban apám kezembe adott egy kalapácsot. Televertem szöggel a sámlinkat. Este kiszedegette. Másnap ismét televertem, amíg meg nem untam, mindig kiszedte. Türelme révén megtanultam használni a kalapácsot. Manapság száz... gyerek közül jó ha egynek a kezében volt kalapács. Lehet, hogy mindenki rockzenész vagy celeb akar lenni? Önök hatalmas megtévesztés áldozatai, amennyiben elfogadják a az említett irányzatok szembefordítását. (Publicisztika)

Benedek Szabolcs
Mítoszok a szabadkőművesség körül 2/2

Mítoszok gyakran ott születnek, ahol valami nem, vagy legalábbis nem mindenki számára látszik. Ám az ember olyan, hogy föltétlenül látni akar, és amennyiben ez nem lehetséges, hát jobb híján elképzeli, mi lehet a függöny mögött. A szabadkőművesség kiváló táptalaj az efféle mítosznak, lévén hogy zárt, diszkrét társaság – a leggyakrabban azt szokták rá mondani, hogy „titkos”, ami talán azért nem annyira szerencsés, mivel (Publicisztika)

Kiss Dénes
A felejtés – pusztulás

Nincs lehetőség tovább hátrálni, mert mögöttünk már csak a nagy gödör sötétlik, és a „…sírt, hol nemzet sűlyed el, / Népek veszik körül,” sírásó népek, s nem az édes-mostoha „tejtestvérek”. Sajnos. Erre utalnak a köznapi megnyilatkozások is. Már régóta Edvard Beneš és társainak rossz szelleme, gyűlölete máig él! (Lásd például a beneši dekrétumokat! Vajon erről miért nem cikkezik a liberális sajtó? Hiszen valójában sajátos holokausztról beszél... hetünk nyolcvan éve. Ennek a köznapi vadhajtásai (Publicisztika)

Benedek Szabolcs
Mítoszok a szabadkőművesség körül 1/2

Mítoszok gyakran ott születnek, ahol valami nem, vagy legalábbis nem mindenki számára látszik. Ám az ember olyan, hogy föltétlenül látni akar, és amennyiben ez nem lehetséges, hát jobb híján elképzeli, mi lehet a függöny mögött. A szabadkőművesség kiváló táptalaj az efféle mítosznak, lévén hogy zárt, diszkrét társaság – a leggyakrabban azt szokták rá mondani, hogy „titkos”, ami talán azért nem annyira szerencsés, mivel (Publicisztika)

Kerékgyártó István
Odüsszeusz az ezredfordulón

A mítoszok, mondák ősi emberi vágyakat, magatartásformákat, szerepeket testesítenek meg, s újra és újra inkarnálódhatnak, még most is, az ezredév végén, a XX. század utolsó harmadában. Konsztantinosz Kavafisz, a krízishelyzetbe sodródott Görögország külföldre emigrált értelmiségét az odüsszeuszi magatartás vállalására, kalandra, felfedezésre, a minél több tapasztalat és tudás összegyűjtésére biztatta költeményében... (Publicisztika)

Polszerkesztő2
Miért is HUNGÁRIA Magyarország?

Hun szótár került elő Iránból ie(?): 5-700-ból !!! Amit eddig is sejtettünk. Gyökereink Ázsiában vannak! Hun szótár került elő Iránból ie(?): 5-700-ból !!! Hosszú ideig ismeretlen volt a nyelvészek számára a hun nyelv, mert mindössze 3 ital nevét ismertük. Az Iránban nemzeti kincsként őrzött Iszfaháni kódex és a Krétai kódex azonban most feltárja a hun nyelv rejtelmeit. A kódexek i.sz.(?) 500 körül illetve 700 táján ... (Publicisztika)

Szerkesztő A
Mohandász Karamcsand Gandhi: Aforizmák a Békéért

Az erőszaknélküliség elvei - Az ahimsa (erőszaknélküliség) Gandhinál létünk alapvető törvénye. Ezért a társadalmi tevékenység leghatékonyabb elveként alkalmazható; az erőszaknélküliség valójában mély összhangban áll az emberi természet igazságával, és megegyezik a béke, az igazságosság, a rend, a szabadság, valamint az emberi méltóság iránti vággyal. Mivel a himsa (erőszak) az embert adott válasz a már elkezdődött ... (Publicisztika)

Bilecz Ferenc
A magyar honfoglalásról

Ez a kérdés csaknem mindig jelen van, amikor a magyarok szóba jönnek egy-egy kötetlen beszélgetés során. Hol nyíltan, hol a háttérben, a szituációtól függően. Mi magyarok, pedig évszázadok óta együtt élünk származásunk alapkérdésével. Van válasz, talán több is, mint kellene! Sokan nem tulajdonítanak jelentőséget sem a kérdésnek, sem a válasznak. Őket nem józanította ki Trianon, valójában a nemzeti himnuszunk szavait sem értik igazán. ... (Publicisztika)

Szerkesztő A
Wass Albert: Előszó egy fontos lépéshez

EZT a folyóiratot maroknyi józanul gondolkodó, különböző nemzetiségű ember hozta létre, akiknek két fő közös jellemzőjük van. Valamennyien Közép- Európában születtek, és szilárdan hisznek abban, hogy a világnak ebben a zavaros szegletében nem jöhet el a tartós béke mindaddig, amíg az egymás mellett élő népek nem tanulnak meg békében és egységben élni és dolgozni. Ahhoz, hogy a békét és egységet elér... hessük, el kell távolítani (Publicisztika)

Kalász István
Kikből áll az ország?

Nos, miből áll egy ország? Tavakból, hegyekből, görbe utakból, fagylaltból, fűből, városokból… És persze emberekből. És az országot az emberek teszik olyanná, amilyen, nem? Vagyis amilyen az ember mentalitása, olyan az ország? - Azt már tudjuk, hogy az állami pénzt nagyvonalúan lehet költeni, és azt is tudjuk, hogy ennek következményei vannak a közös háztartásra nézve. Eme költekezésre több országot lehet példaként említeni, de most nem tesszük, (Publicisztika)

Kiss Dénes
Halálaim árnyékában 3/6

Április vége, május eleje lehetett, amikor megbilincselt kezekkel, ponyvás teherkocsi platóján / zötykölődtünk Pécsről, a megyei börtönből valahova. Tíz-tizenöten lehettünk, köztünk Emerencia, / az orvostanhallgató. (Sajnos a vezetékneve azóta sem jut eszembe. Talán Szitás?) Később is / sokszor emlegettük őt. Ahogy hallottuk, Kispál hadnagy – aki engem is vallatott –, erőszakoskodni / próbált vele, de ő ismerte az emberi – férfi – test érzékeny pontjait, tudta hová kell rúgni. Ha így / volt,... (Publicisztika)

Kiss Dénes
Halálaim árnyékában 2/6

Haláltudattal éltem. Még akkor is, amikor igazában nem tudtam róla. Íme, a nyelv szavainak / jelentése azonos állításon belül is lehet logikusan ellentmondó. Gyerekkoromban a haláltudat / szót sem ismertem, nem is tudhattam jelentését. Majd amint fölfogtam jelentéstartalmát, amikor az / valósággal elöntötte az értelmemet – sajátos felismerési jelenség ez, kevés szó hatott így rám –, / már tudtam is: én mindig is jól fejlett haláltudattal, illetve előbb tán halálsejtelemmel rendelkeztem... (Publicisztika)

Kiss Dénes
A felejtés – pusztulás

Nincs lehetőség tovább hátrálni, mert mögöttünk már csak a nagy gödör sötétlik, és a „…sírt, hol nemzet sűlyed el, / Népek veszik körül,” sírásó népek, s nem az édes-mostoha „tejtestvérek”. Sajnos. Erre utalnak a köznapi megnyilatkozások is. Már régóta Edvard Beneš és társainak rossz szelleme, gyűlölete máig él! (Lásd például a beneši dekrétumokat! Vajon erről miért nem cikkezik a liberális sajtó? Hiszen valójában sajátos holokausztról beszél... hetünk nyolcvan éve. Ennek a köznapi vadhajtásai (Publicisztika)

Szerkesztő A
Adalékok a pozsony-ligetfalui tömeggyilkossághoz

2015-ben lesz a szomorú 70. évfordulója a maga valójában máig feltáratlan ligetfalui tömeggyilkosságnak. Erről a rémtettről először Janics Kálmán adott hírt A hontalanság évei című munkájában. A mű kéziratában eredetileg szerepelt ez a fejezet, ám rögtön megjegyzendő, hogy az első két nyugati kiadásból – 1979 és 1980 - hiányzott a tömeggyilkosság leírása. Ezt követően egy külön kis tanulmányá... ban A kassai kormányprogram (Publicisztika)

Erdély-szerkesztő
Továbbra is elege van Romániából

Amit én jelenleg érzékelek, a politikai osztály szintjén legalábbis, az már rosszabb az ordenáré balkanizmusnál. Mondhatni a rablógazdálkodás új szakaszába értünk, politikusaink már a törvények segítségével lopnak. Nincs pénzünk kórházakra, de arra van, hogy 30 millió eurót fizessünk egy kilométer autópálya megépítéséért. Nem hiszem, hogy van ország ezen a földön, ahol 30 millió euróba kerül egy kilométer sztráda megépítése. Alapvető orvosi ... (Publicisztika)

Kalász István
A völgy

A házakat sem zárták, az ajtók félig nyitva álltak azért, hogy jöjjön a friss levegő, a nyitott ablakon be lehetett látni a szobába; az emberek ott aludtak a vetett ágyban. A földeken gyakran bukkant szerszámra az ember, a paraszt nem cipelte haza a kapát, a benzines fűrészt, a talicskát otthagyta a szőlőbirtok szélén, másnap is jött dolgozni. Igen, húsz éve azt hittem, egyenesen a pokolból érkeztem ebbe a dél-francia völgybe; mert ilyen önfeledten, gondtalanul már akkor sem lehetett Magyarországon é lni. (Publicisztika)

Kiss Dénes
Halálaim árnyékában 1/6

Azt álmodom, hogy lőnek rám. De ez nem is álom csupán, inkább a képzelet és az emlékezés / elegye. A helyet is tudom, valódi hely, valódi történéssel. Szántóföld az erdő közelében, ahol / olyan erővel vágtam magam az őszi hantokhoz, hogy alighanem másnap is megtaláltam volna a / testem nyomát, ha keresem. Az ijedtség és a félelem, akár az áramütés, – villámsápadtan – / szétágazott az idegeim bokrában, majd hűvös dermedtség váltotta föl mindezt… (Publicisztika)

Kaslik Péter
„Ne Feledd a Tért” (1956)

„Míg nem feleded: ………../Nem holt, nem letiport sereget/emészt el ott - vagy akárhol - a sírhant./Új hont érlel a föld.”// Illyés Gyula: Ne feledd a tért 1970. részlet Moore után, Arany, Petőfi, Vörösmarty nyomán/ Az ötvenhatos forradalom évfordulóját követő napon a magyar sajtóban rendszerint a következő mondat olvasható: „A magyarok világszerte megünnepelték az 1956-os forradalom évfordulóját.” A „magyarok világszerte”, és “az 1956-os forradalom (Publicisztika)

Kaslik Péter
„Ne Feledd a Tért” (1956)

„Míg nem feleded: ………../Nem holt, nem letiport sereget/emészt el ott - vagy akárhol - a sírhant./Új hont érlel a föld.”// Illyés Gyula: Ne feledd a tért 1970. részlet Moore után, Arany, Petőfi, Vörösmarty nyomán/ Az ötvenhatos forradalom évfordulóját követő napon a magyar sajtóban rendszerint a következő mondat olvasható: „A magyarok világszerte megünnepelték az 1956-os forradalom évfordulóját.” A „magyarok világszerte”, és “az 1956-os forradalom (Publicisztika)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap