Publicisztika

Polszerkesztő2
Kárpátalja nem Ukrajna

Az unió leple alatt tevékenykedő nyugati bankár, maffiózó és rabló csapat nagy fába vágta fejszéjét. Az orosz medve ugyanis nem hagyja annyiban, bár tényleg vannak nagy fáik, de nekik is van fejszéjük. - Miért is erőlködik az erkölcstelenség mocsarában fetrengő nyugat Ukrajnáért, ha nem megint a profitért, az újabb és újabb területi hódításokért, a banki megszállásokért, népek kifosztásáért. Újabb fejős tehenek kellenek az ólba. Kell a jó termőföld, kell a sok lebutított fogyasztó. Jól tudjuk, hogy Ukrajna nem az unió része, s ha az oroszokon múlik nem is (Publicisztika)

Kalász István
Görbe és egyenes

Balkezest soha nem vádoltak meg azért, mert balkezes. Az inkvizíció kamráiban az ilyesmit nem tartották fontosnak. Úgy tűnik, hogy a pincékben soha semmit nem tartottak fontosnak. A balkezesek nem alapítottak pártot, nem törtek csoportként hatalomra, nem vonultak félre kisebbségként, szítva ekképpen a kíváncsiságot, az irigységet, a gyűlöletet, nem, a balkezeseket soha nem üldözték, de ez semmit sem jelent. Ez tény. A balkezesek egyenletesen szóródtak,... (Publicisztika)

Fedák Anita
Politikai színezetet kaptak a tüntetések Kárpátalján

Az mondjuk meg sem fordult az ukrán riporter fejében, hogy a tüntető asszonyok között pedagógus, orvos, jogász és önkormányzati képviselő is lehet? Mert akinek a gyermekéről van szó, annak az édesanyának nem a diplomája vagy a beosztása az elsődleges szempont, hanem az, hogy nem vigyék ki a fiát egy olyan háborús övezetbe, ahol semmi helye… Amit én személy szerint láttam ebben a megmozdulás hullámban az inkább az összefogás volt. (Publicisztika)

Cservenka Attila
A nyugdíj

Miután a nyugdíj elképzelése létrejötte előbb volt, mint magának a pénznek a megléte, hallgatólagos társadalmi megállapodás szerint, az éppen adózók pénzét fizetik ki a nyugdíjasoknak. Vagyis a nyugdíjkassza létrejötte késik a kifizetéshez képest. Véleményem szerint, ha nem egy ember számláját vizsgálom, hanem egy közösségét, akkor teljesen mindegy, hogy a pénz előbb, vagy utóbb keletkezik. Ez a kérdés csak azok számára fontos, akik ezt a viszonylag nagy pénzmennyiséget kezelik, és közvetlen vagy közvetett módon a hasznuk ebből származik. (Publicisztika)

Turcsány Péter
A Wass-család múltja – valóság és legendák

A hűség, a szülőföld- és a hazaszeretet, a “töretlen hit” Wass Albert életművének kulcsszavai. Az író munkáinak Erdélybe és a magyar múltba ágyazottsága rendkívüli hatást gyakorol olvasóira. Az Üzenet haza című emigráns ódája 20. századi nemzeti költészetünk mintadarabjai közé tartozik. Általa belépett abba a költői sorba, amit Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi, Arany, Tompa, Ady, Babits, Dsida, József Attila nemzeti (Publicisztika)

Kalász István
Kellene

... Portásokkal óvatosan, bizalmatlanok, ezért is van rá szükségük. De nehéz ezt beismerni és elfogadni. És az aluljáróban is lehet. A bolíviai zenészt? Igen, messze a hazája, dalokat énekel a hegyekről a sötét aluljáróban…, bizony, egy bolíviai zenésznek sem könnyű. És a gyerekeket, a nagymamákat, a várandós nőket óvatosan. Valaki a lépcsőházban. És öregembert is kell. Haldoklót is kell, pontosabban kellene. Azért, hogy békében menjen el. És csak utána kívánhatjuk, hogy minket is öleljen meg valaki. (Publicisztika)

Kiss Dénes
Készül?

Néha, fáradtan azt mondjuk: „kikészültem”. Azaz elfogyott az erőm, megerőltettem magam és/így tovább. Máskor ugyanezt a szót használva mondjuk: „na ezzel készen vagyunk, ez is/elkészült”. De lehetünk készenlétben is, használhatunk készüléket, beszélünk kész­termékről,/szólhatunk kézségesen kézségről, és ekkor már a szemünk elé kerül a „kéz”/szavunk. De nem gondolunk arra, hogy ez a kéz-köz-eli esz-köz, ősi és alapvető jelentések (Publicisztika)

Kiss Dénes
Előbb oázunk, aztán aaáázunk

A csecsemők közlésmódja az oázás. Ez egyetemes hangadás, magánhangzó huzamosság és/ha halljuk, bizony nem tudjuk, hogy milyen állampolgár jelez nekünk arról, hogy éhes vagy fáj/valamije. Azaz: nem tudjuk, hogy milyen nyelvű az édesanyja. (Inkább mond­junk csak anyát,/hiszen az is a magyar nyelv jellegzetessége, hogy édesanyát, édesapát s édes fiamat/stb. mondunk és édesdeden szundikál a gömbölyded kisded, miközben dédik, ... (Publicisztika)

Kalász István
Terra incognita?

Persze több ez, mint puszta technikai bravúr, ezt mindenki tudja. Mert a térkép tudás és a tudás hatalom. Mert a térkép beszél a mindenkori világról, és ebben az ezer szemmel fixált, majdnem 3D világban sokan azt szeretnék, maradjon mégis valami terra incognita. Amúgy Google mást is csinál, az utcai fozózás-tekergés közben a Wifi-t, azaz a drótnélküli internetet is méri. Vagyis tudják, ki használ routert, és azt is, hogy annak mi a neve, stb. És teszik ezt egyszerre: tehát (Publicisztika)

Lisztóczky László
A Nap és a Hold szerelmesei – Assisi Szent Ferenc hatása Dsida Jenő világképére

Az l960-as évek első felében, amikor egyetemista voltam Debrecenben, Dsida Jenő nevét a magyar szakos tanárjelöltek többsége egyáltalán nem vagy csak igen felületesen ismerte. A tájékozottabbak is az akkori irodalompolitika szólamait szajkózták: kismesternek, az öncélú szépség és az absztrakt humánum költőjének bélyegezték, aki ... (Publicisztika)

Polszerkesztő2
Vonulgatnak

A hétvégén Budapesten egy szivárványos menet vonulgatott. Miért? A hét végén ismét vonulgattak a szivárvány ködétől elbódult népségek, hogy színes lufikat eregessenek. Korábban csak állami keretek között szabadott kötelezően vonulni május elsején, az emberiség nagy vívmányának, a munkának az örömére, mára már minden csoportosulás vonulhat – feltéve, ha a demokratikus rendőrség megengedi. (Mindenkinek nem szabad, mert félelmet... (Publicisztika)

Turcsány Péter
Zászlólengetés (Zas Lóránt emlékére)

...nehéz írnom, hiszen Zas Lóránt a barátom, hűvös hidegséggel, úgymond kimért tárgyilagossággal még és már nem írhatok róla, hiszen sorsa a sorsom is, embertpróbáló idők magyar költősorsa. Harmadszor pedig: szólnom mégis csak kell róla és költészetéről éppen a fentiek miatt, mert Zas Lóránt jeles barát és kiváló, jelentős költőnk, akinek szeretetem és tiszteletem jeléül lengetem meg zászlómat. Ciklusokra tördelt élet, ciklikus (Publicisztika)

Polszerkesztő2
Az igazi demokrata

Sajátos kórisme napaink legdivatosabb szaváról, fogalmáról. - A demokrata a demokrácia híve, elkötelezettje. Ez a mai politikai diskurzus kulcsszava. Ez a szó fészkelődött be az emberek agyába, ezzel a szóval harcolnak a szabadságért és a jobb életért. Ezzel a szóval lehet takarózni, lehet támadni, lehet elhallgatni… s mindent, amit ennek harsogói demokratikusnak tartanak. A demokrata nem tesz különb... (Publicisztika)

Prof. Dr. Bokor Imre
A Kádár-szobor avatásának margójára

Könnyeimmel küszködve néztem a tv-ben Kádár János mellszobrának avatását, és az avatáson résztvevő Moldova György megható, szívszorongató produkcióját. A közismerten termékeny (szószátyár és pletyka ízű „műveket” termelő) tollforgatónk szeretettel és gyengéden tapogatta (simogatta) Kádár kobakjának hátsó felét, majd elcsukló szavakkal tudatta a nagyérdeművel, miszerint bízik abban, (Publicisztika)

Barcsa Dániel
Brüniszkáld

Talán egy angol költő mondta: „Nincs fájdalmasabb veszteség az eltűnt arcnál.” Pedig, ami azt illeti, Kővárott eleinte nem okozott aggodalmat, hogy Brüniszkáld nem tért vissza estére, s még akkor se gondolt senki semmi rosszra, amikor másnap délre se érkezett meg a vár ura. Ifjú grófunk egyik jó barátját, Waltert bízta meg, hogy amíg távol van, mindenben helyettesítse őt. Walter csak úgy délután két-három óra felé kezdett kissé nyugtalankodni, s kiküldött három lovast, hogy menjenek a (Publicisztika)

Fedák Anita
Hála

A hetvenhez közeli tanítónő több heti vívódás után rászánta magát, hogy anyagi segélyt kérjen egykori tanítványától, akiből önkormányzati vezető lett. A drága orvosságot ugyanis, amit súlyos betegsége miatt kellett szednie, nem tudta megvenni kevéske nyugdíjából. Órákon át várakozott, míg végre sorra került, s a kimerültségtől – no meg a szégyentől – alig tudta kinyögni, hogy mi járatban van. – Pénz kellene? – ismételte meg kérését az egykori ta... (Publicisztika)

Szerkesztő B
Nagy Domokos Imre: Selmecbánya Kosáryné Réz Lola műveiben

(Második, befejező rész) A Selmecen játszódó regények - Ezen regények egy része önéletrajzi vagy családtörténeti ihletésű, mások pedig komoly történelmi kutatásokon alapulnak. Mintegy átvezet az előző témakörből ebbe a Laurácska meggyógyul. A történet 1880-ban játszódik. Laurácska és barátnője, a „bányagróf lánya” fellépnek egy jótékonysági esten, a zegernye időben ... (Publicisztika)

Szerkesztő A
Konrad Sutarski: A haza kiterjesztése

Megérkeztem a hegyeken túl elterülő országba és letelepedtem benne – mintha csak tegnap esett volna meg velem mindez. Mégis, idő múltával egyre inkább olyan benyomásom támadt, hogy ennek jóval korábban kellett megtörténnie, talán már évszázadokkal korábban. Kezdetben nem sokat tudtam az országról és lakosairól, úgy éreztem viszont, hogy – hátrahagyva régi hazámat – csak itt telepedhettem le. Az ország, ahová átköltöztem, nem esik túl (Publicisztika)

Kiss Dénes
Vitéz

A vitéz szavunk a TESZ nyelvészei szerint déli szláv eredetű! TESZ 3. kö­tet, Ö–ZS 1164. oldal. (Írásbeli előfordulása 1208.) A mi bajunk ezzel a megálla­pítással az, hogy ugyanebben a kötetben, néhány oldallal később, a vív szavunk esetében azt írják: ismeretlen eredetű. Igaz, azt is hozzáteszik: „Tőváltozatai alapján szókészletünk régi elemei közé tartozónak látszik.” Ez a valóság! Mert a VI~adal, VÍ~v, VI~askodás, VI~téz tette volt, aki vívott – nem vívódhatott! –, annak tennie kellett!... (Publicisztika)

Doma-Mikó István
Búcsú Kiss Dénestől

Messze mentél, Dénes bátyám! Messze, nagyon messze. Ha a tokiói felhőkarcolók összeszűkülő csúcsára tekintek, látom gondterhelt arcodat. Bizonytalan, ködös homályban, mint a Haza állapotát. Látom a reménytelen jelent, ami Téged annyira bántott. Tavaly nyáron betegen találtam rád. Ezzel kezdődött a testet-lelket elemésztő sorvadás. - A haza sorsa fáj – mondtad keserűen. Mert ha a haza beteg, a magyar is beteg. Elemésztett a tehetetlenségünk. (Publicisztika)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap