Publicisztika

Erdély-szerkesztő
Az átkos Horthy rendszer! – Magyarország aranykora

Tanulságos összeállítás Horthy 17 évéről. Tizenhét év...Ez a történelemben semmicske, apró idő néha megtelik nemzetpusztító tragédiákkal, mint egykor Mohácstól a török berendezkedéséig, de megtelhet nemzetet felemelő építkezéssel, mint máskor: az 1832-es reform-országgyűléstől a szabadságharcig eltelt több mint másfél évtized. Épp ennyi, (Publicisztika)

Erdély-szerkesztő
Továbbra is elege van Romániából

Amit én jelenleg érzékelek, a politikai osztály szintjén legalábbis, az már rosszabb az ordenáré balkanizmusnál. Mondhatni a rablógazdálkodás új szakaszába értünk, politikusaink már a törvények segítségével lopnak. Nincs pénzünk kórházakra, de arra van, hogy 30 millió eurót fizessünk egy kilométer autópálya megépítéséért. Nem hiszem, hogy van ország ezen a földön, ahol 30 millió euróba kerül egy kilométer sztráda megépítése. Alapvető orvosi ... (Publicisztika)

Fedák Anita
Hidak

Hogy miért pont a hídon sétálva keresett Rodin alanyokat szobrának megalkotásához, nem tudom. Ha azonban századunkban élne és alkotna, ha történetesen a ma emberét figyelné, a XXI századi emberi lét "hídjait", számtalan "arc" megihletné, ebben biztos vagyok. - Auguste Rodin, a Gondolkodó c. világhírű szobor alkotója egy nyáron mindennap eltűnt hazulról. Felesége, barátai tanakodtak, milyen rejtelmes dolga lehet. Egyszer titokban meglesték. (Publicisztika)

Kalász István
Kegyelem

És ekkor azok jutottak az eszembe, akik mindent megígértek pult mögül, a sok hazudozó alakra gondoltam, akik nem hozták neki az árut, nem fizettek, a hivatalnokokra, akik hunyorogva tették el a pénzét. Mindazokra, akik most is ülnek a bankban, az irodában, az autóban, a hivatalban, vagy otthon simogatják a macskájukat, tévét néznek, de akiknek ott kellett volna állniuk azon a teraszon, a szék, a férfi mellett. De ők most máshol voltak, máshol jöttek-mentek (Publicisztika)

Szerkesztő A
Wass Albert: 1956 - Hősök és hóhérok

Harminc esztendővel ezelőtt Közép-Európának, talán még magának a Szovjetuniónak a sorsa is egy vékony szalmaszálon függött, mely bármikor elszakadhatott volna, s akkor megszabadította volna a világot a kommunista mételytől. Ezt a ritka történelmi eseményt, mely tele volt addig soha nem látott lehetőségekkel, az egyik leghősiesebb és bizonyosan a legpatetikusabb forradalom váltotta ki, melyet a világ... (Publicisztika)

Szerkesztő A
Varga Csaba: 1956 erkölcsi és jogi megítélése avagy a jog válaszadási képességének erkölcsi egysége, mint a totalitarizmusok utáni korszak dilemmája

Külvilágunk – Belvilágunk sorozatból - Jogunk társadalmi mivoltunk része; e jog s mindaz a kultúra, amit naponta megélünk, aminek jegyében létünk értelmét felfogjuk, s személyes életünk elhivatottságán mun... (Publicisztika)

Kaslik Péter
„Ne Feledd a Tért” (1956)

„Míg nem feleded: ………../Nem holt, nem letiport sereget/emészt el ott - vagy akárhol - a sírhant./Új hont érlel a föld.”// Illyés Gyula: Ne feledd a tért 1970. részlet Moore után, Arany, Petőfi, Vörösmarty nyomán/ Az ötvenhatos forradalom évfordulóját követő napon a magyar sajtóban rendszerint a következő mondat olvasható: „A magyarok világszerte megünnepelték az 1956-os forradalom évfordulóját.” A „magyarok világszerte”, és “az 1956-os forradalom (Publicisztika)

Kiss Dénes
„ Más népek lerohanása, kifosztása "

A címet szószerint vettük Novoszádek János írásából,amelynek a címe:„A magyarok nyilaitól ments meg Uram,minket!"S ha már ezzel a nyugati népek imáiból átvett idézettel indul az évfordulós sorozat új része,hadd álljon itt az erdeti,latin szöveg is:"De sagittis Hungarorum libera nos Domine!" Ám nemcsak a nyíl volt a fontos,hanem a ló is! Az az állat,ami évezredeken át meghatározta (Publicisztika)

Kalász István
Visszatalálni az erkölcshöz?

A dilemma az erkölcsről szól, arról, hogy miképpen viszonyulunk a bűnhöz? Feltűnő, hogy az ilyen elrontott erkölcsiségű közszellemben, mint a mostani, mennyire nehéz feladat a dilemma boncolása, ergo: az erkölcs tanulása. Miért? Mert nem szoktunk hozzá a szembesüléshez, az erkölcsi önvizsgálathoz, hiszen az utóbbi időkben nem kértek ilyet tőlünk, a „mindent szabad” elve uralkodott. De mi az erkölcs? A Jó és a Rossz gkülönböztetése (Publicisztika)

Fedák Anita
Pünkösd szép ünnepe

Szépemlékű mezővári nagymamám úgy tartotta, hogy a pünkösd szerény ünnep. A kamrában tárolt élelmiszerkészlet ekkorra már igencsak megcsappant. Tőle hallottam azt a mondást is, hogy "karácsony kalácsból, húsvét sonkából, pünkösd forgácsból". Mert pünkösdre általában már csak az maradt, ami húsvét óta nem fogyott el. Erre a napra, a pünkösdvasárnapi ebédre tartogatta viszont a kakast. Pünkösdre ugyanis már mind kikeltek a (Publicisztika)

Kiss Dénes
Örökös bűnhődés?!

Hadd bűnhődjön a magyar! A végtelenségig. Azokért a „bűnökért” is,amelyeket soha el nem követett. Az nem számít, hogy más népek hol és mit tettek a történelem folyamán keleten és nyugaton. Az sem, hogy a két világháború csírái hol fakadtak, Gavrilo Princip szelleme honnan éledt?! Mintha sorsszerű volna, hogy Szarajevo nagyonis megbűnhődött, ám e büntetést a Trianonban fogant eszmék ösztökélték, s a délvidék népei nemzeti önnönmagukat büntetik. ... (Publicisztika)

Kiss Dénes
Zászlós harangkongatás a trianoni hódoltságban

Kedves barátaink, rokonaink a magyarságban! Hasonló történik velünk nyolcvanöt éve, mint ami a török hódoltságban emésztette testünk lelkünk. Bár még nem telt el százötven esztendő, „csupán” alig több annak felénél, egészen pontosan nyolcvanöt. Önvédelmi okok miatt is kötelező késztetés az emlékezésre. Márpedig sem egyén, sem nemzet nem létezhet emlékek (Publicisztika)

Polszerkesztő2
Kolbász kisasszony

Thomas Neuwirth művésznevén Conchita Wurst osztrák transzvesztita énekes. Ő képviselte Ausztriát a 2014-es Eurovíziós Dalfesztiválon Koppenhágában és versenydalával, a Rise Like a Phoenix-szel megnyerte a dalfesztivált. Győzelme után az osztrák köztársasági elnök, Heinz Fischer közleményben, valamint több világsztár, Elton John, Lady Gaga vagy Cher pedig a közösségi portálokon gratulált neki. Ha... (Publicisztika)

Szerkesztő A
Székely András Bertalan: Közép-Európa ketyegő bombája: Trianon 3/3

Népünk sorstragédiáinak egyik legnagyobbika – Muhi és Mohács után – kétségkívül az 1920. június 4-i párizsi (tévesen: Párizs környéki) békeszerződés. E lassan évszázados traumát a szétdarabolt nemzet máig nem heverte ki: nemzettudati, lelki, demográfiai, társadalmi, gazdasági, bel- és külpolitikai, valamint más következményei máig hatnak. Amíg a két (Publicisztika)

Kiss Dénes
Folytatásos Trianon

Trianon folytatódik és nem is akkor kezdődött, amikor…Mikor is kezdődött? Talán a történelem távoli mélyén, amikor kiderült és meglehetősen köztudottá vált, hogy a ma Kárpát- medencének nevezett földi táj mennyire védett és mennyire gazdag. Szükséges, hogy minél többet beszéljünk erről és gondoljuk meg, hogy Katalin cárnő, illetve elődei-utódai kívántak nyíltan meleg tengeri kikötőket, élhető vidékeket. Nem véletlen, hogy a népvándorlás alapvető és erős mágnese (Publicisztika)

Szerkesztő B
Wass Albert: Trianon a mikroszkóp alatt

A történelem az emberi világ legnagyobb tanítómestere. Értéke azonban azon múlik, hogy képesek vagyunk-e kiértékelni mondanivalóját a valóságnak megfelelően. Mi, magyarok különösképpen készek vagyunk kiszépíteni az igazságot, hogy érzéseinknek jobban megfeleljen. Tudunk arról, hogy jó ezer évvel ezelőtt hazát foglaltunk magunknak a Kárpátok me­dencéjében. De arról már nem szívesen... (Publicisztika)

Szerkesztő A
Papp Vilmos: Két XX. századi „látóember”: Soos Géza és czegei Wass Albert 2/2

Mindketten a magyarság nagykövetei, napszámosai, útkészítői, istenemberei, és ezért a magyarság „látóemberei”. Egyszóval – a fogalom eredeti és nem elrontott nyugati értelmében: próféták. (Nyugaton jövendőmondónak tartják a prófétát. Keleten az a hiteles igazságkimondó, kinek szava – akár ígéretes, akár ítéletes – automatikusan megvalósul, mint (Publicisztika)

Kiss Dénes
Oké?!

Mostanra, egészen pontosan 2002 szeptemberében írjuk ezt –, lassan az egész/ország „okézik”.Tehát szolgai módon átvett valamit a magyar az amerikai angol nyelvből,/olyan szót, ami megvan a mi nyelvünkben is. Hiszen az „oké” azt jelenti, hogy igen,/rendben. Kérdés, akkor miért kell átvenni? Mert szolgalelkűek vagyunk, mert az amerikai/filmekben okéznak, mert ez idegen s ettől mi magunk is idegenek leszünk. Így van ez, ha tudjuk, ha nem. Valójában ez a szóátvétel (Publicisztika)

Szerkesztő A
Balassi Bálint Emléknap

Balassi Bálint a magyar késő-reneszánsz legnagyobb alakja, a magyar nyelvű líra első világirodalmi rangú képviselője. Nevét Balassa Bálintnak is mondták, maga a költő is különbözőképpen írta saját nevét. Szerelmes verseivel, istenes költeményeivel és vitézi énekeivel megújította, a legmagasabb rangra emelte a magyar költészetet. Első műve egy protestáns értekezés (Füves kertecske). Több mú... (Publicisztika)

Kiss Dénes
Határgyógyítás

A cím nemcsak jelképes, hanem a valóságot is közli. Történt a trianoni diktátum után/határmódosítás, mégpedig a javunkra! Ha kicsi is, mégis valóságos. De a jelképes értelem/azonban világjelentőségű! Ugyanis két kis falu1 a somoskői vár aljánál, orvosi gyógyítás/nyomán került vissza Magyarországhoz genfi s népszövetségi jóváhagyás nyomán/1924. február 15-én. A történet olyan, mint amilyenek a mesékben szoktak előfor... (Publicisztika)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap