Publicisztika

Szerkesztő A
Mikszáth Kálmán Napok

Mikszáth Kálmán a magyar prózairodalom egyik legnagyobb alakja, a Jókai utáni (részben a Jókai melletti) írónemzedék legkiemelkedőbb alkotója. 1881-82-ben jelentek meg híres novelláskötetei: A tót atyafiak és A jó palócok, amelyekkel Mikszáth országosan elismert író lett. A művek a romantikus népiesség jegyében egy természetközeli, olykor balladás hangulatú világot (annak minden fájdal... (Publicisztika)

Kiss Dénes
Bábel előtti korunk* - avagy: bölcsőtől a bölcsességig

Nem függ az anyanyelvtől a csecsemők hangadása. Függ az egyetemes le­vegő mozgását/meghatározó törvénytől, valamint a torok, száj, nyelv stb. le­vegőterelésétől illetve/annak gátolásától. A világ valamennyi csecsemője – s ehhez nem kell külön kísérleteket/elvégezni – tudhatóan nyolc-tíz-tizenkét hónapig egy nyelven beszél. Nagyjából/ennyi idősek, amikor kezd hatni (Publicisztika)

Polszerkesztő2
Együtt a Pénzért Mindenhol

A szétfröccsent baloldali tömörülés liba-vezetője, Bajnai Gordon, már korábban bizonyította rátermettségét az ország eladósítása, a magyarok elszegényítése során, most csapatával az Együtt PM-mel az EU-ban is valami hasonlóra készül. Igaz a libasort nem ő vezeti, de mindegy is, mert gágogni valamennyi tud majd Brüsszelben is. Persze, csak ha bekerülnek! - A bukást követően Bajnai egy kicsit kikerült (Publicisztika)

Prof. Dr. Bokor Imre
Feljelentés Gyurcsány Ferenc ellen

A Magyar Justitia Bizottság nyílt levele. Dr. Polt Péter Úrnak, a Magyar Köztársaság Legfőbb Ügyészének. Budapest, Tisztelt Főügyész Úr! A Magyar Justitia Bizottság (MJB) elnöksége nevében, valamint saját nevemben, feljelentést teszek Gyurcsány Ferenc ex miniszterelnök (a DK elnöke) ellen nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás és becsületsértés miatt. Indoklás: az MJB elnöksége, valamint ... (Publicisztika)

Polszerkesztő2
Szégyenfal - 2.

Tallózzunk tovább képviselőink hatékony cselekedetei között, ami Magyarország megítélését mélyen aláásta Európa és nagyvilágszerte, mindezt 2012-2014. közötti időszakban. Ne várjunk párttásaiktól sem jobbat, mint tőlük kaptunk! Egy akolból jöttek. - 2012. jan. 19. Iszonyú rossz ilyen rossz példát mutató ország polgáraként jelen lenni Brüsszelben - mondta Göncz Kinga szocialista politikus egy interjúban, hozzátéve: szeretne végre (Publicisztika)

Turcsány Péter
A visszahúzódó diák (részlet T. P.: Wass Albert, a boldog szomorúember című élet/mű/rajzából) 3/4

. „Mindenkinek adósa vagyok…” Az erdélyi iskola megújulása Több mint történelmi jelzésértékű, hogy az északkeleti Kárpátok alatt, Marosvécsen lobban fel a legmagasabb lángra a két világháború között a magyar nemzeti kultúra életakarata. Miként a hegyi patak által kivájt szikladarabból emelt kőasztal erő... (Publicisztika)

Kiss Dénes
Drága ár?

Anyanyelvünk fontosságát, megtartó erejét egyre többen ismerik föl. Sőt, azt is, hogy a/magyarság ősi lényegéhez, nevezetesen képességéhez alapvetően tartozik a nyelve. Magam/azt vallom, hogy képességünk a magyar nyelv. Másutt és máshol emlegettem az a/tényt, amit sokféle módon igazol nyelvünk, hogy alapja a logika és a matematika. Arról is/hallhattak már tőlem, hogy nyelvünk kifejezési lehetőségei páratlanul gazdagok. Nem/szorulunk más nyelvek... (Publicisztika)

Polszerkesztő2
Szégyenfal - 1

Hős képviselői a nemzetnek nem tétlenkedtek az Unióban is kimutatni lojalitásukat, szeretetüket Hazájukkal (?) szemben. Méltán kerülhetnek fel a képzeletbeli szégyenfalra. Lássuk, mit is cselekedtek 2010-2011 között! - 2010. júl. 06. Nem sokkal azt követően, hogy az MSZP ellenzékbe került, a párt politikusai megkezdték a nemzetközi aknamunkát. Martin Schulz, az európai szocialisták akkori vezetője mindössze pár (Publicisztika)

Turcsány Péter
A visszahúzódó diák (részlet T. P.: Wass Albert, a boldog szomorúember című élet/mű/rajzából) 2/4

. „Mindenkinek adósa vagyok…” Az erdélyi iskola megújulása Több mint történelmi jelzésértékű, hogy az északkeleti Kárpátok alatt, Marosvécsen lobban fel a legmagasabb lángra a két világháború között a magyar nemzeti kultúra életakarata. Miként a hegyi patak által kivájt szikladarabból emelt kőasztal erő... (Publicisztika)

Bodor Miklós László
Egy Mezőségi magyar iskola pusztulása

Amikor időm engedi, el eljövök a régi iskolaépülethez. Eljövök emlékezni, a régi gyermekekre. Néha még zsivajgásukat is hallom. Ritkán el is jön egy-kettő, mint most Önök. Jól esik, hogy emlékeznek rám, és az iskolára.Szóltam a bírónak, hogy meg kellene menteni. Jó lenne Művelődési háznak. Bárminek, ahol összejöhetne a nép.Kézimunkát, gazdasági ismereteket lehetne felújítani. Az emberek boldogu... (Publicisztika)

Turcsány Péter
A visszahúzódó diák (részlet T. P.: Wass Albert, a boldog szomorúember című élet/mű/rajzából) 1/4

. „Mindenkinek adósa vagyok…” Az erdélyi iskola megújulása Több mint történelmi jelzésértékű, hogy az északkeleti Kárpátok alatt, Marosvécsen lobban fel a legmagasabb lángra a két világháború között a magyar nemzeti kultúra életakarata. Miként a hegyi patak által kivájt szikladarabból emelt kőasztal erő... (Publicisztika)

Handó Péter
A szeretet zsákutcája-e az európai típusú kultúra?

„... világ csak az lehet, ami nem egyedül az én számomra létezik” (Ancsel 1992: 84) – vallotta Ancsel Éva, és – magánvaló létem minden szenvedést nyújtó tudatosulása ellenére, vagy még inkább miatta – vallhatom én is. Ha polémiázni akarok azon rajtam túl született, de valamilyen módon magamévá tett gondolatokkal, melyekből önmagam ... (Publicisztika)

Kiss Dénes
„Csángók pedig nincsenek”

A címben említett véleményt nemrégiben a tévében Járai Judit műsorában hallhattuk és nem/hittünk a fülünknek, sem a szemünknek.Ugyanis az a vélemény kerekedett ki a bukaresti/pápai nuncius, Jean-Claude Périsset szavaiból, aki szerint „felesleges problémákat/kreálni”, mint Antos Cosa történész szavai nyomán, aki pedig kijelentette: „Csángó/etnikum nem létezik.” Tehát mára a romániai elgondolás szerint csángók nincsenek. ... (Publicisztika)

Erdős Géza
Miről szavaznak az EU rabszolgái?

Azok közé tartozok, akik maradni kívánnak az Európai Unióban. Csak éppen nem bármi áron. Nem úgy, mint azt az EU-pártiak hangadói sugallják, hogy minden feltétel nélkül, mert - Biszku elvtárs szavaival élve ugyebár – mindig az erősebb kutya…, ami jelen esetben nem a Szovjetuniót, hanem az EU-t jelenti. Mi is az EU? Az Európai Unió posztmodern elnyomó, gyarmatosító szervezet. Elnyomó országai kartellbe tömörülnek, s ha megnézzük, hogy kik ezek, hát, láthatjuk, (Publicisztika)

Adorján András
NEMzedékváltás vagy AGYAGba döngölés? - 3/3

...végső soron megintcsak mind a két oldalt meg lehet érteni, ha az egészet ilyen szigorúan érdes, racionális oldalról közelítjük meg, annak idején, ha mondjuk egy fiatal nő, el óhajtott helyezkedni. Hát előbb utóbb el is tudott, de azért méregették, kérdezgették, hogy mégis, hogy, mik a tervei, egyáltalán, mert a fiatal nők, pláne, ha van már férjük, akár arra is képesek, amilyen elve... (Publicisztika)

Kiss Dénes
A kézírás lekezelése

Csak ezt is át ne vegyük! Ne nyomuljanak, ahogy szoktak, azok akik angol módszerrel tanították a magyar nyelvet, mert nem ismerik a magyar nyelv valódi törvényeit, fölényét, páratlan belső logikai rendjét. Remélem ez az „angolos” módszer végleg kikopott az iskolákból és a tagoló,ragozó, képzős logikusan építkező nyelvünket nem nyomorítják a túlbuzgó „újítók”, a tanulás ellenében.Azt hallani, hogy Amerikában a tervek szerint nem tanítják a kézzel való írást az isko... (Publicisztika)

Prof. Dr. Bokor Imre
Konkrét segítség Biszkunak és az ügyészeknek

A Magyar Justitia Bizottság (halaszthatatlan) emberbaráti kötelességének eleget téve, ezúton nyújt hiteles segítséget az amnéziában szenvedő Biszku Béla elvtársnak és a Biszku ügyben dolgozó - hezitáló - ügyészeknek. Véleményünk szerint, nem nézhetjük közömbösen Biszku vergődését, házi őrizetben tartását,- és az ügyészek tétovázásra utaló időt ... (Publicisztika)

Polszerkesztő2
Kettős mérce

Kettős mérce az olyan – gondolatban, szóban vagy tettben is megnyilvánuló – döntés, ítélkezés, amikor azonos helyzeteket különbözőképpen, néha ellentétesen ítél meg valaki, többnyire részrehajlás, elfogultság miatt. - Gyulafehérváron román "terroristák" gyűltek össze. Nem voltak sokan, sőt, kevesebben, mint a helyi magyar lakosok. Hangosan kiabáltak, óbégattak. Szabadságról és függetlenségről álmodoztak. A meg... (Publicisztika)

Kiss Dénes
A halotti beszéd élő szavai - Kettő egyenlő eggyel, azaz az egésszel

Több jeles nyelvész is értelmezte – magyarán szólva „magyarázta” – e be­cses/nyelvemlékünket, a Halotti Beszéd és Könyörgés című imádságot, amely a Pray-kódex/154/a lapján maradt fenn. Talán pontosabb ez a cím, amit a tar­talom is igazol, „Sermo/super sepulchrum” (Sír fölötti beszéd) és az ismétlődése­ket nem számítva, a 32./sorban 190 szó található e búcsúztatóban. A kutatók (Publicisztika)

Adorján András
NEMzedékváltás vagy AGYAGba döngölés? - 2/3

Ma a nemzedékváltásról, nemzedékek ellentétéről, vagy éppenséggel egymáshoz való viszonyáról beszélnék. Ez lenne a fő témám, a címe valami olyasmi, hogy Nemzedékváltás, vagy agyagba döngölés? Ilyenek, hogy generációs problémák, bizonyára mióta világ a világ voltak, hirtelen az jutott eszembe, hogy az egyik könyv szerint, amit Kínáról olvastam (Mi, kínaiak), ott vala... (Publicisztika)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap