Publicisztika

Adorján András
NEMzedékváltás vagy AGYAGba döngölés? - 1/3

Ma a nemzedékváltásról, nemzedékek ellentétéről, vagy éppenséggel egymáshoz való viszonyáról beszélnék. Ez lenne a fő témám, a címe valami olyasmi, hogy Nemzedékváltás, vagy agyagba döngölés? Ilyenek, hogy generációs problémák, bizonyára mióta világ a világ voltak, hirtelen az jutott eszembe, hogy az egyik könyv szerint, amit Kínáról olvastam (Mi, kínaiak), ott vala... (Publicisztika)

Cservenka Attila
Felhívás az idegenbe kívánkozó magyar honfitársaimhoz!

Nagyon fontos, hogy sokat keressünk, hiszen muszáj megvenni a műanyag vackokat meg a legújabb elektromos kütyüket. Ha nem így teszünk, lemaradunk, és mi leszünk a skót múmia. Ezt mindenképpen el kell kerülni. A hazánkra meg felesleges gondolni, hiszen az már senkit sem érdekel. Ha kimegyünk külföldre alja munkákat végezni, nekünk egy kissé nehezebb lesz megszokni az i... (Publicisztika)

Kiss Dénes
Miért piramisok?

El kell gondolkodni azon, hogy az építők Egyiptomban vagy bárhol másutt, miért éppen/piramisokat építettek? Arra nézve már létezik több elmélet is, hogy miért építették a/piramisokat, de azzal kapcsolatban, hogy miért piramisokat építettek, nincs. Miért éppen ezt/az alakzatot választották? Olyan épületét, amelynek az alapzatán található a súlypontja?/piramis ugyanis a legszilárdabban álló építmény. Nem lehet „eldönteni”. Szétrombolni is nehéz, minden bizonnyal a legjobban tűri (Publicisztika)

Kiss Dénes
Gerincferdítő iskolatáska

Sokan mondják mostanában, hogy nehéz az iskolatáska. Sőt évek óta erről beszélnek, és arról,/ hogy emiatt elferdülhet a gyerekek gerince. De senki nem tesz semmit ez ellen. Lelkes és/lelkiismeretes orvosok, szakemberek foglalkoznak ezzel, de hiába. Az iskolatáska nem lesz/könnyebb. Mint ahogy a pénz sem lesz kevesebb, amit tankönyvekért, tanszerekért ki kell adni. De ne is beszéljünk mindezekről másként, mit üz... (Publicisztika)

Czakó Gábor
42 gondolat a Mondatok c. könyvből

A bölcsesség azé, aki megéli, s addig tart, amíg élet lesz a földön; a hatalomtudás azé, aki megkaparintja, addig, amíg el nem avul. Egyetlen bölcseleti kérdés létezik: miként juthatunk el az örök életbe? Ha sehogy, mert pl. nincsen örök élet, akkor bölcseleti kérdés sincsen, legföljebb tudálékoskodás. Az idő Istentől való távolságunk. Az Istenhez való közeledés kiszorítja az időt? A gyermeki idő öblös ... (Publicisztika)

Erdős Géza
Választás volt, választás lesz

Láthattuk, a rohadt zöldségből és bűzös húsból kotyvasztott gulyást – nevezzük csak baloldali összefosásnak - nem vette be a választók gyomra. Az MSZP választási doktrínájába már a kampány kezdetén beinjekciózták a bukás génjeit. Politikai múmiák, Kovács László, Lendvai Ildikó és Szekeres Imre feltámasztásával Mesterházy likvidálta a nevével fémjelzett párt-megújhodást. Innen már minden mindegy volt! Ha lúd, hát legyen kövér! ... (Publicisztika)

Polszerkesztő2
Megint Izland!

A pénzhatalom nem szeretné, ha Izland példaként szerepelne a médiákban. - Izland még Matolcsy csomagjainál is durvább dolgokat talált ki a gazdaság élénkítésére – írja az fn.hir24.hu. Az izlandi kormány bejelentette, reményeik szerint már májusban jelentkezhetnek a lakáshitelesek egy online felületen az adósság-elengedési programba. Ennek keretében csaknem 5 millió forintnak megfelelő összeget kínál fel minden állampolgárának az iz... (Publicisztika)

Kaiser László
Németh László és Berzsenyi könyve

Hatások fonják be, kísérik életünket. Az ember a maga irányított csapásán túl: ötvözet, melyet a sok kis, netán kacskaringós utacska formál, melyek egy nagy úthoz, Németh László szavával élve: vállalkozáshoz vezetnek. Kik voltak rád nagy hatással s megmondom, ki vagy – ez a halálosan komoly játék fátumszerűen csupaszít minket ha nem is pőrére, de mindenképpen vetkőztetve és tanulságosan. S minél nagyobb a szellem, (Publicisztika)

Polszerkesztő2
FED-hetetlen jéghegyek

A Titanic elsüllyedésének titkai: biztosítási csalás, összeesküvés elméletek, FED-hetetlen jéghegyek nyomában. - Egyes (összeesküvés)elméletek szerint a Titanicot, az illuminátus bankár dinasztiák küldték a halálba a fedélzetén a FED létrehozását ellenző döntéshozók kiiktatása céljából. Az illuminátusok évszázadokon át intézték a vallásos alapú gyilkosságokat. Sötét fickók, sötét köpö... (Publicisztika)

Szakács István Péter
A székely virtus természetrajza

Tamási Áron művészi víziójában A székely népi karakter egyik fő jellegzetessége a virtus. A virtus latin eredetű szó, jelentése: hősködés, legényeskedés, a veszélyt semmibe vevő fenegyerekeskedés; a helyzetnek megfelelően jelenthet hősiességet és könnyelmű hősködést, vakmerő s ügyes tettet is. Ambivalens lelki vonásról van tehát szó, olyan belső erőforrásról, mely segíthet az ember felemelkedésében, de ugyanúgy a vesztét (Publicisztika)

Kaiser László
Németh László - Növésterv, minőség, vállalkozás

Illyés Gyula írta, hogy nemzedéktársai közül kettőnél érezte talán a zsenialitás jelét: Szabó Lőrincnél és Németh Lászlónál. Mára bizonyosság, azok voltak, vagy fogalmazzunk másként: a gazdag magyar égbolt akkora csillagai ők, hogy lenyűgözve figyelhetünk rájuk. S különösen Németh Lászlóra érdemes figyelni, s nem csupán tehetsége és írói nagysága okán. E sorok írója, aki a... (Publicisztika)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Széphalom: emlékhely és múzeum 1/2

Emlékhely és múzeum… A múlt és a jelen… és remélhetőleg a jövő is. Hiszen az emlékhely a Kazinczy Ferenc Emlékcsarnok Széphalmon, ahol a nagy nyelvújító huszonöt évig élt, a múzeum pedig a 2008. április 23-án átadott egyedülálló intézmény, A Magyar Nyelv Múzeuma. És a hely a Kazinczy (Publicisztika)

Kiss Dénes
Az emlékező magyar nyelv

Sokszor állítottam, hogy nyelvünk csodálatos emlékezettel rendelkezik és ez az emlékezet működik! Mégpedig alighanem hasonló módon, mint maga az emberi emlékezet. Vagyis minden emlékezet alapja a logika, de teljes joggal beszélhetünk gondolat társításról is. Mert lássuk csak hogyan működhet az emberi agy, amikor emlékezünk? Megfogalmazódik bennünk valamilyen szó, kép, érzés stb. Például nevet olvasunk könyvben, új... (Publicisztika)

Szerkesztő B
Szász László: Az irodalmár: tudós vagy értelmiségi?

Amióta véget ért az az idilli korszak, melyben az elméleti megfontolás a társadalmat osztályok és rétegek szerint ügyes skatulyákba rendezte, a szellemi erők képviselői, különösen azok, amelyek az irodalmat és a humán műveltséget közvetítik, nem találják helyüket és funkciójukat a folyamatosan változó, amorf közegben. A modern, plurális, demokratikus berendezkedésű társadalmak bonyolult rétegzettségét a ... (Publicisztika)

Cservenka Attila
Feltétel nélküli alapmunka

Azt mindenekelőtt meg lehet állapítani, hogy az emberek (gazdagok) által felállított jelenlegi élettér, szabályrendszer embertelen és szívtelen. Ez okból látnak napvilágot különböző elképzelések, melyek a helyzet jobbítását tűzik ki célul. Ilyen a feltétel nélküli alapjövedelem (FNA) bevezetése. A mai társadalmakban az emberek elsődleges törekvése a valódi munka elkerülése. Ilyen körülmények mellett va... (Publicisztika)

Szerkesztő A
Németh László Emléknap

„A magyar szellemi erők organizátora” akar lenni, ezt üzente Németh László fiatalos lelkesedéssel a Nyugat szerkesztőjének, de mondhatnánk, az egész kortársi, szellemi Magyarországnak. Hogy ez valójában mit is jelent, bizonyosan maga sem tudta pontosan, de érezte, sürgető a feladat, hogy újabb, modernebb eszmék, alkotók és műhelyek jelenjenek meg és fejtsék ki hatásukat az 1920-as évek Magyarországán. Nemigen van olyan műfaja az írásbeliségnek, (Publicisztika)

Kaiser László
Németh László és Berzsenyi könyve

Hatások fonják be, kísérik életünket. Az ember a maga irányított csapásán túl: ötvözet, melyet a sok kis, netán kacskaringós utacska formál, melyek egy nagy úthoz, Németh László szavával élve: vállalkozáshoz vezetnek. Kik voltak rád nagy hatással s megmondom, ki vagy – ez a halálosan komoly játék fátumszerűen csupaszít minket ha nem is pőrére, de mindenképpen vetkőztetve és tanulságosan. S minél nagyobb a szellem, (Publicisztika)

Prof. Dr. Bokor Imre
Gyurcsánynak igaza van!

Az április 6-i választás során „padlót fogott baloldal” egyik prominens képviselőjének (Gyurcsány Ferencnek) nyilatkozatait elemezve, minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy a DK elnöke (1) jogosan kritizálta a Fideszre szavazók millióit, (2) jogosan említette meg, hogy ez az ország nem az ő országa, és (3) jogosan tette szóvá, hogy Magyarországon nincsen demokrácia! Ne keresgéljünk a kákán is ... (Publicisztika)

Kiss Dénes
A halotti beszéd élő szavai - Kettő egyenlő eggyel, azaz az egésszel

Több jeles nyelvész is értelmezte – magyarán szólva „magyarázta” – e be­cses/nyelvemlékünket, a Halotti Beszéd és Könyörgés című imádságot, amely a Pray-kódex/154/a lapján maradt fenn. Talán pontosabb ez a cím, amit a tar­talom is igazol, „Sermo/super sepulchrum” (Sír fölötti beszéd) és az ismétlődése­ket nem számítva, a 32./sorban 190 szó található e búcsúztatóban. A kutatók (Publicisztika)

Szerkesztő A
Újabb tanú: Petőfi Szibériában halt meg!

...a közeli Iliszunszk-i temetőben egy fejfán olvasható "Alexander Styepanovich Petrovics, honved ernagi, 1857" felirat miatt, mindenki elfogadta azt a tényt, hogy az Petőfi Sándor sírja. És ezt a hírt haza is hozták és terjesztették. Székelykocsárdra négy hadifogoly (nagyapám, Cseh Ferenc, Kőszegi Árpád és Borbély Dániel) érkezett 1922 szeptemberében, a Bajkál mellől (a családban máig fennmaradt a rigmus: "... (Publicisztika)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap