Publicisztika

Polszerkesztő2
SICVLICIDIVM

A székelység nem felejtett: a 19–20. század fordulóján, 1899-ben Csík-Madéfalván hatalmas kőoszlopot állított, amelynek tetejére kitárt szárnyú turulmadarat helyezett. A kőpiramis alján egy táblán a SICVLICIDIVM szó olvasható, amely misztikus módon jelent mást is. A sors különös rejtvénye az, hogy ha a szó nagybetűinek római számértékét kivetjük, azok összege éppen 1764, a madéfalvi veszedelem esztendeje. ... (Publicisztika)

Szász István Tas
Wass Albert a Hitel szellemi vonatkozásában

A Kárpát-medencei magyarság mentális-spirituális életének nehéz megpróbáltatásai közepette olykor csodák is előfordulnak. Természetesen jól tudjuk, hogy ezek a csodák igencsak kézzelfogható tényekre támaszkodva, keserves valóságunkba ágyazódván mosolyognak reánk. Az utóbbi negyedszázad talán legszebb csodája Wass Albert beköltözése az összmagyarság szívébe (Publicisztika)

Szerkesztő A
Balázs Tibor Balázs: Wass Albert kanonizációjának kérdése – avagy az egységes nemzettudat felélesztése

I. Kánon és kanonizáció - A Wass Albert kanonizációjával kapcsolatos kérdések tisztázásához elengedhetetlen állást foglalni a kánon fogalmát, valamint a kanonizációs folyamatok jelenlegi állapotát illetően. A legfontosabb feladat magának a kanoni... (Publicisztika)

Szerkesztő A
Lisztóczky László: Wass Albert pályaképe

Mi a titka Wass Albert régóta tartó párját ritkító népszerűségének? Egyik legfőbb indítékát bizonyára sorsának gazdagságában, összetettségében és látásmódjának, világképének ebből fakadó sajátosságaiban jelölhetjük meg. Egymást váltva, egymással összefonódva élte át a többségi, a kisebbségi és az emigráns sorsot. Az ebből fakadó következményeket tovább árnyalja, hogy (Publicisztika)

Szerkesztő A
Wass Albert: Előszó egy fontos lépéshez

EZT a folyóiratot maroknyi józanul gondolkodó, különböző nemzetiségű ember hozta létre, akiknek két fő közös jellemzőjük van. Valamennyien Közép- Európában születtek, és szilárdan hisznek abban, hogy a világnak ebben a zavaros szegletében nem jöhet el a tartós béke mindaddig, amíg az egymás mellett élő népek nem tanulnak meg békében és egységben élni és dolgozni. Ahhoz, hogy a békét és egységet elér... (Publicisztika)

Jankovics Marcell
Varga, maradjon a kaptafánál?! 2/4

A címben szereplő közismert szólást nekem úgy mesélték, mint ami Nagy Sándor legendás udvari festőjének, Apellesznek ajkáról röppent volna világgá. Felszólítás formájában, kérdőjel nélkül természetesen. Az anekdota szerint Apellész egy alak saruját festette éppen, amikor a szomszéd csizmadia – a varga – benézett hozzá. Látván, min dolgozik a mester, elkezdte magyarázni, hogy a lábbeli a valóságban nem úgy néz ki, ... (Publicisztika)

Fehér József
Apám még hitte

Hogy örültem annak, amikor kiskamaszként a szüleimmel a tanyáról a városra költöztünk. Titkon reméltem, hogy megváltozik majd az életem. Apám és anyám azért határoztak a költözésünkről, hogy városi gyerekként egy új világ tárja elénk a lehetőségeit. Nekünk már ne kelljen annyit gürcölnünk, mint nekik a tanyát övező parcellákon. Mert a föld megművelése, állatok tartása, tenyésztése, de sokszor föladta nekik a leckét. Ha mondjuk (Publicisztika)

Turcsány Péter
A Wass-család múltja – valóság és legendák

A hűség, a szülőföld- és a hazaszeretet, a “töretlen hit” Wass Albert életművének kulcsszavai. Az író munkáinak Erdélybe és a magyar múltba ágyazottsága rendkívüli hatást gyakorol olvasóira. Az Üzenet haza című emigráns ódája 20. századi nemzeti költészetünk mintadarabjai közé tartozik. Általa belépett abba a költői sorba, amit Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi, Arany, Tompa, Ady, Babits, Dsida, József Attila nemzeti (Publicisztika)

Csata Ernő
Göröngyös úton...

A romániai magyarság képviselőinek programjaiban elérendő célként van kitűzve az autonómia, amiből az elmúlt húsz év alatt sok mindent megvalósítottunk. Megérzésem szerint vezetőinknek beállt politikusaink nem éppen a Székely himnusz szellemében, inkább annak betűje szerint próbáltak ténykedni. Mára már elértük, hogy egyikünk sem tudja, merre visz minket is a dákó-román végzet, mert ma sem látjuk még az alagút végén a fényt, de ha (Publicisztika)

Bella Árpád
Petőfi magyarsága

A napokban kezembe került egy régi írásom, amelyben Petőfi magyarságával példálóztam. Nyolc és fél éve ennek, amikor kétségbeesetten küzdöttünk az ún. „státusztörvény” elfogadásáért. A népszavazáson elbukott kezdeményezés a hazai magyarság szégyene. Jóvátettük? Olvasom a hírekben, hogy már negyedmillió külhonban élő magyar kérvényezte a magyar állampolgárságot, és közel 160 ezren már meg is kapták. Isten malmai... (Publicisztika)

Jankovics Marcell
Varga, maradjon a kaptafánál?! 1/4

A címben szereplő közismert szólást nekem úgy mesélték, mint ami Nagy Sándor legendás udvari festőjének, Apellesznek ajkáról röppent volna világgá. Felszólítás formájában, kérdőjel nélkül természetesen. Az anekdota szerint Apellész egy alak saruját festette éppen, amikor a szomszéd csizmadia – a varga – benézett hozzá. Látván, min dolgozik a mester, elkezdte magyarázni, hogy a lábbeli a valóságban nem úgy néz ki, ... (Publicisztika)

Prof. Dr. Bokor Imre
Vizsgálatot kérünk Magyarország ellen!

Csatlakozva a magyarországi problémák külföldi vizsgálatában és lerendezésében reménykedett és reménykedő honfitársainkhoz (Göncz Árpád, Göncz Kinga, Tabajdi Csaba, Bokros Lajos, Heller Ágnes, Gurmai Zita, Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és "hasonszőrű" társaikhoz) kérjük, hogy az illetékes külföldi szervezetek és személyek, a rendelkezésükre álló törvényes eszközök és módszerek legszi... (Publicisztika)

Felvidék-szerkesztő
Adalékok a pozsony-ligetfalui tömeggyilkossághoz

2015-ben lesz a szomorú 70. évfordulója a maga valójában máig feltáratlan ligetfalui tömeggyilkosságnak. Erről a rémtettről először Janics Kálmán adott hírt A hontalanság évei című munkájában. A mű kéziratában eredetileg szerepelt ez a fejezet, ám rögtön megjegyzendő, hogy az első két nyugati kiadásból – 1979 és 1980 - hiányzott a tömeggyilkosság leírása. Ezt követően egy külön kis tanulmányában (Publicisztika)

Csata Ernő
Az élet istene

A 2011-es népszámlálás a romániai magyarság drasztikus csökkenését mutatja, 1,238 millióan vagyunk. Az egyházi gondnokok egybehangzó véleménye, hogy ez az adat nem teljesen igaz, vagyis ennél többen vagyunk. A tendencia mégis csökkenő, tehát létezik elsorvadás. Addig, amíg szüleink korának falusi környezetében a 7-11 gyerek volt a szokványos, ez mára 1-2-re módosult. A civilizálódás, a társadalmi igényszínt növekedése folytán ma egy (Publicisztika)

Kárpátalja-szerkesztő
Forradalom: és hol álljanak az ukrajnai magyarok?

Az új hatalom az európaiság jelszavával totális támadást intézett közösségünk ellen. Igyekezett megfosztani számos korábban szerzett, akkorra természetesnek tartott jogától – például, hogy a magyar többségű településeken a közintézmények homlokzatán az ukrán állami mellett a magyar nemzeti zászló is ott loboghasson –, sorozatos intézkedéseivel mindent megtett annak érdekében, hogy tönkre... (Publicisztika)

Prof. Dr. Bokor Imre
Horthy Miklós kormányzó megkésett portréja

A Kossuth Rádió 2013. december 11-én Tőkéczi László Horthyról készült könyvéből vett idézetekkel ismertette meg a rádió hallgatóit a kormányzó egyes tevékenységéről. /.../ ... a történelemben teljesen járatlan személyek hangyaszorgalommal dobálják a sarat Horthyra, sőt volt aki odáig ment, hogy Horthy egyenesen a gázkamrákba irányította a magyarországi zsidókat, ezért (Publicisztika)

Adorján András
Vert viszen veretlent - Alföldi beszéde Bécsben

Az üldözött rendező Bécsig futott, hogy ott öntse ki a lelkét. Érdekes, hogy nálunk az üldözöttek valahogyan mégis sikeresek és – ha nem is mindenki által – elismer-tek lehetnek. Aztán meg Kanadában kérnek politikai menedékjogot, mint Kertész II. (az Ákos), aki távoztában elfelejtette visszaadni a Kossuth- és más díjait, meg persze a velük járó pénzt. Nagy tisztesség ugyanakkor, hogy Kertész I., az Imre hazatelepült. ... (Publicisztika)

Kárpátalja-szerkesztő
Az elnemzetietlenítés gyümölcsei - Kárpátaljaiak a népszavazásról

Csoda-e, ha ezek után megannyi magyarországi állampolgár a szolidaritás legkisebb szikrája nélkül viseltetik irántunk, hogy nem testvérként, hanem vetélytársként tekint ránk? Az évtizedekig folyó elnemzetietlenítés gyümölcsei érnek most be. S még jó, hogy a folyamat nem érte el a végpontját, nem szorította ki teljesen a szívekből a nemzeti együvé (Publicisztika)

Adorján András
GagyIstván, a blamázs - 9. - Alföldi Btk.-t sértett?

Nem vagyok jogvégzett ember. Hozzátehetem, másféle tókumentumom sincs na-gyon. Az Alföldi-féle István, a borzalom előadásaival kapcsolatban csak a jóízlésre támaszkodhattam, meg azért 39 éves költői-dalszövegírói múltamra. Számomra az egész már a küszöbön megbukott: Semmivel sem menthető, hogy egy rock-operát olyanok adjanak elő, akiknek nincs megfelelő hangjuk, vagy/és nem tudnak bánni vele. (Publicisztika)

Bella Árpád
Az "Aranycsapat"

Tudj’ Isten miért, de több más honfitársamhoz hasonlóan én is szeretem a focit. Ez természetes, hiszen emlékszem rá, gyerekkorunkban nem is nagyon volt mód más sportot űzni. Ez volt a legegyszerűbb sportolási lehetőség. Falusi gyerek lévén, a poros földút kellős közepén 10-12-en, vagy akár többen is összegyűlve rúgtuk a gumilabdát. Az már szinte csodának számított, ha netán valamelyik srác ajándékba kapott egy műbőr lasztit. (Publicisztika)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap