Publicisztika

Adorján András
GagyIstván, a blamázs - 6.

A manipuláció régi fegyver az üzletben és a politikában. Mióta ilyen szédületes mennyiségű információ terjed kozmikus sebességgel a csúsztatás és a hazugság még veszélyesebbé vált a fogyasztók és társadalmuk számára. Ne szaporítsuk a szót, lássuk azokat a cifra példákat, amelyeket épp két hónapja olvashattunk. Ezúttal a sorok közé írok, remélem jól követhető lesz. – Adorján András ... (Publicisztika)

Polszerkesztő2
Rácz Sándor: A forradalom a legmagasabb társadalmi szerveződés

Mennél inkább távolodunk időben az 1956-os magyar forradalomtól, annál inkább felismerjük forradalmunk örök emberi értékeit. Az a világ, amelyben ma él az emberiség, ki sem alakulhatott volna, ha akkor 1956-ban a világ elfogadja a magyar forradalom által felmutatott és felkínált értékrendet. A munkás ön... (Publicisztika)

Szerkesztő C
1956 pufajkásai

1956 nem 1956. október 23-án, hanem 1944. augusztus 23-án kezdődött. Akkor, amikor az első vörös csillagos pufajkás rém betette a lábát a Boldogasszony és a Szent Corona földjére. 1956 pedig nem 1956. november 4-én, de nem is 2006. október 23-én ért véget, hanem mindaddig tartani fog, amíg a kommunista utódpárt és az utódpártot más színekre cserélő gyilkosok és azok utódjaik a magyar közélet minden helyéről ki nem lesznek takarítva. Az MSZ(M)P vörös szegfűs gnómjai jól látható helyen (Publicisztika)

Erdős Géza
Kik a kommunista diktatúrák áldozatai?

Megközelítően is lehetetlen felbecsülni a kommunista diktatúrák áldozatainak számát. Milliókról van szó, több ország lakosságát kitennék, akiket magukból kivetkőzött embertársaik meggyilkoltak, megkínoztak, börtönbe vetettek, testileg-lelkileg megnyomorítottak. Csupán mert másként gondolkodtak, nem támogatták, vagy útjában álltak a kommunista diktatúrának. Az emberiség elleni bűnöket, a népirtást, a gyilkosságokat, kínzásokat... (Publicisztika)

Lukáts János
Erőd a keresztúton 4/4

Történelem utáni töprengés Korda Zsolt munkaszolgálatos magyar honvéddal. - - A szándéka – mint máskor is – az volt, hogy Maléterhez vezeti őket, ellátást biztosít a sebesülteknek. A pincefolyosó egyik szögletébe húzódva azonban az egyik orosz katona oldalfegyverével az ügyeletes tisztet fejbe lőtte. A pisztolylövedék az orr és a szem között hatolt a koponyába, így Illés százados azonnal meghalt. Ő korábban az egyik budapesti kerület... (Publicisztika)

Lukáts János
Erőd a keresztúton 3/4

Történelem utáni töprengés Korda Zsolt munkaszolgálatos magyar honvéddal. Október utolsó napjaiban (úgy 26-28-án) egyszerre rettenetes aknatűz zúdult a környékre. Semmi kétség, nekünk szólt ez az üzenet, csak éppen… Csak éppen az aknák legtöbbje a laktanya mögé, a Tűzoltó utcai gyermekklinikára hullott. - - Október utolsó napjaiban (úgy 26-28-án) egyszerre rettenetes aknatűz zúdult a környékre. Semmi kétség, nekünk szólt ez az üzenet, csak éppen… (Publicisztika)

Prof. Dr. Bokor Imre
Magadra hagytunk Tégedet...

1956. október 23 és november 4 emlékére küldöm Ramon Cué Romano spanyol jezsuita pap 1957-ben kiadott (Sangre de Hungaria: Magyarország vére) verses köte- tében található - MAGADRA HAGYTUNK TÉGEDET c. - (sajnos) sokak által kevésbé ismert, megrázó tartalmú versét. E vers elolvasását követően, vajon a jól fizetett média cézárok, a történészek és a politikusok (döntő többsége) érez e némi... (Publicisztika)

Lukáts János
Erőd a keresztúton 2/4

Történelem utáni töprengés Korda Zsolt munkaszolgálatos magyar honvéddal.A századparancsnokunk, a kevesek egyike, aki velünk maradt, azért néhányunkat maga mellé vett, a laktanya védelmére. A kezünkbe nyomtak – honnan, honnan nem szerezték – olyan kispuskát, amelyet vidéki gyerek flóbert néven ismert (ami amúgy nem rossz fegyver). Váratlanul megjelent két rendőr, „Hozzánk csatlakoznak!” – mondták, (talán a Rádiótól menekültek), (Publicisztika)

Szerkesztő A
Erőd a keresztúton 1/4

Történelem utáni töprengés Korda Zsolt munkaszolgálatos magyar honvéddal. - Vác, Duna parti ódon kisváros, közelünkben a folyó, mintha ezer évet hordozna a hátán. De ötven évet bizonyosan. Délelőtti, óvatos borozgatás, inkább csak, hogy a beszélgetés zökkenőit áthidaljuk. Hogy a poharat forgathassuk ujjaink között a hallgatás perceiben. Évtizedek óta ismerjük egymást, rokonok volnánk, valahogy mégis nehezen perdül a szó. (Publicisztika)

Adorján András
GagyIstván, a blamázs - 5.

Van nekem egy barátom, akivel még sosem találkoztam. (Meglehet, az első találkozásunk az utolsó is lenne…) Pedig nem Ausztráliában él, mint Csapó Endre (91!), vagy Mary Darley. Nem is Új-Zélandon, mint megboldogult Gyöngyös Imre, író, költő, műfordító, vagy Kaliforniában, mint néhai Zas Lóránt, a nyugati emigráció talán legnagyobb költője, mind igaz magyarok. Aztán van valaki más is, akivel mondhatni regényes körülmények között ismerkedtem meg. Ugyanis felhívott (Publicisztika)

Polszerkesztő2
A hóhér hóhérdala

A bresciai hiéna és a habsburg-klán megvilágítása a bitófa árnyékában - Ismét egy szomorú naphoz érkeztünk történelmünk fekete krónikájában. Az aradi vértanúkra emlékezünk mély tisztelettel, akik vérüket áldozták e sokat szenvedett Hazáért. A legyilkolásuk körülményeit nem is kívánom most ecsetelgetni, sokkal inkább a halálukban közreműködőket. A szabadságharc miatt trónra lépő, utóbb már nekünk is csak a jó öreg Ferenc (Publicisztika)

Adorján András
GagyIstván, a blamázs - 4.

Nincs nagyon jó véleménye Alföldi Istvánjáról kommentátorunknak. Anélkül, hogy befolyásolni akarnám az olvasót, vagy elmagyarázni neki, mit is lát, annyi belefér, hogy nekem ez a lendületes krónika stilárisan (is) tetszett. Nem egyébként a szerző Szegeden él, szóval igazán közelről látta a „Giccs mán a király”-t, amely cím tőle származik. - AA - "A Szent István eltorzított politikájával evett meg bennünket a fészkes fene. A fenti mondatot nem én fogal... (Publicisztika)

Kárpátalja-szerkesztő
Missziós népművelés

A népi kultúra iránti érdeklődés, vidékünk népszokásainak sokszínűsége, a régi kézművességek újjáélesztése lehetőséget biztosítana arra, hogy vendéglátó-ipari egységek bevonásával népi együtteseket, néptáncosokat és iparművészeket támogassunk. Sokszor, sok fórumon elhangzott már: Kárpátalja is turistaparadicsom lehetne, csupán élnünk kellene a lehetőségeinkkel. Több száz hímzőnő, fafaragó, keramikus, népzenész stb. tevékenykedik még falvainkban. A ... (Publicisztika)

Turcsány Péter
Mezőség, a "nyomorúság Golgotája"... 1/6 - A mi dombjaink

„A Kár­pá­tok rop­pant gyűrűjébe zár­va, la­po­san, szé­le­sen hú­zó­dik a Me­zőség. Haj­dan tűzhányókkal ko­szo­rú­zott ten­ger­öböl, ma el­öre­ge­dett, for­má­já­ban és lé­nye­gé­ben meg­vál­to­zott vi­dék. Szép­sé­gét ne­héz meg­ér­te­ni, de ha mé­lyeb­ben ele­mez­zük a tá­jat, év­mil­li­ók kö­dös táv­la­tá­ból ra­gyog­va bon­ta­ko­zik ki ere­de­ti ké­pe. A ma ko­pár domb­ol­da­la­kon óri­ás töl­gye­sek zsong­tak ak­kor, tisz­tá­sa­in vad­... (Publicisztika)

Adorján András
GagyIstván, a blamázs - 3.

Következzenek a Hard Rock Magazin – Csemény, 2013, szeptember 2. cikkhez kap-csolódó hozzászólások. Ezeket újmagyarul kommenteknek hívják, és az egyes szösz-szeneteknek egymáshoz (sőt, néha a tárgyhoz) sincs sok közük. Általában. Az aláb-biak még az értékelhetők közé tartoznak. Amúgy én nem vagyok nagy barátja a jelszavaknak, álneveknek. Aki ilyet használ, nem vállal semmi felelősséget azért, amit mond, nem (Publicisztika)

Szerkesztő A
Székely András Bertalan: Közép-Európa ketyegő bombája: Trianon 3/3

Népünk sorstragédiáinak egyik legnagyobbika – Muhi és Mohács után – kétségkívül az 1920. június 4-i párizsi (tévesen: Párizs környéki) békeszerződés. E lassan évszázados traumát a szétdarabolt nemzet máig nem heverte ki: nemzettudati, lelki, demográfiai, társadalmi, gazdasági, bel- és külpolitikai, valamint más következményei máig hatnak. Amíg a két (Publicisztika)

Adorján András
GagyIstván, a blamázs - 2.

Tovább folyik a vita – vagy inkább veszekedés – a GagyIstván, a blamázs ügyében. Amiért objektivitásról aligha beszélhetünk, az egyebek közt, sőt, elsősorban azért van (nincs), mert mindkét oldalon akadnak olyanok, akik közlik, sőt, hivalkodva, hogy ők bezzeg nem is nézték meg az Alföldi-féle szegedi rendezésben TV-n sem. Nem is fogják! Véleményük azonban van, megfellebbezhetetlen. Ez ugye komoly... (Publicisztika)

Doma-Mikó István
Újratöltve: Sütő András könnyű álma

Részlet az Erdélyi Sólyom jelenti c. könyvből: - Hát igen, ne kerteljünk, a szememet kiverték, és egyértelmű, hogy már soha többé nem fogok látni vele. Rövidesen operációra megyek, de csak azért, hogy a szemgolyót megmentsék. Zavarna, ha egy üreg maradna a helyén. - Hozzáértő orvos végzi az operációt? - Egy amerikai japán professzor, aki állítólag legjobb a szakmában. - Bízhatsz benne! A japánok keze ügyes... (Publicisztika)

Polszerkesztő2
Alföldi, a király

Rockopera "más" szemszögből - királydombi ősbemutató 30. évfordulójának tiszteletére a Szegedi Szabadtéri Játékokon Alföldi Róbert új rendezésében, kortárs megjelenítésben mutatták be az István, a király című rockoperát. Úgy is írhatnám, hogy Alföldi, a király, de persze csak úgy értve, hogy neki mindent szabad. Mindent szabad átírni, átdolgozni, átérezni, átértelmezni és legfőképpen mindenkit átverni! Alföldi rendezése az ... (Publicisztika)

Szerkesztő A
Székely András Bertalan: Közép-Európa ketyegő bombája: Trianon 1/3

Népünk sorstragédiáinak egyik legnagyobbika – Muhi és Mohács után – kétségkívül az 1920. június 4-i párizsi (tévesen: Párizs környéki) békeszerződés. E lassan évszázados traumát a szétdarabolt nemzet máig nem heverte ki: nemzettudati, lelki, demográfiai, társadalmi, gazdasági, bel- és külpolitikai, valamint más következményei máig hatnak. Amíg a két (Publicisztika)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap